List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?ordering=-created_time&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3598,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?ordering=-created_time&page=71",
  "results": [
    {
      "id": 622486,
      "name": "Menneskesønnen del 02B",
      "header": "Rett etter Menneskesønnen kommer disse samtaleprogrammene. En studiegruppe samtaler om temaene. Temaene og samtalene møter et økende behov for å gå tilbake til utgangspunktet og se hva Jesus egentlig stod for.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/theora/728_3ea45107ad2843f2998ce9326428d8e6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/broadcast/orig_MNNS fri 02b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:44.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:08:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.656081Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:08:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/theora/728_3ea45107ad2843f2998ce9326428d8e6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622486/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622485,
      "name": "Menneskesønnen del 01B",
      "header": "Rett etter Menneskesønnen kommer disse samtaleprogrammene. En studiegruppe samtaler om temaene. Temaene og samtalene møter et økende behov for å gå tilbake til utgangspunktet og se hva Jesus egentlig stod for.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/theora/727_6e19b9e0e56a4ff78fd74785bc170a7c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/broadcast/orig_MNNS fri 01b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:59.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:07:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.657422Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:07:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/theora/727_6e19b9e0e56a4ff78fd74785bc170a7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622485/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622484,
      "name": "Menneskesønnen del 05A",
      "header": "Du vil oppdage nye sider ved Jesus og forstå hvorfor han har preget historien mer enn noen annen. Du vil oppdage hvordan hans idealer kan settes ut i livet. Du vil oppleve kraften de får som ønsker å omsette idealene til praksis.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/theora/726_b1e5357500fc4351abef7c41d469e15a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/broadcast/orig_MNNS fri 05a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:06:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.658800Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:06:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/theora/726_b1e5357500fc4351abef7c41d469e15a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622484/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622483,
      "name": "Menneskesønnen del 04A",
      "header": "Du vil oppdage nye sider ved Jesus og forstå hvorfor han har preget historien mer enn noen annen. Du vil oppdage hvordan hans idealer kan settes ut i livet. Du vil oppleve kraften de får som ønsker å omsette idealene til praksis.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/theora/725_0966c617ba424c849dc9a31d7527a392.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/broadcast/orig_MNNS fri 04a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:05:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.660202Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:05:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/theora/725_0966c617ba424c849dc9a31d7527a392.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622483/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622482,
      "name": "Menneskesønnen del 03A",
      "header": "Du vil oppdage nye sider ved Jesus og forstå hvorfor han har preget historien mer enn noen annen. Du vil oppdage hvordan hans idealer kan settes ut i livet. Du vil oppleve kraften de får som ønsker å omsette idealene til praksis.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/theora/724_89ab3de2f810413bbeb0984902737867.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/broadcast/orig_MNNS fri 03a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:04:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.661836Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:04:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/theora/724_89ab3de2f810413bbeb0984902737867.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622482/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622481,
      "name": "Menneskesønnen del 02A",
      "header": "Du vil oppdage nye sider ved Jesus og forstå hvorfor han har preget historien mer enn noen annen. Du vil oppdage hvordan hans idealer kan settes ut i livet. Du vil oppleve kraften de får som ønsker å omsette idealene til praksis.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/theora/723_2865dd3308374bbc8ce68a8606db55b8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/broadcast/orig_MNNS fri 02a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:03:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.663208Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:03:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/theora/723_2865dd3308374bbc8ce68a8606db55b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622481/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622480,
      "name": "Vegetariske perler del 3",
      "header": "Fredheim Helsesenter ønsker velkommen. Matlagningskurset for deg som er interessert i vegetarmat.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/theora/722_cbdbe91eea5343509e8e0d1a891da8a1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/broadcast/orig_Vegetariske perler 03.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:02:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.664580Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:02:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/theora/722_cbdbe91eea5343509e8e0d1a891da8a1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622479,
      "name": "Vegetariske perler del 2",
      "header": "Fredheim Helsesenter ønsker velkommen. Matlagningskurset for deg som er interessert i vegetarmat.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/theora/721_e06ae10f30ca4336bd95c52e44342dac.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/broadcast/orig_Vegetariske perler 02.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:01:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.665920Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:01:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/theora/721_e06ae10f30ca4336bd95c52e44342dac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622478,
      "name": "Menneskesønnen del 01A",
