God Søndag fra P7 - Levende steiner - 2.time

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 09 Oct 2018
Length: 0:56:36 (filler)
First broadcast: June 4, 2020, 9:43 a.m.

Andre time fra Bibelkurset på Birkeland 2017 med taler Johnn R. Hardang.