God Søndag fra P7 - Betel

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 18 May 2020
Length: 0:58:08 (filler)
First broadcast: May 24, 2020, 2:30 p.m.

Fra serien om Jakobs Gud. 1.mos.28,10-22. Taler er Johnn Hardang.