List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3582,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?page=2",
  "results": [
    {
      "id": 626766,
      "name": "TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626766/theora/TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626766/broadcast/TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626766/large_thumb/TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626766/original/TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:58.480000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-08T10:35:38.237085Z",
      "updatedTime": "2021-04-12T21:07:44.352547Z",
      "uploadedTime": "2021-04-08T10:45:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626766/theora/TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626766/large_thumb/TAK - Fred i Palestina krever oppgjør med sionist-jødisk tenkning.jpg"
    },
    {
      "id": 626765,
      "name": "TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/theora/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/broadcast/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/original/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/large_thumb/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:05.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-07T10:39:07.978080Z",
      "updatedTime": "2021-04-07T10:59:11.212558Z",
      "uploadedTime": "2021-04-07T10:51:13.146929Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/theora/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/large_thumb/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.jpg"
    },
    {
      "id": 626762,
      "name": "Guds løfter til Sem",
      "header": "Spennende bibelhistorie",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626762/theora/Guds løfter til Sem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626762/broadcast/Guds løfter til Sem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626762/large_thumb/Guds løfter til Sem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626762/original/Guds løfter til Sem.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:45.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-06T09:57:52.535027Z",
      "updatedTime": "2021-04-06T10:23:51.506184Z",
      "uploadedTime": "2021-04-06T09:59:42.339102Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626762/theora/Guds løfter til Sem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626762/large_thumb/Guds løfter til Sem.jpg"
    },
    {
      "id": 626759,
      "name": "Shofar: Det mest kjente ved Jerusalem",
      "header": "Program 62, bladet evangelisten, Hva er byene Roma, Moskva eller Oslo kjent for? Er det begivenheter som har skjedd her som gjør at vi har røde merkedager på kalenderen vår, eller at det angår vårt hjerte og sjel? Nei, ingen ting, men byen Jerusalem er kjent for en oppstått Frelser!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626759/theora/Shofar 80 Det mest kjente ved Jerusalem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626759/broadcast/Shofar 80 Det mest kjente ved Jerusalem Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626759/large_thumb/Shofar 80 Det mest kjente ved Jerusalem Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626759/original/Shofar 80 Det mest kjente ved Jerusalem Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:34.840000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-05T20:11:14.031122Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:00.091642Z",
      "uploadedTime": "2021-04-05T20:14:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626759/theora/Shofar 80 Det mest kjente ved Jerusalem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626759/large_thumb/Shofar 80 Det mest kjente ved Jerusalem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626755,
      "name": "Enda entest",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T16:28:31.527476Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T16:29:27.042320Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T16:29:19.081192Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626754,
      "name": "Atter en test",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626754/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626754/broadcast/IMG_1133.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626754/original/IMG_1133.MOV",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626754/large_thumb/IMG_1133.jpg"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T16:12:19.323685Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T16:12:44.212135Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T16:12:36.236295Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626754/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626754/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626753,
      "name": "Enda en test",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T16:09:59.170175Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T16:10:25.293183Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T16:10:17.243266Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626752,
      "name": "Ny test av ingress",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626752/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626752/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626752/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626752/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T15:50:05.256750Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T15:50:53.597829Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T15:50:45.571814Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626752/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626752/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626751,
      "name": "Markering Palestinas markdag",
