List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?offset=3300&ordering=-has_tono_records&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3362,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=3350&ordering=-has_tono_records&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=3250&ordering=-has_tono_records&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 624151,
      "name": "Akkurat Nå 26. desember 2010",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/theora/5120_568538bed0be49fd84a351bcfd3af939.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/broadcast/5120_a6247fad671d4aeb8ba54200c148d47c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:49:44.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-22T04:58:18.520000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.891209Z",
      "uploadedTime": "2010-12-22T04:58:18.520000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/theora/5120_568538bed0be49fd84a351bcfd3af939.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624151/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624206,
      "name": "TED - Økonomisk realitetssjekk",
      "header": "Idet verden er på vei inn i økonomiske nedgangstider, klimaendringer og urettferdighet, utfordrer Tim Jackson etablerte økonomiske prinsipper og forklarer hvordan vi kan slutte å forsterke krisene og heller investere i vår egen fremtid.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/theora/5204_a4e765e005b046f4aebcfc19cbfe249f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/broadcast/5204_a4e765e005b046f4aebcfc19cbfe249f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:18.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-01-26T10:59:51.450000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.827567Z",
      "uploadedTime": "2011-01-26T10:59:51.450000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/theora/5204_a4e765e005b046f4aebcfc19cbfe249f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624206/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624205,
      "name": "DLO TMJKEA 20110202-2858",
      "header": "Det Levande Ord\nmed Tommy Josefssom",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/theora/5208_2b8f44a4af674d44bd3cfa1d2391b222.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/broadcast/5208_5c0ae2b9c9e2450a84fbfaa4a1a4f4c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:58.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-27T11:47:12.273000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.828929Z",
      "uploadedTime": "2011-01-27T11:47:12.273000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/theora/5208_2b8f44a4af674d44bd3cfa1d2391b222.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624205/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624204,
      "name": "CTT17_2856 20110131",
      "header": "Country Team med Kåre og Lena Jönsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/theora/5207_b9baf07a1eef44989743ba138d56ebba.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/broadcast/5207_40a3b5eed21a40ef8ccf78b83d27263b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:56.080000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-27T11:18:44.280000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.830316Z",
      "uploadedTime": "2011-01-27T11:18:44.280000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/theora/5207_b9baf07a1eef44989743ba138d56ebba.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624204/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624201,
      "name": "Den norske kirke i eksil 76",
      "header": "Betnytt tilbudet å lære om kristendommen mens det enda finnes.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/theora/orig_0cacf0c26a27421083e7572e5fd9ddf7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/original/orig_0cacf0c26a27421083e7572e5fd9ddf7.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/broadcast/5202_a76032e13c014e7696ed80bf5007c26d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:06.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-24T17:34:26.443000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.833127Z",
      "uploadedTime": "2011-01-24T17:34:26.443000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/theora/orig_0cacf0c26a27421083e7572e5fd9ddf7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624201/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624200,
      "name": "Akkurat Nå! 23. januar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/theora/5196_c0353f108c8a4f0ea28612e69c11e9d0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/broadcast/5196_5a4e91329f1b421a986edbc6bdca2997.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:05.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-20T12:48:58.317000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.834471Z",
      "uploadedTime": "2011-01-20T12:48:58.317000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/theora/5196_c0353f108c8a4f0ea28612e69c11e9d0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624200/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624197,
      "name": "STF_p01-BST_p01 20110126-2828",
      "header": "10 minutter med Svenn Thommy Fjeldberg og Bill Stenberg",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/theora/5195_4be84220d1d84360a7e124989bff58d8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/broadcast/5195_2d21f20e90134d2fb363860f5d911d28.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:28.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-19T11:11:14.290000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.837465Z",
      "uploadedTime": "2011-01-19T11:11:14.290000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/theora/5195_4be84220d1d84360a7e124989bff58d8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624197/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624196,
      "name": "DGN188- 20110124_2853",
      "header": "Gode Nyheder med Erling Ilsöe Nielsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/theora/5194_b2094c7eaa8e457983fe2060c1c6d9b5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/broadcast/5194_66ad3de778424b9abf9a4029fed37854.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:53",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-19T10:11:31.943000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.838827Z",
      "uploadedTime": "2011-01-19T10:11:31.943000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/theora/5194_b2094c7eaa8e457983fe2060c1c6d9b5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624196/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624195,
