List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?ordering=is_filler&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3598,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?ordering=is_filler&page=71",
  "results": [
    {
      "id": 624271,
      "name": "Stoltenberg lover flere NTNU-s",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/theora/4773_8898cc1d996d4f269eff677e3370dac0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/original/orig_49ee888747584b3c9d2517b0472b7549.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/broadcast/4773_1be917c601654a64a7df522a673eff69.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:52.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T15:14:40.357000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.739996Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T15:14:40.357000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/theora/4773_8898cc1d996d4f269eff677e3370dac0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624270,
      "name": "Været",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/theora/4608_d6f7a7621dd7422bafa63968a9c6add1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/original/orig_b53f1f774ef74cafbf91aa6e60d39fad.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/broadcast/4608_de4fa7cafa3c4e76804f0b4fa0c9e8fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:44.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:20:43.913000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.741449Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:20:43.913000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/theora/4608_d6f7a7621dd7422bafa63968a9c6add1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626954,
      "name": "Protestmøte mot baseavtalen",
      "header": "Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/broadcast/Extreme_1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/original/Extreme_1.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:25.800000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T00:35:21.271091Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:21:59.424332Z",
      "uploadedTime": "2021-10-21T14:11:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg"
    },
    {
      "id": 622316,
      "name": "Uka-TV 15.02 - Humor",
      "header": "Humor er ikke så enkelt som mange kanskje tror. Vi viser et innslag om stand-upens historie. Vi tar for oss forskjellige typer humor. Hvem vet, kanskje det dukker opp en stand-up komiker som kan fortelle oss mer om temaet. Dagens store konsert er i fokus, og vi håper at vi kan lure enten Ralph Myerz og Jack Herrens band i studio og/eller Datarock. Uansett vil vi snakke med de før konserten på Lillehammer hotell. \n\nHiL-Games 09 har sin syvende runde i dag, hvem som vinner vår nest siste runde gjenstår å se. \n\nSjekkeserien: Trine har nå møtt sin runde med aktuelle kjekkaser, har vi truffet riktig eller gjenstår det å se om vi fortsatt har ett ess i ermet når det gjelder å finne Trines perfekte match?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/theora/2319_d1c07e79c85d4826b3eaa22353782e1b.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/broadcast/2319_f6d038798d804e1d9642023cf05e7f68.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ivar@me.com",
      "organization": {
        "id": 54,
        "name": "UkaTV 09",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1235,
        "editorName": "Ivar Ekseth",
        "editorEmail": "ivar@me.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:36",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T14:39:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.890128Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T14:39:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/theora/2319_d1c07e79c85d4826b3eaa22353782e1b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622316/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624267,
      "name": "Flammende demonstrasjon",
      "header": "Flammende demonstrasjon til støtte for Maria Amelie.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/theora/5243_697a4f2866e748a5b9e2eaa204e52162.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/original/orig_e0f83b52cf154f55b91a8f505de6cff5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/broadcast/5243_07365288cafa46cf8ccaf0ad00e851a6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:49.320000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:34:28.960000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.745753Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:34:28.960000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/theora/5243_697a4f2866e748a5b9e2eaa204e52162.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626566,
      "name": "Trond Alis kvarter XII",
      "header": "Trond Ali snakker om hvordan sionister bruker ordet rasisme",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626566/theora/Trond Ali om rasisme.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626566/broadcast/Trond Ali om rasisme.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626566/original/Trond Ali om rasisme.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626566/large_thumb/Trond Ali om rasisme.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:56.200000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-11-06T22:35:06.633772Z",
      "updatedTime": "2020-11-07T08:44:59.751983Z",
      "uploadedTime": "2020-11-07T03:32:33.981144Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626566/theora/Trond Ali om rasisme.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626566/large_thumb/Trond Ali om rasisme.jpg"
    },
    {
      "id": 625463,
      "name": "TED - Laura Schulz: The surprisingly logical minds of babies",
      "header": "How do babies learn so much from so little so quickly? In a fun, experiment-filled talk, cognitive scientist Laura Schulz shows how our young ones make decisions with a surprisingly strong sense of logic, well before they can talk.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/theora/LauraSchulz_2015.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/small_thumb/LauraSchulz_2015.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/original/LauraSchulz_2015.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/large_thumb/LauraSchulz_2015.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/broadcast/LauraSchulz_2015.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:22.970000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/LauraSchulz_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.214525Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/theora/LauraSchulz_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625463/large_thumb/LauraSchulz_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625461,
      "name": "TED - Robin Murphy: These robots come to the rescue after a disaster",
