List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?offset=3600&ordering=-proper_import&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3657,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=3650&ordering=-proper_import&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=3550&ordering=-proper_import&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 627092,
      "name": "Demonstrasjon 8. desember mot baseavtale med USA",
      "header": "En tverrpolitisk protest mot baseavtale med USA foran Stortinget 8. desember 2021",
      "description": "Protest foran Stortinget 8. desember. med Halle Jørn Hanssen som taler og appeller fra Nina Skranefjell LO i Oslo, Ingrid Fiskaa Stortingsrepr. SV. Hege Bae Nyholt Stortingsrepr. Rødt, Sigrid Heiberg upol.talsp for MDG og Snorre Rein AUF Oslo. Konferansier: Bitte Vatvedt. Arrangør \"Aksjon mot baseavtale med USA\"",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/theora/DemonsrasjonStortinget8des.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/broadcast/DemonsrasjonStortinget8des.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/large_thumb/DemonsrasjonStortinget8des.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/original/DemonsrasjonStortinget8des.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:24.280000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-13T19:15:26.017632Z",
      "updatedTime": "2021-12-13T20:12:26.348948Z",
      "uploadedTime": "2021-12-13T19:39:51.644618Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/theora/DemonsrasjonStortinget8des.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/large_thumb/DemonsrasjonStortinget8des.jpg"
    },
    {
      "id": 627093,
      "name": "Shofar Julen viser at bibelen er troverdig",
      "header": "Program 90, bladet evangelisten, Den minste profeti om Jesu komme i Betlehem og Jesu liv og gjerning, - gikk i oppfyllelse. Julen forteller at Bibelens ord om Jesu gjenkomst er å regne med. Bibelen er vår adventsbok hele året. Og den som venter på Herren, blir ikke skuffet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/theora/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/broadcast/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/original/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/large_thumb/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:13",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-14T11:40:31.332923Z",
      "updatedTime": "2021-12-14T12:03:56.131295Z",
      "uploadedTime": "2021-12-14T11:50:54.628469Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/theora/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/large_thumb/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627090,
      "name": "TAK - Hvem eier verden",
      "header": "Hvem eier verden",
      "description": "Hvem eier verden",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/theora/Hvem eier verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/broadcast/Hvem eier verden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/original/Hvem eier verden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/large_thumb/Hvem eier verden.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:30:01.480000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-13T11:22:14.616083Z",
      "updatedTime": "2021-12-17T11:44:43.175571Z",
      "uploadedTime": "2021-12-13T11:40:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/theora/Hvem eier verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/large_thumb/Hvem eier verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627089,
      "name": "TAK - Ilan Pappé",
      "header": "Samtale med Ilan Pappé",
      "description": "Samtale med Ilan Pappé",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/theora/TAK - Samtale med Ilan Papp�.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/broadcast/TAK - Samtale med Ilan Papp�.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/original/TAK - Samtale med Ilan Papp�.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/large_thumb/TAK - Samtale med Ilan Papp�.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:12.840000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-13T08:34:36.696273Z",
      "updatedTime": "2021-12-17T11:45:51.651273Z",
      "uploadedTime": "2021-12-13T08:43:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/theora/TAK - Samtale med Ilan Papp�.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/large_thumb/TAK - Samtale med Ilan Papp�.jpg"
    },
    {
      "id": 627100,
      "name": "TAK - Syria",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/theora/2021-12-21 10-29-14.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/broadcast/2021-12-21 10-29-14.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/large_thumb/2021-12-21 10-29-14.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/original/2021-12-21 10-29-14.mkv"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:34.640000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn",
        "Samfunn",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-04T12:05:04.438398Z",
      "updatedTime": "2022-01-04T12:14:17.855587Z",
      "uploadedTime": "2022-01-04T12:06:24.738910Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/theora/2021-12-21 10-29-14.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/large_thumb/2021-12-21 10-29-14.jpg"
    },
    {
      "id": 627101,
      "name": "Shofar arkreologiske Funnn",
      "header": "program 93, bladet evangelisten, Det gjøres stadig nye akreologiske funn i Israel. Det er funn både langs strendene og på land. Ikke noe land er så full av historie som Israel. Arkeologien bekrefter bibelen og historien. Israel er landet hvor det skjedde og hvor det skjer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/theora/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/broadcast/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/original/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/large_thumb/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:56.480000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-04T12:40:34.713833Z",
      "updatedTime": "2022-01-04T13:05:58.876609Z",
      "uploadedTime": "2022-01-04T12:52:58.812169Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/theora/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/large_thumb/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627104,
      "name": "Shofar Mandeltreet",