      "name": "03_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/theora/5148_b268cc3e57d148aca1956cdea4a4fe75.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/original/orig_d6e46deb4419407597d6aa637f27323c.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/broadcast/5148_b71b958df66f4697be6a033816ced014.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-01-04T14:10:20.370000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.840478Z",
      "uploadedTime": "2011-01-04T14:10:20.370000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/theora/5148_b268cc3e57d148aca1956cdea4a4fe75.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624195/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624112,
      "name": "Den norske kirke i eksil 73",
      "header": "Gudstjeneste 3 søndag i advent.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/theora/orig_3560e6a216884ffabd31722b4ef3e8cc.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/original/orig_3560e6a216884ffabd31722b4ef3e8cc.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/broadcast/5089_0e8ecef0cb954a0e94532c6b084b3333.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:01.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-14T11:56:08.307000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.941854Z",
      "uploadedTime": "2010-12-14T11:56:08.307000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/theora/orig_3560e6a216884ffabd31722b4ef3e8cc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624112/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624194,
      "name": "Introduksjon til semantisk web",
      "header": "Dette foredraget gir et forholdsvis utfyllende overblikk over semantisk web, motivasjonen , egenskapene , teknologien, tilgjengelige data og verktøy.\r\n\r\nSemantisk web består av en rekke teknologier som blir gjennomgått, RDF-datamodellen, SKOS og OWL for å organisere din verden, spørrespråket  SPARQL og forbindelser til andre teknologier. \r\n\r\nVi ser på hvordan disse passer sammen og hvordan de kan oppfylle krav til interoperabilitet og hvilken rolle de spiller i bevegelsen får åpning av data (Open Data Movement) \r\n\r\nKjetil Kjernsmo har fulgt den semantisk web siden 1998. Han har arbeidet med dette i fritiden og for arbeidsgivere siden da, eksempelvis Opera Software, Computas og ABC startsiden. Han har også vært medlem i flere W3C grupper. Nylig returnert han til Universitet i Oslo, Institutt for Informatikk, for å gjennomføre en PhD om spørrespråket SPARQL",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/theora/orig_f44b0dfa6f384081af6694a7c53a9e2e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/original/orig_f44b0dfa6f384081af6694a7c53a9e2e.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/broadcast/5193_5b36ac6f90124c5bae2bc42aab88f8c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:01:27.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-01-18T14:03:56Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.841873Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T14:03:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/theora/orig_f44b0dfa6f384081af6694a7c53a9e2e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624192,
      "name": "Journey Within",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/theora/5183_123e55ed79c54584a9c5e211d6cc7ba1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/broadcast/5183_c10cedf47cf04c599d9cd7412774dae3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:28.800000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:54:06.477000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.843295Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:54:06.477000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/theora/5183_123e55ed79c54584a9c5e211d6cc7ba1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624192/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624191,
      "name": "The Message Of Prem Rawat",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/theora/5182_2b21e17afe2543bcaf8c18f7ada63993.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/broadcast/5182_2b21e17afe2543bcaf8c18f7ada63993.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:37.840000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:49:30.067000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.844730Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:49:30.067000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/theora/5182_2b21e17afe2543bcaf8c18f7ada63993.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624191/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624189,
      "name": "Immeasurable Peace",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/theora/5177_35cbd456fbfb494d9680a10b54a36b55.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/broadcast/5177_35cbd456fbfb494d9680a10b54a36b55.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:12.080000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:44:01.540000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.846071Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:44:01.540000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/theora/5177_35cbd456fbfb494d9680a10b54a36b55.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624189/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624188,
      "name": "To See Yourself",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/theora/5176_87067383580e43d7b42ddab888d5e54a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/broadcast/5176_87067383580e43d7b42ddab888d5e54a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:35.200000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:43:30.647000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.847422Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:43:30.647000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/theora/5176_87067383580e43d7b42ddab888d5e54a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624188/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624187,
      "name": "Oxford",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/theora/5175_c64b02418835446ba463b68fd01370b1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/broadcast/5175_c64b02418835446ba463b68fd01370b1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:43.400000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:42:59.710000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.848788Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:42:59.710000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/theora/5175_c64b02418835446ba463b68fd01370b1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624187/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624186,