      "header": "Markering av Palestinas markdag 30. april til minne om en jente som ble skutt på marken da hun plukket oliven",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626751/theora/Palestinsk markdag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626751/broadcast/Palestinsk markdag.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626751/original/Palestinsk markdag.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626751/large_thumb/Palestinsk markdag.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:41.240000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T14:27:24.682971Z",
      "updatedTime": "2021-04-12T21:10:10.709825Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T18:33:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626751/theora/Palestinsk markdag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626751/large_thumb/Palestinsk markdag.jpg"
    },
    {
      "id": 626750,
      "name": "Ny test av ingest",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626750/theora/IMG_1103.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626750/broadcast/IMG_1103.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626750/large_thumb/IMG_1103.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626750/original/IMG_1103.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:11.009982",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T14:14:03.771850Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T14:20:12.990209Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T14:20:12.624321Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626750/theora/IMG_1103.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626750/large_thumb/IMG_1103.jpg"
    },
    {
      "id": 626748,
      "name": "Test av ingest",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "cloudflareId": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/cloudflare_id/03eac98a08513d2f0834f20eca460bd6",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T10:23:09.684410Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T10:34:15.828124Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T10:34:15.469669Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626748/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626743,
      "name": "Teknisk test",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "cloudflareId": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/cloudflare_id/4184c711dbd5f32458fc6f818155b528",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-30T22:42:28.840480Z",
      "updatedTime": "2021-03-30T22:43:33.049927Z",
      "uploadedTime": "2021-03-30T22:43:25.053335Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626743/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626741,
      "name": "Markering av 10 årsdagen for Norges krig mot Libya",
      "header": "Markering av 10 årsdagen for starten for Norges krig mot Libya",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626741/theora/markering10aarKrigenMotLibya.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626741/broadcast/markering10aarKrigenMotLibya.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626741/original/markering10aarKrigenMotLibya.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626741/large_thumb/markering10aarKrigenMotLibya.jpg"
      },
      "creator": "skrohn@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:31.840000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-29T22:41:03.160541Z",
      "updatedTime": "2021-03-30T18:57:02.240491Z",
      "uploadedTime": "2021-03-30T04:16:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626741/theora/markering10aarKrigenMotLibya.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626741/large_thumb/markering10aarKrigenMotLibya.jpg"
    },
    {
      "id": 626739,
      "name": "Test uten fil",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "cloudflareId": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/cloudflare_id/8c8c8c354454602a84b0f7b432bb8014",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/broadcast/IMG_1133.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/original/IMG_1133.MOV",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/large_thumb/IMG_1133.jpg"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-29T13:38:21.125522Z",
      "updatedTime": "2021-03-30T22:41:53.879779Z",
      "uploadedTime": "2021-03-30T22:41:53.514626Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626739/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 626738,
      "name": "Shofar: Jesu død og oppstandelse er etter skriftene!",
      "header": "Program 61, bladet evangelisten, Jesus står opp den første dagen i uken. Både hans død, gravferd og oppstandelse skjer etter skriftene. Men hvor kommer det fra at Jesus døde langfredag, når Jesus selv gir folket et tegn på sin død og oppstandelse, gir han dem Jonategnet. Tre dager og tre netter! Både koreset og graven er tom. Jesus lever!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626738/theora/Shofar 79 Jesu død og oppstandelse er etter skriftene! Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626738/broadcast/Shofar 79 Jesu død og oppstandelse er etter skriftene! Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626738/original/Shofar 79 Jesu død og oppstandelse er etter skriftene! Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626738/large_thumb/Shofar 79 Jesu død og oppstandelse er etter skriftene! Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:44.520000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-27T00:37:03.065615Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:06.677505Z",