      "header": "Menneskesønnen er en serie på 11 programmer der programlederne Reidar J Kvinge og Gry Beate Marley reiser omkring i Israel der Jesus gikk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/theora/720_5f6328b2aa7749f4ac73d48a9bb9eb94.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/broadcast/orig_MNNS fri 01a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:00:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.667304Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:00:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/theora/720_5f6328b2aa7749f4ac73d48a9bb9eb94.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622478/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622477,
      "name": "Vegetariske perler del 1",
      "header": "Fredheim Helsesenter ønsker velkommen. Matlagningskurset for deg som er interessert i vegetarmat.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/theora/718_c7a0c352ef684d308986ac87102ef7b8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/broadcast/orig_Vegetariske perler 01.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T11:58:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.668683Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T11:58:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/theora/718_c7a0c352ef684d308986ac87102ef7b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622476,
      "name": "Blindeforb. - Nytt syn på livet",
      "header": "Presentasjon av Norges Blindeforbunds kurssted i Hurdal og menneskene som bruker det..",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/theora/685_90655ebf271c489f9bdf98c7ad60a934.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/broadcast/orig_Norges Blindeforbund - Nytt syn på livet.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
      "organization": {
        "id": 122,
        "name": "Norges Blindeforbund",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1050,
        "editorName": "Kristin Ruud",
        "editorEmail": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:01.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T11:25:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.670023Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T11:25:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/theora/685_90655ebf271c489f9bdf98c7ad60a934.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622476/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622475,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 1",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/theora/650_8d3b950fa63b4f4796db6b021209c4d2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 1 - siste.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:12.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:50:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.671376Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:50:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/theora/650_8d3b950fa63b4f4796db6b021209c4d2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622475/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622394,
      "name": "Frikanalen reprisending (12-14:30)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/theora/646_77959c415f6c469a8472f65944e1edf1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/broadcast/orig_vignetter.frikanalen.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:27.800000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:46:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:25:38.045092Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:46:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/theora/646_77959c415f6c469a8472f65944e1edf1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622394/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622474,
      "name": "Andre (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/theora/645_f878681a95de454cab9fde355a47f502.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/broadcast/orig_vignetter.andre organisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:22:23.803006Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/theora/645_f878681a95de454cab9fde355a47f502.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622393,
      "name": "Beredskap (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/theora/644_76f05177328441bca2d7337f2842f833.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/broadcast/orig_vignetter.beredskapsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:24:05.703596Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/theora/644_76f05177328441bca2d7337f2842f833.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622392,
      "name": "Samfunn (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/theora/643_11b1cbcfb6d84d78b996f3b38f9ce02d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/broadcast/orig_vignetter.samfunnsmessige interesseorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:43:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:24:19.294935Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:43:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/theora/643_11b1cbcfb6d84d78b996f3b38f9ce02d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622392/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622473,
      "name": "Barn og ungdom (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/theora/642_6a4bcb80b4d244cd92e6202f40a521cb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/broadcast/orig_vignetter.barne og ungdomsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:42:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:22:47.284914Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:42:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/theora/642_6a4bcb80b4d244cd92e6202f40a521cb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622473/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622472,
      "name": "Minoriteter (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/theora/641_1e660bc8289944cc9096deccd29f7164.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/broadcast/orig_vignetter.minoritetsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:41:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:23:17.611834Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:41:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/theora/641_1e660bc8289944cc9096deccd29f7164.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622471,
      "name": "Solidaritet (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/theora/640_50aa5758624d46ffa46cee3323f509fd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/broadcast/orig_vignetter-solidaritet og bistandsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:40:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:23:30.870307Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:40:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/theora/640_50aa5758624d46ffa46cee3323f509fd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622471/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622470,
