God Søndag fra P7 - Steinene taler 5 - Steiner i Samaria

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Apr 2020
Length: 0:57:36 (filler)
First broadcast: May 10, 2020, 5:50 p.m.

Taler er Kurt Urhaug - (Esek 36,4)