List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?ordering=has_tono_records&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3598,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?ordering=has_tono_records&page=71",
  "results": [
    {
      "id": 624148,
      "name": "Fenomenet Paulus 10",
      "header": "Program 10/11 ? Jesu gjenkomst.\nMye har gått galt siden Gud skapte kloden. Paulus minner om at Jesus skal komme og gjenopprette alt.\nMye har gått galt siden Gud skapte kloden. Luften var renere, vannet klarere og selve livet var lengre. Kloden er ikke lenger det Paradis Skaperen designet, men det finnes håp. Paulus sier at Jesus skal komme og gjenopprette alt som har gått tapt.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/theora/5075_01840021e8464e269d083f5f15e38fb8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/broadcast/5075_01840021e8464e269d083f5f15e38fb8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:33:14.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.895269Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:33:14.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/theora/5075_01840021e8464e269d083f5f15e38fb8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623314,
      "name": "New Life 2010 del 01",
      "header": "Fra Ebenezer Barnehjem.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/theora/3885_578daf53c2ba4f8492d7cdf97b590892.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/original/orig_eb0a2198eb3141ee89e43ac3c7dc4694.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/broadcast/3885_fd876d1d41de4899a0a1fdcc6bc7e1c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:23.080000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-01-12T22:33:28.657000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.959212Z",
      "uploadedTime": "2010-01-12T22:33:28.657000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/theora/3885_578daf53c2ba4f8492d7cdf97b590892.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623314/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622547,
      "name": "Musikk: Høstvise",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/theora/1261_9d292fbd963547b09607b4dfdc1ca770.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/broadcast/orig_Terje og Sidsel Dahl - Høstvise.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:28",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T21:01:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.572574Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T21:01:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/theora/1261_9d292fbd963547b09607b4dfdc1ca770.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622547/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624146,
      "name": "Fenomenet Paulus 08",
      "header": "Program 8/11 ? Kristenlivet.\nPaulus fikk en ny livsstil etter møtet med Jesus og mente at de som møter nåde vil preges av det.\nPaulus fikk en ny livsstil etter møtet med Jesus. Kan vi forvente en spesiell livsstil av kristne mennesker? Hvordan ser en kristen livsstil ut? Paulus mente at de som møter nåde vil preges av det. Vi finner ut hvordan han ville de skulle preges.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/theora/5073_edef519d599d4faab9549fda4eae9040.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/broadcast/5073_edef519d599d4faab9549fda4eae9040.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:27:15.330000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.898014Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:27:15.330000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/theora/5073_edef519d599d4faab9549fda4eae9040.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624145,
      "name": "Fenomenet Paulus 07",
      "header": "Program 7/11 ? Frelse og Dåp. Paulus døpte ikke mange mennesker selv, men han oppfordret folk til å bli døpt som tegn på sin tro.\nPaulus døpte ikke mange mennesker selv, men han oppfordret folk til å bli døpt som tegn på sin tro. Programmet tar opp spørsmål om hva dåpen er, hvem som bør døpes og forutsetningene for å bli døpt.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/theora/5072_edc157f4dd6d4b1fb0f4ff376be27415.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/broadcast/5072_edc157f4dd6d4b1fb0f4ff376be27415.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:22:25.700000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.899417Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:22:25.700000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/theora/5072_edc157f4dd6d4b1fb0f4ff376be27415.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624144,
      "name": "Fenomenet Paulus 06",
      "header": "Program 6/11 ? Tro og omvendelse.\nI Aten utfordret Paulus filosofene til å tenke over grunnlaget for sitt livssyn og velge en ny kurs.\nI Aten utfordret Paulus filosofene til å tenke over grunnlaget for sitt livssyn og velge en ny kurs. Han oppfordret dem til å vende om fra en livsstil til en annen. Vi får se argumentene Paulus brukte for å ta så store valg i livet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/theora/5070_6d7c1ed2f4094e0d96e3f372446098ae.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/broadcast/5070_6d7c1ed2f4094e0d96e3f372446098ae.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:13:16.927000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.900797Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:13:16.927000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/theora/5070_6d7c1ed2f4094e0d96e3f372446098ae.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624143,
      "name": "Fenomenet Paulus 05",