      "header": "program 94, bladet evangelisten,",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627104/theora/Shofar 31 Mandeltreet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627104/broadcast/Shofar 31 Mandeltreet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627104/large_thumb/Shofar 31 Mandeltreet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627104/original/Shofar 31 Mandeltreet.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:28.560000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-11T07:49:31.325781Z",
      "updatedTime": "2022-01-11T08:01:57.224570Z",
      "uploadedTime": "2022-01-11T07:52:22.862052Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627104/theora/Shofar 31 Mandeltreet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627104/large_thumb/Shofar 31 Mandeltreet.jpg"
    },
    {
      "id": 627108,
      "name": "Oversettelser i bibelen",
      "header": "",
      "description": "Enkelte ord har forskjellige betydning",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627108/theora/Oversettelser i bibelen (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627108/broadcast/Oversettelser i bibelen (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627108/large_thumb/Oversettelser i bibelen (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627108/original/Oversettelser i bibelen (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:16.033333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-18T08:17:30.387206Z",
      "updatedTime": "2022-01-18T09:27:04.574638Z",
      "uploadedTime": "2022-01-18T09:00:34.125949Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627108/theora/Oversettelser i bibelen (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627108/large_thumb/Oversettelser i bibelen (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627105,
      "name": "TAK - Om Hassan Nasrallah",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627105/theora/TAK Om Hassan Nasrallah.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627105/broadcast/TAK Om Hassan Nasrallah.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627105/large_thumb/TAK Om Hassan Nasrallah.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627105/original/TAK Om Hassan Nasrallah.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:47.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn",
        "Samfunn",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-12T13:36:05.396526Z",
      "updatedTime": "2022-01-12T13:44:35.902374Z",
      "uploadedTime": "2022-01-12T13:38:27.040766Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627105/theora/TAK Om Hassan Nasrallah.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627105/large_thumb/TAK Om Hassan Nasrallah.jpg"
    },
    {
      "id": 627106,
      "name": "Diverse kirkefedre",
      "header": "",
      "description": "Forskjellige forståelser",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627106/theora/Diverse kirkefedre.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627106/broadcast/Diverse kirkefedre.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627106/large_thumb/Diverse kirkefedre.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627106/original/Diverse kirkefedre.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:53:13.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-18T08:06:22.794883Z",
      "updatedTime": "2022-01-18T08:34:02.242612Z",
      "uploadedTime": "2022-01-18T08:08:23.993468Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627106/theora/Diverse kirkefedre.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627106/large_thumb/Diverse kirkefedre.jpg"
    },
    {
      "id": 627142,
      "name": "Shofar Vårtegn fra Israel",
      "header": "Program nr 96,bladet evangelisten, I Israel slipper snart vinteren taket og en går mot vår og sommer. Tegnene er mange. Mandeltreet blomstrer, annemonene pryder mange områder og flyttfuglene gjør seg klare til reise til Europa. Jesus sa at når Fikentreet springer ut, vet vi at sommeren er nær. På samme måten ser vi Israel i dag og de mange tegn som forteller om at Guds rike er nær.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627142/theora/Shofar 108 V�rtegn fra Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627142/broadcast/Shofar 108 V�rtegn fra Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627142/original/Shofar 108 V�rtegn fra Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627142/large_thumb/Shofar 108 V�rtegn fra Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:43.080000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-25T14:50:37.788496Z",
      "updatedTime": "2022-01-25T15:13:35.007293Z",
      "uploadedTime": "2022-01-25T15:00:43.398847Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627142/theora/Shofar 108 V�rtegn fra Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627142/large_thumb/Shofar 108 V�rtegn fra Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627109,
      "name": "Shofar Velsignelser fra Israel",
      "header": "program 95, bladet evangelisten",
      "description": "Hele vårt liv og hverdag er preget av ordninger som kommer fra\nIsraels historie. Hva for lærdommer og verdier er dette? Det vitner om\ngaver som er gitt fra Israels Gud.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627109/theora/Shofar 107 Velsignelser fra Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627109/broadcast/Shofar 107 Velsignelser fra Israel Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627109/large_thumb/Shofar 107 Velsignelser fra Israel Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627109/original/Shofar 107 Velsignelser fra Israel Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:11.080000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-18T13:24:15.646816Z",
      "updatedTime": "2022-01-18T13:49:25.885393Z",
      "uploadedTime": "2022-01-18T13:35:53.222629Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627109/theora/Shofar 107 Velsignelser fra Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627109/large_thumb/Shofar 107 Velsignelser fra Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627143,
      "name": "Apostelen Peter og brevene",
      "header": "Interessante sider om apostelen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627143/theora/Apostelen Peter og brevene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627143/broadcast/Apostelen Peter og brevene.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627143/original/Apostelen Peter og brevene.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627143/large_thumb/Apostelen Peter og brevene.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:53:10.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-29T16:50:58.836288Z",
      "updatedTime": "2022-01-29T17:18:12.404302Z",