      "name": "Rain Of Peace",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/theora/5180_fcf03b73931f4d618561a34e4efa3f65.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/broadcast/5180_fcf03b73931f4d618561a34e4efa3f65.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:36.960000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:47:35.300000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.850121Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:47:35.300000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/theora/5180_fcf03b73931f4d618561a34e4efa3f65.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624186/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624185,
      "name": "The Possibility For Peace",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/theora/5181_f0d557d57b54429c9b0702020f0243fd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/broadcast/5181_f0d557d57b54429c9b0702020f0243fd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:23.520000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:48:51.050000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.851463Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:48:51.050000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/theora/5181_f0d557d57b54429c9b0702020f0243fd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624185/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624184,
      "name": "A Gift Of Understanding +Intro",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/theora/5189_ac08be1eb4c94a51bcf9721a97cba719.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/broadcast/5189_6f796991c23e4863a608517fcd48da99.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:15.320000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:57:52.437000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.852826Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:57:52.437000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/theora/5189_ac08be1eb4c94a51bcf9721a97cba719.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624184/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624183,
      "name": "Miami Dade College",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/theora/5179_6cf465e66e0b4f12866e527224386541.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/broadcast/5179_6cf465e66e0b4f12866e527224386541.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:43.080000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:47:04.283000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.854186Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:47:04.283000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/theora/5179_6cf465e66e0b4f12866e527224386541.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624183/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624182,
      "name": "Feeling Fulfilment",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/theora/5178_153447fa7c56458885f4902bfd343ad6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/broadcast/5178_153447fa7c56458885f4902bfd343ad6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:20.640000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:46:33.017000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.855619Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:46:33.017000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/theora/5178_153447fa7c56458885f4902bfd343ad6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624182/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624180,
      "name": "A Fundamental Desire",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/theora/5188_57c284a172cd4db8a654e42232e61353.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/broadcast/5188_57c284a172cd4db8a654e42232e61353.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:32.400000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:57:01.950000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.856950Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:57:01.950000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/theora/5188_57c284a172cd4db8a654e42232e61353.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624180/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624178,
      "name": "One Life",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/theora/5185_c935bdbbc7ef400aa6d159c5017185c0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/broadcast/5185_c935bdbbc7ef400aa6d159c5017185c0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00.760000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:55:17.870000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.858278Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:55:17.870000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/theora/5185_c935bdbbc7ef400aa6d159c5017185c0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624178/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624176,
      "name": "Just Being Happy",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/theora/5170_4cda1a8bba6f4845b7cdfeb588896109.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/broadcast/5170_4cda1a8bba6f4845b7cdfeb588896109.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:17.480000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-18T09:38:32.033000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.859642Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T09:38:32.033000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/theora/5170_4cda1a8bba6f4845b7cdfeb588896109.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624176/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624174,
      "name": "Runar Patriksson",
      "header": "Runar Patriksson, spiller og synger, i Eda Missinskirke",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/theora/5167_93f3ca9ad834400c961fa45e98c1afc7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/broadcast/5167_f89db9bdc09f423db3c566f17d4e9f94.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:59.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2011-01-17T21:11:01.067000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.860969Z",
      "uploadedTime": "2011-01-17T21:11:01.067000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/theora/5167_93f3ca9ad834400c961fa45e98c1afc7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624174/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624173,