      "header": "Program 5/11 ? Den Hellige Ånd.\nFor mange på Paulus sin tid var Den Hellige Ånd et ukjent begrep. Paulus viser oss hvem Ånden er.\nFor mange på Paulus sin tid var Den Hellige Ånd et ukjent begrep. Også i dag stilles spørsmålet om Ånden er en kraft eller en person. Noen er begeistret for Ånden, andre mer skeptiske. Paulus viser oss hvem Ånden er.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/theora/5071_48e2320dddfe4fe3a5783de8e62bdd67.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/broadcast/5071_48e2320dddfe4fe3a5783de8e62bdd67.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:18:24.560000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.902149Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:18:24.560000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/theora/5071_48e2320dddfe4fe3a5783de8e62bdd67.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624142,
      "name": "Fenomenet Paulus 04",
      "header": "Program 4/11 ? Jesus Kristus.\nPaulus ble nesten myrdet da han forkynte at Jesus var den lovede Messias. Her får du vite hvorfor.\nJesus er det selvsagte sentrum i kristendommen. Ved begynnelsen av vår tidsregning var kristendommen en ny og fremmed religion. Paulus ble nesten myrdet da han forkynte at Jesus var den lovede Messias. Her får du vite hvorfor.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/theora/5069_82c53fbf434041a69f8b26d5172babd9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/broadcast/5069_82c53fbf434041a69f8b26d5172babd9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:10:15.783000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.903532Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:10:15.783000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/theora/5069_82c53fbf434041a69f8b26d5172babd9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624141,
      "name": "Fenomenet Paulus 01",
      "header": "Program 1/11 ? Fra forfølger til forkynner.\nHistorien om hvordan Paulus gikk fra å være en innbitt forfølger til en engasjert forkynner.\nApostelen Paulus har påvirket vestlig sivilisasjon i århundrer. Hva formet ham som person? Her får du historien om hvordan Paulus gikk fra å være en innbitt forfølger til en engasjert forkynner.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/theora/5066_4d18293f8351484e8e4ec80d863c695e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/broadcast/5066_4d18293f8351484e8e4ec80d863c695e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T11:56:14.053000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.904908Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T11:56:14.053000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/theora/5066_4d18293f8351484e8e4ec80d863c695e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624140,
      "name": "Fenomenet Paulus 03",
      "header": "Program 3/11 ? Gud.\nTroen på Gud var drivkraften i livet til Paulus og han ville formidle et sant bilde av Gud.\nTroen på Gud var drivkraften i livet til Paulus. Paulus ville formidle et sant bilde av Gud. Hvorfor blir Gud skjøvet ut over sidelinjen i deler av den vestlige verden når gudstro blir stadig viktigere i mange andre deler av kloden?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/theora/5068_82be21d55b114431abad0ab6a2d0f62c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/broadcast/5068_82be21d55b114431abad0ab6a2d0f62c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:04:10.390000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.906293Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:04:10.390000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/theora/5068_82be21d55b114431abad0ab6a2d0f62c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622546,
      "name": "Musikk: Glad melodi",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/theora/1260_e93dba0abd80429da972fbacd0c61e6c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/broadcast/orig_Terje og Sidsel Dahl - Glad melodi.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:09",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T21:00:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.573974Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T21:00:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/theora/1260_e93dba0abd80429da972fbacd0c61e6c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622546/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624139,
      "name": "Fenomenet Paulus 02",
      "header": "Program 2/11 ? Guds Ord.\nPå vei til Damaskus hørte Paulus Guds stemme. Fra da brukte han all energi på å gi Guds Ord videre.\nForfølgeren Paulus hørte Guds stemme på veien til Damaskus. Fra da brukte han all energi på å gi Guds Ord til andre. Bibelen er verdens mest solgte bok. Hvilken rolle bør Bibelen spille i et moderne samfunn, og hva er bokens hovedpoeng?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/theora/5067_18e03f6c7ae5492e99eb1741e917bddd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/broadcast/5067_18e03f6c7ae5492e99eb1741e917bddd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T11:59:32.040000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.907715Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T11:59:32.040000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/theora/5067_18e03f6c7ae5492e99eb1741e917bddd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622545,
      "name": "Musikk: Ani Ole Lirushalayim",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/theora/1258_d6aa855b57f24465a8f7177fd6b01c41.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/broadcast/orig_Terje og Sidsel Dahl - Ani Ole Lirushalayim.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:40",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T20:58:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.575323Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T20:58:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/theora/1258_d6aa855b57f24465a8f7177fd6b01c41.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622545/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622544,
      "name": "Musikk: Å, jeg venter...",
      "header": "Å, jeg venter at Jesus skal hente meg",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/theora/1245_9ca63bc41b2543d1a128dd8e76563421.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/broadcast/orig_Tore Sognefest - Å, jeg venter at Jesus skal hente meg.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:17",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T20:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.576679Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T20:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/theora/1245_9ca63bc41b2543d1a128dd8e76563421.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622544/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623308,
