List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?ordering=name&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3598,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?ordering=name&page=71",
  "results": [
    {
      "id": 626081,
      "name": "Venn av Nøff",
      "header": "Det er høst og tid for Nasse Nøff å komme inn i varmen etter en lang sesong ute i hagen. Søndag 2.november hadde foreningen Venn av Nøff sin årlige innbæring. I tillegg blir det utdeling av NÆ!-prisen. Følg med.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/broadcast/051218_VAN_RHMW_WEB.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/original/051218_VAN_RHMW_WEB.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:07.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-05T08:49:19.349533Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T08:54:59.219601Z",
      "uploadedTime": "2018-12-05T08:51:49.044608Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
    },
    {
      "id": 624665,
      "name": "Vennlighetens Frø.",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/theora/5868_f2f839430db745bfaa90bb7f98905a1d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/broadcast/5868_f2f839430db745bfaa90bb7f98905a1d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:50.680000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-12-21T20:07:30.870000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.224600Z",
      "uploadedTime": "2011-12-21T20:07:30.870000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/theora/5868_f2f839430db745bfaa90bb7f98905a1d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624665/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625828,
      "name": "Venter på Snowden med Christian Borch, Edward Snowden, John Crane, Alan Rusbridger, Michael Tetzschner, Snorre Valen",
      "header": "William Nygaard, leder Norsk PEN, ønsker velkommen.\r\nEdward Snowden intervjues av Christian Borch på link fra Moskva.\r\nIntervju med varsleren John Crane (USA)\r\n\r\nPaneldebatt\r\n\r\nJohn Crane\r\nAlan Rusbridger – tidligere sjefsredaktør i The Guardian\r\nMichael Tetzschner – stortingspolitiker (H)\r\nSnorre Valen – stortingspolitiker (SV)\r\n\r\nLeder av Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere, Brit Bildøen, presenterer årets “fokusfanger”, dvs. de fengslede forfattere, journalister etc. som PEN-sentere over hele verden retter oppmerksomheten mot på denne dagen.\r\n\r\nEdward Snowdens kamp for å få en rettslig garanti for at han ikke blir utlevert til USA dersom han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen, trekker i langdrag. Da Norsk PEN 7. mars i år bekjentgjorde at Ossietzky-prisen for 2016 tildeles varsleren Edward Snowden, ble prisseremonien fastsatt til 18. november i Universitetets Aula. Saken er nå hos Høyesterett. Etter samråd med våre advokater i firmaet Schjødt, har Norsk PEN derfor besluttet å utsette tildelingen av prisen, som forhåpentlig kan skje ved Edward Snowdens personlige tilstedeværelse. Tildeling av Ossietzky-prisen 2016 til Edward Snowden vil derfor finne sted 7. juni 2017.\r\n\r\nNorsk PEN opprettholder imidlertid det årlige arrangementet 18. november for markering av den internasjonale Fengslede Forfatteres Dag. Edward Snowdens avsløringer og situasjon som varsler blir sentralt her. Snowden vil selv tale til forsamlingen via skype fra Moskva.\r\n\r\nProgrammet er på engelsk. Musikkinnslaget med Pål Moddi Knutsen er klippet vekk for å spare opphavsrettighetskostnader.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/theora/20161118-snowden-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/broadcast/20161118-snowden-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/small_thumb/20161118-snowden-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/large_thumb/20161118-snowden-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:56:14.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-11-24T11:40:20.728428Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.657082Z",
      "uploadedTime": "2016-11-24T11:44:13.733391Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/theora/20161118-snowden-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/large_thumb/20161118-snowden-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 624028,
      "name": "Verden er større enn meg selv",
      "header": "Mattesonskolen er en liten internasjonal skole i Trømborg i Østfold der studentene lærer å leve. Bibelen og naturen er sentrale læringsmidler.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/theora/4904_70dd1d64dc0a44518cf7bb252bb85c4d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/broadcast/4904_70dd1d64dc0a44518cf7bb252bb85c4d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00.040000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-10-25T17:42:00.123000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.049969Z",
      "uploadedTime": "2010-10-25T17:42:00.123000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/theora/4904_70dd1d64dc0a44518cf7bb252bb85c4d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624028/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624281,
      "name": "Verden Gjenfødelse 20110228",
      "header": "Verdens Gjenfødelse\nmed Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/theora/5324_b0cb626b035740a89c5bcbd9671eb144.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/original/orig_7ef2b6bee4554ec49d8a7a848eef2d9c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/broadcast/5324_2a3f3036372f4b1085ec48efd1b3d46d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-14T11:51:12.710000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.724156Z",
      "uploadedTime": "2011-02-14T11:51:12.710000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/theora/5324_b0cb626b035740a89c5bcbd9671eb144.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626611,
      "name": "Verden på Jesus tid.mp4",