      "uploadedTime": "2021-03-27T00:41:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626738/theora/Shofar 79 Jesu død og oppstandelse er etter skriftene! Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626738/large_thumb/Shofar 79 Jesu død og oppstandelse er etter skriftene! Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626737,
      "name": "Seher Aydar minner om krigen mot Libya og det libyske folket",
      "header": "I forbindelse med 10-årsmarkeringen av Norges krig mot Libya og det libyske folket nagler Seher Aydar krigspartiene for sin ondskap",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626737/theora/SeherAydarOmKrigenMotLibya.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626737/broadcast/SeherAydarOmKrigenMotLibya.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626737/large_thumb/SeherAydarOmKrigenMotLibya.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626737/original/SeherAydarOmKrigenMotLibya.mp4"
      },
      "creator": "skrohn@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:58.300000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-26T16:40:25.728133Z",
      "updatedTime": "2021-03-26T22:51:23.596135Z",
      "uploadedTime": "2021-03-26T17:52:41Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626737/theora/SeherAydarOmKrigenMotLibya.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626737/large_thumb/SeherAydarOmKrigenMotLibya.jpg"
    },
    {
      "id": 626735,
      "name": "10 år siden Norge bombet Libya",
      "header": "Markering utenfor Stortinget på 10 års dagen for den første norske bomben over Libya",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626735/theora/10aarSidenLibya.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626735/broadcast/10aarSidenLibya.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626735/large_thumb/10aarSidenLibya.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626735/original/10aarSidenLibya.mp4"
      },
      "creator": "skrohn@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:00.900000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-25T20:50:58.569918Z",
      "updatedTime": "2021-03-26T07:08:50.458222Z",
      "uploadedTime": "2021-03-26T03:10:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626735/theora/10aarSidenLibya.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626735/large_thumb/10aarSidenLibya.jpg"
    },
    {
      "id": 626734,
      "name": "Shofar: Påske i Israel",
      "header": "Program 60, bladet evangelisten, Påsken har ikke noe med Norges historie, men har sin bakgrunn i jødenes utgang fra Egypt. Påsken er en av Herrens høytider og begivenhetene fra Egypt, er forbilder på Jesus som Guds lam i Jerusalem.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626734/theora/Shofar 78 Påske i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626734/broadcast/Shofar 78 Påske i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626734/large_thumb/Shofar 78 Påske i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626734/original/Shofar 78 Påske i Israel.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:53.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-23T06:21:42.463227Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:14.103461Z",
      "uploadedTime": "2021-03-23T06:34:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626734/theora/Shofar 78 Påske i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626734/large_thumb/Shofar 78 Påske i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 626733,
      "name": "Om koronavaksine",
      "header": "Trond Ali og Ola snakker om vaksine. Opptaket er gjort 5. mars som var før AstraZeneca-vaksinen ble et tema",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/theora/tronAliOmVaksine.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/broadcast/tronAliOmVaksine.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/large_thumb/tronAliOmVaksine.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/original/tronAliOmVaksine.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:51.920000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-19T21:23:49.528526Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:24:16.318898Z",
      "uploadedTime": "2021-03-20T03:45:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/theora/tronAliOmVaksine.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/large_thumb/tronAliOmVaksine.jpg"
    },
    {
      "id": 626731,
      "name": "Shofar: Maria Budskapsdag",
      "header": "Bladet evangelisten, program 59,Barnet Maria fødte er Israels konge, den lovede Messias. Alle profetiene knyttet til Jesus sitt første komme er bokstavelig oppfylte. Det vil også skje med Jesu gjenkomst. Det er Kongens komme til Jerusalem, den rettmessige arving til Davids trone.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626731/theora/Shofar 77 Maria Budskapsdag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626731/broadcast/Shofar 77 Maria Budskapsdag.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626731/large_thumb/Shofar 77 Maria Budskapsdag.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626731/original/Shofar 77 Maria Budskapsdag.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:38.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-15T21:27:44.578950Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:23.819517Z",
      "uploadedTime": "2021-03-15T21:34:40Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626731/theora/Shofar 77 Maria Budskapsdag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626731/large_thumb/Shofar 77 Maria Budskapsdag.jpg"
    },
    {
      "id": 626730,
      "name": "Gud ledet og leder israelittene",