      "name": "TV-RFN. En stemningsrapport fra Tromsø. Del 1",
      "header": "Vi viser en stemningsrapport fra Tromsø, vinter og sommer 2009. Dette er første del av våre programmer fra Tromsø.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/theora/3744_f3243bbf8ac54c03b186a49b36d398ff.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/broadcast/3744_44b3ae4a714949dfa702842c2cd93d51.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "kristian@kikkas-network.no",
      "organization": {
        "id": 75,
        "name": "Kikkas Network",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1868,
        "editorName": "Kristian Andreas Jørgensen",
        "editorEmail": "kristian@kikkas-network.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:15.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.kikkas-network.no",
      "createdTime": "2009-12-28T18:45:31.910000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.967355Z",
      "uploadedTime": "2009-12-28T18:45:31.910000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/theora/3744_f3243bbf8ac54c03b186a49b36d398ff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623308/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624135,
      "name": "Juleverksted tips til gaver",
      "header": "hjemmelagde gaver",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/theora/5118_c2b043e60a164d4493a6974caed88cfb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/original/orig_02b91a93d28c47aeb5b83253f5ba42f4.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/broadcast/5118_043588a37ce54d18ac3e17568515bd94.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:24.920000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:28:25.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.913354Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:28:25.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/theora/5118_c2b043e60a164d4493a6974caed88cfb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624134,
      "name": "Anmeldelse: Trolljegeren",
      "header": "Anmeldelse av kinofilmen Trolljegeren",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/theora/5117_e667a3e4075242d683e0b1f2b1e001e2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/original/orig_87ddcb66b0af453d95e326c9850e43d6.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/broadcast/5117_6a632560eb3547608d0257f404779d04.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:14.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:21:43.703000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.914995Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:21:43.703000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/theora/5117_e667a3e4075242d683e0b1f2b1e001e2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624133,
      "name": "Frivillighet i Trondheim",
      "header": "Frivillighet på Studentersamfundet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/theora/5114_cbe8ef96cb634605be14b9726e8aedff.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/original/orig_755308b561db4efdb325c070f733f0a3.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/broadcast/5114_3930f077c934440bb94762087ece99a2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:44.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:01:19.480000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.916372Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:01:19.480000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/theora/5114_cbe8ef96cb634605be14b9726e8aedff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624132,
      "name": "100 års dans på èn kveld",
      "header": "Danseshow med NTNUI på Rick`s 19. november.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/theora/5113_d3e2a52d55e44f448f47cc0346e9e74a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/original/orig_bad567e7bedd48318e495fd7abf117e8.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/broadcast/5111_ab86a9930c5d4a809cd9a799a3472f3c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:02.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T15:53:10.567000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.917712Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T15:53:10.567000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/theora/5113_d3e2a52d55e44f448f47cc0346e9e74a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622543,
      "name": "Musikk: Om kvelden",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/theora/1244_572ea449ef314b0294a00c23c77bb34a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/broadcast/orig_Tore Sognefest - Om kvelden.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:45",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T20:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.578014Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T20:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/theora/1244_572ea449ef314b0294a00c23c77bb34a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622543/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623167,
      "name": "Talentfabrikken 2. juni 2010 (R)",
      "header": "Reprise fra uke 43, 2009",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/theora/2855_df1d1bb3a78348fda94edde76a484c5a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/broadcast/2855_6428c63c738747f1be33101f6b86d40a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:09.520000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-05-15T22:11:24.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.139380Z",
      "uploadedTime": "2009-05-15T22:11:24.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/theora/2855_df1d1bb3a78348fda94edde76a484c5a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623167/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623303,