      "name": "Den norske kirke i eksil 75",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/theora/orig_6aacc13228c34b1ba01f45903ceea25a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/original/orig_6aacc13228c34b1ba01f45903ceea25a.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/broadcast/5166_7e140746da4b47b987f9c3e053a9be80.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:40.320000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-17T19:57:09.833000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.862304Z",
      "uploadedTime": "2011-01-17T19:57:09.833000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/theora/orig_6aacc13228c34b1ba01f45903ceea25a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624173/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624172,
      "name": "Information om foreningen ckms",
      "header": "Information om foreningen ckms",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/theora/5165_f9bb68e1d6c24306b462aac4a1860da5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/broadcast/5165_748a4aa086a24046a51f31e78554f77a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:31.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2011-01-17T19:17:49.357000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.863674Z",
      "uploadedTime": "2011-01-17T19:17:49.357000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/theora/5165_f9bb68e1d6c24306b462aac4a1860da5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624172/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624171,
      "name": "Helse & Källan",
      "header": "Helse med Eva Britt Fjeldberg og Källan med Karl Henrik",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/theora/5164_a225d89e08964044baa11004f4126651.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/broadcast/5164_e1bacd7e49da465f84597165f36b6a01.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:52.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-17T10:12:10.580000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.865033Z",
      "uploadedTime": "2011-01-17T10:12:10.580000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/theora/5164_a225d89e08964044baa11004f4126651.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624171/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624170,
      "name": "Akkurat Nå 16. januar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/theora/5123_c9ee86424d974335b2774b1be6e1c56a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/broadcast/5123_af05b1c426ad4bb6bd6d75c9651cefeb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:07.560000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-22T05:16:40.813000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.866409Z",
      "uploadedTime": "2010-12-22T05:16:40.813000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/theora/5123_c9ee86424d974335b2774b1be6e1c56a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624170/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624169,
      "name": "EBF_p5-KHA_p4 2954 20110117",
      "header": "Helse med Eva Britt\nFjeldberg og Källan med Karl Henrik Karlsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/theora/5158_43401aaf95f7478395c131ff87f88c51.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/broadcast/5158_ba8e47d64236456d80fcdef9db7975c6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:54.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-14T10:47:50.873000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.867771Z",
      "uploadedTime": "2011-01-14T10:47:50.873000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/theora/5158_43401aaf95f7478395c131ff87f88c51.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624169/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624168,
      "name": "VDF#6-2_fk2930 20110117",
      "header": "Verdens Gjensfødelse\nmed Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/theora/5157_082e8dc3f6434216869982f2ec9b20c5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/broadcast/5157_d472f69ce188461fad3b0c21eb56f8c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30.680000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-12T12:15:55.823000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.869102Z",
      "uploadedTime": "2011-01-12T12:15:55.823000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/theora/5157_082e8dc3f6434216869982f2ec9b20c5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624165,
      "name": "02_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/theora/5147_1cd154b4caf74d2681117f6fc81ec9d3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/original/orig_d7ef9c07617d4d27a93b64c672b416fa.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/broadcast/5147_0ea4f6a6cf0744c999c10c94458eb739.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-01-04T14:08:02.210000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.871811Z",
      "uploadedTime": "2011-01-04T14:08:02.210000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/theora/5147_1cd154b4caf74d2681117f6fc81ec9d3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624165/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624164,
      "name": "Akkurat Nå 9. januar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/theora/5122_817ece0b473e4599bd507bfdfb44dd32.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/broadcast/5122_ee5fed75376f4744ae2baf2a5ac9fa1c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:18.200000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-22T05:14:28.937000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.873384Z",
      "uploadedTime": "2010-12-22T05:14:28.937000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/theora/5122_817ece0b473e4599bd507bfdfb44dd32.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624164/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624163,
      "name": "T4g_20100510_tmjsvj 2853",
      "header": "T4g Tommy Josefsson & Svenn Johansson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/theora/orig_15cc6b0aaa2840a7be1d8af76d75a988.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/original/orig_15cc6b0aaa2840a7be1d8af76d75a988.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/broadcast/5155_5645d7efe9034c23945e50af2b601adc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:37",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-07T15:12:52.727000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.874779Z",
      "uploadedTime": "2011-01-07T15:12:52.727000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/theora/orig_15cc6b0aaa2840a7be1d8af76d75a988.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624163/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624162,
      "name": "VGF#6-1_FK2943-20110110",
