List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3582,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?page=3",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/",
  "results": [
    {
      "id": 626826,
      "name": "Shofar Granateple",
      "header": "Program 73, bladet evangelisten, Granateple har mange sannheter som er forbilde på Jesus og Guds frelse. Det er også mange paralleller til Israel og det jødiske folket. Det er lærdommer til etterfølgelse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/theora/Shofar 89 Granateple frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/broadcast/Shofar 89 Granateple frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/original/Shofar 89 Granateple frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/large_thumb/Shofar 89 Granateple frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:29.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-20T20:08:35.502351Z",
      "updatedTime": "2021-06-20T20:30:09.304143Z",
      "uploadedTime": "2021-06-20T20:30:08.942493Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/theora/Shofar 89 Granateple frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/large_thumb/Shofar 89 Granateple frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626825,
      "name": "«Israels terroristiske, rasistiske ledere»",
      "header": "«Israels terroristiske, rasistiske ledere»",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/theora/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/broadcast/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/large_thumb/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/original/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:33.041667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-18T09:13:25.110601Z",
      "updatedTime": "2021-06-18T10:07:36.860427Z",
      "uploadedTime": "2021-06-18T10:02:50.121383Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/theora/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/large_thumb/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».jpg"
    },
    {
      "id": 626824,
      "name": "Shofar: Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen!",
      "header": "Program 72, bladet evangelisten, Det er gjort arkeologiske funn i Judea ørkenen som kan sammenlignes med Dødehavsrullene. Funnene bekrefter jødenes tilhørighet til landet Israel, og det samsvarer med det bibelen forteller.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/theora/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/broadcast/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/large_thumb/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/original/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:28.600000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-15T21:04:48.495255Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:07.814952Z",
      "uploadedTime": "2021-06-15T21:09:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/theora/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/large_thumb/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626823,
      "name": "Shofar Israel 73 år",
      "header": "Program 71,bladet evangelisten,Israels Gud har et geografisk område i verdens som Han omtaler som sin eiendom. Det er landet Israel. Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk, og Jerusalem er Guds by. I Bibelen får vi vite hva planer Gud har. Guds Ord er veikartet til fred for alle mennesker.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/theora/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/broadcast/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/large_thumb/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/original/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:35.360000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-06T21:32:16.279240Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:15.112539Z",
      "uploadedTime": "2021-06-06T21:35:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/theora/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/large_thumb/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626822,
      "name": "Ære til Imam Khomeini",
      "header": "Ære til Imam Khomeini",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/theora/Ære til Imam Khomeini.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/broadcast/Ære til Imam Khomeini.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/large_thumb/Ære til Imam Khomeini.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/original/Ære til Imam Khomeini.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:57.600000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-05T22:12:03.833434Z",
      "updatedTime": "2021-06-05T22:37:22.578723Z",
      "uploadedTime": "2021-06-05T22:29:02.533871Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/theora/Ære til Imam Khomeini.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/large_thumb/Ære til Imam Khomeini.jpg"
    },
    {
      "id": 626820,
      "name": "Jahve frelser og utsletter",
      "header": "Bibelen skriver sannheten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/theora/Jahve frelser og utsletter.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/broadcast/Jahve frelser og utsletter.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/large_thumb/Jahve frelser og utsletter.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/original/Jahve frelser og utsletter.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:29:34.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-03T05:16:46.978321Z",
      "updatedTime": "2021-06-03T05:40:30.178439Z",
      "uploadedTime": "2021-06-03T05:26:34.969329Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/theora/Jahve frelser og utsletter.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/large_thumb/Jahve frelser og utsletter.jpg"
