God Søndag fra P7 - Himlen åpnet seg over han

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 29 Jan 2019
Length: 0:57:27 (filler)
First broadcast: July 2, 2020, 6:56 a.m.

Fra serien "Under en åpen himmel" fra Bibelkurset Birkeland 2014. Taler er Johnn Hardang.