      "header": "Verdens Gjensfødelse med Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/theora/5153_398a4124b51f4e26a92d7d9b4e06e161.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/broadcast/5153_c4c5d94d2a604122a0b5b9bd72ad62d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:43.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-05T12:50:26.747000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.876189Z",
      "uploadedTime": "2011-01-05T12:50:26.747000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/theora/5153_398a4124b51f4e26a92d7d9b4e06e161.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624162/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624161,
      "name": "01_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/theora/4939_0ff505e8687d40f28271ac5ca74546a3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/original/orig_e2aa96e0fb6a421b8d51ae05f2b286a3.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/broadcast/4939_9f01bc4b17d640edaf2621947961b3f7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2010-11-11T10:07:55.193000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.877561Z",
      "uploadedTime": "2010-11-11T10:07:55.193000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/theora/4939_0ff505e8687d40f28271ac5ca74546a3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624161/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624159,
      "name": "Inside Israel Januar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/theora/5145_b490f6b63700460db2374032155dd8b5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/broadcast/5145_b490f6b63700460db2374032155dd8b5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dagjul@frisurf.no",
      "organization": {
        "id": 110,
        "name": "IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1076,
        "editorName": "Dag Øyvind Juliussen",
        "editorEmail": "dagjul@frisurf.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:33.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-30T09:00:56.347000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.880324Z",
      "uploadedTime": "2010-12-30T09:00:56.347000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/theora/5145_b490f6b63700460db2374032155dd8b5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624159/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624158,
      "name": "Den norkse kirke i eksil 74",
      "header": "Gudtjenesten2 juledag er kallt Stefanus dagen som er den første kristne matyr",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/theora/orig_4f064afef2374a57922b2ccbe1e9f62e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/original/orig_4f064afef2374a57922b2ccbe1e9f62e.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/broadcast/5144_35b372316f2844e686fec8445f43e6ba.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:02.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-29T12:30:40.283000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.881664Z",
      "uploadedTime": "2010-12-29T12:30:40.283000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/theora/orig_4f064afef2374a57922b2ccbe1e9f62e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624158/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624157,
      "name": "Concept of jihad in Islam",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/theora/5142_445cf3011be94878907fc14864b3db4f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/original/orig_91b4ac50a40b44c2a7514735b24476a1.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/broadcast/5142_b45a4d603fe6472c8494ce5368cffbb0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:32:28.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-28T21:00:40.423000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.883024Z",
      "uploadedTime": "2010-12-28T21:00:40.423000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/theora/5142_445cf3011be94878907fc14864b3db4f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624157/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624155,
      "name": "Akkurat nå! 15.08.2010",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/theora/5135_7070fb596eec4a219b243635a86a1918.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/broadcast/5135_e484940589e54e689564b95f6c7befcc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:53:47.760000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-28T12:23:50.013000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.885742Z",
      "uploadedTime": "2010-12-28T12:23:50.013000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/theora/5135_7070fb596eec4a219b243635a86a1918.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624155/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624167,
      "name": "Empo tv - del 31",
      "header": "Empo tv er talerøret for mennesker med utviklingshemming. Vi lager tv for alle. Vi sender på Frikanalen, din lokal-tv og på nett: empotv.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/theora/5022_ed0611a2dfdb46bb9a888ea8c519f0f3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/broadcast/5022_ed0611a2dfdb46bb9a888ea8c519f0f3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:12.920000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2010-12-02T11:50:12.817000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:59:08.202146Z",
      "uploadedTime": "2010-12-02T11:50:12.817000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/theora/5022_ed0611a2dfdb46bb9a888ea8c519f0f3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624167/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624118,
      "name": "CTTJul 201210-2940",
      "header": "CTT Country Team Kåre o Lena Jönsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/theora/5090_b77962fb4fa7465588cbd766e7cc8880.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/broadcast/5090_2a58334423a3465094fde6d989114656.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:40",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-16T13:42:53.117000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.936291Z",
      "uploadedTime": "2010-12-16T13:42:53.117000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/theora/5090_b77962fb4fa7465588cbd766e7cc8880.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624118/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624116,
      "name": "51_10 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/theora/4937_64dc9981cb7840afab3e55f945f6b87a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/original/orig_d0b580641bc14ac5a82e660bf30dff06.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/broadcast/4937_d92fd9112a084ccfa001ff9499f8ef77.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2010-11-11T10:06:00.097000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.937683Z",
