List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?ordering=-updated_time
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3582,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?ordering=-updated_time&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 626962,
      "name": "Protestmøtet 8. okt., innlegg av Fredrik Heffermehl",
      "header": "Den 8. oktober 2021 holdt Fredrik Heffermehl åpningsinnlegget på protestmøtet mot avståelse av norsk suverenitet til usa.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/broadcast/HeffermehlProtestmotet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/original/HeffermehlProtestmotet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:24.840000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-26T20:51:40.947013Z",
      "updatedTime": "2021-10-27T02:26:25.092440Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T02:17:44.223000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626960,
      "name": "Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet 8. oktober",
      "header": "Den 8. oktober var det protestmøte på Litteraturhuset mot baseavtalen om avståelse av suverenitet av norsk territorium til USA i hensikten å intimidere Russland. Her gjengis Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/broadcast/TerjeAlnesProtestMotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/original/TerjeAlnesProtestMotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:37.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T19:54:20.638076Z",
      "updatedTime": "2021-10-26T09:41:15.174595Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T23:31:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626954,
      "name": "Protestmøte mot baseavtalen",
      "header": "Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/broadcast/Extreme_1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/original/Extreme_1.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:25.800000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T00:35:21.271091Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:21:59.424332Z",
      "uploadedTime": "2021-10-21T14:11:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg"
    },
    {
      "id": 626959,
      "name": "Økt spenning i nordområdene",
      "header": "Temaer som berøres er: Økt militarisering og spenning i nordområdene; Farer ved atomvåpen og opprustning; Norges rolle knyttet til militarisering og allianse- (NATO) og sikkerhetspolitikk",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/broadcast/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/original/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:41:00.400000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T14:57:30.321552Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:20:13.256800Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T15:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg"
    },
    {
      "id": 626958,
      "name": "Moses og Rødehavet",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/broadcast/Moses og Rødehavet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/original/Moses og Rødehavet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:45.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-24T06:47:24.132853Z",
      "updatedTime": "2021-10-24T07:16:19.304204Z",
      "uploadedTime": "2021-10-24T06:49:20.835245Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg"
    },
    {
      "id": 626957,
      "name": "Åpen høring i Stortingets finanskomité",
      "header": "Høring fra Stortingets finanskomité",
      "description": "Storingets åpne høring",
      "files": {},
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:35:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-22T16:35:24.797460Z",
      "updatedTime": "2021-10-22T16:35:49.206278Z",
      "uploadedTime": "2021-10-22T16:33:20Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 626956,
      "name": "Fortellingen om SAMA 2",
      "header": "Fortellingen om SAMA 2",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/broadcast/Fortellingen om SAMA 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/original/Fortellingen om SAMA 2.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:06.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T22:37:26.041986Z",
      "updatedTime": "2021-10-20T22:45:09.611168Z",
      "uploadedTime": "2021-10-20T22:40:35.794037Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
    },
    {
      "id": 626952,
      "name": "Episoder fra bibelen",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/broadcast/Episoder fra bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/original/Episoder fra bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:51.700000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:38:58.654031Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:57:47.000146Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:29:53.633837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626951,
      "name": "Originaler og kopier",
      "header": "Originalen har sannheten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/broadcast/Originaler og kopier.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/original/Originaler og kopier.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:06.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:37:36.557437Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:29:50.579456Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:05:46.281539Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
    },
    {
      "id": 626950,
      "name": "Se, alt er blitt nytt",
      "header": "Den gamle og den nye verden",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/broadcast/Se, alt har blitt nytt!.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/original/Se, alt har blitt nytt!.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:07.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:35:12.819412Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:05:42.640091Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T07:37:42.103198Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg"
    },
    {
      "id": 626813,
      "name": "Stortings-tv",
      "header": "1 times",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/broadcast/Stortinget_60min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/original/Stortinget_60min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-29T09:55:09.261221Z",
      "updatedTime": "2021-10-15T16:01:47.321057Z",