    },
    {
      "id": 626819,
      "name": "Stortinget",
      "header": "60 min med infoplakat",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626819/theora/Stortinget-60min_undertekstet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626819/broadcast/Stortinget-60min_undertekstet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626819/large_thumb/Stortinget-60min_undertekstet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626819/original/Stortinget-60min_undertekstet.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-02T11:11:12.431802Z",
      "updatedTime": "2021-06-02T11:58:15.188304Z",
      "uploadedTime": "2021-06-02T11:29:07.099537Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626819/theora/Stortinget-60min_undertekstet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626819/large_thumb/Stortinget-60min_undertekstet.jpg"
    },
    {
      "id": 626818,
      "name": "Er jøder del av «menneskeheten»",
      "header": "Er jøder del av «menneskeheten»",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/theora/Er jøder del av «menneskeheten» new.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/broadcast/Er jøder del av «menneskeheten» new.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/original/Er jøder del av «menneskeheten» new.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/large_thumb/Er jøder del av «menneskeheten» new.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:34.875000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-01T19:20:45.206258Z",
      "updatedTime": "2021-06-02T00:25:21.423237Z",
      "uploadedTime": "2021-06-02T00:16:54.894289Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/theora/Er jøder del av «menneskeheten» new.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/large_thumb/Er jøder del av «menneskeheten» new.jpg"
    },
    {
      "id": 626817,
      "name": "Stortings-tv_30min",
      "header": "Plakat til Stortings-Tv",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626817/theora/Stortinget_30min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626817/broadcast/Stortinget_30min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626817/large_thumb/Stortinget_30min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626817/original/Stortinget_30min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:30:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-31T07:08:41.670947Z",
      "updatedTime": "2021-05-31T08:04:52.377034Z",
      "uploadedTime": "2021-05-31T07:50:38.299236Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626817/theora/Stortinget_30min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626817/large_thumb/Stortinget_30min.jpg"
    },
    {
      "id": 626814,
      "name": "Shofar Jerusalemsangen",
      "header": "program 70, bladet evangelisten, Det er ingen andre hovedstader og byer det er skrevet så mange sanger og tekster om som Jerusalem. «Jerusalem av gull» er kanskje den mest kjente, og noe som rørte et helt folk og nasjon. Men i Salme 137 finner vi en parallell sang, som har noe av den samme klangen og bakgrunn!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/theora/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/broadcast/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/large_thumb/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/original/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:39.080000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-29T20:02:57.197634Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:20.939398Z",
      "uploadedTime": "2021-05-29T20:07:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/theora/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/large_thumb/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626813,
      "name": "Stortings-tv",
      "header": "1 times",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/broadcast/Stortinget_60min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/original/Stortinget_60min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-29T09:55:09.261221Z",
      "updatedTime": "2021-10-15T16:01:47.321057Z",
      "uploadedTime": "2021-05-29T11:54:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg"
    },
    {
      "id": 626812,
      "name": "Stortings-tv 15 minutter",
      "header": "Plakat for Stortings-tv",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/theora/Stortinget_15min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/broadcast/Stortinget_15min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/large_thumb/Stortinget_15min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/original/Stortinget_15min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-28T09:58:02.219453Z",
      "updatedTime": "2021-05-30T20:15:22.139795Z",
      "uploadedTime": "2021-05-28T10:21:57Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/theora/Stortinget_15min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/large_thumb/Stortinget_15min.jpg"
    },
    {
      "id": 626811,
      "name": "25. mai befrielsesdagen Libanon",
      "header": "25. mai befrielsesdagen Libanon",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/theora/25. mai befrielsesdagen (Libanon).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/broadcast/25. mai befrielsesdagen (Libanon).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/original/25. mai befrielsesdagen (Libanon).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/large_thumb/25. mai befrielsesdagen (Libanon).jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:31:48.274942",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-27T00:05:59.056545Z",
