List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?offset=3350&ordering=-is_filler&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=3300&ordering=-is_filler&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 624796,
      "name": "Empo tv - del 82",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/theora/6011_6692b62d74614e19b0e4cc74d9a8c235.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/broadcast/6011_a8220c12c55043b4a1515f43c60dd07e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:41.560000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-02-06T09:27:44.797000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:20.786141Z",
      "uploadedTime": "2012-02-06T09:27:44.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/theora/6011_6692b62d74614e19b0e4cc74d9a8c235.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624727,
      "name": "Bibelst 1kv 2012 Nr 10",
      "header": "Glimt av vår Gud. Det er tittelen på bibelstudiene dette kvartalet i adventkirkene verden over. Studieleder dette kvartal er Nina Myrdal.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/theora/orig_8c8034d8061547e2aa3378dde1cd2971.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/original/orig_8c8034d8061547e2aa3378dde1cd2971.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/broadcast/5943_93261ec6dcf74a6091351c65eff9d666.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T12:03:48.613000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.140369Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T12:03:48.613000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/theora/orig_8c8034d8061547e2aa3378dde1cd2971.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624727/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624765,
      "name": "UKA TV 2012 episode 4",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/theora/5908_b0be054967e04f2a9aec3a42ebf06c58.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/broadcast/5908_29968f38500c4096ba86a037846cf3be.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:45.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:47:21Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.090847Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:47:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/theora/5908_b0be054967e04f2a9aec3a42ebf06c58.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624764,
      "name": "UKA TV 2012 episode 3",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/theora/5907_228c6a4e181e41c0ba802fb27cf211fc.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/broadcast/5907_767bca87108f463f9a1be8a644e9d7be.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:13.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:46:37.013000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.092286Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:46:37.013000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/theora/5907_228c6a4e181e41c0ba802fb27cf211fc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624764/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624763,
      "name": "Den norske kirke i eksil 102",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/theora/orig_a4daa54f7b7546daadf71f2ee50c7a48.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/original/orig_a4daa54f7b7546daadf71f2ee50c7a48.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/broadcast/6046_3830fe2fb51a4d7a8a6ca66b1f1a98be.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:19.440000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-22T09:50:10.897000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.093693Z",
      "uploadedTime": "2012-02-22T09:50:10.897000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/theora/orig_a4daa54f7b7546daadf71f2ee50c7a48.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624763/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624761,
      "name": "08_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/theora/5928_0667adb00d434838837aa47d18891b18.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/original/orig_e12e2c44ad444568ad9f488dff41812e.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/broadcast/5928_c7b4ac70cb3b4d2185bbcdc7a3b5a085.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:36:43.687000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.096749Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:36:43.687000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/theora/5928_0667adb00d434838837aa47d18891b18.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624761/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624760,
      "name": "UKA TV 2012 episode 2",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/theora/5906_231936b47e6147e58ac99f95d1568520.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/broadcast/5906_6a3a74be96014b97aec5b8c27753038b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:45:52.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.098305Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:45:52.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/theora/5906_231936b47e6147e58ac99f95d1568520.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624760/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624520,
      "name": "NM2011 - Manger Musikklag",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/theora/5676_435b7f7eb49c4967a445cfa46eab70a5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/broadcast/5676_435b7f7eb49c4967a445cfa46eab70a5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:07.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-07-02T10:02:42.303000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.412198Z",
      "uploadedTime": "2011-07-02T10:02:42.303000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/theora/5676_435b7f7eb49c4967a445cfa46eab70a5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624520/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624759,
      "name": "UKA TV 2012 episode 1",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/theora/5905_911cf44b248b456cbd459769620b679c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/broadcast/5905_58d346430f044a628cf287708e0a26cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:45:08.937000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.099847Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:45:08.937000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/theora/5905_911cf44b248b456cbd459769620b679c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624758,
      "name": "Dagen Derpå: Studentmiljø",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/theora/orig_b807211abfdf4e90ab0259607a95bdce.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/original/orig_b807211abfdf4e90ab0259607a95bdce.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/broadcast/6004_160c9b1908ab439e95b92ab67a44e1cc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-03T16:21:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.101385Z",
      "uploadedTime": "2012-02-03T16:21:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/theora/orig_b807211abfdf4e90ab0259607a95bdce.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624757,
      "name": "Dagen Derpå: Sære sporter",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/theora/6006_a73d1c3ae09644c7a9caae55710e842a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/broadcast/6006_a73d1c3ae09644c7a9caae55710e842a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:59.680000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-04T09:06:14Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.102808Z",
      "uploadedTime": "2012-02-04T09:06:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/theora/6006_a73d1c3ae09644c7a9caae55710e842a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624754,