      "header": "When disaster strikes, who's first on the scene? More and more, it’s a robot. In her lab, Robin Murphy builds robots that fly, tunnel, swim and crawl through disaster scenes, helping firefighters and rescue workers save more lives safely — and help communities return to normal up to three years faster.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/theora/RobinMurphy_2015W.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/small_thumb/RobinMurphy_2015W.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/broadcast/RobinMurphy_2015W.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/original/RobinMurphy_2015W.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/large_thumb/RobinMurphy_2015W.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:09:03.210000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/RobinMurphy_2015W",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.216262Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/theora/RobinMurphy_2015W.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625461/large_thumb/RobinMurphy_2015W.jpg"
    },
    {
      "id": 625385,
      "name": "Piwik - Webstatistikk med fri programvare",
      "header": "Presentasjon av et fullgodt alternativ Google Analytics som lar deg ha kontroll på din egne data.\r\n\r\nKim Tore Jensen jobber til daglig hos Freecode og har jobbet med webutvikling og drift i 6 år. Beskriver seg selv som en med brennende engasjement for Linux, fri programvare, terminalen og web-plattformen. Han er utvikleren bak den ncurses-baserte MPD-klienten (Music Player Daemon) «pms» (Practical Music Search).",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625385/theora/20121009-piwik-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625385/large_thumb/20121009-piwik-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625385/small_thumb/20121009-piwik-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625385/broadcast/20121009-piwik-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:33.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.314484Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625385/theora/20121009-piwik-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625385/large_thumb/20121009-piwik-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 623359,
      "name": "M@thias' verden del 1",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/theora/3923_e5b0bc1b50154dafbe6bc341183efe18.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/broadcast/3923_8b31c3556265461389f9f7e75807ff53.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:37.440000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-01-27T08:34:25.390000Z",
      "updatedTime": "2021-02-12T13:51:25.349169Z",
      "uploadedTime": "2010-01-27T08:34:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/theora/3923_e5b0bc1b50154dafbe6bc341183efe18.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623359/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625459,
      "name": "TED - Christopher Soghoian: A brief history of phone wiretapping -- and how to avoid it",
      "header": "Who is listening in on your phone calls? On a landline, it could be anyone, says privacy activist Christopher Soghoian, because surveillance backdoors are built into the phone system by default, to allow governments to listen in. But then again, so could a foreign intelligence service ... or a criminal. Which is why, says Soghoian, some tech companies are resisting governments' call to build the same backdoors into mobile phones and new messaging systems. Learn how some tech companies are working to keep your calls and messages private.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/small_thumb/ChristopherSoghoian_2015U.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/theora/ChristopherSoghoian_2015U.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/original/ChristopherSoghoian_2015U.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/broadcast/ChristopherSoghoian_2015U.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/large_thumb/ChristopherSoghoian_2015U.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:20.340000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/ChristopherSoghoian_2015U",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.219044Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/theora/ChristopherSoghoian_2015U.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625459/large_thumb/ChristopherSoghoian_2015U.jpg"
    },
    {
      "id": 625458,
      "name": "Kommunenes digitale arkiv som et felleskomponent basert på fri programvare",
      "header": "Når alt var på papir så var arkivet en opplagt sentral enhet i en forvaltningsorgan. Dette er noe som egentlig ikke har fulgt med i overgangen til den digitale hverdagen og det digitale arkivet er blitt redusert til postmottak og saksbehandling. Resultatet er en forvaltning som svekker innbyggernes rettssikkerhet og et hull i rikets hukommelse. \r\n\r\nPolitikerne sier mye om digitalisering men hvis ikke det digitale arkivet får en sentral plass i IT-arkitekturen så vil digitaliseringsproblematikken fortsatt bli uløst. Denne viktige felleskomponenten burde være tilgjengelig som fri programvare slik at vi får mer kunnskap og innsikt i danningen og bevaringen av forvaltningens arkiver.\r\n\r\nDet kommunale arkivmiljøet sammen med HiOA har jobbet i flere år med et prosjekt for å realisere en NOARK5-kjerne basert på en fri programvare lisens. Vi har på plass en løsning som kan fungere som en innsynsløsning for NOARK5-uttrekk og begynner nå arbeidet med å fullføre kjernen og få den godkjent. Dette er en REST/JSON-basert tjeneste og vi vil presentere løsningen til dere samtidig som vi diskuterer veien videre. Kildekoden er tilgjengelig fra https://github.com/KDRS-SA/kdrs-toolbox-innsyn\r\n\r\nThomas Sødring jobber som førsteamanuensis på arkivutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet ved Dublin City University i Irland der han tok både bachelor og doktorgrad i Informatikk. Som forsker han han har jobbet både med informasjonsgjennfinning og simulering men de siste årene har han brukt tiden sin på problemene rundt arkiv og digitalisering, noe som har resultert i noen programmer som er gitt ut som fri programvare. På Høyskolen er han en del av en forskergruppe som heter METAINFO som forsker på metadata og dens bruk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625458/theora/20150908-noark5-friprog-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625458/broadcast/20150908-noark5-friprog-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625458/large_thumb/20150908-noark5-friprog-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625458/small_thumb/20150908-noark5-friprog-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:29:22.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.220537Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625458/theora/20150908-noark5-friprog-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625458/large_thumb/20150908-noark5-friprog-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 624264,