      "header": "Verden på Jesus tid",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626611/theora/Verden på Jesus tid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626611/broadcast/Verden på Jesus tid.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626611/original/Verden på Jesus tid.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626611/large_thumb/Verden på Jesus tid.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:24",
      "categories": [],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-11-26T11:43:06.077656Z",
      "updatedTime": "2020-11-26T12:12:06.810309Z",
      "uploadedTime": "2020-11-26T11:45:30.222343Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626611/theora/Verden på Jesus tid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626611/large_thumb/Verden på Jesus tid.jpg"
    },
    {
      "id": 624252,
      "name": "Verdens Gjenfødelse",
      "header": "Verdens Gjenfødelse\nmed Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/theora/5286_6dc630514c3c406e83e9cb373cfa3c2b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/original/orig_cd6ed6d242724bfd943cbb6ff3258850.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/broadcast/5286_59fd4ada7fa542b8acde3efeb104b706.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:55.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-10T08:08:35.493000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.765805Z",
      "uploadedTime": "2011-02-10T08:08:35.493000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/theora/5286_6dc630514c3c406e83e9cb373cfa3c2b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623144,
      "name": "Veronica Stubberud",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/theora/3560_f675287dfdae49b8b0119e3ecf8034ee.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/broadcast/3560_f949b0f0e8844eb7a1052972d12dd539.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:15.760000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-07T12:02:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.167867Z",
      "uploadedTime": "2009-10-07T12:02:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/theora/3560_f675287dfdae49b8b0119e3ecf8034ee.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624682,
      "name": "Veronika Stubberud - PequenaCz",
      "header": "Talentfabrikken - sesong 2 (2010)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/theora/5895_9a3516dbca0c4139a07c9ea5dbedb933.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/broadcast/5895_fea2e343218043d5a697b35794af0291.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:34.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-12-29T19:38:34.813000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.201323Z",
      "uploadedTime": "2011-12-29T19:38:34.813000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/theora/5895_9a3516dbca0c4139a07c9ea5dbedb933.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624682/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624846,
      "name": "Vestre Aker Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/theora/6208_364dd65b457041bfab6b1db8b15544a3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/broadcast/6208_a49bfac92c68469db74a3ce9b5640c68.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.520000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:06:37.467000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.988988Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:06:37.467000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/theora/6208_364dd65b457041bfab6b1db8b15544a3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624061,
      "name": "VGF1#7 20101207",
      "header": "Verdens gjensfødelse\nmed Hans Braterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/theora/4963_f1a3accda4fd4806b410434298769b28.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/broadcast/4963_13675df971fe4b169ba4e4ba0c054370.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:50.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-30T10:53:37.750000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.004991Z",
      "uploadedTime": "2010-11-30T10:53:37.750000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/theora/4963_f1a3accda4fd4806b410434298769b28.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624061/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624077,
      "name": "VGF1#7-2_tk2850 Hans Braterud",
      "header": "VGF17-2 verdens gjenfødelse Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/theora/4962_d9932a40651f45d09b07d08b2f697e6f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/broadcast/4962_fe237dec85d74bc4a20d66cfe93384d7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:50.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-30T10:42:02.360000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.984460Z",
      "uploadedTime": "2010-11-30T10:42:02.360000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/theora/4962_d9932a40651f45d09b07d08b2f697e6f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624077/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624048,
      "name": "VGF 20101129",
      "header": "Världens pånyttfödelse med Hans\nBratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/theora/4957_aacee688be4d4569bf4b9e8e8a3a4161.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/broadcast/4957_7d17bb1a2fad41798288dcadb323520c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:35.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-25T13:41:33.250000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.022818Z",
      "uploadedTime": "2010-11-25T13:41:33.250000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/theora/4957_aacee688be4d4569bf4b9e8e8a3a4161.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624048/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624162,
      "name": "VGF#6-1_FK2943-20110110",
      "header": "Verdens Gjensfødelse med Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/theora/5153_398a4124b51f4e26a92d7d9b4e06e161.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/broadcast/5153_c4c5d94d2a604122a0b5b9bd72ad62d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:43.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-05T12:50:26.747000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.876189Z",
