God Søndag fra P7 - Steinene taler 4 - Eben Eser - Hjelpesteinen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 15 Apr 2020
Length: 0:58:59 (filler)
First broadcast: May 12, 2020, 6:03 a.m.

Taler er Johnn Hardang. (1 Sam 7,12)