God Søndag fra P7 - Abraham og Melkisedek

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 12 Nov 2019
Length: 0:55:17 (filler)
First broadcast: May 27, 2020, 11:51 p.m.

Taler: Johnn R. Hardang
Sted - År: Farsund Bedehus - Mars 2019
Bibeltekst: 1 Mos 14,17-24