      "uploadedTime": "2011-01-05T12:50:26.747000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/theora/5153_398a4124b51f4e26a92d7d9b4e06e161.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626086,
      "name": "VG under Attack! War Stories from the Ops Trenches - Audun Ytterdal",
      "header": "A collection of old and new war stories from Norways largest news site as seen from the perspective of the VG/Schibsted operation including stuff like Nazis, Pink Blogs, Anonymous, FBI, and how to build you own DDOS canon.\r\n\r\nRecorded at the OWASP Norway Day by NUUG.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626086/theora/20181120-audun.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626086/broadcast/20181120-audun.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626086/large_thumb/20181120-audun.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626086/original/20181120-audun.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:39.700000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=yjmgypzZR6Q",
      "createdTime": "2018-12-10T10:27:18.140214Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T19:43:34.119107Z",
      "uploadedTime": "2018-12-10T11:16:06.979278Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626086/theora/20181120-audun.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626086/large_thumb/20181120-audun.jpg"
    },
    {
      "id": 623884,
      "name": "Vi er Frikanalen",
      "header": "Liten snutt om mangfoldet på kanalen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/theora/4692_980067776f814672bc96c1c172a4b7ed.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/broadcast/4692_b06e7d78be34458ba9844892246fc275.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "hschilde@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:02.760000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.frikanalen.no",
      "createdTime": "2010-08-31T11:11:21Z",
      "updatedTime": "2020-09-02T06:17:36.539710Z",
      "uploadedTime": "2010-08-31T11:11:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/theora/4692_980067776f814672bc96c1c172a4b7ed.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623884/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622339,
      "name": "Vi går ombord 1 Redningsselskapet",
      "header": "Vi går ombord i redningsskøyta \"Harald V\". Der møter vi skipper Kjell Storåker.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/theora/2378_c926edc68f3b428e9d0cdf7c8a3bb94a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/broadcast/orig_b37484446d904cf991243f6a237d01a2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingvar.johnsen@nssr.no",
      "organization": {
        "id": 42,
        "name": "Redningsselskapet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1051,
        "editorName": "Ingvar Johnsen",
        "editorEmail": "ingvar.johnsen@nssr.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:56.400000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T15:38:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.857934Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T15:38:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/theora/2378_c926edc68f3b428e9d0cdf7c8a3bb94a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622339/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622632,
      "name": "Vi går ombord 2 Redningsselskapet",
      "header": "Møte med redningsmenn i Redningsselskapet. Denne gang: Maskinist Oddmund Aune",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/theora/3041_a20605c51e1c42b892ab820a91731781.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/broadcast/orig_f27a47b3bf684d8e88e7e402f7687d07.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingvar.johnsen@nssr.no",
      "organization": {
        "id": 42,
        "name": "Redningsselskapet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1051,
        "editorName": "Ingvar Johnsen",
        "editorEmail": "ingvar.johnsen@nssr.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:21.680000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-06-26T15:54:06Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.462817Z",
      "uploadedTime": "2009-06-26T15:54:06Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/theora/3041_a20605c51e1c42b892ab820a91731781.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622632/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623232,
      "name": "Vi går ombord 3 Redningsselskapet",
      "header": "Møt mannskapet ombord i redningsskøytene!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/theora/3660_77105fd3618d432bab14c473a9f8bca5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/broadcast/3660_2d1c21f74ac74c78b9c426ddc2d98e81.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingvar.johnsen@nssr.no",
      "organization": {
        "id": 42,
        "name": "Redningsselskapet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1051,
        "editorName": "Ingvar Johnsen",
        "editorEmail": "ingvar.johnsen@nssr.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:24.080000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-11-20T13:32:39Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.060823Z",
      "uploadedTime": "2009-11-20T13:32:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/theora/3660_77105fd3618d432bab14c473a9f8bca5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623232/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622297,
      "name": "Vignett KFI - Irak etter Bush",
      "header": "Vignett - intro",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/theora/2285_93cfa25c44ee4dd2bac8b505f9d9d26a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/broadcast/orig_irakvignett2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jsteinholt@yahoo.no",
      "organization": {
        "id": 103,
