List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?limit=50&offset=200&ordering=-id&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3362,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=250&ordering=-id&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=150&ordering=-id&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 626917,
      "name": "Egotripp - podcast på tv.",
      "header": "Sommeren er på hell og Egotripp er tilbake. I høstens første episode møter Mattias sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Det blir mye snakk om digitale hjelpemidler for to menn som nok lengter litt tilbake til det analoge: lp-plater, mobilfritt liv, og langsom tid.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/broadcast/EGOTRIPP FRIKANALEN.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/original/EGOTRIPP FRIKANALEN.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
      },
      "creator": "rune@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:12.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-26T11:44:48.290100Z",
      "updatedTime": "2021-08-27T12:31:12.676812Z",
      "uploadedTime": "2021-08-26T12:38:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
    },
    {
      "id": 626916,
      "name": "Shofar Bruk av symboler i høstens høgtider",
      "header": "Program 79, bladet evangelisten. Om kvelden 6 september starter jødenes nyttår. Dette feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med bruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er også andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-24T21:54:25.983244Z",
      "updatedTime": "2021-08-24T22:11:09.661210Z",
      "uploadedTime": "2021-08-24T21:58:03.517640Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626883,
      "name": "Vi lever en kort stund",
      "header": "Flere måter å se det på",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/broadcast/Vi lever en kort stund.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/original/Vi lever en kort stund.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:54.633333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-23T06:02:14.761130Z",
      "updatedTime": "2021-08-23T06:09:57.257306Z",
      "uploadedTime": "2021-08-23T06:02:56.820244Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/theora/Vi lever en kort stund.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626883/large_thumb/Vi lever en kort stund.jpg"
    },
    {
      "id": 626882,
      "name": "Muharram og Ashura",
      "header": "Muharram og Ashura",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/theora/Muharram og Ashura.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/broadcast/Muharram og Ashura.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/original/Muharram og Ashura.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/large_thumb/Muharram og Ashura.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:28.708333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-21T10:55:32.182599Z",
      "updatedTime": "2021-08-21T11:03:45.452153Z",
      "uploadedTime": "2021-08-21T10:59:13.766972Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/theora/Muharram og Ashura.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626882/large_thumb/Muharram og Ashura.jpg"
    },
    {
      "id": 626880,
      "name": "Hva er et evig liv?",
      "header": "Flere måter beskrives i bibelen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/theora/Hva er et evig liv_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/broadcast/Hva er et evig liv_ (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/original/Hva er et evig liv_ (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/large_thumb/Hva er et evig liv_ (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:37.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-20T05:00:23.420508Z",
      "updatedTime": "2021-08-20T05:28:10.414646Z",
      "uploadedTime": "2021-08-20T05:02:18.776071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/theora/Hva er et evig liv_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626880/large_thumb/Hva er et evig liv_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626879,
      "name": "Ære til Taliban",
      "header": "Ære til Taliban",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/theora/Ære til Taliban.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/broadcast/Ære til Taliban.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/large_thumb/Ære til Taliban.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/original/Ære til Taliban.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:08.560000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-20T00:03:47.233590Z",
      "updatedTime": "2021-08-20T00:13:45.342050Z",
      "uploadedTime": "2021-08-20T00:07:58.068911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/theora/Ære til Taliban.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626879/large_thumb/Ære til Taliban.jpg"
    },
    {
      "id": 626878,
      "name": "TAK - Om situasjonen i Afghanistan",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/theora/TAK Episode 1 Om Afghanistan.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/broadcast/TAK Episode 1 Om Afghanistan.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/original/TAK Episode 1 Om Afghanistan.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/large_thumb/TAK Episode 1 Om Afghanistan.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:13.166667",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-18T14:39:25.620499Z",
      "updatedTime": "2021-08-18T14:51:16.505606Z",
      "uploadedTime": "2021-08-18T14:44:41.045611Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/theora/TAK Episode 1 Om Afghanistan.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626878/large_thumb/TAK Episode 1 Om Afghanistan.jpg"