      "name": "07_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/theora/5926_bff4c448349d42c1b14bd9eeb5da503d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/original/orig_d44e8d89851e45fb93ac3ead10401eec.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/broadcast/5926_c31bcbe23a054ccf8ba242b6dc304d57.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:36:00.030000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.105570Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:36:00.030000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/theora/5926_bff4c448349d42c1b14bd9eeb5da503d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624754/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624752,
      "name": "Dagen Derpå: Valentines 4:3",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/theora/orig_c8799a2eb49d42c6a1bc7a8596ee6a47.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/original/orig_c8799a2eb49d42c6a1bc7a8596ee6a47.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/broadcast/5996_654a2c4bec3648bca56c27793e29ed32.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:58.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-01T22:53:15.080000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.108373Z",
      "uploadedTime": "2012-02-01T22:53:15.080000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/theora/orig_c8799a2eb49d42c6a1bc7a8596ee6a47.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624752/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624751,
      "name": "06_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/theora/5924_f82479d381804ee0a63eb97a548484b0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/original/orig_288f700fa04c479b90c8b86e7226a009.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/broadcast/5924_cee06c09fc95447399f2725ea881b531.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:32:44.200000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.109792Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:32:44.200000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/theora/5924_f82479d381804ee0a63eb97a548484b0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624751/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624750,
      "name": "Dagen Derpå: Valentines",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/theora/6024_28fcda61987b49078978acd32519f531.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/broadcast/6024_28fcda61987b49078978acd32519f531.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:58.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-11T11:21:43Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.111174Z",
      "uploadedTime": "2012-02-11T11:21:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/theora/6024_28fcda61987b49078978acd32519f531.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624750/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624746,
      "name": "Den norske kirke i eksil 101",
      "header": "Jeg beklager feil i programmet.Feilen er nå rettet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/theora/orig_4b008f4adf824729b815566c2452c07e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/original/orig_4b008f4adf824729b815566c2452c07e.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/broadcast/6021_64bd570f3e2b4c1cbba91ede8d2cb08c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:12.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-08T11:43:15.697000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.115638Z",
      "uploadedTime": "2012-02-08T11:43:15.697000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/theora/orig_4b008f4adf824729b815566c2452c07e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624746/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624745,
      "name": "Lima, Peru 2010",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/theora/6013_0eb2c3619b73441eac57c0c7bf558a41.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/broadcast/6013_78e668f9f3c84fb39e37da1fdd0bf922.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:26.440000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-08T00:18:37.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.117049Z",
      "uploadedTime": "2012-02-08T00:18:37.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/theora/6013_0eb2c3619b73441eac57c0c7bf558a41.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624745/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624742,
      "name": "05_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/theora/5925_bc12093f1f3f41ce91be7ae0a19f008e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/original/orig_d0dbda2a6ac44fee82a48158a511b20f.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/broadcast/5925_8a676e6747114de389126e900cd2e269.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:33:27.920000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.121139Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:33:27.920000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/theora/5925_bc12093f1f3f41ce91be7ae0a19f008e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624742/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624740,
      "name": "Dagen Derpå: Studentteknologi",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/theora/orig_9bfc99cc59d24db1a74d78e176ce1da0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/original/orig_9bfc99cc59d24db1a74d78e176ce1da0.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/broadcast/6007_b9881bc830a14e6da97ed6d262e854ce.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:59.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-04T19:41:37Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.123814Z",
      "uploadedTime": "2012-02-04T19:41:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/theora/orig_9bfc99cc59d24db1a74d78e176ce1da0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624740/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624738,
      "name": "Dagen Derpå: Studentmatvaner",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/theora/orig_d56ff4cb21064d91875ff0bde0c4b047.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/original/orig_d56ff4cb21064d91875ff0bde0c4b047.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/broadcast/5956_3d0f4b9b36aa42b481762039a7ca06f0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:59.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-20T14:59:06.960000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.126557Z",
      "uploadedTime": "2012-01-20T14:59:06.960000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/theora/orig_d56ff4cb21064d91875ff0bde0c4b047.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624738/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624735,
      "name": "Den norske kirke i eksil 100",
      "header": "Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Gud står bak sitt ord.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/theora/orig_45d156a4011d4d85a886ead1c210e09c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/original/orig_45d156a4011d4d85a886ead1c210e09c.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/broadcast/5962_4dd31e6681bd4ff4bc6bc81a6cef2673.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:15.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-24T20:33:39.957000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.129315Z",
      "uploadedTime": "2012-01-24T20:33:39.957000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/theora/orig_45d156a4011d4d85a886ead1c210e09c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624735/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624734,