        "name": "Komiteen for et fritt Irak",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1173,
        "editorName": "Jan R. Steinholt",
        "editorEmail": "jsteinholt@yahoo.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:09.200000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T14:05:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.916142Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T14:05:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/theora/2285_93cfa25c44ee4dd2bac8b505f9d9d26a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622297/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626806,
      "name": "Vikingene",
      "header": "En studie om vikingene",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/theora/Vikingene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/broadcast/Vikingene.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/large_thumb/Vikingene.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/original/Vikingene.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:04:24.333333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-18T11:09:17.734881Z",
      "updatedTime": "2021-05-18T11:41:19.736059Z",
      "uploadedTime": "2021-05-18T11:11:00.157584Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/theora/Vikingene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/large_thumb/Vikingene.jpg"
    },
    {
      "id": 623836,
      "name": "Vi konk´ itj",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/theora/4609_45edf60754644d1bb7e382b4345d6ded.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/original/orig_2505f111c898491eb9a55944a0530b92.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/broadcast/4609_e9ad29b0b6b04d7db39cfc19470dfbcf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:51.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:21:08Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.311976Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:21:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/theora/4609_45edf60754644d1bb7e382b4345d6ded.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626180,
      "name": "Viktig Info - Overgang til ny plattform",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626180/theora/Viktig_Info.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626180/broadcast/Viktig_Info.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626180/original/Viktig_Info.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626180/large_thumb/Viktig_Info.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:04.800000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-06-14T12:30:28.167612Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T18:52:48.479142Z",
      "uploadedTime": "2019-06-14T12:33:02.844923Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626180/theora/Viktig_Info.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626180/large_thumb/Viktig_Info.jpg"
    },
    {
      "id": 626883,
      "name": "Vi lever en kort stund",
      "header": "Flere måter å se det på",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/broadcast/Vi lever en kort stund.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/original/Vi lever en kort stund.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:54.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-23T06:02:14.761130Z",
      "updatedTime": "2021-08-23T06:09:57.257306Z",
      "uploadedTime": "2021-08-23T06:02:56.820244Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg"
    },
    {
      "id": 626027,
      "name": "Vincent Ambo - Where does YOUR compiler come from",
      "header": "Many people are familiar with the problems around the lack of trust in proprietary hardware components and their firmware.\r\n\r\nSimilar issues do however exist on the software side of things, especially when it comes to how we bootstrap compilers for the ubiquitous C-language.\r\n\r\nThis talk will present an overview of how these processes work in modern Linux distributions, which issues we have and what the implications are.\r\n\r\nWe'll also do a brief dive into related topics, such as repeatable build environments and reproducibility.\r\n\r\nIf you're not already aware of these issues, hopefully this talk will leave you with a newfound sense of paranoia and some pointers towards things that YOU can do to improve the situation.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626027/theora/20180313-reproducible-compiler.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626027/broadcast/20180313-reproducible-compiler.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626027/original/20180313-reproducible-compiler.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626027/large_thumb/20180313-reproducible-compiler.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:53.980000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-05-25T13:26:37.942685Z",
      "updatedTime": "2018-12-10T11:25:32.928434Z",
      "uploadedTime": "2018-05-25T12:27:16.430192Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626027/theora/20180313-reproducible-compiler.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626027/large_thumb/20180313-reproducible-compiler.jpg"
    },
    {
      "id": 624047,
      "name": "Vinterfest Glomfjord",
      "header": "Dokumentar om den årlige Vinterfestivalen i Glomfjord.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/theora/4947_311ca7a3f0df44b3875b4898d1bc9d10.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/broadcast/4947_311ca7a3f0df44b3875b4898d1bc9d10.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "thorbrenne@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 101,
        "name": "ADHD TV & FILM AS",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1994,
        "editorName": "Thor Erling Brenne",
        "editorEmail": "thorbrenne@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "01:05:02.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-24T15:18:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.024195Z",
