List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?offset=150&ordering=-id&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3341,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=200&ordering=-id&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=100&ordering=-id&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 627034,
      "name": "Kaukasuspasset",
      "header": "",
      "description": "En serie til å bli klok av",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/theora/Kaukasus passet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/broadcast/Kaukasus passet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/large_thumb/Kaukasus passet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/original/Kaukasus passet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:45:47.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:19:29.494131Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T06:43:39.753558Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T06:21:27.949190Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/theora/Kaukasus passet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/large_thumb/Kaukasus passet.jpg"
    },
    {
      "id": 627033,
      "name": "Shofar Honning i bibelen og Israel",
      "header": "Program 84, bladet evangelisten, Honning i Israel har mye omtale i Bibelen. Her er noen lærdommer og fortellinger. Jesus fikk honningkake i Jerusalem, men produktet ble også mye brukt til legedom.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/theora/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/broadcast/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/original/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/large_thumb/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-31T22:27:51.631987Z",
      "updatedTime": "2021-10-31T22:53:44.854702Z",
      "uploadedTime": "2021-10-31T22:40:32.713936Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/theora/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/large_thumb/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626963,
      "name": "Protestmøte 8. oktober, innlegg av Geir Hem",
      "header": "På Litteraturhuset 8. oktober ble det arrangert et protestmøte mot avgivelse av norsk suverenitet til usa. Geir Hem var en av innlederne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/theora/GeirProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/broadcast/GeirProtestmotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/large_thumb/GeirProtestmotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/original/GeirProtestmotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:23.040000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-27T19:25:28.762295Z",
      "updatedTime": "2021-10-30T11:58:16.638191Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T23:36:40Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/theora/GeirProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/large_thumb/GeirProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626962,
      "name": "Protestmøtet 8. okt., innlegg av Fredrik Heffermehl",
      "header": "Den 8. oktober 2021 holdt Fredrik Heffermehl åpningsinnlegget på protestmøtet mot avståelse av norsk suverenitet til usa.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/broadcast/HeffermehlProtestmotet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/original/HeffermehlProtestmotet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:24.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-26T20:51:40.947013Z",
      "updatedTime": "2021-10-27T19:22:51.601575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T02:17:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626960,
      "name": "Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet 8. oktober",
      "header": "Den 8. oktober var det protestmøte på Litteraturhuset mot baseavtalen om avståelse av suverenitet av norsk territorium til USA i hensikten å intimidere Russland. Her gjengis Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/broadcast/TerjeAlnesProtestMotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/original/TerjeAlnesProtestMotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:37.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T19:54:20.638076Z",
      "updatedTime": "2021-10-26T09:41:15.174595Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T23:31:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626959,
      "name": "Økt spenning i nordområdene",
      "header": "Temaer som berøres er: Økt militarisering og spenning i nordområdene; Farer ved atomvåpen og opprustning; Norges rolle knyttet til militarisering og allianse- (NATO) og sikkerhetspolitikk",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/broadcast/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/original/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:41:00.400000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T14:57:30.321552Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:20:13.256800Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T15:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg"
    },
    {
      "id": 626958,
      "name": "Moses og Rødehavet",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/broadcast/Moses og Rødehavet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/original/Moses og Rødehavet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:45.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-24T06:47:24.132853Z",
      "updatedTime": "2021-10-24T07:16:19.304204Z",
      "uploadedTime": "2021-10-24T06:49:20.835245Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg"
    },
    {
      "id": 626956,
      "name": "Fortellingen om SAMA",
      "header": "Fortellingen om SAMA 2",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/broadcast/Fortellingen om SAMA 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/original/Fortellingen om SAMA 2.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:06.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T22:37:26.041986Z",
      "updatedTime": "2021-11-08T18:36:10.583585Z",
      "uploadedTime": "2021-10-20T22:40:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
    },
    {
      "id": 626954,
      "name": "Protestmøte mot baseavtalen",
      "header": "Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/broadcast/Extreme_1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/original/Extreme_1.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:25.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T00:35:21.271091Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:21:59.424332Z",