      "name": "Spill og spillsamfund",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/theora/5317_badb041259644e78969ac076ca8f68bd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/original/orig_6a94ddd9329342c4871c86d2bb4917d2.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/broadcast/5317_72edee75beec4501b9394d542efa0c1a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:58.200000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-12T08:43:48.280000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.749922Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T08:43:48.280000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/theora/5317_badb041259644e78969ac076ca8f68bd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625455,
      "name": "TED - John Green: The nerd's guide to learning everything online",
      "header": "Some of us learn best in the classroom, and some of us ... well, we don't. But we still love to learn, to find out new things about the world and challenge our minds. We just need to find the right place to do it, and the right community to learn with. In this charming talk, author John Green shares the world of learning he found in online video.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/large_thumb/JohnGreen_2012X.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/small_thumb/JohnGreen_2012X.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/theora/JohnGreen_2012X.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/broadcast/JohnGreen_2012X.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/original/JohnGreen_2012X.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:14.590000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom",
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/JohnGreen_2012X",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.223320Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/theora/JohnGreen_2012X.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625455/large_thumb/JohnGreen_2012X.jpg"
    },
    {
      "id": 625451,
      "name": "TED - Dame Ellen MacArthur: The surprising thing I learned sailing solo around the world",
      "header": "What do you learn when you sail around the world on your own? When solo sailor Ellen MacArthur circled the globe – carrying everything she needed with her – she came back with new insight into the way the world works, as a place of interlocking cycles and finite resources, where the decisions we make today affect what's left for tomorrow. She proposes a bold new way to see the world's economic systems: not as linear, but as circular, where everything comes around.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/large_thumb/DameEllenMacArthur_2015.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/small_thumb/DameEllenMacArthur_2015.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/broadcast/DameEllenMacArthur_2015.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/original/DameEllenMacArthur_2015.mp4",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/theora/DameEllenMacArthur_2015.ogv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:51.930000",
      "categories": [
        "Beredskap",
        "Samfunn",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/DameEllenMacArthur_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.227465Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/theora/DameEllenMacArthur_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625451/large_thumb/DameEllenMacArthur_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625449,
      "name": "TED - Tal Danino: We can use bacteria to detect cancer (and maybe treat it)",
      "header": "Liver cancer is one of the most difficult cancers to detect, but synthetic biologist Tal Danino had a left-field thought: What if we could create a probiotic, edible bacteria that was \"programmed\" to find liver tumors? His insight exploits something we're just beginning to understand about bacteria: their power of quorum sensing, or doing something together once they reach critical mass. Danino, a TED Fellow, explains how quorum sensing works — and how clever bacteria working together could someday change cancer treatment.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/theora/TalDanino_2015U.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/large_thumb/TalDanino_2015U.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/broadcast/TalDanino_2015U.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/small_thumb/TalDanino_2015U.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/original/TalDanino_2015U.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:04:15.050000",
      "categories": [
        "Samfunn",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/TalDanino_2015U",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.228867Z",
      "uploadedTime": "2016-05-05T16:27:50.122826Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/theora/TalDanino_2015U.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625449/large_thumb/TalDanino_2015U.jpg"
    },
    {
      "id": 625447,
      "name": "TED - Donald Hoffman: Do we see reality as it is?",
      "header": "Cognitive scientist Donald Hoffman is trying to answer a big question: Do we experience the world as it really is ... or as we need it to be? In this ever so slightly mind-blowing talk, he ponders how our minds construct reality for us.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/large_thumb/DonaldHoffman_2015.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/theora/DonaldHoffman_2015.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/original/DonaldHoffman_2015.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/broadcast/DonaldHoffman_2015.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/small_thumb/DonaldHoffman_2015.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:54.410000",
      "categories": [
        "Andre",
        "Religion/livssyn",
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/DonaldHoffman_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.230260Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/theora/DonaldHoffman_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625447/large_thumb/DonaldHoffman_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625423,
      "name": "MakerCon - Making in Norway",
      "header": "Haakon Karlsen Jr., Graham Hayward and Jens Dyvik at MakerCon Nordic 2014-10-17.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625423/theora/makercon-09-2014-10-17-making-in-norway-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625423/broadcast/makercon-09-2014-10-17-making-in-norway-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625423/small_thumb/makercon-09-2014-10-17-making-in-norway-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625423/large_thumb/makercon-09-2014-10-17-making-in-norway-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:35.440000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.261889Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625423/theora/makercon-09-2014-10-17-making-in-norway-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625423/large_thumb/makercon-09-2014-10-17-making-in-norway-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 624263,
