God Søndag fra P7 - Jabbok

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 19 May 2020
Length: 0:56:54 (filler)
First broadcast: May 27, 2020, 1 a.m.

Kvitsøy Bedehus, september 2019. Taler er Johnn Hardang. 1 Mos 32,22-31