      "uploadedTime": "2022-01-29T16:52:38.325681Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627143/theora/Apostelen Peter og brevene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627143/large_thumb/Apostelen Peter og brevene.jpg"
    },
    {
      "id": 627144,
      "name": "Apostelen Jakob og brevet",
      "header": "Han skriver et viktig brev",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627144/theora/Apostelen Jakob og brevet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627144/broadcast/Apostelen Jakob og brevet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627144/original/Apostelen Jakob og brevet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627144/large_thumb/Apostelen Jakob og brevet.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:41.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-29T16:55:57.368983Z",
      "updatedTime": "2022-01-29T17:39:59.318022Z",
      "uploadedTime": "2022-01-29T17:18:14.793857Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627144/theora/Apostelen Jakob og brevet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627144/large_thumb/Apostelen Jakob og brevet.jpg"
    },
    {
      "id": 627145,
      "name": "Paulus og Timotius-brevene",
      "header": "Mye interessant stoff",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627145/theora/Paulus og Timoteus brevene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627145/broadcast/Paulus og Timoteus brevene.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627145/original/Paulus og Timoteus brevene.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627145/large_thumb/Paulus og Timoteus brevene.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:48.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-29T17:05:58.002388Z",
      "updatedTime": "2022-01-29T18:04:07.660736Z",
      "uploadedTime": "2022-01-29T17:40:01.179297Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627145/theora/Paulus og Timoteus brevene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627145/large_thumb/Paulus og Timoteus brevene.jpg"
    },
    {
      "id": 627146,
      "name": "Apostel Johannes og brevene",
      "header": "Apostel Johannes skrev 3 brev",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627146/theora/Apostelen Johannes og brevene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627146/broadcast/Apostelen Johannes og brevene.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627146/large_thumb/Apostelen Johannes og brevene.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627146/original/Apostelen Johannes og brevene.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:45:59.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-01T16:35:34.967086Z",
      "updatedTime": "2022-02-01T16:59:31.815726Z",
      "uploadedTime": "2022-02-01T16:37:17.779197Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627146/theora/Apostelen Johannes og brevene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627146/large_thumb/Apostelen Johannes og brevene.jpg"
    },
    {
      "id": 627147,
      "name": "Shofar Kilder i Israel",
      "header": "Program 97, bladet evangelisten,",
      "description": "Israel er en oase i Midtøsten. Måneder med regn er korte, men\nlandet er likevel rikt på god vegetasjon, hager og praktanlegg. Om våre\nen ørkenområdene et blomstrende teppe av blomster. Regn og fuktighet har\nstor betydning, og landet har en skjult kilde av vatn, - til liv og\nfornyelse.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/theora/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/broadcast/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/original/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/large_thumb/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:05.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-03T09:10:15.874574Z",
      "updatedTime": "2022-02-03T09:35:48.356364Z",
      "uploadedTime": "2022-02-03T09:21:35.925032Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/theora/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/large_thumb/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627148,
      "name": "Shofar Profetiene",
      "header": "Program 98, bladet evangelisten, Vår omtale av Israel skal være med vennlige ord. Tale trøst til Jerusalem og si det samme som det Bibelen omtaler folket. Israel er Guds vitnesbyrd. Han fører sin sak frem til seier.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/theora/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/broadcast/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/original/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/large_thumb/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:13.960000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-08T10:13:02.435278Z",
      "updatedTime": "2022-02-08T10:34:08.121984Z",
      "uploadedTime": "2022-02-08T10:22:11.080296Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/theora/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/large_thumb/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627223,
      "name": "Shofar Purim feiring i Issrael",
      "header": "Program nr. 102, Bladet evangelisten, Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med begivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim handler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som blir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/broadcast/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/original/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:03.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-09T07:08:43.870777Z",
      "updatedTime": "2022-03-09T08:13:24.864442Z",
      "uploadedTime": "2022-03-09T07:47:46.093377Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627149,
      "name": "Jehovas barn",
      "header": "Full oversikt over Sems ætt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/theora/Jehovas barn (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/broadcast/Jehovas barn (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/large_thumb/Jehovas barn (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/original/Jehovas barn (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:45.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-10T08:19:17.805062Z",
      "updatedTime": "2022-02-10T08:49:29.828457Z",
      "uploadedTime": "2022-02-10T08:21:23.747484Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/theora/Jehovas barn (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/large_thumb/Jehovas barn (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627219,
      "name": "John Mearsheimer om Ukraina",
      "header": "TAK - John Mearsheimer om Ukraina",
