God Søndag fra P7 - Hvile for sjelen - Salme 116

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 08 Mar 2019
Length: 0:56:53 (filler)
First broadcast: May 9, 2020, 5:42 a.m.

Dette er det andre programmet fra serien "Perler fra Salmenes bok", Ådland Bedehus, februar 2019. Det er Johnn Hardang som taler.