      "uploadedTime": "2010-11-24T15:18:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/theora/4947_311ca7a3f0df44b3875b4898d1bc9d10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624045,
      "name": "Vinterfest Glomfjord del 2",
      "header": "Dokumentar om den årlige vinterfestivalen i Glomfjord.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/theora/4950_94a6f80916714cbcb2cbd47dfa4e7580.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/broadcast/4950_8b64a55b7c394015ab1a4c4229c83d56.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "thorbrenne@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 101,
        "name": "ADHD TV & FILM AS",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1994,
        "editorName": "Thor Erling Brenne",
        "editorEmail": "thorbrenne@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:07:49.520000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-24T21:46:35Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.026871Z",
      "uploadedTime": "2010-11-24T21:46:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/theora/4950_94a6f80916714cbcb2cbd47dfa4e7580.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624045/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624046,
      "name": "Vinterfest Glomfjord del 3",
      "header": "Dokumentar om den årlige vinterfestivalen i Glomfjord.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/theora/4951_ce8cdd40fd6e468db4007e012dcbc111.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/broadcast/4951_ee14b4091ea44d1f95ee1fcf5858694f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "thorbrenne@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 101,
        "name": "ADHD TV & FILM AS",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1994,
        "editorName": "Thor Erling Brenne",
        "editorEmail": "thorbrenne@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:46.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-24T21:46:50Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.025532Z",
      "uploadedTime": "2010-11-24T21:46:50Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/theora/4951_ce8cdd40fd6e468db4007e012dcbc111.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623856,
      "name": "Vinterlyd",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/theora/4585_4d0c07bcfc624711b25fc4c813f019d4.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/broadcast/4585_67ecf04c683047f4badd1c4f18ffc423.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:47.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:12:23.283000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.284008Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:12:23.283000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/theora/4585_4d0c07bcfc624711b25fc4c813f019d4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626028,
      "name": "Virtual Machines and Where to Find Them",
      "header": "Viua VM is a greenfield virtual machine designed for parallel execution. Its instruction set aims to facilitate writing reliable, correct, concurrent software.\r\n\r\nSuch an undertaking is not completed in a day or two - work on Viua started in December 2014, and is still ongoing. Viua positions itself as a contender to the throne currently occupied by Erlang's VM - BEAM.\r\n\r\nApart from a technical overview, this talk will give a tour of the \"softer\" problems one may encounter while working on a piece of non-trivial Free Software. It will also discuss how work on such software may affect one's position in the academia and in the business world. This will be described from an undergraduate student's point of view, early in their carreer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626028/theora/20180410-virt-viua.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626028/broadcast/20180410-virt-viua.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626028/original/20180410-virt-viua.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626028/large_thumb/20180410-virt-viua.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:23.360000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.nuug.no/aktiviteter/20180410-virt-viua/",
      "createdTime": "2018-05-25T13:27:46.646980Z",
      "updatedTime": "2018-11-26T16:23:24.439255Z",
      "uploadedTime": "2018-05-25T11:49:19.676966Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626028/theora/20180410-virt-viua.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626028/large_thumb/20180410-virt-viua.jpg"
    },
    {
      "id": 626725,
      "name": "Vitenskap og bibel",
      "header": "Nyttig gjennomgang",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/theora/Vitenskap og bibel (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/broadcast/Vitenskap og bibel (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/original/Vitenskap og bibel (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/large_thumb/Vitenskap og bibel (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:29.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:21:57.436217Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T18:03:06.792668Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T17:38:15.907161Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/theora/Vitenskap og bibel (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626725/large_thumb/Vitenskap og bibel (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626719,
      "name": "Vitenskap og bibel",
      "header": "En grei oversikt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/theora/Vitenskap og bibel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/broadcast/Vitenskap og bibel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/original/Vitenskap og bibel.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/large_thumb/Vitenskap og bibel.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:29.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-08T09:19:58.582312Z",
      "updatedTime": "2021-03-08T09:46:08.971023Z",