      "uploadedTime": "2021-10-21T14:11:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg"
    },
    {
      "id": 626952,
      "name": "Episoder fra bibelen",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/broadcast/Episoder fra bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/original/Episoder fra bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:51.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:38:58.654031Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:57:47.000146Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:29:53.633837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626951,
      "name": "Originaler og kopier",
      "header": "Originalen har sannheten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/broadcast/Originaler og kopier.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/original/Originaler og kopier.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:06.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:37:36.557437Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:29:50.579456Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:05:46.281539Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
    },
    {
      "id": 626950,
      "name": "Se, alt er blitt nytt",
      "header": "Den gamle og den nye verden",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/broadcast/Se, alt har blitt nytt!.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/original/Se, alt har blitt nytt!.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:07.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:35:12.819412Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:05:42.640091Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T07:37:42.103198Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg"
    },
    {
      "id": 626947,
      "name": "TAK - Ali Saugjeter",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/broadcast/Ali Saugjeter - Ferdig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/original/Ali Saugjeter - Ferdig.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:23.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-13T09:00:00.192818Z",
      "updatedTime": "2021-10-13T09:13:02.004961Z",
      "uploadedTime": "2021-10-13T09:02:31.951070Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg"
    },
    {
      "id": 626943,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "program 83, bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:32:25.370462Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:50:02.048209Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:37:17.276837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626942,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "Program 83,bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:13:10.072344Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:33:08.105575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:20:19.647074Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626940,
      "name": "Etikk og medansvar",
      "header": "Etikk og medansvar",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/broadcast/Etikk og medansvar.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/original/Etikk og medansvar.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:44.800000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T12:38:10.193644Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T12:44:31.399654Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T12:41:02.748526Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
    },
    {
      "id": 626937,
      "name": "Live fra Literaturhuset",
      "header": "Live fra Literaturhuset, test mot baseavtalen mellom Norge og USA",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626937/original/dummy"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:00",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-08T08:45:49.161088Z",
      "updatedTime": "2021-10-08T17:27:09.752129Z",
      "uploadedTime": "2021-10-08T08:44:22Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 626936,
      "name": "TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/broadcast/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/original/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:43.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-21T07:22:32.219150Z",
      "updatedTime": "2021-09-21T07:30:04.303207Z",
      "uploadedTime": "2021-09-21T07:26:00.776672Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg"
    },
    {
      "id": 626933,
      "name": "TAK - Samtale med Kai Gjelseth",
      "header": "Samtale om en kunstutstilling av Kai Gjelseth",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/broadcast/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/original/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:50.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-17T09:16:55.458761Z",
      "updatedTime": "2021-09-17T09:38:13.209128Z",
      "uploadedTime": "2021-09-17T09:31:33.967034Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg"
    },
    {
      "id": 626931,
      "name": "Enok, og hans samtid",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/broadcast/Enok, og hans samtid.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/original/Enok, og hans samtid.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:15.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-16T13:23:09.755716Z",
      "updatedTime": "2021-09-16T13:47:27.270311Z",
      "uploadedTime": "2021-09-16T13:24:38.711446Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg"
    },
    {
      "id": 626930,
      "name": "Tradisjoner, ikke å spøke med",
      "header": "Hva andre måtte mene om mangt og meget",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/broadcast/Tradisjoner, ikke å spøke med.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/original/Tradisjoner, ikke å spøke med.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:08.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-14T04:39:08.451748Z",
      "updatedTime": "2021-09-14T05:04:55.443619Z",
      "uploadedTime": "2021-09-14T04:40:56.607938Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg"
    },
    {
      "id": 626929,
      "name": "Shofar Sabbatsår i Israel 5782",
      "header": "Program 82,bladet evangelisten, Israel har nå startet sitt sabbatsår. Hvert 7 år blir dette markert i landet. Jorden, bonden, trærne, dyrene - alt har hvile. Dette er Herrens ordning. Sabbatsåret betyr hvile fra eget arbeid. Her er det evangeliske og profetiske lærdommer!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/broadcast/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/original/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:18.560000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-13T20:46:23.467389Z",