      "name": "Velferd (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/theora/639_0db70c0c4b934faca40b401f242be8fd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/broadcast/orig_vignetter-velferdsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:39:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:23:48.845855Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:39:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/theora/639_0db70c0c4b934faca40b401f242be8fd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622391,
      "name": "Idrett (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/theora/638_1320097ea850431da66f6c777b9c2cd1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/broadcast/orig_vignett.idrett.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:38:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:24:50.133847Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:38:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/theora/638_1320097ea850431da66f6c777b9c2cd1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622391/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622390,
      "name": "Religion (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/theora/637_00726e62b1b54454959187061d311ee6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/broadcast/orig_vignett-religion og livsyn.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:37:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:24:32.816732Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:37:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/theora/637_00726e62b1b54454959187061d311ee6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622390/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622389,
      "name": "Kultur (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/theora/636_309f48cc252b49c48218d786d97fb78c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/broadcast/orig_vignett.kultur.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:36:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:25:02.877871Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:36:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/theora/636_309f48cc252b49c48218d786d97fb78c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622389/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622469,
      "name": "ESTV 2008 uke 43",
      "header": "Det er 25 år siden Ludvig og Lise Karlsen startet Evangeliesenteret.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/theora/634_9ebde05439bd4a5b920b66e954d6a74d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/broadcast/orig_ESTV uke 43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jim.hanssen@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:44.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:34:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.679831Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:34:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/theora/634_9ebde05439bd4a5b920b66e954d6a74d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622469/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622468,
      "name": "Urtehagen TV",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/theora/604_6a6d1859480d4fb5ab3c70767e0458d1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/broadcast/orig_Urtehagen TV.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ra663@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 38,
        "name": "Urtehagen",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1074,
        "editorName": "Rawafid Shahad",
        "editorEmail": "ra663@hotmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:32.400000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:04:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.681190Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:04:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/theora/604_6a6d1859480d4fb5ab3c70767e0458d1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622468/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622467,
      "name": "Muslim TV del 1",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/theora/603_3a5fca6e3905476682ee3ccdaf43d3a0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/broadcast/orig_Muslim TV Uke 43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ra663@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 38,
        "name": "Urtehagen",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1074,
        "editorName": "Rawafid Shahad",
        "editorEmail": "ra663@hotmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:32.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:03:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.682529Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:03:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/theora/603_3a5fca6e3905476682ee3ccdaf43d3a0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622467/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622466,
      "name": "Redningsselskapet-kort pres",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/theora/602_7e0b514947a5493fb0974b3c385d1c09.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/broadcast/orig_Redningsselskapet - Kort presentasjon.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingvar.johnsen@nssr.no",
      "organization": {
        "id": 42,
        "name": "Redningsselskapet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1051,
        "editorName": "Ingvar Johnsen",
        "editorEmail": "ingvar.johnsen@nssr.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:24.360000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:02:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.683915Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:02:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/theora/602_7e0b514947a5493fb0974b3c385d1c09.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622466/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622465,
      "name": "STV U41 Nett SOS",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/theora/601_a40fdf30c7ab4c0090f6982d5057737b.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/broadcast/orig_Studentmagasinet Trondheim - Uke 41.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:11.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:01:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.685289Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:01:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/theora/601_a40fdf30c7ab4c0090f6982d5057737b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622465/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622464,
      "name": "STV U40 Finanskrise..",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/theora/600_b0bb4acde10a4409b5dfb10654c81f1e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/broadcast/orig_Studentmagasinet Trondheim - Uke 40 - Krakk og krise.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:00:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.686641Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:00:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/theora/600_b0bb4acde10a4409b5dfb10654c81f1e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622464/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622463,
