God Søndag fra P7 - Steinene taler 6 - Den hvite steinen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 17 Apr 2020
Length: 0:59:03 (filler)
First broadcast: April 27, 2020, 10:37 a.m.

Taler er Johnn Hardang (Joh Åp 2,12-17)