God Søndag fra P7 - Tre farlige snarer

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 16 Apr 2019
Length: 0:56:52 (filler)
First broadcast: April 8, 2020, 5:12 a.m.

Dette er det fjerde og siste programmet fra bibeltimene til Johnn Hardang på Bibelkurset 2018. Serien heter "Virkelig fri".