Democracy Now! 16. november 2016

Bevegelsen for Sosialisme
Uploaded by: Ola Tellesbø
Category: Samfunn
Uploaded: 17 Nov 2016
Length: 0:54:01 (filler)
First broadcast: Aug. 1, 2020, 8:33 p.m.

Democracy Now! 16. november 2016