God Søndag fra P7 - Guds bolig er hos menneskene (2) - Hage og alter, tabernakel og tempel

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 07 Nov 2018
Length: 0:55:58 (filler)
First broadcast: June 29, 2020, 1:27 p.m.

Fra Vigrestad Misjonshus, mars 2018. Taler er Johnn Hardang.