      "uploadedTime": "2021-05-29T11:54:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg"
    },
    {
      "id": 626947,
      "name": "TAK - Ali Saugjeter",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/broadcast/Ali Saugjeter - Ferdig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/original/Ali Saugjeter - Ferdig.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:23.480000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-13T09:00:00.192818Z",
      "updatedTime": "2021-10-13T09:13:02.004961Z",
      "uploadedTime": "2021-10-13T09:02:31.951070Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg"
    },
    {
      "id": 626945,
      "name": "TAK - Korrupsjon",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/theora/Uten navn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/broadcast/Uten navn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/large_thumb/Uten navn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/original/Uten navn.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:00.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-13T07:46:35.837246Z",
      "updatedTime": "2021-10-13T07:53:33.189172Z",
      "uploadedTime": "2021-10-13T07:49:03.018844Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/theora/Uten navn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/large_thumb/Uten navn.jpg"
    },
    {
      "id": 626943,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "program 83, bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:32:25.370462Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:50:02.048209Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:37:17.276837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626942,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "Program 83,bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:13:10.072344Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:33:08.105575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:20:19.647074Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626940,
      "name": "Etikk og medansvar",
      "header": "Etikk og medansvar",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/broadcast/Etikk og medansvar.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/original/Etikk og medansvar.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:44.800000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T12:38:10.193644Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T12:44:31.399654Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T12:41:02.748526Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
    },
    {
      "id": 626937,
      "name": "Live fra Literaturhuset",
      "header": "Live fra Literaturhuset, test mot baseavtalen mellom Norge og USA",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626937/original/dummy"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:00",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-08T08:45:49.161088Z",
      "updatedTime": "2021-10-08T17:27:09.752129Z",
      "uploadedTime": "2021-10-08T08:44:22Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 625746,
      "name": "Daily Tech News Show 01. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/original/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/small_thumb/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/broadcast/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/theora/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/large_thumb/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:23.890000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7092vid",
      "createdTime": "2016-08-03T21:00:01.343765Z",
      "updatedTime": "2021-10-06T15:23:13.025404Z",
      "uploadedTime": "2016-08-03T21:00:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/theora/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/large_thumb/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.jpg"
    },
    {
      "id": 626936,
      "name": "TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/broadcast/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/original/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:43.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-21T07:22:32.219150Z",
      "updatedTime": "2021-09-21T07:30:04.303207Z",
      "uploadedTime": "2021-09-21T07:26:00.776672Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg"
    },
    {
      "id": 626933,
      "name": "TAK - Samtale med Kai Gjelseth",
      "header": "Samtale om en kunstutstilling av Kai Gjelseth",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/broadcast/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/original/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:50.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-17T09:16:55.458761Z",
      "updatedTime": "2021-09-17T09:38:13.209128Z",
      "uploadedTime": "2021-09-17T09:31:33.967034Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg"
    },
    {
      "id": 626931,
      "name": "Enok, og hans samtid",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/broadcast/Enok, og hans samtid.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/original/Enok, og hans samtid.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:15.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-16T13:23:09.755716Z",
      "updatedTime": "2021-09-16T13:47:27.270311Z",
      "uploadedTime": "2021-09-16T13:24:38.711446Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg"
    },
    {
      "id": 626930,
      "name": "Tradisjoner, ikke å spøke med",
      "header": "Hva andre måtte mene om mangt og meget",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/broadcast/Tradisjoner, ikke å spøke med.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/original/Tradisjoner, ikke å spøke med.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:08.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-14T04:39:08.451748Z",
      "updatedTime": "2021-09-14T05:04:55.443619Z",
      "uploadedTime": "2021-09-14T04:40:56.607938Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg"
    },
    {
      "id": 626929,
      "name": "Shofar Sabbatsår i Israel 5782",
      "header": "Program 82,bladet evangelisten, Israel har nå startet sitt sabbatsår. Hvert 7 år blir dette markert i landet. Jorden, bonden, trærne, dyrene - alt har hvile. Dette er Herrens ordning. Sabbatsåret betyr hvile fra eget arbeid. Her er det evangeliske og profetiske lærdommer!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/broadcast/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/original/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:18.560000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-13T20:46:23.467389Z",