      "name": "Veien til AA",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/theora/596_21f5ef405a5748d4a2c3a1d4c83c39f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/broadcast/orig_Veien til AA - siste.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jan.evjen@yahoo.no",
      "organization": {
        "id": 44,
        "name": "Anonyme Alkoholikere i Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1220,
        "editorName": "Jan Evjen",
        "editorEmail": "jan.evjen@yahoo.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:08:44.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:56:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.688027Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:56:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/theora/596_21f5ef405a5748d4a2c3a1d4c83c39f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622462,
      "name": "Dette er livet del 12",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/theora/595_869c3222ff3948e194523b1f0ec0e786.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 12.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00.520000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:55:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.689370Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:55:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/theora/595_869c3222ff3948e194523b1f0ec0e786.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622462/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622461,
      "name": "Dette er livet del 11",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/theora/594_3780a3b7d5d44c1398077043573fb891.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 11.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:01.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:54:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.690711Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:54:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/theora/594_3780a3b7d5d44c1398077043573fb891.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622461/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622460,
      "name": "Dette er livet del 10",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/theora/593_c2b1e452666f49a38345aba953f0f4b8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 10.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:53:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.692121Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:53:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/theora/593_c2b1e452666f49a38345aba953f0f4b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622460/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622459,
      "name": "Dette er livet del 09",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/theora/592_c0f13f542f7641af84c6e905f5ec9f19.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:52:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.693469Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:52:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/theora/592_c0f13f542f7641af84c6e905f5ec9f19.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622459/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622458,
      "name": "Dette er livet del 08",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/theora/591_f0f37e7e2d3a4555a31ec2bd88a8e008.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:51:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.694808Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:51:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/theora/591_f0f37e7e2d3a4555a31ec2bd88a8e008.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622458/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622457,
      "name": "Dette er livet del 07",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/theora/590_5a43929c3c97468f972642dbba6d8fe1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:02.040000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:50:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.696186Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:50:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/theora/590_5a43929c3c97468f972642dbba6d8fe1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622457/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622456,
      "name": "Dette er livet del 06",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/theora/589_70e779ddc07e483cae0835175fc76887.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:58.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:49:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.697704Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:49:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/theora/589_70e779ddc07e483cae0835175fc76887.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622456/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622455,
      "name": "Dette er livet del 05",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/theora/588_1e22585583c44d92a2ff2145395f1ecb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/broadcast/orig_Karisma TV- Dette er livet del 5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:48:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.699218Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:48:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/theora/588_1e22585583c44d92a2ff2145395f1ecb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622455/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622454,
      "name": "OD-Kunnskap gir superkrefter",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/theora/585_964cf276a7da4e989db53a545f3bd274.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/broadcast/orig_OD - Kunskap gir superkrefter - siste.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "guro_g_seim@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 46,
        "name": "Operasjon Dagsverk",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1077,
        "editorName": "Guro Grytli Seim",
        "editorEmail": "guro_g_seim@hotmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:37.760000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.700607Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/theora/585_964cf276a7da4e989db53a545f3bd274.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622454/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622453,
      "name": "Akkurat Nå - Episode 02",
      "header": "1) Kåre Stølen, Stasjonssjef Gønland Politistasjon, om stoffomsetning på Grünerløkka.\n2) Varaordfører Aud Kvalbein om behandling av rusmisbrukere.\n3) Christian Tybring Gjedde om vaktselskaper som \"politi\" rundt Akerselva.\n4) Forfatter og illustratør Christian Kappelrud på på Hamar med ny Bok.\n5) Jan Tore Sanner om Valgkampen og slagordet \"Ett år igjen\".",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/theora/584_54a529a7b19840eb815b4390866ea565.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/broadcast/orig_ESTV - Akkurat Nå - Episode 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:55",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.701958Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/theora/584_54a529a7b19840eb815b4390866ea565.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622453/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622452,
