God Søndag fra P7 - Tre ulike reaksjoner

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 26 Mar 2019
Length: 0:57:11 (filler)
First broadcast: May 19, 2020, 3:01 p.m.

Fra Bibelkurset 2018. Taler er Johnn Hardang.