      "updatedTime": "2021-05-27T01:16:16.833240Z",
      "uploadedTime": "2021-05-27T01:01:25.940434Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/theora/25. mai befrielsesdagen (Libanon).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/large_thumb/25. mai befrielsesdagen (Libanon).jpg"
    },
    {
      "id": 626810,
      "name": "Shofar: Tallet 50 i Israel",
      "header": "Program 69,bladet evangelisten, Bibelen har mange tall. Tallet 7 står sentralt i mange sammenhenger. Tallet 50 er blant annet et jubelår. Vi kan telle dagene mellom påske og pinse, men også frem til hvert 50 år i Israel, der eiendommer kommer tilbake til sin opprinnelige eier. Dette er interessant når det gjelder Israels land.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/theora/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/broadcast/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/original/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/large_thumb/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:08.040000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-24T17:55:47.417865Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:29.252500Z",
      "uploadedTime": "2021-05-24T17:59:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/theora/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/large_thumb/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626809,
      "name": "Skjærsilden i bibelen",
      "header": "En levende Gud, mange døde guder",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/theora/Skjærsilden i bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/broadcast/Skjærsilden i bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/large_thumb/Skjærsilden i bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/original/Skjærsilden i bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:46:11.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-20T06:41:39.670936Z",
      "updatedTime": "2021-05-20T07:04:41.264271Z",
      "uploadedTime": "2021-05-20T06:42:56.239007Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/theora/Skjærsilden i bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/large_thumb/Skjærsilden i bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626808,
      "name": "Intervju med Gilad Atzmon",
      "header": "Intervju med Gilad Atzmon",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/theora/Intervju med Gilad Atzmon.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/broadcast/Intervju med Gilad Atzmon.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/original/Intervju med Gilad Atzmon.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/large_thumb/Intervju med Gilad Atzmon.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:05:10.680000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-20T01:54:40.398619Z",
      "updatedTime": "2021-05-20T05:41:35.841924Z",
      "uploadedTime": "2021-05-20T05:14:06.139847Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/theora/Intervju med Gilad Atzmon.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/large_thumb/Intervju med Gilad Atzmon.jpg"
    },
    {
      "id": 626807,
      "name": "En religion, eller mange",
      "header": "En ny og interessant vinkling",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/broadcast/En religion, eller mange (3).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/original/En religion, eller mange (3).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:13.833333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-19T12:20:40.553633Z",
      "updatedTime": "2021-05-19T12:46:36.486422Z",
      "uploadedTime": "2021-05-19T12:22:43.384579Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
    },
    {
      "id": 626806,
      "name": "Vikingene",
      "header": "En studie om vikingene",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/theora/Vikingene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/broadcast/Vikingene.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/large_thumb/Vikingene.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/original/Vikingene.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:04:24.333333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-18T11:09:17.734881Z",
      "updatedTime": "2021-05-18T11:41:19.736059Z",
      "uploadedTime": "2021-05-18T11:11:00.157584Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/theora/Vikingene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/large_thumb/Vikingene.jpg"
    },
    {
      "id": 626805,
      "name": "Shofar Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem",
      "header": "Program 68, bladet evangelisten, Staten Israel og opprettelsen på nytt av landet i mai 1948 har med Guds pakter med jødene. Dette er knyttet til landet Israel. Guds pakt med Israel er av nåde, og det er en ensidig pakt, og Gud selv er ansvarlig for å iverksette sine løfter. Israel er et vitnesbyrd om at Gud er trofast.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/theora/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/broadcast/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/original/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/large_thumb/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:14.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-16T20:18:31.400703Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:40.973881Z",
      "uploadedTime": "2021-05-16T20:21:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/theora/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/large_thumb/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626804,
      "name": "Nordre-Follos 17.mai-sending",