      "name": "Sanntidssystem",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/theora/5316_3ffa54beb02846569d603df31738c5db.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/original/orig_609b63e33d6245d39cd5d7911d434d44.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/broadcast/5316_47dc59dc087146178d9892cbf38ea35b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:16.320000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-12T08:43:13.047000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.751424Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T08:43:13.047000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/theora/5316_3ffa54beb02846569d603df31738c5db.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625419,
      "name": "TED - Trevor Aaronson: How this FBI strategy is actually creating US-based terrorists",
      "header": "There's an organization responsible for more terrorism plots in the United States than al-Qaeda, al-Shabaab and ISIS combined: The FBI. How? Why? In an eye-opening talk, investigative journalist Trevor Aaronson reveals a disturbing FBI practice that breeds terrorist plots by exploiting Muslim-Americans with mental health problems.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/theora/TrevorAaronson_2015U.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/original/TrevorAaronson_2015U.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/large_thumb/TrevorAaronson_2015U.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/broadcast/TrevorAaronson_2015U.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/small_thumb/TrevorAaronson_2015U.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:09:26.730000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/TrevorAaronson_2015U",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.267277Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/theora/TrevorAaronson_2015U.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625419/large_thumb/TrevorAaronson_2015U.jpg"
    },
    {
      "id": 623996,
      "name": "ShowKafé 2010 del 3 - 17.11.10",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/theora/4893_0cec57adec66472283d286c1850c8d23.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/broadcast/4893_0e9f70c969a14bc48eafb60fa7332d85.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:23.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-10-19T08:42:57.317000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.088772Z",
      "uploadedTime": "2010-10-19T08:42:57.317000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/theora/4893_0cec57adec66472283d286c1850c8d23.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623996/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623995,
      "name": "ShowKafé 2010 del 2 - 10.11.10",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/theora/4892_d4e0e93618c8476584fe900340543618.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/broadcast/4892_fdd23bf1b96447e0bff3bbb0f296d98f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:39.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-10-19T08:29:47.377000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.090111Z",
      "uploadedTime": "2010-10-19T08:29:47.377000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/theora/4892_d4e0e93618c8476584fe900340543618.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623995/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624563,
      "name": "ForgeRock",
      "header": "Månedens tema er: «ForgeRock - Et norsk selskap med global satsing basert på fri programvare» med Stein Myrseth. Foredraget vil foregå på norsk:\r\n\r\n\r\nForedraget vil kort gå igjennom forretningsmodellen til ForgeRock siden den er basert på videreføring av flere fri programvarebaserte produkter som Oracle ikke var interessert i når de overtok Sun. De utvikler i tillegg også sine egne produkter. Uten en fri programvaremodell for disse produktene ville ikke ForgeRock vært en realitet. Foredagsholderen vil beskrive hvordan tjener de penger på fri programvare.\r\n\r\nPresentasjonen vil også dekke generelle problemstillinger med Identity & Access Management rundt områder som autentisering, autorisasjon, føderering og provisioning. Tidligere OpenSSO, nå OpenAM som de viderefører vil bli kort beskrevet sammen med resten av deres I3-platformstrategi.\r\n\r\nStein Myrseth er Head of product Management hos ForgeRock. Hans rolle er å definere de videre strategiske retningslinjer for deres I3-strategi, samt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/broadcast/5732_f39d0bc73d384dc1b14912de54518284.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:44.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.353050Z",
      "uploadedTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623994,
      "name": "ShowKafé 2010 del 1 - 03.11.10",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/theora/4891_a2149ad72b2e498aa62ce539d7d6fcf3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/broadcast/4891_9937580a81434683bd7cfeb0a924994c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:36.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-10-19T08:15:33.843000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.091466Z",
      "uploadedTime": "2010-10-19T08:15:33.843000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/theora/4891_a2149ad72b2e498aa62ce539d7d6fcf3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623994/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625446,
      "name": "Civic Tech and the Sad Story of Freedom of Information in Hungary",
