God Søndag fra P7 - Steinene taler 1 - Hjørnesteinen og toppsteinen

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 03 Apr 2020
Length: 0:56:39 (filler)
First broadcast: June 1, 2020, 9:43 a.m.

Taler er Kurt Urhaug