      "uploadedTime": "2021-03-08T09:21:01.812758Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/theora/Vitenskap og bibel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626719/large_thumb/Vitenskap og bibel.jpg"
    },
    {
      "id": 626030,
      "name": "VLC 3.0 and beyond: what's new in VLC? - Jean Baptiste Kempf",
      "header": "A presentation by Jean-Baptiste Kempf about VLC, the VideoLAN project, and the new features and direction of both VLC and the complete VideoLAN project.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626030/theora/20180612-vlc.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626030/broadcast/20180612-vlc.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626030/large_thumb/20180612-vlc.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626030/original/20180612-vlc.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:59.960000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.nuug.no/aktiviteter/20180612-vlc/",
      "createdTime": "2018-06-12T20:50:04.357057Z",
      "updatedTime": "2018-12-10T11:25:16.837184Z",
      "uploadedTime": "2018-06-12T19:52:36.777215Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626030/theora/20180612-vlc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626030/large_thumb/20180612-vlc.jpg"
    },
    {
      "id": 623838,
      "name": "Walk",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/theora/4610_da41ce02ff954251883cbf898001d64f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/original/orig_6162f892a4964e18b44869be17f7d3e0.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/broadcast/4610_cd0a7d3f8e504efaa0c56f510c61e63c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:52.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:21:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.309177Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:21:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/theora/4610_da41ce02ff954251883cbf898001d64f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623838/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624268,
      "name": "Walk of peace",
      "header": "Vinneren av isfits designkonkurranse",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/theora/5116_b5cb11e6f1ce4ca09e45eeed848f68ad.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/original/orig_85480e11ba574ee8a8d94376b31f9ece.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/broadcast/5116_fef67c84e1f24e9182bf2fdea52b186f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:37.520000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:18:59.527000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.744376Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:18:59.527000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/theora/5116_b5cb11e6f1ce4ca09e45eeed848f68ad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623566,
      "name": "Warriors of the net",
      "header": "Har du noensinne lurt på hvordan Internet fungerer ? Hvordan en ruter ser ut ? Hvilken farge en IP pakke har ? Hvordan den kommer seg igjennom en brannmur ? Svaret på alt dette, og mere til, finner du i denne filmen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/theora/4250_3c469b9ee07143338920c61af9ad9fce.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/broadcast/4250_dc0d809d0b1842889ca8a298c01535eb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:59.720000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-04-20T20:42:42.897000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.639012Z",
      "uploadedTime": "2010-04-20T20:42:42.897000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/theora/4250_3c469b9ee07143338920c61af9ad9fce.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623566/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625686,
      "name": "We need you to release Debian - Debconf 16",
      "header": "Do you want to learn how you can help make Stretch a success?\nHow the next Debian releases will be named?\nWhat changes to the release processes we have implemented and what we are considering?\nWhy your packages are being auto-removed from testing?\n\nJoin us to learn about all that and more!\n\nTalk (45 mins) session with Emilio Pozuelo Monfort during Debconf 16",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/broadcast/We_need_you_to_release_Debian.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/theora/We_need_you_to_release_Debian.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/large_thumb/We_need_you_to_release_Debian.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/original/We_need_you_to_release_Debian.webm",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/small_thumb/We_need_you_to_release_Debian.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:31:21.880000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://debconf16.debconf.org/talks/13/",
      "createdTime": "2016-07-21T07:12:45.636023Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.868188Z",
      "uploadedTime": "2016-07-21T07:12:50.579842Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/theora/We_need_you_to_release_Debian.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625686/large_thumb/We_need_you_to_release_Debian.jpg"
    },
    {
      "id": 625678,
      "name": "What I learned from 365 days of contributing to Open Source projects - Debconf 16",
      "header": "Last year, I committed myself to contribute to Open Source projects, daily, for 365 days in a row. The talk will tell a story of this experience, the difficulties encountered, lessons learned and why (or not) you should consider doing this as well.\n\nNo technical background is required.\n\nTalk (20 mins) session with Dieter Adriaenssens during Debconf 16",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/broadcast/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/theora/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/large_thumb/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/small_thumb/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/original/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.webm"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:10.880000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://debconf16.debconf.org/talks/81/",