      "header": "«Átlátszó,» the word means «transparent» in Hungarian, and it is the name of Hungary's first independent investigative journalism website. A watchdog non-government organisation (NGO) which has experimented with introducing Civic Tech solutions in order to facilitate the work of its team, and also to provide citizens with empowering tools. Since Atlatszo.hu was launched in 2011, the Freedom of Information Act has received a lot of attention, and the legal way for questioning public bodies about spending, a «Freedom of Information request» has become the tool for many to reveal information about corruption.\r\n\r\nMarietta Le will showcase the use of the free software system Alaveteli, and the use of the Freedom of Information Act in Hungary. The law has been changed since 2011, and the latest news is about a threat that would make access to information much harder for Hungarian citizens. Meanwhile, Atlatszo.hu and many others are trying to implement new Civic Tech solutions in Hungary to help people exercise their democratic rights.\r\n\r\nMarietta Le is an FOI advocate at Atlatszo.hu Hungarian investigative journalism website. She also works with the K-Monitor anti-corruption NGO as a project coordinator to «Be Smart with Data», a program that facilitates NGOs in producing web apps and visualisations using open data. In 2015 the Hungarian Forbes magazine has featured her on their «30 under 30» list for starting «Jarokelo.hu», a street fixing website in Hungary.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625446/theora/20150811-alaveteli-hungary-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625446/small_thumb/20150811-alaveteli-hungary-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625446/large_thumb/20150811-alaveteli-hungary-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625446/broadcast/20150811-alaveteli-hungary-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:24.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.231728Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625446/theora/20150811-alaveteli-hungary-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625446/large_thumb/20150811-alaveteli-hungary-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625445,
      "name": "TED - Rajiv Maheswaran: The math behind basketball's wildest moves",
      "header": "Basketball is a fast-moving game of improvisation, contact and, ahem, spatio-temporal pattern recognition. Rajiv Maheswaran and his colleagues are analyzing the movements behind the key plays of the game, to help coaches and players combine intuition with new data. Bonus: What they're learning could help us understand how humans move everywhere.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/large_thumb/RajivMaheswaran_2015.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/small_thumb/RajivMaheswaran_2015.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/theora/RajivMaheswaran_2015.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/original/RajivMaheswaran_2015.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/broadcast/RajivMaheswaran_2015.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:12.360000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/RajivMaheswaran_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.233239Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/theora/RajivMaheswaran_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625445/large_thumb/RajivMaheswaran_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625440,
      "name": "TED - Chris Urmson: How a driverless car sees the road",
      "header": "Statistically, the least reliable part of the car is ... the driver. Chris Urmson heads up Google's driverless car program, one of several efforts to remove humans from the driver's seat. He talks about where his program is right now, and shares fascinating footage that shows how the car sees the road and makes autonomous decisions about what to do next.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/small_thumb/ChrisUrmson_2015.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/theora/ChrisUrmson_2015.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/original/ChrisUrmson_2015.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/large_thumb/ChrisUrmson_2015.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/broadcast/ChrisUrmson_2015.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:33.190000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/ChrisUrmson_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.238742Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/theora/ChrisUrmson_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625440/large_thumb/ChrisUrmson_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625438,
      "name": "TED - Maryn McKenna: What do we do when antibiotics don’t work any more?",
      "header": "Penicillin changed everything. Infections that had previously killed were suddenly quickly curable. Yet as Maryn McKenna shares in this sobering talk, we've squandered the advantages afforded us by that and later antibiotics. Drug-resistant bacteria mean we're entering a post-antibiotic world — and it won't be pretty. There are, however, things we can do ... if we start right now.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/theora/MarynMcKenna_2015.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/small_thumb/MarynMcKenna_2015.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/large_thumb/MarynMcKenna_2015.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/broadcast/MarynMcKenna_2015.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/original/MarynMcKenna_2015.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:03.770000",
      "categories": [
        "Beredskap",
        "Samfunn",
        "Solidaritet og bistand",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/MarynMcKenna_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.241566Z",
      "uploadedTime": "2016-05-05T16:28:09.776623Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/theora/MarynMcKenna_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625438/large_thumb/MarynMcKenna_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625437,
      "name": "MakerCon - Evolutionary algorithms as a design tool - from art to robotics",
      "header": "Kyrre Glette at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625437/theora/makercon-2014-10-18T153055-evolutionary-algo-design-tool-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625437/small_thumb/makercon-2014-10-18T153055-evolutionary-algo-design-tool-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625437/large_thumb/makercon-2014-10-18T153055-evolutionary-algo-design-tool-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625437/broadcast/makercon-2014-10-18T153055-evolutionary-algo-design-tool-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:55",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.243022Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625437/theora/makercon-2014-10-18T153055-evolutionary-algo-design-tool-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625437/large_thumb/makercon-2014-10-18T153055-evolutionary-algo-design-tool-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625436,
      "name": "MakerCon - Make and break",
      "header": "Hans Gerhard Meier at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625436/theora/makercon-2014-10-18T150230-make-and-break-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625436/broadcast/makercon-2014-10-18T150230-make-and-break-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625436/small_thumb/makercon-2014-10-18T150230-make-and-break-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625436/large_thumb/makercon-2014-10-18T150230-make-and-break-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:29.560000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.244475Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625436/theora/makercon-2014-10-18T150230-make-and-break-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625436/large_thumb/makercon-2014-10-18T150230-make-and-break-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625435,