      "description": "TAK - John Mearsheimer om Ukraina",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/theora/John Mearsheimer om Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/broadcast/John Mearsheimer om Ukraina.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/original/John Mearsheimer om Ukraina.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/large_thumb/John Mearsheimer om Ukraina.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:15:10.640000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-28T22:56:06.363280Z",
      "updatedTime": "2022-02-28T23:42:06.828886Z",
      "uploadedTime": "2022-02-28T23:11:38.559521Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/theora/John Mearsheimer om Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/large_thumb/John Mearsheimer om Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627150,
      "name": "Israel en Apartheid stat",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/theora/Israel en Apartheid stat.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/broadcast/Israel en Apartheid stat.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/large_thumb/Israel en Apartheid stat.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/original/Israel en Apartheid stat.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:48.440000",
      "categories": [
        "Minoriteter",
        "Religion/livssyn",
        "Samfunn",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-11T08:20:14.469626Z",
      "updatedTime": "2022-02-11T08:28:48.925780Z",
      "uploadedTime": "2022-02-11T08:22:44.135282Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/theora/Israel en Apartheid stat.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/large_thumb/Israel en Apartheid stat.jpg"
    },
    {
      "id": 627183,
      "name": "Shofar Profetene forteller",
      "header": "Program 99, Bladet evangelisten, Gjennom hele Bibelen stadfester Herren Israels Gud sine løfter til Israel. Dette er gjeldene også i dag. Dagens Israel har med Bibelen og at Gud er trofast.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/theora/Shofar 111 Profetene forteller.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/broadcast/Shofar 111 Profetene forteller.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/large_thumb/Shofar 111 Profetene forteller.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/original/Shofar 111 Profetene forteller.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:41.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-15T20:49:57.999502Z",
      "updatedTime": "2022-02-15T21:10:38.498057Z",
      "uploadedTime": "2022-02-15T20:57:46.465683Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/theora/Shofar 111 Profetene forteller.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/large_thumb/Shofar 111 Profetene forteller.jpg"
    },
    {
      "id": 627184,
      "name": "Om utvidet militæravtale med USA",
      "header": "Kritiske kommentarer til baseavtale med USA",
      "description": "I videoen presenteres kritiske kommentarer til baseavtale mellom Norge og USA. Det oppfordres til å vise motstand mot avtalen, og at Stortinget må avvise avtalen.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/theora/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/broadcast/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/original/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/large_thumb/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:05.120000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-18T19:20:43.780312Z",
      "updatedTime": "2022-02-18T19:26:06.202049Z",
      "uploadedTime": "2022-02-18T19:22:35.297604Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/theora/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/large_thumb/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.jpg"
    },
    {
      "id": 627220,
      "name": "Shofar Jødene kommer hjem",
      "header": "program 101,bladet evangelisten,Israel er lilleviseren på Guds klokke. Landet har en stor tilvekst av jøder som kommer fra alle deler av verden og bosetter seg i fedrenes land. Landet blomstrer, frukt og grønnsaker eksporteres verden over. Bibelens profetier er aktive. Israels Gud er trofast.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/theora/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/broadcast/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/original/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/large_thumb/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:12.360000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-02T00:00:31.407958Z",
      "updatedTime": "2022-03-02T00:46:28.610687Z",
      "uploadedTime": "2022-03-02T00:22:33.668253Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/theora/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/large_thumb/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627185,
      "name": "Shofar Sannheter fra Moab",
      "header": "program nr 100, bladet evangelisten, Moses kom ikke inn i løftes landet Israel, men stod på Moabs fjellhøyder og skuet landet. Fra Moab forteller Moses begivenheter som vil komme til folket, og noe av det som ble sagt, er dagens Israel.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/theora/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/broadcast/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/original/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/large_thumb/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:29.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-22T15:45:20.414735Z",
      "updatedTime": "2022-02-22T16:06:49.583880Z",
      "uploadedTime": "2022-02-22T15:53:33.175632Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/theora/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/large_thumb/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627186,
      "name": "Apostelen Johannes og evangeliet",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/theora/Apostelen Johannes og evangeliet (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/broadcast/Apostelen Johannes og evangeliet (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/original/Apostelen Johannes og evangeliet (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/large_thumb/Apostelen Johannes og evangeliet (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:46.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-24T10:17:02.723796Z",
      "updatedTime": "2022-02-24T10:48:10.819675Z",
      "uploadedTime": "2022-02-24T10:19:01.218239Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/theora/Apostelen Johannes og evangeliet (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/large_thumb/Apostelen Johannes og evangeliet (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627221,
