God Søndag fra P7 - Steinene taler 2 - Steinene på yppersteprestens drakt

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 06 Apr 2020
Length: 0:57:18 (filler)
First broadcast: May 30, 2020, 8:31 p.m.

Johnn Hardang taler fra 2 Mos 28,1-4