God Søndag fra P7 - Se, han kommer - 4

Foreningen Kristen Riksradio
Uploaded by: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 27 Jan 2017
Length: 0:58:23 (filler)
First broadcast: Sept. 18, 2020, 9:20 a.m.

Se, han kommer - 4, Saligprisningene i Johannes Åpenbaring fra Moi 2016