      "header": "Siden den vanlige 17-mai-feiringen er avlyst får du her en digital feiring. God 17-mai!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/theora/Nordre Follos 17.mai-sending.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/broadcast/Nordre Follos 17.mai-sending.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/large_thumb/Nordre Follos 17.mai-sending.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/original/Nordre Follos 17.mai-sending.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:32:09",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-16T15:14:34.489293Z",
      "updatedTime": "2021-05-16T17:08:39.616981Z",
      "uploadedTime": "2021-05-16T15:27:41Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/theora/Nordre Follos 17.mai-sending.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/large_thumb/Nordre Follos 17.mai-sending.jpg"
    },
    {
      "id": 626803,
      "name": "Israel terroriserer Gaza",
      "header": "Israel terroriserer Gaza 5",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/theora/Israel terroriserer Gaza.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/broadcast/Israel terroriserer Gaza.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/original/Israel terroriserer Gaza.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/large_thumb/Israel terroriserer Gaza.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:25.040000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-14T15:19:05.926651Z",
      "updatedTime": "2021-05-20T12:01:21.538002Z",
      "uploadedTime": "2021-05-14T15:31:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/theora/Israel terroriserer Gaza.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/large_thumb/Israel terroriserer Gaza.jpg"
    },
    {
      "id": 626802,
      "name": "Palestinas tilstand og vei til fred",
      "header": "Palestinas tilstand og vei til fred",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/theora/Palestinas tilstand og vei til fred.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/broadcast/Palestinas tilstand og vei til fred.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/large_thumb/Palestinas tilstand og vei til fred.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/original/Palestinas tilstand og vei til fred.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:47.291667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-12T19:42:29.015696Z",
      "updatedTime": "2021-05-13T01:40:26.094652Z",
      "uploadedTime": "2021-05-13T01:35:08.648264Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/theora/Palestinas tilstand og vei til fred.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/large_thumb/Palestinas tilstand og vei til fred.jpg"
    },
    {
      "id": 626800,
      "name": "Kams land",
      "header": "Abrahams nye land",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/broadcast/Kams land.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/original/Kams land.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/large_thumb/Kams land.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-12T04:41:37.835377Z",
      "updatedTime": "2021-05-12T05:41:32.509525Z",
      "uploadedTime": "2021-05-12T05:41:32.145589Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626799,
      "name": "Kams land",
      "header": "Kanaans land",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/broadcast/Kams land.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/original/Kams land.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/large_thumb/Kams land.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-11T07:11:19.043172Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T17:38:14.307348Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T17:38:04.223358Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626798,
      "name": "Guds løfter",
      "header": "Gjennom Abrahams ætt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/theora/Guds løfter.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/broadcast/Guds løfter.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/original/Guds løfter.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/large_thumb/Guds løfter.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:44.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-11T07:09:43.675984Z",
      "updatedTime": "2021-05-11T07:38:39.834825Z",
      "uploadedTime": "2021-05-11T07:11:42.576282Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/theora/Guds løfter.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/large_thumb/Guds løfter.jpg"
    },
    {
      "id": 626797,
      "name": "Palestina, Jerusalem nå!",
      "header": "Palestina, Jerusalem nå!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/theora/Palestina, Jerusalem nå.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/broadcast/Palestina, Jerusalem nå.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/large_thumb/Palestina, Jerusalem nå.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/original/Palestina, Jerusalem nå.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:53.480000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T21:51:38.923162Z",
      "updatedTime": "2021-05-10T22:00:22.241308Z",
      "uploadedTime": "2021-05-10T21:57:11.723229Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/theora/Palestina, Jerusalem nå.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/large_thumb/Palestina, Jerusalem nå.jpg"
    },
    {
      "id": 626796,
      "name": "Shofar Qumran",