      "updatedTime": "2021-09-13T21:00:30.942085Z",
      "uploadedTime": "2021-09-13T20:48:19.284983Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626928,
      "name": "TAK - Valget 2021",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/broadcast/vALGET.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/original/vALGET.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-07T07:45:18.615290Z",
      "updatedTime": "2021-09-07T07:59:10.141756Z",
      "uploadedTime": "2021-09-07T07:53:01.603487Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg"
    },
    {
      "id": 626927,
      "name": "Shofar Sommerens mange tegn",
      "header": "program 81, bladet evangelisten, Sommeren har lagt bak seg mange tegn på at Jesus kommer! Gjennom media har Gud mange formidlere og vi hører lyden av Jesu fottrin!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T20:15:16.951738Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T20:33:44.206872Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T20:20:41.302997Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626925,
      "name": "Tale er sølv, taushet er gull",
      "header": "Det kan vel diskuteres...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/broadcast/Tale er gull, taushet er gull.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/original/Tale er gull, taushet er gull.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:25.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T16:50:07.260885Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T17:14:38.808449Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T16:52:01.316496Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
    },
    {
      "id": 626924,
      "name": "Vekkelse, hva er det?",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/broadcast/Vekkelse, hva er det_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/original/Vekkelse, hva er det_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:21.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-05T09:45:57.185640Z",
      "updatedTime": "2021-09-05T10:12:29.331218Z",
      "uploadedTime": "2021-09-05T09:47:56.626728Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
    },
    {
      "id": 626923,
      "name": "Shofar Basunhøytiden",
      "header": "Program 80, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/broadcast/Shofar 23 Basunhøytiden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/original/Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:20.520000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T21:31:29.854560Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T21:46:58.078233Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T21:35:47.334410Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 626920,
      "name": "Israels ukjente reise",
      "header": "Få full oversikt over denne reisen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/broadcast/Israel ukjente reise (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/original/Israel ukjente reise (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:11.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T06:34:02.235435Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T07:01:11.658481Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T06:37:27.227702Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626918,
      "name": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "header": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/broadcast/Afghanistan – en taper og en vinner.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/original/Afghanistan – en taper og en vinner.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:32.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-28T06:18:23.228873Z",
      "updatedTime": "2021-08-28T06:26:45.163983Z",
      "uploadedTime": "2021-08-28T06:20:39.837922Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
    },
    {
      "id": 626917,
      "name": "Egotripp - podcast på tv.",
      "header": "Sommeren er på hell og Egotripp er tilbake. I høstens første episode møter Mattias sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Det blir mye snakk om digitale hjelpemidler for to menn som nok lengter litt tilbake til det analoge: lp-plater, mobilfritt liv, og langsom tid.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/broadcast/EGOTRIPP FRIKANALEN.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/original/EGOTRIPP FRIKANALEN.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
      },
      "creator": "rune@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:12.320000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-26T11:44:48.290100Z",
      "updatedTime": "2021-08-27T12:31:12.676812Z",
      "uploadedTime": "2021-08-26T12:38:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
    },
    {
      "id": 626916,
      "name": "Shofar Bruk av symboler i høstens høgtider",
      "header": "Program 79, bladet evangelisten. Om kvelden 6 september starter jødenes nyttår. Dette feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med bruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er også andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-24T21:54:25.983244Z",
      "updatedTime": "2021-08-24T22:11:09.661210Z",
      "uploadedTime": "2021-08-24T21:58:03.517640Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626883,
      "name": "Vi lever en kort stund",
      "header": "Flere måter å se det på",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/broadcast/Vi lever en kort stund.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/original/Vi lever en kort stund.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:54.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-23T06:02:14.761130Z",
      "updatedTime": "2021-08-23T06:09:57.257306Z",
      "uploadedTime": "2021-08-23T06:02:56.820244Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg"
    },
    {
      "id": 626882,
      "name": "Muharram og Ashura",
      "header": "Muharram og Ashura",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/theora/Muharram og Ashura.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/broadcast/Muharram og Ashura.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/original/Muharram og Ashura.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/large_thumb/Muharram og Ashura.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:28.708333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-21T10:55:32.182599Z",