      "name": "Møteplassen - Tap 5",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/theora/3399_5798bddd3b37467b89392f6400eb8f9a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/broadcast/3399_25b9bbf7f820406aa6e513b5d17e1a48.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T09:03:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.972865Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T09:03:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/theora/3399_5798bddd3b37467b89392f6400eb8f9a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623303/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622542,
      "name": "Musikk: Gje meg handa di ven",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/theora/1242_5630f707ec324df1aa001e0e6a31cb53.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/broadcast/orig_Tore Sognefest - Gje meg handa di ven.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:41",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T20:42:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.579358Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T20:42:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/theora/1242_5630f707ec324df1aa001e0e6a31cb53.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622542/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624126,
      "name": "Apropos Trekant",
      "header": "Parodi på NRK3-serien \"Trekant\".",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/theora/5107_8799094ba8ac42238ac94bb454166bdf.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/original/orig_07b5d8ff6d7b45758923a035a78b0836.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/broadcast/5107_d48e1d20cb5d4db0947b958e71e3d4ea.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:41.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T21:29:53.497000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.925903Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T21:29:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/theora/5107_8799094ba8ac42238ac94bb454166bdf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624125,
      "name": "Alle kan gå på en smell",
      "header": "Psykisk helse",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/original/orig_6e4f7579e64c43e7ad3f4c5123b9a71a.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/broadcast/5100_70351f76700045e99423089525830129.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:58.480000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.927736Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622541,
      "name": "Musikk: Bred dina vida vingar",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/theora/1241_685c2aa24b1d4de38b6a776ecd9336ef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/broadcast/orig_Tore Sognefest - Bred dina vida vingar.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:57",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T20:41:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.580794Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T20:41:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/theora/1241_685c2aa24b1d4de38b6a776ecd9336ef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622541/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622540,
      "name": "STV U34 Studentersamfundet",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/theora/949_c127e9054aa249bcb2537e305ab8163f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/broadcast/orig_STV U34 StudentersamfundetNY.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:14.200000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:49:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.582143Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:49:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/theora/949_c127e9054aa249bcb2537e305ab8163f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622540/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622539,
      "name": "STV U43 Statisk studio",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/theora/948_1304cdd477ab404a846734eea9c13b39.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/broadcast/orig_STV U43 Statisk studio.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:17:00.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:48:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.583500Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:48:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/theora/948_1304cdd477ab404a846734eea9c13b39.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622539/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623301,
      "name": "Bazar Ungdomsbussen i Fjære",
      "header": "\"En bussjåfør, en bussjåfør\", synger ungdommene i Grimstad. Sjåføren heter Kjell-Olav Haugen, og i Bazar får du se hvordan han sørger for at ungdommene kommer seg til Fjøre kirke hver mandag kveld.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/theora/3668_4763dae79582468dba73e9ddc0028d57.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/broadcast/3668_f64f872d652c476f8fdd960c9bed6def.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-11-27T12:27:36Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.975803Z",
      "uploadedTime": "2009-11-27T12:27:36Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/theora/3668_4763dae79582468dba73e9ddc0028d57.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623301/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622538,
      "name": "STV U45 Gaming",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/theora/947_27c2b9300a364d6997451ccd06cbe71f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/broadcast/orig_STV U45 Gaming.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:42.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:47:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.584899Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:47:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/theora/947_27c2b9300a364d6997451ccd06cbe71f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624110,
      "name": "HelseExpo Mjøndslen 20",