      "name": "04_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/theora/5923_9c8babc4a83447d1a902530d791a820d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/original/orig_a2377119e1d24fb5ab13cb8f22feb5e0.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/broadcast/5923_99862997a09d4043b0b9495a021d99e1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:32:22.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.130670Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:32:22.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/theora/5923_9c8babc4a83447d1a902530d791a820d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624734/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624733,
      "name": "Dagen Derpå: Nyttårsforsetter",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/theora/orig_208df00f8d9543e482fccf300b26a1a7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/original/orig_208df00f8d9543e482fccf300b26a1a7.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/broadcast/5932_0035fa291a5049bf9695b5a1f0318698.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.320000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-14T11:44:07.990000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.132055Z",
      "uploadedTime": "2012-01-14T11:44:07.990000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/theora/orig_208df00f8d9543e482fccf300b26a1a7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624733/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624732,
      "name": "Bibelst 1kv 2012 Nr 06",
      "header": "Glimt av vår Gud. Det er tittelen på bibelstudiene dette kvartalet i adventkirkene verden over. Studieleder dette kvartal er Nina Myrdal.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/theora/orig_2bb1120cab7849f99f54bed000d4e0d0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/original/orig_2bb1120cab7849f99f54bed000d4e0d0.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/broadcast/5939_f95294002d0a44f595c8eb11a76b97e1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T11:53:50.400000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.133395Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T11:53:50.400000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/theora/orig_2bb1120cab7849f99f54bed000d4e0d0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624732/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624731,
      "name": "Bibelst 1kv 2012 Nr 07",
      "header": "Glimt av vår Gud. Det er tittelen på bibelstudiene dette kvartalet i adventkirkene verden over. Studieleder dette kvartal er Nina Myrdal.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/theora/orig_9ef81eb3808a47b6af4e53a44f933817.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/original/orig_9ef81eb3808a47b6af4e53a44f933817.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/broadcast/5940_4b02566f8d2940e4a1b70d3799d3c04f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T11:55:42.737000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.134746Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T11:55:42.737000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/theora/orig_9ef81eb3808a47b6af4e53a44f933817.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624731/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624730,
      "name": "Bibelst 1kv 2012 Nr 09",
      "header": "Glimt av vår Gud. Det er tittelen på bibelstudiene dette kvartalet i adventkirkene verden over. Studieleder dette kvartal er Nina Myrdal.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/theora/orig_ae8d32a134a641f4a141cae679fec745.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/original/orig_ae8d32a134a641f4a141cae679fec745.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/broadcast/5942_463bc48e060b46d385de673d9e3a7817.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T12:01:57.270000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.136172Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T12:01:57.270000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/theora/orig_ae8d32a134a641f4a141cae679fec745.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624730/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624729,
      "name": "Bibelst 1kv 2012 Nr 11",
      "header": "Glimt av vår Gud. Det er tittelen på bibelstudiene dette kvartalet i adventkirkene verden over. Studieleder dette kvartal er Nina Myrdal.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/theora/orig_00e593c5fcb1450786c662f8e1a266a4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/original/orig_00e593c5fcb1450786c662f8e1a266a4.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/broadcast/5944_3684b2aed8774e0c927a5ff8cf60dde6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T12:05:35.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.137574Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T12:05:35.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/theora/orig_00e593c5fcb1450786c662f8e1a266a4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624729/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624728,
      "name": "Bibelst 1kv 2012 Nr 08",
      "header": "Glimt av vår Gud. Det er tittelen på bibelstudiene dette kvartalet i adventkirkene verden over. Studieleder dette kvartal er Nina Myrdal.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/theora/orig_fbe64f5a62bd442fab82eafd83ba8bb4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/original/orig_fbe64f5a62bd442fab82eafd83ba8bb4.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/broadcast/5941_9a3cc129b7ff4e00910eafa767d6cff7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T11:59:55.207000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.138975Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T11:59:55.207000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/theora/orig_fbe64f5a62bd442fab82eafd83ba8bb4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624728/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624241,
      "name": "05_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/theora/5150_8ea2467f040f485bb6f0d162e02cc7a5.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/original/orig_2e86e9b23d5b43d1897cc7f39cabcbc5.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/broadcast/5150_93891d110606446e8459e2d61a907f4a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-01-04T14:14:32.753000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.781625Z",
      "uploadedTime": "2011-01-04T14:14:32.753000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/theora/5150_8ea2467f040f485bb6f0d162e02cc7a5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624241/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624753,
      "name": "Empo tv - del 79",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/theora/6008_7e2735ee2e0e4dc0a375370f6f2832c6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/broadcast/6008_ca4de005249f49569a5723875351fd60.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:58.120000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-02-06T09:09:28.690000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:39.163698Z",
      "uploadedTime": "2012-02-06T09:09:28.690000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/theora/6008_7e2735ee2e0e4dc0a375370f6f2832c6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624753/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624744,
      "name": "Empo tv - del 78",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/theora/5867_194c103566424d6bb5ea571d4d976a73.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/broadcast/5867_f82350dadce948daa1aa852332a1363e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-12-21T08:25:02.637000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:47.650373Z",
      "uploadedTime": "2011-12-21T08:25:02.637000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/theora/5867_194c103566424d6bb5ea571d4d976a73.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}