      "header": "La deg overbevise om dette",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/theora/Gud ledet og leder israelittene (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/broadcast/Gud ledet og leder israelittene (2).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/large_thumb/Gud ledet og leder israelittene (2).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/original/Gud ledet og leder israelittene (2).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:17.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:30:48.049985Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T20:21:30.490493Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T19:59:11.508385Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/theora/Gud ledet og leder israelittene (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/large_thumb/Gud ledet og leder israelittene (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626729,
      "name": "Historien om Israels stammer",
      "header": "Verdifull viten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/theora/Historien om Israels stammer (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/broadcast/Historien om Israels stammer (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/original/Historien om Israels stammer (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/large_thumb/Historien om Israels stammer (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:41.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:29:14.344022Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:59:10.011851Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T19:58:43.632947Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/theora/Historien om Israels stammer (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/large_thumb/Historien om Israels stammer (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626728,
      "name": "Jahve kjenner sine",
      "header": "Dette må du få tak i",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/theora/Jahve kjenner sine... (3).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/broadcast/Jahve kjenner sine... (3).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/original/Jahve kjenner sine... (3).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/large_thumb/Jahve kjenner sine... (3).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:12.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:27:30.661177Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T18:38:45.397302Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:17:40.677057Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/theora/Jahve kjenner sine... (3).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/large_thumb/Jahve kjenner sine... (3).jpg"
    },
    {
      "id": 626727,
      "name": "Jesus ungdom",
      "header": "På ukjente områder",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/theora/Jesus ungdom (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/broadcast/Jesus ungdom (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/original/Jesus ungdom (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/large_thumb/Jesus ungdom (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:29.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:25:31.810952Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:34:16.436930Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T19:06:52.832234Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/theora/Jesus ungdom (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/large_thumb/Jesus ungdom (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626725,
      "name": "Vitenskap og bibel",
      "header": "Nyttig gjennomgang",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/theora/Vitenskap og bibel (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/broadcast/Vitenskap og bibel (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/original/Vitenskap og bibel (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/large_thumb/Vitenskap og bibel (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:29.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:21:57.436217Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T18:03:06.792668Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T17:38:15.907161Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/theora/Vitenskap og bibel (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/large_thumb/Vitenskap og bibel (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626724,
      "name": "Skrifter fra bibelen",
      "header": "Nyttige bibelområder",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626724/theora/Skrifter fra bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626724/broadcast/Skrifter fra bibelen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626724/original/Skrifter fra bibelen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626724/large_thumb/Skrifter fra bibelen.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:26.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:19:24.106762Z",
      "updatedTime": "2021-03-12T16:48:21.881921Z",
      "uploadedTime": "2021-03-12T16:20:55.630460Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626724/theora/Skrifter fra bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626724/large_thumb/Skrifter fra bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626723,
      "name": "Konferanse om Jemen",
      "header": "Trond Ali deltar på en internasjonal konferanse om Jemen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626723/theora/Trond Ali Linstad_KonferanseOmJemen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626723/broadcast/Trond Ali Linstad_KonferanseOmJemen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626723/large_thumb/Trond Ali Linstad_KonferanseOmJemen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626723/original/Trond Ali Linstad_KonferanseOmJemen.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:57.080000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-08T21:38:10.821846Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:25:28.410402Z",
