God Søndag fra P7 - Dobbeltbekken - Del 1, Esek 48,1-12

Foreningen Kristen Riksradio
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 09 Mar 2017
Length: 0:59:24 (filler)
First broadcast: May 23, 2020, 8:29 a.m.

Dobbeltbekken - Del 1, Esek 48,1-12, Johnn R. Hardang taler,
Hermon Høyfjellsenter - 2016