All videos

  • Torsdagsinnslag 6. februar: Spor3 (0:02:15)
  • Empo AS
  • Etter kommunesammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune, ble Rådhuset og de fleste innbyggertjenestene, som f.eks. servicetorg og NAV-kontor lagt til Ski. Det skaper utfordringer for rullestolbrukere på Kolbotn som ønsker å ta toget til Ski.