      "uploadedTime": "2021-03-09T06:27:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626723/theora/Trond Ali Linstad_KonferanseOmJemen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626723/large_thumb/Trond Ali Linstad_KonferanseOmJemen.jpg"
    },
    {
      "id": 626721,
      "name": "Skipsfart på kong Salomos tid",
      "header": "Skipsfart på kong Salomos tid",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626721/theora/Skipsfart på kong Salomos tid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626721/broadcast/Skipsfart på kong Salomos tid.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626721/original/Skipsfart på kong Salomos tid.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626721/large_thumb/Skipsfart på kong Salomos tid.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:37:02.566667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-08T17:33:52.524504Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:30:42.081589Z",
      "uploadedTime": "2021-03-08T17:35:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626721/theora/Skipsfart på kong Salomos tid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626721/large_thumb/Skipsfart på kong Salomos tid.jpg"
    },
    {
      "id": 626719,
      "name": "Vitenskap og bibel",
      "header": "En grei oversikt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/theora/Vitenskap og bibel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/broadcast/Vitenskap og bibel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/original/Vitenskap og bibel.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/large_thumb/Vitenskap og bibel.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:29.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-08T09:19:58.582312Z",
      "updatedTime": "2021-03-08T09:46:08.971023Z",
      "uploadedTime": "2021-03-08T09:21:01.812758Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/theora/Vitenskap og bibel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/large_thumb/Vitenskap og bibel.jpg"
    },
    {
      "id": 626716,
      "name": "Shofar: Gud forkynner gjennom media om Israel",
      "header": "Program 58, bladet evangelisten, Israel er mye tema i media. Både på NRK sine programsider og Nettflix finner vi programmet «Spionkrigen» som handler som de etiopiske jødene sin reise til Israel. Hele denne fortellingen og detaljene leser vi om i Bibelen. Det er mye velsignelser fra Israel, og nå kommer vaksinen og programmet for effektiv vaksinasjon.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626716/theora/Shofar 76 Gud forkynner gjennom media om Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626716/broadcast/Shofar 76 Gud forkynner gjennom media om Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626716/large_thumb/Shofar 76 Gud forkynner gjennom media om Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626716/original/Shofar 76 Gud forkynner gjennom media om Israel.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:17.440000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-07T21:42:29.901428Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:30.682875Z",
      "uploadedTime": "2021-03-07T21:46:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626716/theora/Shofar 76 Gud forkynner gjennom media om Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626716/large_thumb/Shofar 76 Gud forkynner gjennom media om Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 626715,
      "name": "Trond Alis Kvarter - Om Hard Choises, av Hillary Clinton",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626715/theora/Trond Alis Kvarter - Hard Choises av Hillary Clinton.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626715/broadcast/Trond Alis Kvarter - Hard Choises av Hillary Clinton.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626715/large_thumb/Trond Alis Kvarter - Hard Choises av Hillary Clinton.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626715/original/Trond Alis Kvarter - Hard Choises av Hillary Clinton.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:59.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-06T13:24:25.006481Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:25:55.275967Z",
      "uploadedTime": "2021-03-06T13:27:20Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626715/theora/Trond Alis Kvarter - Hard Choises av Hillary Clinton.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626715/large_thumb/Trond Alis Kvarter - Hard Choises av Hillary Clinton.jpg"
    },
    {
      "id": 626712,
      "name": "Trond Ali om basislovene i Israel",
      "header": "Basislovene i Israel gir rettigheter til jøder",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626712/theora/IsraelBasisLover.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626712/broadcast/IsraelBasisLover.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626712/original/IsraelBasisLover.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626712/large_thumb/IsraelBasisLover.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:10.160000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-05T21:25:47.462122Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:28:05.574981Z",
      "uploadedTime": "2021-03-06T01:16:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626712/theora/IsraelBasisLover.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626712/large_thumb/IsraelBasisLover.jpg"
    },
    {
      "id": 626711,