      "header": "Program 67, bladet evangelisten, Det største som har skjedd i nyere tid i Israel, er funnet av Dødehavsrullene. Jesaiasboken er nærmest slik vi har den i Bibelen. Dødehavsrullene bekrefter jødenes tilhørighet til landet, og bekrefter bibelhistorien.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/theora/Shofar TV program 2 Qumran.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/broadcast/Shofar TV program 2 Qumran.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/original/Shofar TV program 2 Qumran.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/large_thumb/Shofar TV program 2 Qumran.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:12.600000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T20:52:09.341615Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:50.742222Z",
      "uploadedTime": "2021-05-10T20:55:30Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/theora/Shofar TV program 2 Qumran.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/large_thumb/Shofar TV program 2 Qumran.jpg"
    },
    {
      "id": 626795,
      "name": "Kams land",
      "header": "Bibelhistorien vi aldri glemmer",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/broadcast/Kams land.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/original/Kams land.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:30:16.280402Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:06:51.129972Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:39:40.571448Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626794,
      "name": "Guds løfter",
      "header": "Far, Jahve holder sine løfter",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626794/theora/Guds løfter.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626794/broadcast/Guds løfter.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626794/large_thumb/Guds løfter.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626794/original/Guds løfter.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:44.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:28:42.542776Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T17:32:00.769743Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T17:05:01.729709Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626794/theora/Guds løfter.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626794/large_thumb/Guds løfter.jpg"
    },
    {
      "id": 626793,
      "name": "Gjennom bibelen",
      "header": "Bli kjent i bibelhistorien",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/theora/Gjennom bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/broadcast/Gjennom bibelen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/original/Gjennom bibelen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/large_thumb/Gjennom bibelen.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:04:05",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:26:53.093041Z",
      "updatedTime": "2021-05-10T05:59:09.631673Z",
      "uploadedTime": "2021-05-10T05:28:40.488340Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/theora/Gjennom bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/large_thumb/Gjennom bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626792,
      "name": "Markering av alQuds-dagen",
      "header": "Markering av alQuds-dagen på Youngstorget 7. mai 2021",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/theora/alYom_alQuds.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/broadcast/alYom_alQuds.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/original/alYom_alQuds.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/large_thumb/alYom_alQuds.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:47.440000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-08T22:02:49.255636Z",
      "updatedTime": "2021-05-09T07:38:37.275891Z",
      "uploadedTime": "2021-05-09T03:54:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/theora/alYom_alQuds.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/large_thumb/alYom_alQuds.jpg"
    },
    {
      "id": 626786,
      "name": "Afrika - Til Mosaikk barnehage",
      "header": "Afrika - Til Mosaikk barnehage",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/theora/Afrika. Til Mosaikk barnehage.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/broadcast/Afrika. Til Mosaikk barnehage.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/large_thumb/Afrika. Til Mosaikk barnehage.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/original/Afrika. Til Mosaikk barnehage.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:02:32.520000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-07T13:16:07.398895Z",
      "updatedTime": "2021-05-07T13:19:56.172457Z",
      "uploadedTime": "2021-05-07T13:18:41.323058Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/theora/Afrika. Til Mosaikk barnehage.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/large_thumb/Afrika. Til Mosaikk barnehage.jpg"
    },
    {
      "id": 626785,
      "name": "Jerusalem, Al Quds Dag.",
      "header": "Jerusalem, Al Quds Dag.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/theora/Jerusalem, Al Quds Dag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/broadcast/Jerusalem, Al Quds Dag.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/large_thumb/Jerusalem, Al Quds Dag.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/original/Jerusalem, Al Quds Dag.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:46.033333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-06T23:55:24.036416Z",
      "updatedTime": "2021-05-07T00:11:15.138631Z",
      "uploadedTime": "2021-05-07T00:04:48.775201Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/theora/Jerusalem, Al Quds Dag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/large_thumb/Jerusalem, Al Quds Dag.jpg"
    },
    {
      "id": 626784,
      "name": "Shofar: Guds pakt med Israel",