      "name": "Shofar Purim feiring i Israel",
      "header": "Program 102, Bladet evangelisten, Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med begivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim handler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som blir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/broadcast/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/original/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:03.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-08T17:20:27.268470Z",
      "updatedTime": "2022-03-08T18:24:52.959345Z",
      "uploadedTime": "2022-03-08T17:58:44.687371Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627224,
      "name": "TAK - Ukraina – Palestina. Kriger",
      "header": "Ukraina – Palestina. Kriger",
      "description": "Ukraina – Palestina. Kriger",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/theora/Krigen i Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/broadcast/Krigen i Ukraina.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/original/Krigen i Ukraina.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/large_thumb/Krigen i Ukraina.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:10.640000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-09T12:03:34.396013Z",
      "updatedTime": "2022-03-22T22:06:45.928906Z",
      "uploadedTime": "2022-03-09T12:05:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/theora/Krigen i Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/large_thumb/Krigen i Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627242,
      "name": "Test",
      "header": "Test",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627242/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627242/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627242/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627242/original/SD-MVI_2545.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-08T11:17:47.505436Z",
      "updatedTime": "2022-04-08T11:18:49.262358Z",
      "uploadedTime": "2022-04-08T11:17:58.101519Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627242/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627242/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    },
    {
      "id": 627275,
      "name": "Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina",
      "header": "Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/theora/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/broadcast/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/large_thumb/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/original/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.720000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T20:46:29.382769Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T20:59:31.415062Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T20:53:43.138157Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/theora/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/large_thumb/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627276,
      "name": "Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina)",
      "header": "Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina)",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/theora/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/broadcast/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/original/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/large_thumb/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:54.791667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T20:51:47.074828Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T21:05:51.654500Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T20:59:32.677287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/theora/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/large_thumb/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).jpg"
    },
    {
      "id": 627277,
      "name": "Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv",
      "header": "Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/theora/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/broadcast/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/original/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/large_thumb/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:08.360000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T21:01:31.254187Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T21:18:58.785381Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T21:11:30.275847Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/theora/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/large_thumb/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.jpg"
    },
    {
      "id": 627327,
      "name": "Krigen i Ukraina. En mulig løsning",
      "header": "Krigen i Ukraina. En mulig løsning",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/theora/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/broadcast/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/original/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/large_thumb/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:27.583333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-25T07:34:26.834044Z",
      "updatedTime": "2022-04-25T07:44:33.963641Z",
      "uploadedTime": "2022-04-25T07:37:32.094564Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/theora/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/large_thumb/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.jpg"
    },
    {
      "id": 627279,
      "name": "Shofar Påsken og førstegrøden",
      "header": "Program 107, Bladet Evangelisten, Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra Faraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i Jerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på evangeliet og det profetiske ordet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/theora/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/broadcast/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/original/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/large_thumb/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:31.380000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-12T15:57:20.701772Z",
      "updatedTime": "2022-04-12T16:36:34.826971Z",
      "uploadedTime": "2022-04-12T16:13:02.650999Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/theora/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/large_thumb/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627284,
      "name": "Jerusalem! Uro og opprør der",