    },
    {
      "id": 626877,
      "name": "Shofar Israel fra år 70-1948",
      "header": "Program 78, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/theora/År 70 - 1948.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/broadcast/År 70 - 1948.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/large_thumb/År 70 - 1948.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/original/År 70 - 1948.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-17T21:31:40.324672Z",
      "updatedTime": "2021-08-17T21:47:26.976956Z",
      "uploadedTime": "2021-08-17T21:37:02.236953Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/theora/År 70 - 1948.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626877/large_thumb/År 70 - 1948.jpg"
    },
    {
      "id": 626875,
      "name": "Hvem er Jesus?",
      "header": "Et usedvanlig menneske eller Guds Sønn.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/theora/Hvem er Jesus_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/broadcast/Hvem er Jesus_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/large_thumb/Hvem er Jesus_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/original/Hvem er Jesus_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:55.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-17T05:26:46.908892Z",
      "updatedTime": "2021-08-17T05:49:01.349343Z",
      "uploadedTime": "2021-08-17T05:28:48.232649Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/theora/Hvem er Jesus_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626875/large_thumb/Hvem er Jesus_.jpg"
    },
    {
      "id": 626874,
      "name": "Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne)",
      "header": "Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne)",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/theora/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/broadcast/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/large_thumb/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/original/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:44.700000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-11T18:10:55.749061Z",
      "updatedTime": "2021-08-11T18:19:28.666615Z",
      "uploadedTime": "2021-08-11T18:13:22.393890Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/theora/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626874/large_thumb/Nazistenes folkemord på romani-folket (sigøynerne).jpg"
    },
    {
      "id": 626873,
      "name": "Mer om Israels terror",
      "header": "Mer om Israels terror",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/theora/Mer om Israels terror.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/broadcast/Mer om Israels terror.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/large_thumb/Mer om Israels terror.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/original/Mer om Israels terror.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:49.840000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-11T17:58:58.111840Z",
      "updatedTime": "2021-08-11T18:07:59.124261Z",
      "uploadedTime": "2021-08-11T18:02:44.282855Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/theora/Mer om Israels terror.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626873/large_thumb/Mer om Israels terror.jpg"
    },
    {
      "id": 626872,
      "name": "Intervju med Rabbi Weis",
      "header": "Intervju med Rabbi Weis",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/theora/Intervju med Rabbi Weis.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/broadcast/Intervju med Rabbi Weis.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/original/Intervju med Rabbi Weis.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/large_thumb/Intervju med Rabbi Weis.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:49:17.480000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-10T18:31:54.642640Z",
      "updatedTime": "2021-08-10T19:03:58.386257Z",
      "uploadedTime": "2021-08-10T18:42:29.669383Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/theora/Intervju med Rabbi Weis.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626872/large_thumb/Intervju med Rabbi Weis.jpg"
    },
    {
      "id": 626871,
      "name": "Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3",
      "header": "Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/theora/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/broadcast/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/original/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/large_thumb/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:12.520000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-08T19:35:46.768016Z",
      "updatedTime": "2021-08-08T19:58:29.168340Z",
      "uploadedTime": "2021-08-08T19:42:44.896079Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/theora/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626871/large_thumb/Anti-Zionism is not Anti-Semitism - Del 3.jpg"
    },
    {
      "id": 626868,
      "name": "sdf",
      "header": "dsfg",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/theora/SD-MVI_2545.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/broadcast/SD-MVI_2545.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/original/SD-MVI_2545.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:59.120000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-07T23:24:24.178955Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T23:25:39.770783Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T23:24:48.590169Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/theora/SD-MVI_2545.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626868/large_thumb/SD-MVI_2545.jpg"
    },
    {
      "id": 626839,
      "name": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2",