      "updatedTime": "2021-08-21T11:03:45.452153Z",
      "uploadedTime": "2021-08-21T10:59:13.766972Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/theora/Muharram og Ashura.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/large_thumb/Muharram og Ashura.jpg"
    },
    {
      "id": 626880,
      "name": "Hva er et evig liv?",
      "header": "Flere måter beskrives i bibelen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/theora/Hva er et evig liv_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/broadcast/Hva er et evig liv_ (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/original/Hva er et evig liv_ (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/large_thumb/Hva er et evig liv_ (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:37.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-20T05:00:23.420508Z",
      "updatedTime": "2021-08-20T05:28:10.414646Z",
      "uploadedTime": "2021-08-20T05:02:18.776071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/theora/Hva er et evig liv_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/large_thumb/Hva er et evig liv_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626879,
      "name": "Ære til Taliban",
      "header": "Ære til Taliban",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/theora/Ære til Taliban.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/broadcast/Ære til Taliban.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/large_thumb/Ære til Taliban.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/original/Ære til Taliban.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:08.560000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-20T00:03:47.233590Z",
      "updatedTime": "2021-08-20T00:13:45.342050Z",
      "uploadedTime": "2021-08-20T00:07:58.068911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/theora/Ære til Taliban.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/large_thumb/Ære til Taliban.jpg"
    },
    {
      "id": 626878,
      "name": "TAK - Om situasjonen i Afghanistan",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/theora/TAK Episode 1 Om Afghanistan.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/broadcast/TAK Episode 1 Om Afghanistan.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/original/TAK Episode 1 Om Afghanistan.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/large_thumb/TAK Episode 1 Om Afghanistan.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:13.166667",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-18T14:39:25.620499Z",
      "updatedTime": "2021-08-18T14:51:16.505606Z",
      "uploadedTime": "2021-08-18T14:44:41.045611Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/theora/TAK Episode 1 Om Afghanistan.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/large_thumb/TAK Episode 1 Om Afghanistan.jpg"
    },
    {
      "id": 626877,
      "name": "Shofar Israel fra år 70-1948",
      "header": "Program 78, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/theora/År 70 - 1948.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/broadcast/År 70 - 1948.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/large_thumb/År 70 - 1948.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/original/År 70 - 1948.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-17T21:31:40.324672Z",
      "updatedTime": "2021-08-17T21:47:26.976956Z",
      "uploadedTime": "2021-08-17T21:37:02.236953Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/theora/År 70 - 1948.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/large_thumb/År 70 - 1948.jpg"
    },
    {
      "id": 626875,
      "name": "Hvem er Jesus?",
      "header": "Et usedvanlig menneske eller Guds Sønn.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/theora/Hvem er Jesus_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/broadcast/Hvem er Jesus_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/large_thumb/Hvem er Jesus_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/original/Hvem er Jesus_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:55.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-17T05:26:46.908892Z",
      "updatedTime": "2021-08-17T05:49:01.349343Z",
      "uploadedTime": "2021-08-17T05:28:48.232649Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/theora/Hvem er Jesus_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/large_thumb/Hvem er Jesus_.jpg"
    },
    {
      "id": 626874,
      "name": "Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne)",
      "header": "Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne)",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/theora/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/broadcast/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/large_thumb/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/original/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:44.700000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-11T18:10:55.749061Z",
      "updatedTime": "2021-08-11T18:19:28.666615Z",
      "uploadedTime": "2021-08-11T18:13:22.393890Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/theora/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/large_thumb/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).jpg"
    },
    {
      "id": 626873,
      "name": "Mer om Israels terror",
      "header": "Mer om Israels terror",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/theora/Mer om Israels terror.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/broadcast/Mer om Israels terror.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/large_thumb/Mer om Israels terror.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/original/Mer om Israels terror.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:49.840000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-11T17:58:58.111840Z",
      "updatedTime": "2021-08-11T18:07:59.124261Z",
      "uploadedTime": "2021-08-11T18:02:44.282855Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/theora/Mer om Israels terror.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/large_thumb/Mer om Israels terror.jpg"
    },
    {
      "id": 626872,
      "name": "Intervju med Rabbi Weis",
      "header": "Intervju med Rabbi Weis",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/theora/Intervju med Rabbi Weis.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/broadcast/Intervju med Rabbi Weis.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/original/Intervju med Rabbi Weis.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/large_thumb/Intervju med Rabbi Weis.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:17.480000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-10T18:31:54.642640Z",