      "name": "MakerCon - Making a one year school course for young makers",
      "header": "Olav Helland at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625435/theora/makercon-2014-10-18T140326-school-for-young-makers-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625435/large_thumb/makercon-2014-10-18T140326-school-for-young-makers-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625435/broadcast/makercon-2014-10-18T140326-school-for-young-makers-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625435/small_thumb/makercon-2014-10-18T140326-school-for-young-makers-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:49.280000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.245800Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625435/theora/makercon-2014-10-18T140326-school-for-young-makers-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625435/large_thumb/makercon-2014-10-18T140326-school-for-young-makers-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625434,
      "name": "MakerCon - Innovation Inspiration - IPR Databases as a Source of Inspiration",
      "header": "Hege Langlo at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625434/theora/makercon-2014-10-18T133834-ipr-database-inspiration-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625434/broadcast/makercon-2014-10-18T133834-ipr-database-inspiration-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625434/large_thumb/makercon-2014-10-18T133834-ipr-database-inspiration-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625434/small_thumb/makercon-2014-10-18T133834-ipr-database-inspiration-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:59.960000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.247133Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625434/theora/makercon-2014-10-18T133834-ipr-database-inspiration-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625434/large_thumb/makercon-2014-10-18T133834-ipr-database-inspiration-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625433,
      "name": "MakerCon - Making a toy for makers",
      "header": "Erik Torstensson at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625433/theora/makercon-2014-10-18T130730-toy-for-makers-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625433/broadcast/makercon-2014-10-18T130730-toy-for-makers-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625433/large_thumb/makercon-2014-10-18T130730-toy-for-makers-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625433/small_thumb/makercon-2014-10-18T130730-toy-for-makers-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:56.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.248491Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625433/theora/makercon-2014-10-18T130730-toy-for-makers-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625433/large_thumb/makercon-2014-10-18T130730-toy-for-makers-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625432,
      "name": "MakerCon - How to make 3D printer electronics",
      "header": "Elias Bakken at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625432/theora/makercon-2014-10-18T113210-make-3d-printer-electronics-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625432/large_thumb/makercon-2014-10-18T113210-make-3d-printer-electronics-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625432/broadcast/makercon-2014-10-18T113210-make-3d-printer-electronics-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625432/small_thumb/makercon-2014-10-18T113210-make-3d-printer-electronics-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:10.280000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.249802Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625432/theora/makercon-2014-10-18T113210-make-3d-printer-electronics-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625432/large_thumb/makercon-2014-10-18T113210-make-3d-printer-electronics-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625431,
      "name": "MakerCon - Hovering Clouds: Looking at online tool offerings for Product Design and 3D Printing",
      "header": "William Kempton at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625431/theora/makercon-2014-10-18T110146-online-design-3d-print-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625431/small_thumb/makercon-2014-10-18T110146-online-design-3d-print-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625431/large_thumb/makercon-2014-10-18T110146-online-design-3d-print-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625431/broadcast/makercon-2014-10-18T110146-online-design-3d-print-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:02.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.251162Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625431/theora/makercon-2014-10-18T110146-online-design-3d-print-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625431/large_thumb/makercon-2014-10-18T110146-online-design-3d-print-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625430,
      "name": "MakerCon - Travelling maker stories",
      "header": "Øyvind Nydal Dahl at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625430/theora/makercon-19-2014-10-18-travelling-maker-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625430/small_thumb/makercon-19-2014-10-18-travelling-maker-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625430/broadcast/makercon-19-2014-10-18-travelling-maker-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625430/large_thumb/makercon-19-2014-10-18-travelling-maker-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:20.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.252525Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625430/theora/makercon-19-2014-10-18-travelling-maker-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625430/large_thumb/makercon-19-2014-10-18-travelling-maker-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625429,
      "name": "MakerCon - Making the first Maker Faire in Sweden",
      "header": "Nils Olander at MakerCon Nordic 2014-10-18.\r\n\r\nVideo at the end is from https://www.youtube.com/watch?v=79IotXVypFs with music from https://soundcloud.com/nocopyrightsounds/tobu-itro-sunburst-ncs-release .",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625429/theora/makercon-17-2014-10-18-maker-faire-sweden-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625429/small_thumb/makercon-17-2014-10-18-maker-faire-sweden-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625429/large_thumb/makercon-17-2014-10-18-maker-faire-sweden-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625429/broadcast/makercon-17-2014-10-18-maker-faire-sweden-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:24.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.253836Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625429/theora/makercon-17-2014-10-18-maker-faire-sweden-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625429/large_thumb/makercon-17-2014-10-18-maker-faire-sweden-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625428,