      "header": "Program 66, bladet evangelisten, Staten Israel har å gjøre med paktene Gud har gjort med landet og folket. Israel forteller at Gud er trofast. Jødene kommer til landet, og snart vil deres konge komme, Jesus Messias.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626784/theora/Shofar 83 Guds pakt med Israel frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626784/broadcast/Shofar 83 Guds pakt med Israel frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626784/large_thumb/Shofar 83 Guds pakt med Israel frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626784/original/Shofar 83 Guds pakt med Israel frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:43.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-03T22:43:58.862969Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:00:24.070457Z",
      "uploadedTime": "2021-05-03T22:47:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626784/theora/Shofar 83 Guds pakt med Israel frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626784/large_thumb/Shofar 83 Guds pakt med Israel frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626783,
      "name": "Konsert med Felix og Louis",
      "header": "Konsert med Felix og Louis",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626783/theora/Konsert med Felix og Louis.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626783/broadcast/Konsert med Felix og Louis.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626783/large_thumb/Konsert med Felix og Louis.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626783/original/Konsert med Felix og Louis.mov"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:38.120000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-01T19:05:03.157881Z",
      "updatedTime": "2021-05-02T21:51:46.266609Z",
      "uploadedTime": "2021-05-01T19:21:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626783/theora/Konsert med Felix og Louis.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626783/large_thumb/Konsert med Felix og Louis.jpg"
    },
    {
      "id": 626782,
      "name": "Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten",
      "header": "Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626782/theora/Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626782/broadcast/Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626782/large_thumb/Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626782/original/Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:09.800000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-28T19:43:23.892734Z",
      "updatedTime": "2021-05-03T21:20:11.864996Z",
      "uploadedTime": "2021-04-28T19:48:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626782/theora/Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626782/large_thumb/Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten.jpg"
    },
    {
      "id": 626781,
      "name": "Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem Al Quds",
      "header": "Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem Al Quds",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626781/theora/Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626781/broadcast/Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626781/original/Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626781/large_thumb/Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds).jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:43.280000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-28T18:50:32.599446Z",
      "updatedTime": "2021-04-28T19:09:55.200377Z",
      "uploadedTime": "2021-04-28T19:04:55.290994Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626781/theora/Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626781/large_thumb/Rettferdig palestinsk opprør i Jerusalem (Al Quds).jpg"
    },
    {
      "id": 626780,
      "name": "Palestinske politiske fanger æret",
      "header": "Palestinske politiske fanger æret og den palestinske nasjonalsangen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626780/theora/Palestinske politiske fanger æret_Final.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626780/broadcast/Palestinske politiske fanger æret_Final.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626780/large_thumb/Palestinske politiske fanger æret_Final.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626780/original/Palestinske politiske fanger æret_Final.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:44.923257",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-26T12:42:01.201287Z",
      "updatedTime": "2021-04-26T13:15:06.449312Z",
      "uploadedTime": "2021-04-26T13:11:39.333401Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626780/theora/Palestinske politiske fanger æret_Final.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626780/large_thumb/Palestinske politiske fanger æret_Final.jpg"
    },
    {
      "id": 626779,
      "name": "Shofar: Se på israel",
      "header": "Program 65, bladet evangelisten, Jødene kommer tilbake til landet Gud gav deres fedre. Løftene som er gitt til Israel står i Bibelen. Hele folket skal komme tilbake, og bosette seg i Judea og Samaria. Israel er et tegn på Jesu gjenkomst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626779/theora/Shofar 82 Se på Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626779/broadcast/Shofar 82 Se på Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626779/original/Shofar 82 Se på Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626779/large_thumb/Shofar 82 Se på Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:22.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-24T01:34:30.643102Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:00:31.283895Z",
      "uploadedTime": "2021-04-24T01:38:20Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626779/theora/Shofar 82 Se på Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626779/large_thumb/Shofar 82 Se på Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626778,