      "updatedTime": "2021-09-13T21:00:30.942085Z",
      "uploadedTime": "2021-09-13T20:48:19.284983Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626928,
      "name": "TAK - Valget 2021",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/broadcast/vALGET.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/original/vALGET.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-07T07:45:18.615290Z",
      "updatedTime": "2021-09-07T07:59:10.141756Z",
      "uploadedTime": "2021-09-07T07:53:01.603487Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg"
    },
    {
      "id": 626927,
      "name": "Shofar Sommerens mange tegn",
      "header": "program 81, bladet evangelisten, Sommeren har lagt bak seg mange tegn på at Jesus kommer! Gjennom media har Gud mange formidlere og vi hører lyden av Jesu fottrin!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T20:15:16.951738Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T20:33:44.206872Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T20:20:41.302997Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626925,
      "name": "Tale er sølv, taushet er gull",
      "header": "Det kan vel diskuteres...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/broadcast/Tale er gull, taushet er gull.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/original/Tale er gull, taushet er gull.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:25.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T16:50:07.260885Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T17:14:38.808449Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T16:52:01.316496Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
    },
    {
      "id": 626924,
      "name": "Vekkelse, hva er det?",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/broadcast/Vekkelse, hva er det_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/original/Vekkelse, hva er det_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:21.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-05T09:45:57.185640Z",
      "updatedTime": "2021-09-05T10:12:29.331218Z",
      "uploadedTime": "2021-09-05T09:47:56.626728Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
    },
    {
      "id": 626923,
      "name": "Shofar Basunhøytiden",
      "header": "Program 80, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/broadcast/Shofar 23 Basunhøytiden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/original/Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:20.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T21:31:29.854560Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T21:46:58.078233Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T21:35:47.334410Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 626920,
      "name": "Israels ukjente reise",
      "header": "Få full oversikt over denne reisen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/broadcast/Israel ukjente reise (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/original/Israel ukjente reise (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:11.800000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T06:34:02.235435Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T07:01:11.658481Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T06:37:27.227702Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626918,
      "name": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "header": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/broadcast/Afghanistan – en taper og en vinner.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/original/Afghanistan – en taper og en vinner.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:32.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-28T06:18:23.228873Z",
      "updatedTime": "2021-08-28T06:26:45.163983Z",
      "uploadedTime": "2021-08-28T06:20:39.837922Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
    },
    {
      "id": 626917,
      "name": "Egotripp - podcast på tv.",
      "header": "Sommeren er på hell og Egotripp er tilbake. I høstens første episode møter Mattias sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Det blir mye snakk om digitale hjelpemidler for to menn som nok lengter litt tilbake til det analoge: lp-plater, mobilfritt liv, og langsom tid.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/broadcast/EGOTRIPP FRIKANALEN.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/original/EGOTRIPP FRIKANALEN.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
      },
      "creator": "rune@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:12.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-26T11:44:48.290100Z",
      "updatedTime": "2021-08-27T12:31:12.676812Z",
      "uploadedTime": "2021-08-26T12:38:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
    },
    {
      "id": 626916,
      "name": "Shofar Bruk av symboler i høstens høgtider",
      "header": "Program 79, bladet evangelisten. Om kvelden 6 september starter jødenes nyttår. Dette feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med bruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er også andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-24T21:54:25.983244Z",
      "updatedTime": "2021-08-24T22:11:09.661210Z",
      "uploadedTime": "2021-08-24T21:58:03.517640Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626883,
      "name": "Vi lever en kort stund",
      "header": "Flere måter å se det på",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/broadcast/Vi lever en kort stund.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/original/Vi lever en kort stund.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:54.633333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-23T06:02:14.761130Z",
      "updatedTime": "2021-08-23T06:09:57.257306Z",
      "uploadedTime": "2021-08-23T06:02:56.820244Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg"
    },
    {
      "id": 626882,
      "name": "Muharram og Ashura",
      "header": "Muharram og Ashura",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/theora/Muharram og Ashura.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/broadcast/Muharram og Ashura.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/original/Muharram og Ashura.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/large_thumb/Muharram og Ashura.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:28.708333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-21T10:55:32.182599Z",
      "updatedTime": "2021-08-21T11:03:45.452153Z",
