God Søndag fra P7 - Fangen og tåresønnen

Foreningen Kristen Riksradio
http://www.p7.no
Editor: Olav Hardang
Category: Religion/livssyn
Uploaded: 14 Jul 2010
Length: 1:00:00 (filler)
First broadcast: May 23, 2020, 7:29 a.m.

FANGEN OG TÅRESØNNEN
Johnn R. Hardang
Sendt første gang 29.08.2010