      "header": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/broadcast/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/original/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:59.520000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-07-04T13:54:09.361443Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T16:57:20.455920Z",
      "uploadedTime": "2021-07-11T14:14:05.628804Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626839/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 2.jpg"
    },
    {
      "id": 626838,
      "name": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1",
      "header": "Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/broadcast/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/original/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:43.160000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-07-03T23:18:22.763090Z",
      "updatedTime": "2021-07-11T14:10:02.525756Z",
      "uploadedTime": "2021-07-11T14:10:01.842037Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/theora/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626838/large_thumb/Anti-Zionism is Anti-Semitism - Del 1.jpg"
    },
    {
      "id": 626835,
      "name": "Jehova",
      "header": "Jehova, Jesus, Den Hellige Ånd",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/theora/Bibelens Gud (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/broadcast/Bibelens Gud (2).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/large_thumb/Bibelens Gud (2).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/original/Bibelens Gud (2).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:47.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-28T08:32:54.001365Z",
      "updatedTime": "2021-06-28T09:02:41.925395Z",
      "uploadedTime": "2021-06-28T08:35:48.972079Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/theora/Bibelens Gud (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626835/large_thumb/Bibelens Gud (2).jpg"
    },
    {
      "id": 626834,
      "name": "Jehova, en del av guddommen",
      "header": "En treenighet",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/broadcast/En religion, eller mange (3).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/original/En religion, eller mange (3).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:13.833333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-28T07:39:55.488170Z",
      "updatedTime": "2021-06-28T08:07:23.678896Z",
      "uploadedTime": "2021-06-28T07:43:26.488817Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626834/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
    },
    {
      "id": 626830,
      "name": "Shofar Israel i Det Nye Testamente",
      "header": "Program 77, bladet evangelisten,",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/theora/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/broadcast/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/original/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/large_thumb/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T22:09:24.854190Z",
      "updatedTime": "2021-06-25T22:25:55.630216Z",
      "uploadedTime": "2021-06-25T22:15:31.186893Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/theora/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626830/large_thumb/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.jpg"
    },
    {
      "id": 626829,
      "name": "Shofar Skaparverket",
      "header": "program 76, bladet evangelisten,",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/theora/Shofar 48 Skaparverket.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/broadcast/Shofar 48 Skaparverket.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/original/Shofar 48 Skaparverket.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/large_thumb/Shofar 48 Skaparverket.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:02.560000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T22:03:27.064078Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T16:35:04.092353Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T16:25:07.724544Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/theora/Shofar 48 Skaparverket.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626829/large_thumb/Shofar 48 Skaparverket.jpg"
    },
    {
      "id": 626828,
      "name": "Shofar Israels politikk, hverdag og høytider",
      "header": "program 75, bladet evangelisten,Israels politikk, hverdagen og høytider er en relasjon til Bibelen og det profetiske ordet. Jødene kommer til landet, høstens høytider står for døren. Bibelen forteller dette og vi ser dette med våre øyne. Det er tegnet på at Messias kommer snart.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/theora/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/broadcast/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/original/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/large_thumb/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:44.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T21:58:54.472803Z",
      "updatedTime": "2021-06-25T22:14:37.966553Z",
      "uploadedTime": "2021-06-25T22:03:20.867976Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/theora/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626828/large_thumb/Shofar 56 Israels politikk, hverdag og høytider.jpg"
    },
    {
      "id": 626827,
      "name": "Shofar Et utvalgt folk",
      "header": "program 74, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626827/theora/Shofar 35. Eit utvalgt folk.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626827/broadcast/Shofar 35. Eit utvalgt folk.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626827/large_thumb/Shofar 35. Eit utvalgt folk.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626827/original/Shofar 35. Eit utvalgt folk.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:58",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-25T21:44:12.629457Z",