      "uploadedTime": "2021-08-21T10:59:13.766972Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/theora/Muharram og Ashura.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/large_thumb/Muharram og Ashura.jpg"
    },
    {
      "id": 626880,
      "name": "Hva er et evig liv?",
      "header": "Flere måter beskrives i bibelen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/theora/Hva er et evig liv_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/broadcast/Hva er et evig liv_ (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/original/Hva er et evig liv_ (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/large_thumb/Hva er et evig liv_ (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:37.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-20T05:00:23.420508Z",
      "updatedTime": "2021-08-20T05:28:10.414646Z",
      "uploadedTime": "2021-08-20T05:02:18.776071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/theora/Hva er et evig liv_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/large_thumb/Hva er et evig liv_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626879,
      "name": "Ære til Taliban",
      "header": "Ære til Taliban",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/theora/Ære til Taliban.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/broadcast/Ære til Taliban.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/large_thumb/Ære til Taliban.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/original/Ære til Taliban.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:08.560000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-20T00:03:47.233590Z",
      "updatedTime": "2021-08-20T00:13:45.342050Z",
      "uploadedTime": "2021-08-20T00:07:58.068911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/theora/Ære til Taliban.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/large_thumb/Ære til Taliban.jpg"
    },
    {
      "id": 626878,
      "name": "TAK - Om situasjonen i Afghanistan",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/theora/TAK Episode 1 Om Afghanistan.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/broadcast/TAK Episode 1 Om Afghanistan.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/original/TAK Episode 1 Om Afghanistan.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/large_thumb/TAK Episode 1 Om Afghanistan.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:13.166667",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-18T14:39:25.620499Z",
      "updatedTime": "2021-08-18T14:51:16.505606Z",
      "uploadedTime": "2021-08-18T14:44:41.045611Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/theora/TAK Episode 1 Om Afghanistan.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/large_thumb/TAK Episode 1 Om Afghanistan.jpg"
    },
    {
      "id": 626877,
      "name": "Shofar Israel fra år 70-1948",
      "header": "Program 78, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/theora/År 70 - 1948.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/broadcast/År 70 - 1948.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/large_thumb/År 70 - 1948.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/original/År 70 - 1948.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-17T21:31:40.324672Z",
      "updatedTime": "2021-08-17T21:47:26.976956Z",
      "uploadedTime": "2021-08-17T21:37:02.236953Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/theora/År 70 - 1948.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/large_thumb/År 70 - 1948.jpg"
    },
    {
      "id": 626875,
      "name": "Hvem er Jesus?",
      "header": "Et usedvanlig menneske eller Guds Sønn.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/theora/Hvem er Jesus_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/broadcast/Hvem er Jesus_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/large_thumb/Hvem er Jesus_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/original/Hvem er Jesus_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:55.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-17T05:26:46.908892Z",
      "updatedTime": "2021-08-17T05:49:01.349343Z",
      "uploadedTime": "2021-08-17T05:28:48.232649Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/theora/Hvem er Jesus_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/large_thumb/Hvem er Jesus_.jpg"
    },
    {
      "id": 626874,
      "name": "Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne)",
      "header": "Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne)",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/theora/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/broadcast/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/large_thumb/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/original/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:44.700000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-11T18:10:55.749061Z",
      "updatedTime": "2021-08-11T18:19:28.666615Z",
      "uploadedTime": "2021-08-11T18:13:22.393890Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/theora/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/large_thumb/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).jpg"
    },
    {
      "id": 626873,
      "name": "Mer om Israels terror",
      "header": "Mer om Israels terror",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/theora/Mer om Israels terror.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/broadcast/Mer om Israels terror.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/large_thumb/Mer om Israels terror.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/original/Mer om Israels terror.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:49.840000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-11T17:58:58.111840Z",
      "updatedTime": "2021-08-11T18:07:59.124261Z",
      "uploadedTime": "2021-08-11T18:02:44.282855Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/theora/Mer om Israels terror.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/large_thumb/Mer om Israels terror.jpg"
    },
    {
      "id": 626872,
      "name": "Intervju med Rabbi Weis",
      "header": "Intervju med Rabbi Weis",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/theora/Intervju med Rabbi Weis.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/broadcast/Intervju med Rabbi Weis.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/original/Intervju med Rabbi Weis.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/large_thumb/Intervju med Rabbi Weis.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:17.480000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-10T18:31:54.642640Z",
      "updatedTime": "2021-08-10T19:03:58.386257Z",