      "uploadedTime": "2010-11-11T10:06:00.097000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/theora/4937_64dc9981cb7840afab3e55f945f6b87a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624116/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624063,
      "name": "50_10 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/theora/4934_1079e790f5a04acf98ddd085614bcbdf.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/original/orig_dfe32365c6af4c83a70d858f76200816.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/broadcast/4934_d48d242aa2944d229035c0c3a753b606.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2010-11-11T09:30:49.793000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.002167Z",
      "uploadedTime": "2010-11-11T09:30:49.793000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/theora/4934_1079e790f5a04acf98ddd085614bcbdf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624063/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624138,
      "name": "DGN20101014_1fk2930 20110103",
      "header": "De Gode Nyheder med Erling Ilsøe Nielsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/theora/5127_5b06f01033024549be364b403bce0b1f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/broadcast/5127_4a2f157719b347bbacf45291589f0cff.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-23T11:23:56.697000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.909163Z",
      "uploadedTime": "2010-12-23T11:23:56.697000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/theora/5127_5b06f01033024549be364b403bce0b1f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624138/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624137,
      "name": "Norge trenger gjeldstelefonen",
      "header": "Foreningen Fattignorge har vært i England for å se på stiftelsen Consumer Credit Counselling Service. En stiftelse som gir gratis gjeldsrådgivingstjeneste og hjelper folk med å rydde opp i økonomien. Dette er noe som Foreningen Fattignorge ønsker å etablere i Norge. I Foreningen Fattignorges lokaler i Ålesund er alt klart for å starte opp Gjeldstelefonen. Det eneste som mangler er penger til drift.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/theora/5092_6903c18d78b145d388fee215d5da8d92.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/broadcast/5092_473da03bf9304b9190e0dc7cc6182e23.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "pm.thalberg@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 97,
        "name": "Sult Film Thalberg",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1963,
        "editorName": "Per Magne Thalberg",
        "editorEmail": "pm.thalberg@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:17:00.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-17T15:03:02.090000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.910545Z",
      "uploadedTime": "2010-12-17T15:03:02.090000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/theora/5092_6903c18d78b145d388fee215d5da8d92.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624137/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624136,
      "name": "Julemorro på Filippinsk",
      "header": "Julemorro, fra det Filippinske miliöet i oslo",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/theora/5119_57eb2793a3c5430d9de626365873e47c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/broadcast/5119_62854cf2172b4610b5fb1f48ff9a7cd5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:06.520000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2010-12-21T20:19:00.113000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.911967Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T20:19:00.113000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/theora/5119_57eb2793a3c5430d9de626365873e47c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624136/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624131,
      "name": "Dag Sørås",
      "header": "Intervju med Dag Sørås",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/theora/5112_fe7d3f6449d746048a905cd998771967.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/original/orig_a1c986fb26b84358b9ef7ad82504eabb.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/broadcast/5112_9e3aed015e774a2bbf5452421f73fa0c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:13.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T15:51:05.877000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.919064Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T15:51:05.877000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/theora/5112_fe7d3f6449d746048a905cd998771967.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624129,
      "name": "asdfasdfdfsafdsafsadafsdasfdsf",
      "header": "asdfasdfafsdsfafsdsafd",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/theora/5109_23dd6b3354544787a4bfb8520a7eb74a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/broadcast/5109_6940f4cdd4884552a4922d40a369ebfe.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "rune@never.no",
      "organization": {
        "id": 99,
        "name": "never.no (test/dev-konto #1)",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1048,
        "editorName": "Rune Bjerke",
        "editorEmail": "rune@never.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:05",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-21T11:45:54.843000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.921772Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T11:45:54.843000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/theora/5109_23dd6b3354544787a4bfb8520a7eb74a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624129/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624128,
      "name": "EBFpr2-CHKpr3 20101229",
      "header": "Helse Med Eva Britt Fjeldberg & Carl Henrik Karlsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/theora/5108_504b75e5dad54f28997fa9819a0c2c15.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/broadcast/5108_87cdc5724f46434ea8c595c6096e0cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:26",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-21T08:56:53.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.923156Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T08:56:53.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/theora/5108_504b75e5dad54f28997fa9819a0c2c15.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624128/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}