      "updatedTime": "2021-06-25T21:57:47.756942Z",
      "uploadedTime": "2021-06-25T21:57:47.395416Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626827/theora/Shofar 35. Eit utvalgt folk.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626827/large_thumb/Shofar 35. Eit utvalgt folk.jpg"
    },
    {
      "id": 626826,
      "name": "Shofar Granateple",
      "header": "Program 73, bladet evangelisten, Granateple har mange sannheter som er forbilde på Jesus og Guds frelse. Det er også mange paralleller til Israel og det jødiske folket. Det er lærdommer til etterfølgelse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/theora/Shofar 89 Granateple frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/broadcast/Shofar 89 Granateple frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/original/Shofar 89 Granateple frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/large_thumb/Shofar 89 Granateple frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:29.800000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-20T20:08:35.502351Z",
      "updatedTime": "2021-06-20T20:30:09.304143Z",
      "uploadedTime": "2021-06-20T20:30:08.942493Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/theora/Shofar 89 Granateple frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626826/large_thumb/Shofar 89 Granateple frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626825,
      "name": "«Israels terroristiske, rasistiske ledere»",
      "header": "«Israels terroristiske, rasistiske ledere»",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/theora/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/broadcast/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/large_thumb/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/original/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:33.041667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-18T09:13:25.110601Z",
      "updatedTime": "2021-06-18T10:07:36.860427Z",
      "uploadedTime": "2021-06-18T10:02:50.121383Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/theora/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/large_thumb/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».jpg"
    },
    {
      "id": 626824,
      "name": "Shofar: Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen!",
      "header": "Program 72, bladet evangelisten, Det er gjort arkeologiske funn i Judea ørkenen som kan sammenlignes med Dødehavsrullene. Funnene bekrefter jødenes tilhørighet til landet Israel, og det samsvarer med det bibelen forteller.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/theora/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/broadcast/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/large_thumb/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/original/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:28.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-15T21:04:48.495255Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:07.814952Z",
      "uploadedTime": "2021-06-15T21:09:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/theora/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626824/large_thumb/Shofar 88 Arkeologiske funn i Juda bekrefter Bibelen! Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626823,
      "name": "Shofar Israel 73 år",
      "header": "Program 71,bladet evangelisten,Israels Gud har et geografisk område i verdens som Han omtaler som sin eiendom. Det er landet Israel. Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk, og Jerusalem er Guds by. I Bibelen får vi vite hva planer Gud har. Guds Ord er veikartet til fred for alle mennesker.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/theora/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/broadcast/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/large_thumb/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/original/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:35.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-06T21:32:16.279240Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:15.112539Z",
      "uploadedTime": "2021-06-06T21:35:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/theora/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626823/large_thumb/Shofar 87 Israel 73 år Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626822,
      "name": "Ære til Imam Khomeini",
      "header": "Ære til Imam Khomeini",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/theora/Ære til Imam Khomeini.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/broadcast/Ære til Imam Khomeini.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/large_thumb/Ære til Imam Khomeini.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/original/Ære til Imam Khomeini.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:57.600000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-05T22:12:03.833434Z",
      "updatedTime": "2021-06-05T22:37:22.578723Z",
      "uploadedTime": "2021-06-05T22:29:02.533871Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/theora/Ære til Imam Khomeini.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626822/large_thumb/Ære til Imam Khomeini.jpg"
    },
    {
      "id": 626820,
      "name": "Jahve frelser og utsletter",
      "header": "Bibelen skriver sannheten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/theora/Jahve frelser og utsletter.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/broadcast/Jahve frelser og utsletter.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/large_thumb/Jahve frelser og utsletter.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/original/Jahve frelser og utsletter.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:29:34.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-03T05:16:46.978321Z",
      "updatedTime": "2021-06-03T05:40:30.178439Z",