      "name": "Palestine and The Rights of Return",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626711/theora/Palestine and The Rights of Return.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626711/broadcast/Palestine and The Rights of Return.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626711/original/Palestine and The Rights of Return.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626711/large_thumb/Palestine and The Rights of Return.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:55.520000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-02T18:33:25.737757Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:27:49.900539Z",
      "uploadedTime": "2021-03-02T18:33:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626711/theora/Palestine and The Rights of Return.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626711/large_thumb/Palestine and The Rights of Return.jpg"
    },
    {
      "id": 626710,
      "name": "Shofar Purimfesten i Israel",
      "header": "Program 56, Bladet evangelisten, Fra 25 februar markerer Israel purimfesten. Dette er merkedager til minne om dronning Ester i det persiske rike. Dette er fra Esters bok i bibelen. På nytt ser vi at Bibelen forteller Israels historie, til påminnelse og ettertanke for oss alle.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626710/theora/Shofar TV Purim.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626710/broadcast/Shofar TV Purim.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626710/original/Shofar TV Purim.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626710/large_thumb/Shofar TV Purim.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:17.040000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-22T20:45:34.202069Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:37.468724Z",
      "uploadedTime": "2021-02-22T20:50:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626710/theora/Shofar TV Purim.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626710/large_thumb/Shofar TV Purim.jpg"
    },
    {
      "id": 626709,
      "name": "Shofar Gud taler til folket vårt",
      "header": "Program 56, Bladet evangelisten, Vi opplever klimatiske endringer. Naturen er i ubalanse. Dette var også et tema på profetens Elisas tid. Elias fikk skylden for tørken, men det var folket og kongehusets synd som var årsaken til at avlingene tørket. Herren ønsket omvendelse!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626709/theora/Shofar 75 Gud taler til folket vårt.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626709/broadcast/Shofar 75 Gud taler til folket vårt.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626709/original/Shofar 75 Gud taler til folket vårt.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626709/large_thumb/Shofar 75 Gud taler til folket vårt.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:46.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-21T23:18:26.521037Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:50.658434Z",
      "uploadedTime": "2021-02-21T23:29:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626709/theora/Shofar 75 Gud taler til folket vårt.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626709/large_thumb/Shofar 75 Gud taler til folket vårt.jpg"
    },
    {
      "id": 626708,
      "name": "Trond Alis Kvarter - Anmeldelse av Midtøsten på 200 sider, og Arab and Jew in the land of Canaan",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626708/theora/Trond Alis Kvarter.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626708/broadcast/Trond Alis Kvarter.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626708/large_thumb/Trond Alis Kvarter.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626708/original/Trond Alis Kvarter.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:18.266667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-20T19:55:53.151094Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:28:52.775646Z",
      "uploadedTime": "2021-02-20T19:57:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626708/theora/Trond Alis Kvarter.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626708/large_thumb/Trond Alis Kvarter.jpg"
    },
    {
      "id": 626707,
      "name": "Trond Alis Kvarter - Israel og Sionisme",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626707/theora/Trond Alis Kvarter. Israel og Sionisme.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626707/broadcast/Trond Alis Kvarter. Israel og Sionisme.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626707/original/Trond Alis Kvarter. Israel og Sionisme.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626707/large_thumb/Trond Alis Kvarter. Israel og Sionisme.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:03.566667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-20T19:11:59.829257Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:29:05.379254Z",
      "uploadedTime": "2021-02-20T19:13:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626707/theora/Trond Alis Kvarter. Israel og Sionisme.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626707/large_thumb/Trond Alis Kvarter. Israel og Sionisme.jpg"
    },
    {
      "id": 626706,
      "name": "Jesus ungdomstid",
      "header": "En grei oversikt over Jesus liv...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/theora/Jesus ungdom.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/broadcast/Jesus ungdom.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/original/Jesus ungdom.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/large_thumb/Jesus ungdom.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:29.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-15T16:48:36.800010Z",
      "updatedTime": "2021-02-15T17:17:04.588503Z",
      "uploadedTime": "2021-02-15T16:49:40.250023Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/theora/Jesus ungdom.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/large_thumb/Jesus ungdom.jpg"
    },
    {
      "id": 626705,
      "name": "Shofar Gud taler fremover i tiden",