      "header": "Den Gud du leter etter, er tema for David Havsteins helseforedrag. Det viser seg at også menneskenes åndelige tilstand har stor betydning for helsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/theora/5086_4192a95b62c9445fa9c41e690aa5d4da.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/broadcast/5086_4192a95b62c9445fa9c41e690aa5d4da.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:01.600000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-13T10:43:55.397000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.943219Z",
      "uploadedTime": "2010-12-13T10:43:55.397000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/theora/5086_4192a95b62c9445fa9c41e690aa5d4da.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624109,
      "name": "HelseExpo Mjøndalen 19",
      "header": "Bare denfor? Svært mange mennesker opplever depresjoner gjennom livet. Overlege og psykiate Oskar H. Sommer hjelper oss med å takle nedturene.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/theora/5085_8a85011af33b402e88c57be31322ce62.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/broadcast/5085_8a85011af33b402e88c57be31322ce62.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:02.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-13T10:40:06.643000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.944597Z",
      "uploadedTime": "2010-12-13T10:40:06.643000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/theora/5085_8a85011af33b402e88c57be31322ce62.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624109/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622537,
      "name": "STV U44 Halloween",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/theora/946_c914d08e01454e4c99b13e57744d5482.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/broadcast/orig_STV U44 Halloween.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:05.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:46:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.586241Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:46:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/theora/946_c914d08e01454e4c99b13e57744d5482.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623297,
      "name": "Møteplassen - Tap 4",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/theora/3398_0c699568bc764796bc122fa0f904192c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/broadcast/3398_1ce6d9ebfd274c7ea8e7475e5c804ffa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T09:02:08Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.980062Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T09:02:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/theora/3398_0c699568bc764796bc122fa0f904192c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622536,
      "name": "STV U43 Teater",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/theora/945_e4dc82a149af4f65ad357e1a1e819ac0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/broadcast/orig_STV U43 Teater.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:00.240000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.587619Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/theora/945_e4dc82a149af4f65ad357e1a1e819ac0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624102,
      "name": "Born to play del 4",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/theora/5051_f55fc43354a147c29ccc7eebd2e85238.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/broadcast/5051_8538ef23501543eabd7b3e539a66aceb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-07T11:59:00.687000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.950073Z",
      "uploadedTime": "2010-12-07T11:59:00.687000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/theora/5051_f55fc43354a147c29ccc7eebd2e85238.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624102/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622535,
      "name": "STV U42 Sjekking kort",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/theora/944_a8cd97188628420598472dbdbcd721ba.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/broadcast/orig_STV U42 Sjekking kort.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:59.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.588958Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/theora/944_a8cd97188628420598472dbdbcd721ba.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622534,
      "name": "STV U42 Sjekking",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/theora/943_0dd2ae8c0b284a0088ff2cf03e050b07.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/broadcast/orig_STV U42 Sjekking.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:00.040000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:43:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.590292Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:43:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/theora/943_0dd2ae8c0b284a0088ff2cf03e050b07.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623292,
      "name": "Møteplassen - Tap 3",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/theora/3396_bbac376e55f04533bcd28f2f26ef1d0d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/broadcast/3396_331f088d00b141caa0ce72a6e4707b92.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T09:01:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.986992Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T09:01:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/theora/3396_bbac376e55f04533bcd28f2f26ef1d0d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624092,
      "name": "Jul med Country Team Johnsen",
      "header": "Jule program med Kåre og Lena Jonsen, Country musikk",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/theora/5054_78f839861874421da98551d094e918f3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/broadcast/5054_78f839861874421da98551d094e918f3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:17.240000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2010-12-08T18:32:13.940000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.963680Z",