      "uploadedTime": "2021-06-03T05:26:34.969329Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/theora/Jahve frelser og utsletter.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626820/large_thumb/Jahve frelser og utsletter.jpg"
    },
    {
      "id": 626818,
      "name": "Er jøder del av «menneskeheten»",
      "header": "Er jøder del av «menneskeheten»",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/theora/Er jøder del av «menneskeheten» new.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/broadcast/Er jøder del av «menneskeheten» new.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/original/Er jøder del av «menneskeheten» new.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/large_thumb/Er jøder del av «menneskeheten» new.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:34.875000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-01T19:20:45.206258Z",
      "updatedTime": "2021-06-02T00:25:21.423237Z",
      "uploadedTime": "2021-06-02T00:16:54.894289Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/theora/Er jøder del av «menneskeheten» new.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626818/large_thumb/Er jøder del av «menneskeheten» new.jpg"
    },
    {
      "id": 626814,
      "name": "Shofar Jerusalemsangen",
      "header": "program 70, bladet evangelisten, Det er ingen andre hovedstader og byer det er skrevet så mange sanger og tekster om som Jerusalem. «Jerusalem av gull» er kanskje den mest kjente, og noe som rørte et helt folk og nasjon. Men i Salme 137 finner vi en parallell sang, som har noe av den samme klangen og bakgrunn!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/theora/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/broadcast/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/large_thumb/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/original/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:39.080000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-29T20:02:57.197634Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:20.939398Z",
      "uploadedTime": "2021-05-29T20:07:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/theora/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626814/large_thumb/Shofar 86 Jerusalemsangen Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626811,
      "name": "25. mai befrielsesdagen Libanon",
      "header": "25. mai befrielsesdagen Libanon",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/theora/25. mai befrielsesdagen (Libanon).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/broadcast/25. mai befrielsesdagen (Libanon).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/original/25. mai befrielsesdagen (Libanon).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/large_thumb/25. mai befrielsesdagen (Libanon).jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:31:48.274942",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-27T00:05:59.056545Z",
      "updatedTime": "2021-05-27T01:16:16.833240Z",
      "uploadedTime": "2021-05-27T01:01:25.940434Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/theora/25. mai befrielsesdagen (Libanon).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626811/large_thumb/25. mai befrielsesdagen (Libanon).jpg"
    },
    {
      "id": 626810,
      "name": "Shofar: Tallet 50 i Israel",
      "header": "Program 69,bladet evangelisten, Bibelen har mange tall. Tallet 7 står sentralt i mange sammenhenger. Tallet 50 er blant annet et jubelår. Vi kan telle dagene mellom påske og pinse, men også frem til hvert 50 år i Israel, der eiendommer kommer tilbake til sin opprinnelige eier. Dette er interessant når det gjelder Israels land.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/theora/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/broadcast/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/original/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/large_thumb/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:08.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-24T17:55:47.417865Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:29.252500Z",
      "uploadedTime": "2021-05-24T17:59:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/theora/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626810/large_thumb/Shofar 85 Tallet 50 i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626809,
      "name": "Skjærsilden i bibelen",
      "header": "En levende Gud, mange døde guder",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/theora/Skjærsilden i bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/broadcast/Skjærsilden i bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/large_thumb/Skjærsilden i bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/original/Skjærsilden i bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:46:11.633333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-20T06:41:39.670936Z",
      "updatedTime": "2021-05-20T07:04:41.264271Z",
      "uploadedTime": "2021-05-20T06:42:56.239007Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/theora/Skjærsilden i bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626809/large_thumb/Skjærsilden i bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626808,
      "name": "Intervju med Gilad Atzmon",
      "header": "Intervju med Gilad Atzmon",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/theora/Intervju med Gilad Atzmon.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/broadcast/Intervju med Gilad Atzmon.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/original/Intervju med Gilad Atzmon.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/large_thumb/Intervju med Gilad Atzmon.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:05:10.680000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-20T01:54:40.398619Z",
      "updatedTime": "2021-05-20T05:41:35.841924Z",
