God Søndag fra P7 - Guds bolig er hos menneskene (4) - Guds menighet er jordens største under

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 21 Nov 2018
Length: 0:57:34 (filler)
First broadcast: June 27, 2020, 5:27 p.m.

Far Vigrestad Misjonshus mars 2018. Taler er Johnn Hardang.