God Søndag fra P7 - Guds bolig er hos menneskene (5) - Legemet - Et tempel for Den Hellige Ånd

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 21 Nov 2018
Length: 0:56:40 (filler)
First broadcast: June 21, 2020, 4:15 a.m.

Fra Vigrestad Misjonshus, mars 2018. Taler er Johnn Hardang.