      "uploadedTime": "2010-12-08T18:32:13.940000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/theora/5054_78f839861874421da98551d094e918f3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624092/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624091,
      "name": "Fjellet, moralen og helsen",
      "header": "Mye skjer med mennesker på fottur i mektig fjelllandskap. Samtidig som man får fysisk fostring, er det naturlig for denne gjengen i disse omgivelser også å filosofere over Gud og moral.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/theora/4990_d5e5e5756e1c40aaa85d00fba4843769.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/broadcast/4990_d5e5e5756e1c40aaa85d00fba4843769.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:26.240000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-01T20:04:10.433000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.965024Z",
      "uploadedTime": "2010-12-01T20:04:10.433000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/theora/4990_d5e5e5756e1c40aaa85d00fba4843769.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624091/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624090,
      "name": "Konsert med Adventsangerne",
      "header": "Laila Therese Johansen dirigerer Adventsangerne ved en konsert i Stavanger.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/theora/4999_3ddc2255f1a14be98897b65a713a03a3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/broadcast/4999_3ddc2255f1a14be98897b65a713a03a3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-01T21:01:10.130000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.966369Z",
      "uploadedTime": "2010-12-01T21:01:10.130000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/theora/4999_3ddc2255f1a14be98897b65a713a03a3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624090/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624089,
      "name": "Legenden Edith Takle",
      "header": "Søster Takle er et kjent og kjært menneske for utallige ungdommer som gjennom 50 år har vært elever ved Tyrifjord Videregående Skole ved Tyrifjorden. Paul Liseth intervjuer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/theora/4994_088645546164407396383a4e332a54a8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/broadcast/4994_088645546164407396383a4e332a54a8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:56.760000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-01T20:28:36.607000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.967770Z",
      "uploadedTime": "2010-12-01T20:28:36.607000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/theora/4994_088645546164407396383a4e332a54a8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624089/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624088,
      "name": "Con Licenza",
      "header": "En venneflokk kjører med motorsykler gjennom vakre landskap i Danmark og filosoferer over livet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/theora/4989_c1343b7fe8724e31b6a1ee753d997f6e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/broadcast/4989_c1343b7fe8724e31b6a1ee753d997f6e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-01T19:58:05.987000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.969161Z",
      "uploadedTime": "2010-12-01T19:58:05.987000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/theora/4989_c1343b7fe8724e31b6a1ee753d997f6e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624088/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624087,
      "name": "Derfor tror jeg på Gud, del 3",
      "header": "Clifford Goldstein trodde absolutt ikke på noen Gud. Men han følte seg forpliktet til å være ærlig mot det han opplevde. Dette er en sterk historie om en omvendelse. Siste del.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/theora/5002_6b29e71486fc453b919ad1203b55511a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/broadcast/5002_7a75c46433ce4bbdb4a477117e182e99.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:58.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-01T21:14:05.273000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.970503Z",
      "uploadedTime": "2010-12-01T21:14:05.273000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/theora/5002_6b29e71486fc453b919ad1203b55511a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624087/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622533,
      "name": "STV U39 Dans",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/theora/942_73200b130d674e04a963d5a9c7f78b34.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/broadcast/orig_STV U39 Dans.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:22.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:42:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.591740Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:42:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/theora/942_73200b130d674e04a963d5a9c7f78b34.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623290,
      "name": "Møteplassen - Tap 2",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/theora/3395_820ff9a0be3146f29901a1cb83e277ef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/broadcast/3395_b7ee4b0139a14d728b3c1a53c50d46fa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T08:59:58Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.989728Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T08:59:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/theora/3395_820ff9a0be3146f29901a1cb83e277ef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623289,
      "name": "Møteplassen - Tap 1",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/theora/3394_708024c66c3141af9d6353d4b1afc130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/broadcast/3394_fd8b169503da49a3b759e4344fa73985.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T08:58:52Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.991142Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T08:58:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/theora/3394_708024c66c3141af9d6353d4b1afc130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}