      "name": "MakerCon - Breaking the mold: Printing 1000’s of parts",
      "header": "Espen Sivertsen at MakerCon Nordic 2014-10-17.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625428/theora/makercon-35-2014-10-17-printing-1000-parts-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625428/small_thumb/makercon-35-2014-10-17-printing-1000-parts-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625428/large_thumb/makercon-35-2014-10-17-printing-1000-parts-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625428/broadcast/makercon-35-2014-10-17-printing-1000-parts-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:06.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.255170Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625428/theora/makercon-35-2014-10-17-printing-1000-parts-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625428/large_thumb/makercon-35-2014-10-17-printing-1000-parts-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625427,
      "name": "MakerCon - Ultimaker — and open source 3D printing",
      "header": "Erik de Bruijn at MakerCon Nordic 2014-10-17.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625427/theora/makercon-32-2014-10-17-ultimaker-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625427/large_thumb/makercon-32-2014-10-17-ultimaker-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625427/broadcast/makercon-32-2014-10-17-ultimaker-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625427/small_thumb/makercon-32-2014-10-17-ultimaker-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:08.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.256522Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625427/theora/makercon-32-2014-10-17-ultimaker-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625427/large_thumb/makercon-32-2014-10-17-ultimaker-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 623425,
      "name": "UKATV-10, episode 6",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/theora/3624_2e75dfb4364c4607bbc2346231289e59.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/broadcast/3624_1b1319285644429ebe136eb9e3c6bae2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jakobkk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 45,
        "name": "UKA-TV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1842,
        "editorName": "Dag Ånnevik",
        "editorEmail": "jakobkk@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:44:47",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-11-02T09:03:44.923000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.810999Z",
      "uploadedTime": "2009-11-02T09:03:44.923000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/theora/3624_2e75dfb4364c4607bbc2346231289e59.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623425/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623605,
      "name": "Utrop TV - Flerkulturelt magasin nr 11",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/theora/4209_8532db11cf0d4812b0fde69556a4cb91.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/original/orig_2855f83973be44f3bea64850d3d3a6b1.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/broadcast/4209_8251bd65d09c421d96c3a1009be01bfa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:59.120000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-04-08T09:55:43.447000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.603164Z",
      "uploadedTime": "2010-04-08T09:55:43.447000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/theora/4209_8532db11cf0d4812b0fde69556a4cb91.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623605/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623992,
      "name": "Elephants dream",
      "header": "Elephants Dream er historien om to merkelige fyrer som utforsker en uforutsigbar  og tilsynelatende uendelig maskine. Den eldre, Proog, opptrer som en veiviser og beskytter, som gladelig viser severdigheter og farer med maskinen til hans i utgangspunktet nysgjerrige men i økende grad skeptiske protesjé Emo. Ettersom reisen utfolder seg oppdager vi tegn til at maskinen ikke er slik som Proog tror i det hele tatt, og veivisingen antar ett mer desperat aspekt. \n\nElephants Dream er en historie om kommunikasjon og fiksjon, som med hensikt er laget med en åpen avslutning som verdens første 3D-animerte ?Åpne film?. Filmen er utgitt under en Creative Commons lisens samme med alle produksjonsfilene benytte for å lage den (omtrent 7 Gigabyte med data). Filmen er utelukkende produsert med fri programvare, noe som gjør det mulig å re-mikse endre og bygge videre på materialet for å lage nye filmer/historier uten annet verktøy enn en datamaskin og kilde-filene til filmen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/theora/4846_4acb448d8e964582a5a856c82eb7dac2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/original/orig_f00614a380c6432a95e71b0d6f2781df.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/broadcast/4846_2ce450330c3f4af4ac0b478870c70fee.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:13.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-16T11:00:39.063000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.094210Z",
      "uploadedTime": "2010-10-16T11:00:39.063000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/theora/4846_4acb448d8e964582a5a856c82eb7dac2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623603,
      "name": "Utrop TV - Flerkulturelt magasin nr 10",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/theora/4208_f96254e57e854d93841ee03cad72875b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/original/orig_7d110d49cb3746a1bc9b300b735cc50e.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/broadcast/4208_205d28d876be479fa2537ac8498a0c55.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00.080000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-04-08T09:54:33.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.606017Z",
      "uploadedTime": "2010-04-08T09:54:33.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/theora/4208_f96254e57e854d93841ee03cad72875b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623603/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623990,
      "name": "Konfigurasjonsstyring med Chef",