      "updatedTime": "2021-08-10T19:03:58.386257Z",
      "uploadedTime": "2021-08-10T18:42:29.669383Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/theora/Intervju med Rabbi Weis.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/large_thumb/Intervju med Rabbi Weis.jpg"
    },
    {
      "id": 626871,
      "name": "Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3",
      "header": "Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/theora/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/broadcast/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/original/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/large_thumb/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:12.520000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-08T19:35:46.768016Z",
      "updatedTime": "2021-08-08T19:58:29.168340Z",
      "uploadedTime": "2021-08-08T19:42:44.896079Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/theora/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/large_thumb/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.jpg"
    },
    {
      "id": 626868,
      "name": "sdf",
      "header": "dsfg",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/original/SD-MVI_2545.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-07T23:24:24.178955Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T23:25:39.770783Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T23:24:48.590169Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    },
    {
      "id": 626730,
      "name": "Gud ledet og leder israelittene",
      "header": "La deg overbevise om dette",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/theora/Gud ledet og leder israelittene (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/broadcast/Gud ledet og leder israelittene (2).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/large_thumb/Gud ledet og leder israelittene (2).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/original/Gud ledet og leder israelittene (2).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:17.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:30:48.049985Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T20:21:30.490493Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T19:59:11.508385Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/theora/Gud ledet og leder israelittene (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626730/large_thumb/Gud ledet og leder israelittene (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626729,
      "name": "Historien om Israels stammer",
      "header": "Verdifull viten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/theora/Historien om Israels stammer (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/broadcast/Historien om Israels stammer (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/original/Historien om Israels stammer (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/large_thumb/Historien om Israels stammer (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:41.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:29:14.344022Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:59:10.011851Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T19:58:43.632947Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/theora/Historien om Israels stammer (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626729/large_thumb/Historien om Israels stammer (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626727,
      "name": "Jesus ungdom",
      "header": "På ukjente områder",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/theora/Jesus ungdom (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/broadcast/Jesus ungdom (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/original/Jesus ungdom (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/large_thumb/Jesus ungdom (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:29.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:25:31.810952Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:34:16.436930Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T19:06:52.832234Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/theora/Jesus ungdom (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626727/large_thumb/Jesus ungdom (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626795,
      "name": "Kams land",
      "header": "Bibelhistorien vi aldri glemmer",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/broadcast/Kams land.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/original/Kams land.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:30:16.280402Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:06:51.129972Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:39:40.571448Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626662,
      "name": "Test3",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626662/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626662/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626662/original/SD-MVI_2545.MOV",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626662/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-01-05T13:25:57.798172Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T18:39:37.232258Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:38:45.832264Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626662/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626662/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    },
    {
      "id": 626728,
      "name": "Jahve kjenner sine",
      "header": "Dette må du få tak i",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/theora/Jahve kjenner sine... (3).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/broadcast/Jahve kjenner sine... (3).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/original/Jahve kjenner sine... (3).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/large_thumb/Jahve kjenner sine... (3).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:12.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-12T16:27:30.661177Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T18:38:45.397302Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:17:40.677057Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/theora/Jahve kjenner sine... (3).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626728/large_thumb/Jahve kjenner sine... (3).jpg"
    }
  ]
}