      "header": "Jerusalem! Uro og opprør der",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/theora/Jerusalem! Uro og oppr�r der.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/broadcast/Jerusalem! Uro og oppr�r der.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/large_thumb/Jerusalem! Uro og oppr�r der.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/original/Jerusalem! Uro og oppr�r der.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:48.666667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-15T22:06:44.053802Z",
      "updatedTime": "2022-04-15T22:13:01.256195Z",
      "uploadedTime": "2022-04-15T22:09:49.012249Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/theora/Jerusalem! Uro og oppr�r der.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/large_thumb/Jerusalem! Uro og oppr�r der.jpg"
    },
    {
      "id": 627320,
      "name": "Jehova og Jesus Kristus",
      "header": "Bibelens Gud",
      "description": "Bibelenes Gud",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/theora/Jehova og Jesus Kristus (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/broadcast/Jehova og Jesus Kristus (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/large_thumb/Jehova og Jesus Kristus (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/original/Jehova og Jesus Kristus (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:58.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:29:44.351938Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T09:59:47.187559Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T09:31:35.350941Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/theora/Jehova og Jesus Kristus (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/large_thumb/Jehova og Jesus Kristus (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627321,
      "name": "Treenigheten, hva er det?",
      "header": "Et oppgjør med barnetroen",
      "description": "Et oppgjør med barnetroen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/theora/Treenigheten, hva er det_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/broadcast/Treenigheten, hva er det_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/large_thumb/Treenigheten, hva er det_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/original/Treenigheten, hva er det_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:40.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:34:01.744100Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T10:25:15.619711Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T09:59:49.661508Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/theora/Treenigheten, hva er det_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/large_thumb/Treenigheten, hva er det_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627278,
      "name": "Ukraina og Informasjon krigen",
      "header": "Ukraina og Informasjon krigen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/theora/Ukraina og Informasjon krigen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/broadcast/Ukraina og Informasjon krigen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/original/Ukraina og Informasjon krigen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/large_thumb/Ukraina og Informasjon krigen.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:01.583333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-12T14:50:56.671973Z",
      "updatedTime": "2022-04-21T06:20:12.512913Z",
      "uploadedTime": "2022-04-12T14:56:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/theora/Ukraina og Informasjon krigen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/large_thumb/Ukraina og Informasjon krigen.jpg"
    },
    {
      "id": 627322,
      "name": "Hva er Guds navn?",
      "header": "Hva er Guds navn, og hva med treenigheten?",
      "description": "Hva er Guds navn, og hva med treenigheten?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/theora/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/broadcast/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/large_thumb/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/original/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:28.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:36:50.513095Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T10:49:41.347117Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T10:25:17.399581Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/theora/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/large_thumb/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627323,
      "name": "Shofar Lammet og førstegrøden",
      "header": "program 107, bladet evangelisten,",
      "description": "Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra \nFaraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i \nJerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på \nevangeliet og det profetiske ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/theora/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/broadcast/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/original/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/large_thumb/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:09.860000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-19T15:11:26.173547Z",
      "updatedTime": "2022-04-19T15:49:34.700601Z",
      "uploadedTime": "2022-04-19T15:26:32.829575Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/theora/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/large_thumb/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627325,
      "name": "De to hovedpersonene i universet",
      "header": "En grei klargjøring",
      "description": "En grei klargjøring",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/theora/De to hovedpersonene i universet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/broadcast/De to hovedpersonene i universet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/large_thumb/De to hovedpersonene i universet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/original/De to hovedpersonene i universet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:04.700000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-22T12:21:38.947334Z",
      "updatedTime": "2022-04-22T12:48:08.195605Z",
      "uploadedTime": "2022-04-22T12:23:50.419176Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/theora/De to hovedpersonene i universet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/large_thumb/De to hovedpersonene i universet.jpg"
    },
    {
      "id": 627326,
      "name": "Hvem er Jehova og Jesus?",
      "header": "Viktig program",