      "createdTime": "2016-07-20T06:06:19.148192Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.882330Z",
      "uploadedTime": "2016-07-20T06:06:24.281799Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/theora/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625678/large_thumb/What_I_learned_from_365_days_of_contributing_to_Open_Source_projects.jpg"
    },
    {
      "id": 625680,
      "name": "What is Debian? - Debconf 16",
      "header": "A friendly introduction to free software, open source, and Debian, with an opportunity for the audience to ask questions.\n\nOpen Weekend session with Bdale Garbee, Allison Randal, Neil McGovern, Bernelle Verster, Steve McIntyre and John Sullivan during Debconf 16",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/theora/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/broadcast/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/small_thumb/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/original/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/large_thumb/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:01.880000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://debconf16.debconf.org/talks/120/",
      "createdTime": "2016-07-20T07:10:24.249022Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.879342Z",
      "uploadedTime": "2016-07-20T07:10:29.322512Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/theora/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625680/large_thumb/What_is_Open_Source_and_how_does_Debian_fit_in_to_that.jpg"
    },
    {
      "id": 625713,
      "name": "What's new in the Linux kernel - Debconf 16",
      "header": "The Linux kernel is under rapid development. Stable releases are made around 5 times per year, each including many new features and support for new hardware. This talk will summarise the features that have been added and enabled in the last year.\n\nThere have been many changes to Linux between 4.1 and 4.6. Some of these will require new or updated userland applications to take advantage of them. I will attempt to summarise the most interesting changes and the state of integration in Debian.\n\nTalk (45 mins) session with Ben Hutchings during Debconf 16",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/broadcast/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/theora/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/large_thumb/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/original/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.webm",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/small_thumb/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:41:21.880000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://debconf16.debconf.org/talks/4/",
      "createdTime": "2016-07-22T13:01:53.327596Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.825030Z",
      "uploadedTime": "2016-07-22T13:02:00.500903Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/theora/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625713/large_thumb/Whats_new_in_the_Linux_kernel_2.jpg"
    },
    {
      "id": 626080,
      "name": "What We’ve Learned From Billions of Security Reports - Scott Helme",
      "header": "Running one of the largest security reporting platforms of its kind, we handle billions of security reports for our customers every single month. Come and learn how we've scaled from handling 10,000 reports per month to 10,000 reports per second and the many evolutions our infrastructure has gone through. Alongside that come and see how, with our bird’s-eye view of such a diverse ecosystem, we’ve helped identify malware in a multinational organisation, had a malicious browser plugin taken down and much more!\r\n\r\nRecorded at the OWASP Norway Day by NUUG.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/theora/20181120-scott.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/broadcast/20181120-scott.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/large_thumb/20181120-scott.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/original/20181120-scott.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:28.100000",
      "categories": [
        "Andre",
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=AKPlqFWoN84",
      "createdTime": "2018-11-29T23:28:38.310380Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T19:43:50.512606Z",
      "uploadedTime": "2018-11-30T00:14:31.216568Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/theora/20181120-scott.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/large_thumb/20181120-scott.jpg"
    },
    {
      "id": 626091,
      "name": "When exploits are blind - Chris Dale",
      "header": "Demonstration based presentation. Only intro and outro powerpoint slides. Demonstrate user enumeration using timing attacks. Especially prominent when companies have implemented bcrypt/scrypt/pbkdf#2. Attack vector which is very useful in many cases today, notably against Lync/Skype4B installations today. Further password spray into a solution. Discover, analyze and fully exploit reverse-shell command injection. How to find these across large systems? How dose vulnerability scanners work, and how do they detect this? Introduction to Burp Collaborator. Introduction to script for merging attack data into hundreds of Burp Collaborators. Discover, analyze and fully exploit blind SQL Injection. Demonstrating Burp Intruder cluster bomb attack to enumerate out table data.\r\n\r\nRecorded at the OWASP Norway Day by NUUG.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626091/theora/20181120-chris.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626091/broadcast/20181120-chris.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626091/original/20181120-chris.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626091/large_thumb/20181120-chris.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:10.100000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=NQAOz0llpss",