      "header": "Bladet Evangelisten, program 55, Bibelen er en profetisk bok. Gud taler fremover i tiden. Historien viser at Guds Ord var sant og troverdig. Mye av bibelen er et eksempel på dette. I dag ser vi Israel og jødene kommer til fedrenes land. Dette er Guds tale fremover i tiden, og vi får også vite mer om hva som kommer til å skje. Bibelen er fremtidsboken, lykkelige er den som setter sin lit til dette Ordet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626705/theora/Shofar 74 Gud taler fremover i tiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626705/broadcast/Shofar 74 Gud taler fremover i tiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626705/large_thumb/Shofar 74 Gud taler fremover i tiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626705/original/Shofar 74 Gud taler fremover i tiden.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:10",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-14T23:26:55.461430Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:01:58.228835Z",
      "uploadedTime": "2021-02-14T23:36:49Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626705/theora/Shofar 74 Gud taler fremover i tiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626705/large_thumb/Shofar 74 Gud taler fremover i tiden.jpg"
    },
    {
      "id": 626704,
      "name": "Trond Alis kvarter spesial",
      "header": "Rabbi Weiss om Judaism og Sionism",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626704/theora/RabbiWeis2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626704/broadcast/RabbiWeis2.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626704/large_thumb/RabbiWeis2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626704/original/RabbiWeis2.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:46.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-10T23:27:52.496799Z",
      "updatedTime": "2021-03-20T07:29:30.108555Z",
      "uploadedTime": "2021-02-11T09:17:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626704/theora/RabbiWeis2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626704/large_thumb/RabbiWeis2.jpg"
    },
    {
      "id": 626703,
      "name": "Trond Alis kvarter XXIII",
      "header": "Trond Ali kommenterer samisk nasjonaldag 2",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/theora/SamiskNasjonaldag2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/broadcast/SamiskNasjonaldag2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/original/SamiskNasjonaldag2.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/large_thumb/SamiskNasjonaldag2.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:08.120000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-10T23:26:05.380021Z",
      "updatedTime": "2021-02-11T03:00:13.193853Z",
      "uploadedTime": "2021-02-11T02:57:00.808911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/theora/SamiskNasjonaldag2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/large_thumb/SamiskNasjonaldag2.jpg"
    },
    {
      "id": 626702,
      "name": "Trond Alis kvarter XXII",
      "header": "Trond Ali kommenterer samisk nasjonaldag",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/theora/SamiskNasjonaldag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/broadcast/SamiskNasjonaldag.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/large_thumb/SamiskNasjonaldag.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/original/SamiskNasjonaldag.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:13.320000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-10T21:32:00.374443Z",
      "updatedTime": "2021-02-10T23:21:32.271679Z",
      "uploadedTime": "2021-02-10T23:18:00.393092Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/theora/SamiskNasjonaldag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/large_thumb/SamiskNasjonaldag.jpg"
    },
    {
      "id": 626701,
      "name": "Shofar Kongesønnen fra Jerusalem",
      "header": "Bladet Evangelisten, program 54, Jødene kommer til landet Israel og bosetter seg på Judea og Samaria. Snart vil deres konge komme, Jesus Mesias. Hva sier løftene om Messias sitt komme? Er Davidspakten bokstavelig?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626701/theora/Shofar 73 Kongesønnen fra Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626701/broadcast/Shofar 73 Kongesønnen fra Jerusalem.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626701/original/Shofar 73 Kongesønnen fra Jerusalem.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626701/large_thumb/Shofar 73 Kongesønnen fra Jerusalem.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:11.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-07T21:38:11.233860Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:02:04.065453Z",
      "uploadedTime": "2021-02-07T21:46:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626701/theora/Shofar 73 Kongesønnen fra Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626701/large_thumb/Shofar 73 Kongesønnen fra Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 626700,
      "name": "Jahve kjenner sine",
      "header": "Selv om Israels 10 stammer mistet sin identitet, så har Gud hele tiden visst hvor de er...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/theora/Jahve kjenner sine....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/broadcast/Jahve kjenner sine....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/large_thumb/Jahve kjenner sine....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/original/Jahve kjenner sine....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:12.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-07T16:30:07.581361Z",
      "updatedTime": "2021-02-07T16:52:09.041988Z",
      "uploadedTime": "2021-02-07T16:31:01.365984Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/theora/Jahve kjenner sine....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/large_thumb/Jahve kjenner sine....jpg"