      "name": "Shofar Fortellinger i Nehemja",
      "header": "Program 64, bladet evangelisten, Nehemja boka er enn ei historiebok som forteller hva som skjedde, men det er mange forbilder her, paralleller til dagens utfordringer i Israel. Vi lærer også at Herren fører si sak fram til seier!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626778/theora/Shofar 54 Fortellinger i Nehemja Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626778/broadcast/Shofar 54 Fortellinger i Nehemja Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626778/original/Shofar 54 Fortellinger i Nehemja Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626778/large_thumb/Shofar 54 Fortellinger i Nehemja Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:45.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-19T22:54:11.496824Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:00:38.225591Z",
      "uploadedTime": "2021-04-19T23:40:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626778/theora/Shofar 54 Fortellinger i Nehemja Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626778/large_thumb/Shofar 54 Fortellinger i Nehemja Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626777,
      "name": "Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17. april",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626777/theora/Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626777/broadcast/Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626777/original/Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17. april",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626777/large_thumb/Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:40.041754",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-17T13:47:54.604934Z",
      "updatedTime": "2021-04-17T14:19:24.600759Z",
      "uploadedTime": "2021-04-17T13:51:58.899742Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626777/theora/Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626777/large_thumb/Internasjonal solidaritetsdag for palestinske politiske fanger, 17.jpg"
    },
    {
      "id": 626776,
      "name": "Metusalem og Ytsi, Ismannen",
      "header": "En fantastisk historisk reise",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626776/theora/Metusalem og Ytzi, ismannen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626776/broadcast/Metusalem og Ytzi, ismannen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626776/original/Metusalem og Ytzi, ismannen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626776/large_thumb/Metusalem og Ytzi, ismannen.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:22.533333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-15T06:44:30.327858Z",
      "updatedTime": "2021-04-15T07:10:45.414133Z",
      "uploadedTime": "2021-04-15T06:46:12.804088Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626776/theora/Metusalem og Ytzi, ismannen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626776/large_thumb/Metusalem og Ytzi, ismannen.jpg"
    },
    {
      "id": 626775,
      "name": "Support for the Palestinian Political Prisoners",
      "header": "Trond Ali Linstad shows his concerns for the Palestinian Political Prisoners in Israel.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626775/theora/Support for the Palestinian Political Prisoners.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626775/broadcast/Support for the Palestinian Political Prisoners.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626775/original/Support for the Palestinian Political Prisoners.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626775/large_thumb/Support for the Palestinian Political Prisoners.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:51.600000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-14T17:16:28.737339Z",
      "updatedTime": "2021-04-14T17:29:58.591442Z",
      "uploadedTime": "2021-04-14T17:28:17.036132Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626775/theora/Support for the Palestinian Political Prisoners.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626775/large_thumb/Support for the Palestinian Political Prisoners.jpg"
    },
    {
      "id": 626774,
      "name": "Shofar: Israel 73 år",
      "header": "Program 63,bladet evangelisten, På den jødiske kalenderen feirer Israel sin 73 årige nasjonaldag 15.april 2021. Gjenopprettelsen er Guds under imellom oss. Det er et vitnesbyrd for alle mennesker. Vi er en generasjon som ser dette med våre øyner. Guds løfter gitt til Israel står fast. Israels Gud og Bibelen er truverdig.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626774/theora/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626774/broadcast/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626774/original/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626774/large_thumb/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:40.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-12T22:24:40.704552Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T18:16:11.581053Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:03:11.129842Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626774/theora/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626774/large_thumb/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626773,
      "name": "Shofar: Israel 73 år",
