TED - Om hvordan bakterier snakker

NUUG
http://www.nuug.no
Editor: Jarle Bjørgeengen
Category: Samfunn
Uploaded: 01 Feb 2011
Length: 0:18:07 (filler)
First broadcast: June 30, 2020, 11:13 a.m.

Bonnie Bassler oppdaget at bakterier "snakker" med hverandre, de gjør dette ved å bruke et kjemisk språk som gjør det mulig å koordinere forsvar og starte angrep. Dette resultatet har iøynefallende implikasjoner for medisin, industrien -- og vår selvforståelse.