      "createdTime": "2018-12-10T13:15:13.380411Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T19:55:00.506427Z",
      "uploadedTime": "2018-12-10T14:30:27.706511Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626091/theora/20181120-chris.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626091/large_thumb/20181120-chris.jpg"
    },
    {
      "id": 625026,
      "name": "WOP endeplakat.1min",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/theora/6504_13788b54571b4fdc801cc854061aa91d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/original/orig_41da6d4be0aa464c84bf1546e75ba3b3.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/broadcast/6491_4589b7e8b2a04b3f8989fbe99f0f5067.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:54.640000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-23T12:47:47.723000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.758299Z",
      "uploadedTime": "2012-10-23T12:47:47.723000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/theora/6504_13788b54571b4fdc801cc854061aa91d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625026/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624811,
      "name": "WOPG TV Innledning",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/theora/6121_291b9dc19ac64e3691c077f822a67671.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/broadcast/6121_980227d4415e4a8c9817f227d86a9f63.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:58.440000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-22T22:09:03.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.028709Z",
      "uploadedTime": "2012-03-22T22:09:03.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/theora/6121_291b9dc19ac64e3691c077f822a67671.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624811/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626479,
      "name": "Ytterligere en testvideo",
      "header": "Hallo",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626479/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626479/broadcast/IMG_1133.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626479/original/IMG_1133.MOV",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626479/large_thumb/IMG_1133.jpg"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-09-01T10:54:51.070014Z",
      "updatedTime": "2020-09-01T10:55:38.905408Z",
      "uploadedTime": "2020-09-01T10:55:30.746623Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626479/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626479/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 623791,
      "name": "YUVA- Program 1",
      "header": "YUVA- Med, for, og av ungdom. Hvor langt er du villig til å gå for å hjelpe andre? Vi møter ungdommer som vier en god porsjon av livet sitt til å hjelpe andre. I tillegg møter vi en dame som har hjulpet andre hele sitt liv.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/theora/4557_0a48faa4d78d42b29fc8650b7b951796.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/original/orig_9e5b33af7ff44fc4bd160f8e5ad2bf2b.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/broadcast/4557_1adecba7d74341b5b48ab99947148075.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
      "organization": {
        "id": 37,
        "name": "Vardeneset menighet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1800,
        "editorName": "Andreas Borge Håmsø",
        "editorEmail": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:22.020000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.vardeneset-menighet.no",
      "createdTime": "2010-08-10T12:47:42Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.375343Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T12:47:42Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/theora/4557_0a48faa4d78d42b29fc8650b7b951796.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623793,
      "name": "YUVA- Program 2",
      "header": "YUVA- Med, for, og av ungdom. Hvor langt er du villig til å gå for å hjelpe andre? Vi møter ungdommer som vier en god porsjon av livet sitt til å hjelpe andre. I tillegg møter vi en dame som har hjulpet andre hele sitt liv.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/theora/4611_d774a91c8e7742c0b00c97336d05f092.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/original/orig_8f61ed8ae1cd4a848050fbb6089e4bc7.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/broadcast/4611_1d433e0125e043519932d9df0247fdb4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
      "organization": {
        "id": 37,
        "name": "Vardeneset menighet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1800,
        "editorName": "Andreas Borge Håmsø",
        "editorEmail": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:44.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.vardeneset-menighet.no",
      "createdTime": "2010-08-11T06:53:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.372519Z",
      "uploadedTime": "2010-08-11T06:53:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/theora/4611_d774a91c8e7742c0b00c97336d05f092.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625925,
      "name": "ZtuntZ-High-quality.XviD.avi",
      "header": "oki",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625925/theora/ZtuntZ-High-quality.XviD.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625925/broadcast/ZtuntZ-High-quality.XviD.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625925/original/ZtuntZ-High-quality.XviD.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625925/large_thumb/ZtuntZ-High-quality.XviD.jpg"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:46.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-09-21T10:20:31.461180Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.564871Z",
      "uploadedTime": "2017-09-21T08:29:37.605269Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625925/theora/ZtuntZ-High-quality.XviD.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625925/large_thumb/ZtuntZ-High-quality.XviD.jpg"
    }
  ]
}