      "description": "Viktig program",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/theora/Hvem er Jehova og Jesus_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/broadcast/Hvem er Jehova og Jesus_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/large_thumb/Hvem er Jehova og Jesus_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/original/Hvem er Jehova og Jesus_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:53:23.700000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-24T10:02:46.001529Z",
      "updatedTime": "2022-04-24T10:30:14.876677Z",
      "uploadedTime": "2022-04-24T10:04:37.104309Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/theora/Hvem er Jehova og Jesus_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/large_thumb/Hvem er Jehova og Jesus_.jpg"
    },
    {
      "id": 627330,
      "name": "Shofar Herren kommer med fremtid og håp",
      "header": "Program 109, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er krig og uro. Mat, klima og strømkrise. Mange sliter med\nsin eigen identitet. Bibelen har noe å lære oss og nå er tiden å søke\nGud. Bibelen har gitt Israel både sabbatsdag og sabbatsår. Dette er\nordninger til berikelser og rommer et evangelisk innhold.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/theora/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/broadcast/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/large_thumb/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/original/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:49.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-26T17:45:20.323186Z",
      "updatedTime": "2022-04-26T18:29:41.578700Z",
      "uploadedTime": "2022-04-26T18:04:54.807351Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/theora/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/large_thumb/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .jpg"
    },
    {
      "id": 627335,
      "name": "Shofar Kongen over jødene er oppstått",
      "header": "Bladet evangelisten",
      "description": "Jesu oppstandelse forteller om førstegrøden. Jesus sette seg ved\nMajestetens høgre hand i himmelen, og Faderen sier til han at han er\nbåde konge og prest. Jesu oppstandelse har en viktig betydning for\nIsrael og David trone i Jerusalem.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/theora/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/broadcast/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/original/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/large_thumb/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:31.660000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T13:22:48.821438Z",
      "updatedTime": "2022-05-03T14:33:58.372391Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:05:00.989675Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/theora/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/large_thumb/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627334,
      "name": "Refleksjoner om Ukraina-krigen",
      "header": "",
      "description": "Mariëlle Leraand, Ola Tunander og Lars Borgersrud innleder om krigen i Ukraina",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/broadcast/Ukrainakrigen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/original/Ukrainakrigen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:39:13.380000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T06:03:52.791413Z",
      "updatedTime": "2022-05-03T19:26:33.940847Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:36:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
    },
    {
      "id": 627342,
      "name": "Gudebildet",
      "header": "Til ettertanke",
      "description": "Til ettertanke",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/theora/Gudebildet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/broadcast/Gudebildet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/large_thumb/Gudebildet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/original/Gudebildet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:51.533333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-10T18:12:15.175264Z",
      "updatedTime": "2022-05-10T18:41:09.936820Z",
      "uploadedTime": "2022-05-10T18:14:06.922580Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/theora/Gudebildet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/large_thumb/Gudebildet.jpg"
    },
    {
      "id": 627343,
      "name": "Shofar Israel -74år",
      "header": "program 111, bladet evangelisten",
      "description": "Israels Gud har et geografisk område i verdens som Han omtaler som sin eiendom. Det er landet Israel. Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk, og Jerusalem er Guds by. I Bibelen får vi vite hva planer Gud har. Guds Ord er veikartet til fred for alle mennesker.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/theora/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/broadcast/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/large_thumb/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/original/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:30.500000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-11T05:35:39.909584Z",
      "updatedTime": "2022-05-11T06:15:47.033158Z",
      "uploadedTime": "2022-05-11T05:52:18.485068Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/theora/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/large_thumb/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627344,
      "name": "Test",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627344/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627344/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627344/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627344/original/SD-MVI_2545.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-11T19:21:35.436007Z",
      "updatedTime": "2022-05-11T19:22:38.536439Z",
      "uploadedTime": "2022-05-11T19:21:47.445088Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627344/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627344/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    },
    {
      "id": 627388,
      "name": "teste",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627388/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627388/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627388/original/SD-MVI_2545.MOV",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627388/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-17T12:42:02.900566Z",
      "updatedTime": "2022-05-17T12:43:06.071142Z",
      "uploadedTime": "2022-05-17T12:42:14.652623Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627388/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627388/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    }
  ]
}