      "name": "Akkurat Nå - Episode 01",
      "header": "Møte med Jan Petersen på Saras Telt og Jødisk museum i Oslo åpnes av Kronprins Haakon\nMed Bjørn Gjellum",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/theora/581_3c9d48fd61394c2984eeef6ee96e2469.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/broadcast/orig_ESTV - Akkurat Nå - Episode 1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:50",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:41:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.703375Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:41:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/theora/581_3c9d48fd61394c2984eeef6ee96e2469.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622452/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622451,
      "name": "Dette er livet del 04",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/theora/473_6c8d27011f004c14a05955b2cedb5110.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/broadcast/bc_Karisma TV - Dette er livet del 4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T07:53:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.704772Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T07:53:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/theora/473_6c8d27011f004c14a05955b2cedb5110.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622451/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622450,
      "name": "Dette er livet del 03",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/theora/472_2dc4e5b1df26478ea0de5454d87a6942.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/broadcast/bc_Karisma TV- Dette er livet del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T07:52:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.706109Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T07:52:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/theora/472_2dc4e5b1df26478ea0de5454d87a6942.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622450/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622449,
      "name": "Dette er livet del 02",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/theora/471_345fa24b826c4a1ea11aadee145c08c0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/broadcast/bc_Karisma TV - Dette er livet del 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T07:51:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.707496Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T07:51:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/theora/471_345fa24b826c4a1ea11aadee145c08c0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622449/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622448,
      "name": "Dette er livet del 01",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/theora/470_6638074df85d48b8b49043b31aa2b2bf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/broadcast/bc_Karisma TV - Dette er livet del 1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T07:50:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.708858Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T07:50:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/theora/470_6638074df85d48b8b49043b31aa2b2bf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622448/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622447,
      "name": "JukeboxTV",
      "header": "Musikkprogram med kun norske artister og band.\nKategori country/danseband/roots/etc.\nRullerende musikkvideoer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/theora/459_6faffd50f39040bb8ee30cb26d922a7c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/broadcast/orig_Jukbox TV Uke 43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "piraya.music@c2i.net",
      "organization": {
        "id": 56,
        "name": "Music House AS",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1071,
        "editorName": "Henning Hoel Eriksen",
        "editorEmail": "piraya.music@c2i.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:52.320000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T07:39:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.710189Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T07:39:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/theora/459_6faffd50f39040bb8ee30cb26d922a7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622447/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622446,
      "name": "Tett på Redningsselskapet 2",
      "header": "Del to av dokumentarprogrammet mesterfotografen Morten Krogvold har laget om Redningsselskapet. Vant Gullruten for beste faktaprogram i 2003.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/theora/408_b13792fec54641778a1b7ce888171377.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/broadcast/orig_Tett på redningsselskapet 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingvar.johnsen@nssr.no",
      "organization": {
        "id": 42,
        "name": "Redningsselskapet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1051,
        "editorName": "Ingvar Johnsen",
        "editorEmail": "ingvar.johnsen@nssr.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:53.040000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T06:48:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.711567Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T06:48:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/theora/408_b13792fec54641778a1b7ce888171377.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622446/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622388,
      "name": "Tett på Redningsselskapet 1",
      "header": "Mesterfotografen Morten Krogvold portretterer redningsmenn og menneskene de reddet i denne prisbelønnede dokumentaren fra 2003. (Vinner av Gullruten for beste faktaprogram.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/theora/407_06ee2057acd7406cb652241ce11da31c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/broadcast/orig_Tett på redningsselskapet 1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingvar.johnsen@nssr.no",
      "organization": {
        "id": 42,
        "name": "Redningsselskapet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1051,
        "editorName": "Ingvar Johnsen",
        "editorEmail": "ingvar.johnsen@nssr.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00.160000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T06:47:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.789760Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T06:47:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/theora/407_06ee2057acd7406cb652241ce11da31c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622388/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}