      "uploadedTime": "2021-08-10T18:42:29.669383Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/theora/Intervju med Rabbi Weis.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/large_thumb/Intervju med Rabbi Weis.jpg"
    },
    {
      "id": 626871,
      "name": "Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3",
      "header": "Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/theora/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/broadcast/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/original/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/large_thumb/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:12.520000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-08T19:35:46.768016Z",
      "updatedTime": "2021-08-08T19:58:29.168340Z",
      "uploadedTime": "2021-08-08T19:42:44.896079Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/theora/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/large_thumb/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.jpg"
    },
    {
      "id": 626868,
      "name": "sdf",
      "header": "dsfg",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/original/SD-MVI_2545.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-07T23:24:24.178955Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T23:25:39.770783Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T23:24:48.590169Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    },
    {
      "id": 626839,
      "name": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2",
      "header": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/broadcast/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/original/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:59.520000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-07-04T13:54:09.361443Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T16:57:20.455920Z",
      "uploadedTime": "2021-07-11T14:14:05.628804Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.jpg"
    },
    {
      "id": 626838,
      "name": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1",
      "header": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/broadcast/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/original/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:43.160000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-07-03T23:18:22.763090Z",
      "updatedTime": "2021-07-11T14:10:02.525756Z",
      "uploadedTime": "2021-07-11T14:10:01.842037Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.jpg"
    },
    {
      "id": 626835,
      "name": "Jehova",
      "header": "Jehova, Jesus, Den Hellige Ånd",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/theora/Bibelens Gud (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/broadcast/Bibelens Gud (2).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/large_thumb/Bibelens Gud (2).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/original/Bibelens Gud (2).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:47.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-28T08:32:54.001365Z",
      "updatedTime": "2021-06-28T09:02:41.925395Z",
      "uploadedTime": "2021-06-28T08:35:48.972079Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/theora/Bibelens Gud (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/large_thumb/Bibelens Gud (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626834,
      "name": "Jehova, en del av guddommen",
      "header": "En treenighet",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/broadcast/En religion, eller mange (3).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/original/En religion, eller mange (3).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:13.833333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-28T07:39:55.488170Z",
      "updatedTime": "2021-06-28T08:07:23.678896Z",
      "uploadedTime": "2021-06-28T07:43:26.488817Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
    },
    {
      "id": 626830,
      "name": "Shofar Israel i Det Nye Testamente",
      "header": "Program 77, bladet evangelisten,",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/theora/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/broadcast/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/original/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/large_thumb/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T22:09:24.854190Z",
      "updatedTime": "2021-06-25T22:25:55.630216Z",
      "uploadedTime": "2021-06-25T22:15:31.186893Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/theora/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/large_thumb/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.jpg"
    },
    {
      "id": 626829,
      "name": "Shofar Skaparverket",
      "header": "program 76, bladet evangelisten,",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/theora/Shofar 48 Skaparverket.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/broadcast/Shofar 48 Skaparverket.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/original/Shofar 48 Skaparverket.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/large_thumb/Shofar 48 Skaparverket.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:02.560000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T22:03:27.064078Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T16:35:04.092353Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T16:25:07.724544Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/theora/Shofar 48 Skaparverket.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/large_thumb/Shofar 48 Skaparverket.jpg"
    },
    {
      "id": 626828,
      "name": "Shofar Israels politikk, hverdag og høytider",
      "header": "program 75, bladet evangelisten,Israels politikk, hverdagen og høytider er en relasjon til Bibelen og det profetiske ordet. Jødene kommer til landet, høstens høytider står for døren. Bibelen forteller dette og vi ser dette med våre øyne. Det er tegnet på at Messias kommer snart.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/theora/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/broadcast/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/original/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/large_thumb/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:44.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T21:58:54.472803Z",
      "updatedTime": "2021-06-25T22:14:37.966553Z",
      "uploadedTime": "2021-06-25T22:03:20.867976Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/theora/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/large_thumb/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.jpg"
    }
  ]
}