    },
    {
      "id": 626699,
      "name": "Trond Alis kvarter XVIII",
      "header": "Trond Ali siterer fra bibelen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/theora/sitaterFraBibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/broadcast/sitaterFraBibelen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/original/sitaterFraBibelen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/large_thumb/sitaterFraBibelen.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:03.600000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-05T10:19:11.003307Z",
      "updatedTime": "2021-02-05T12:22:08.747035Z",
      "uploadedTime": "2021-02-05T12:17:46.868012Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/theora/sitaterFraBibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/large_thumb/sitaterFraBibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626695,
      "name": "Trond Alis kvarter XXI",
      "header": "Trond Ali snakker om hvordan Holocaust blir misbrukt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626695/theora/TrondAliOmHolocaust.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626695/broadcast/TrondAliOmHolocaust.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626695/original/TrondAliOmHolocaust.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626695/large_thumb/TrondAliOmHolocaust.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:43.560000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-03T07:18:47.225312Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T08:30:39.911247Z",
      "uploadedTime": "2021-02-03T08:26:36.318489Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626695/theora/TrondAliOmHolocaust.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626695/large_thumb/TrondAliOmHolocaust.jpg"
    },
    {
      "id": 626692,
      "name": "Shofar Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever",
      "header": "Bladet Evangelisten program 53, Dagens Israel har å gjøre med Bibelen. Det er de same skrifter og jødene samles i Jerusalem og ukentlig i synagogen, nett slik Jesus gjorde. Israel og jøden lever fordi det har med Guds løfte og vern. Når du hører om Israel, er det deg til påminnelse om pakten Gud har gjort med dette folket. Det angår deg!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626692/theora/Shofar 72 Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626692/broadcast/Shofar 72 Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626692/large_thumb/Shofar 72 Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626692/original/Shofar 72 Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:24.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-01T23:12:21.817759Z",
      "updatedTime": "2021-06-15T20:50:54.822890Z",
      "uploadedTime": "2021-02-01T23:24:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626692/theora/Shofar 72 Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626692/large_thumb/Shofar 72 Israel lever, Bibelen lever, jøden lever- Jesus lever.jpg"
    },
    {
      "id": 626688,
      "name": "Historien om Israels stammer",
      "header": "En uforglemmelig reise",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626688/theora/Historien om Israels stammer.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626688/broadcast/Historien om Israels stammer.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626688/large_thumb/Historien om Israels stammer.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626688/original/Historien om Israels stammer.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:41.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-01T08:42:51.732203Z",
      "updatedTime": "2021-02-01T09:08:15.062554Z",
      "uploadedTime": "2021-02-01T08:43:47.807119Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626688/theora/Historien om Israels stammer.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626688/large_thumb/Historien om Israels stammer.jpg"
    },
    {
      "id": 626687,
      "name": "Gud ledet og leder Israel",
      "header": "Overblikk over viktige emner",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626687/theora/Gud ledet og leder israelittene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626687/broadcast/Gud ledet og leder israelittene.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626687/large_thumb/Gud ledet og leder israelittene.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626687/original/Gud ledet og leder israelittene.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:17.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-01-31T09:59:27.420745Z",
      "updatedTime": "2021-01-31T10:22:26.676704Z",
      "uploadedTime": "2021-01-31T10:00:16.531903Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626687/theora/Gud ledet og leder israelittene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626687/large_thumb/Gud ledet og leder israelittene.jpg"
    },
    {
      "id": 626686,
      "name": "God Søndag fra P7 - Daniel profet og forbilde (1)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626686/theora/tv_gs_172.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626686/broadcast/tv_gs_172.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626686/large_thumb/tv_gs_172.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626686/original/tv_gs_172.mpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:45.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-01-29T10:00:58.805754Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T21:04:15.676212Z",
      "uploadedTime": "2021-01-29T10:08:36Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626686/theora/tv_gs_172.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626686/large_thumb/tv_gs_172.jpg"
    }
  ]
}