      "header": "Program 63, bladet evangelisten, På den jødiske kalenderen feirer Israel sin 73 årige nasjonaldag 15.april 2021. Gjenopprettelsen er Guds under imellom oss. Det er et vitnesbyrd for alle mennesker. Vi er en generasjon som ser dette med våre øyner. Guds løfter gitt til Israel står fast. Israels Gud og Bibelen er truverdig.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626773/theora/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626773/broadcast/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626773/large_thumb/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626773/original/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:40.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-12T22:16:04.428964Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T13:00:51.483884Z",
      "uploadedTime": "2021-04-12T22:19:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626773/theora/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626773/large_thumb/Shofar 81 Israel 73 år Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626772,
      "name": "The Blockade and The Dire Humanitarian Impact",
      "header": "Trond Ali Linstad was invited to a video conference regarding the humanitarian crisis in Yemen. The topic of the discussion was \"The Blockade and The Dire Humanitarian Impact\".",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626772/theora/The Blockade and The Dire Humanitarian Impact.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626772/broadcast/The Blockade and The Dire Humanitarian Impact.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626772/original/The Blockade and The Dire Humanitarian Impact.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626772/large_thumb/The Blockade and The Dire Humanitarian Impact.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:06:32.073283",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-11T17:40:14.484923Z",
      "updatedTime": "2021-04-12T20:58:30.880090Z",
      "uploadedTime": "2021-04-11T17:44:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626772/theora/The Blockade and The Dire Humanitarian Impact.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626772/large_thumb/The Blockade and The Dire Humanitarian Impact.jpg"
    },
    {
      "id": 626771,
      "name": "Israel ukjente reise",
      "header": "Spennende reisebeskrivning",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626771/theora/Israel ukjente reise.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626771/broadcast/Israel ukjente reise.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626771/original/Israel ukjente reise.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626771/large_thumb/Israel ukjente reise.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:11.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-09T16:46:23.864603Z",
      "updatedTime": "2021-04-09T17:11:42.494985Z",
      "uploadedTime": "2021-04-09T16:48:05.808231Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626771/theora/Israel ukjente reise.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626771/large_thumb/Israel ukjente reise.jpg"
    },
    {
      "id": 626770,
      "name": "Norsk fredsmegler til Midtøsten",
      "header": "Fra 2020 har Tor Wennesland hatt stilling som FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Trond Ali knytter merknader til dette.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626770/theora/2021-03-26 14-26-47.mkv (720P) 25fps.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626770/broadcast/2021-03-26 14-26-47.mkv (720P) 25fps.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626770/original/2021-03-26 14-26-47.mkv (720P) 25fps.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626770/large_thumb/2021-03-26 14-26-47.mkv (720P) 25fps.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:01.560000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-08T21:31:24.643422Z",
      "updatedTime": "2021-04-12T21:03:03.941885Z",
      "uploadedTime": "2021-04-09T09:55:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626770/theora/2021-03-26 14-26-47.mkv (720P) 25fps.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626770/large_thumb/2021-03-26 14-26-47.mkv (720P) 25fps.jpg"
    },
    {
      "id": 626769,
      "name": "Blikk på historien. Kanaans land og Palestina",
      "header": "Trond Ali forteller om Kanaans land og Palestina",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626769/theora/2021-04-05 17-04-37.mkv (720P) 25fps.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626769/broadcast/2021-04-05 17-04-37.mkv (720P) 25fps.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626769/original/2021-04-05 17-04-37.mkv (720P) 25fps.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626769/large_thumb/2021-04-05 17-04-37.mkv (720P) 25fps.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:15.440000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-08T20:53:39.741274Z",
      "updatedTime": "2021-04-12T21:03:16.338363Z",
      "uploadedTime": "2021-04-08T21:28:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626769/theora/2021-04-05 17-04-37.mkv (720P) 25fps.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626769/large_thumb/2021-04-05 17-04-37.mkv (720P) 25fps.jpg"
    },
    {
      "id": 626767,
      "name": "Juda og Israel",
      "header": "Ett folk",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626767/theora/Juda og Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626767/broadcast/Juda og Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626767/original/Juda og Israel.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626767/large_thumb/Juda og Israel.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:39:08.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-08T16:37:49.814402Z",
      "updatedTime": "2021-04-08T16:59:04.673478Z",
      "uploadedTime": "2021-04-08T16:40:28.523782Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626767/theora/Juda og Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626767/large_thumb/Juda og Israel.jpg"
    }
  ]
}