      "header": "Chef er konfigurasjonsstyring som er lett å komme i gang med, og som er i stand til å vokse med deg. Fokus er ikke kun på enkeltmaskiner, men på hele arkitekturen. Chef har støtte for søk, god separasjon av oppskrifter og data og et veldefinert API som klienter bruker for å interagere med Chef-serveren. Vi vil se på designvalg, egenskaper og gå gjennom et enkelt eksempel på bruk av Chef. \r\n\r\nTollef Fog Heen har drevet med fri programvare siden en gang på 1990-tallet og vært Debian-utvikler i over ti år. Han jobber for tiden i Varnish Software som systemadministrator og bidrar til forskjellige fri programvare-prosjekter, herunder Chef.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/theora/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/original/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/broadcast/4844_407b8a8f1cde405bb218505fc76ab195.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:35.880000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-15T12:00:26Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.097145Z",
      "uploadedTime": "2010-10-15T12:00:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/theora/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623987,
      "name": "Hjelp, jeg skal holde tale!",
      "header": "De fleste av oss kommer før eller siden opp i en situasjon hvor vi er nødt til å snakke til en forsamling, det være seg privat (konfirmasjon, bryllup, runde fødselsdager, generalforsamling i borettslaget o.l.) eller i yrkeslivet (julebord og andre firmafester, seminarer, fagforeningsmøter o.l.). Noen ganger skjer det spontant og uforberedt fordi munnen bobler over med det hjertet er fullt av. Andre ganger ? og de er som regel de vanskelige ? er det (mer eller mindre) nøye planlagt, og forventningene både fra en selv og fra forsamlingen kan virke lammende. Hva kan en skuespiller lære oss om å takle forventningspresset og å forene nøye forberedelse med spontanitet og entusiasme?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/theora/orig_cdff8580bdee45f2ae5d3cf5926e7e73.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/original/orig_cdff8580bdee45f2ae5d3cf5926e7e73.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/broadcast/4834_703b9d1ffd314a57adef756b7d1b20ad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:09.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-14T07:42:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.099927Z",
      "uploadedTime": "2010-10-14T07:42:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/theora/orig_cdff8580bdee45f2ae5d3cf5926e7e73.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624251,
      "name": "TED - Lær alle barn om mat",
      "header": "TED-prisvinner Jamie Oliver deler mektige historier fra sitt anti-overvektsprosjekt i Huntington, West Virginia, samt et sjokkerende bilde av sukkeret som vi spiser, når han gjør et frontalangrep på vår mat-ignoranse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/theora/5288_a841ed0b494f429487d9679fadf45c19.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/broadcast/5288_0e015652fcc0441499ce3e4336b31f1b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:18.720000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-10T08:22:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.767236Z",
      "uploadedTime": "2011-02-10T08:22:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/theora/5288_a841ed0b494f429487d9679fadf45c19.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625386,
      "name": "TED - Anand Varma: A thrilling look at the first 21 days of a bee’s life",
      "header": "We’ve heard that bees are disappearing. But what is making bee colonies so vulnerable? Photographer Anand Varma raised bees in his backyard — in front of a camera — to get an up close view. This project, for National Geographic, gives a lyrical glimpse into a bee hive — and reveals one of the biggest threats to its health, a mite that preys on baby bees in the first 21 days of life. With his incredible footage, set to music from Magik*Magik Orchestra, Varma shows the problem ... and what’s being done to solve it. (This talk was part of a session at TED2015 guest-curated by Pop-Up Magazine: popupmagazine.com or @popupmag on Twitter.)\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/large_thumb/AnandVarma_2015.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/theora/AnandVarma_2015.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/small_thumb/AnandVarma_2015.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/broadcast/AnandVarma_2015.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/original/AnandVarma_2015.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:10.220000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/AnandVarma_2015",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.313111Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/theora/AnandVarma_2015.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625386/large_thumb/AnandVarma_2015.jpg"
    },
    {
      "id": 625384,
      "name": "Open Source in Broadcasting",
      "header": "For a variety of reasons broadcasters are not big users of open source - if anything many still have a viewpoint of Open Source that resembles views of the early 1990s. This presentation aims to explain what broadcasters around the world are doing in this area and what some of the difficulties are in an industry reliant on proprietary hardware and software as well as IPR-heavy. In particular it will look into the creation of the Open Broadcast Encoder (OBE), a professional television encoder running on commodity hardware which many Norwegian organisations have played a role in. Many of the deployments have been firsts for Open Source in broadcasting, not to mention software encoders, silencing many naysayers.\r\n\r\nKieran Kunhya has worked on a variety of Open Source projects in multimedia, mainly on x264 and FFmpeg/libav, trying to make them suitable for use in professional environments such as Blu-Ray, television transmission and post-production to broadcaster file interchange. However, the technical issues are only half of the puzzle - he also spends a lot of time trying to explain Broadcasting to Open Source people and Open Source to Broadcasters and has spoken at many events about this. He is the creator of the Open Broadcast Encoder project, which is a fully open source broadcast encoder used to deliver a variety of channels around the world from the most high profile channels to much smaller channels, putting small players (e.g Frikanalen in Norway) on a similar playing field to the big players. He has worked on all the major deployments of OBE.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625384/theora/20140610-openbroadcasting-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625384/broadcast/20140610-openbroadcasting-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625384/large_thumb/20140610-openbroadcasting-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625384/small_thumb/20140610-openbroadcasting-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:38.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.315882Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625384/theora/20140610-openbroadcasting-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625384/large_thumb/20140610-openbroadcasting-frikanalen.jpg"
    }
  ]
}