      "uploadedTime": "2021-05-20T05:14:06.139847Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/theora/Intervju med Gilad Atzmon.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626808/large_thumb/Intervju med Gilad Atzmon.jpg"
    },
    {
      "id": 626807,
      "name": "En religion, eller mange",
      "header": "En ny og interessant vinkling",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/broadcast/En religion, eller mange (3).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/original/En religion, eller mange (3).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:13.833333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-19T12:20:40.553633Z",
      "updatedTime": "2021-05-19T12:46:36.486422Z",
      "uploadedTime": "2021-05-19T12:22:43.384579Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/theora/En religion, eller mange (3).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626807/large_thumb/En religion, eller mange (3).jpg"
    },
    {
      "id": 626806,
      "name": "Vikingene",
      "header": "En studie om vikingene",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/theora/Vikingene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/broadcast/Vikingene.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/large_thumb/Vikingene.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/original/Vikingene.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:04:24.333333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-18T11:09:17.734881Z",
      "updatedTime": "2021-05-18T11:41:19.736059Z",
      "uploadedTime": "2021-05-18T11:11:00.157584Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/theora/Vikingene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626806/large_thumb/Vikingene.jpg"
    },
    {
      "id": 626805,
      "name": "Shofar Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem",
      "header": "Program 68, bladet evangelisten, Staten Israel og opprettelsen på nytt av landet i mai 1948 har med Guds pakter med jødene. Dette er knyttet til landet Israel. Guds pakt med Israel er av nåde, og det er en ensidig pakt, og Gud selv er ansvarlig for å iverksette sine løfter. Israel er et vitnesbyrd om at Gud er trofast.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/theora/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/broadcast/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/original/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/large_thumb/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:14.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-16T20:18:31.400703Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:40.973881Z",
      "uploadedTime": "2021-05-16T20:21:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/theora/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626805/large_thumb/Shofar 84 Guds pakter med Israel, folket og Jerusalem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626804,
      "name": "Nordre-Follos 17.mai-sending",
      "header": "Siden den vanlige 17-mai-feiringen er avlyst får du her en digital feiring. God 17-mai!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/theora/Nordre Follos 17.mai-sending.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/broadcast/Nordre Follos 17.mai-sending.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/large_thumb/Nordre Follos 17.mai-sending.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/original/Nordre Follos 17.mai-sending.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:32:09",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-16T15:14:34.489293Z",
      "updatedTime": "2021-05-16T17:08:39.616981Z",
      "uploadedTime": "2021-05-16T15:27:41Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/theora/Nordre Follos 17.mai-sending.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626804/large_thumb/Nordre Follos 17.mai-sending.jpg"
    },
    {
      "id": 626803,
      "name": "Israel terroriserer Gaza",
      "header": "Israel terroriserer Gaza 5",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/theora/Israel terroriserer Gaza.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/broadcast/Israel terroriserer Gaza.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/original/Israel terroriserer Gaza.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/large_thumb/Israel terroriserer Gaza.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:25.040000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-14T15:19:05.926651Z",
      "updatedTime": "2021-05-20T12:01:21.538002Z",
      "uploadedTime": "2021-05-14T15:31:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/theora/Israel terroriserer Gaza.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626803/large_thumb/Israel terroriserer Gaza.jpg"
    },
    {
      "id": 626802,
      "name": "Palestinas tilstand og vei til fred",
      "header": "Palestinas tilstand og vei til fred",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/theora/Palestinas tilstand og vei til fred.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/broadcast/Palestinas tilstand og vei til fred.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/large_thumb/Palestinas tilstand og vei til fred.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/original/Palestinas tilstand og vei til fred.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:47.291667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-12T19:42:29.015696Z",
      "updatedTime": "2021-05-13T01:40:26.094652Z",
      "uploadedTime": "2021-05-13T01:35:08.648264Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/theora/Palestinas tilstand og vei til fred.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626802/large_thumb/Palestinas tilstand og vei til fred.jpg"
    },
    {
      "id": 626800,
      "name": "Kams land",
      "header": "Abrahams nye land",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/broadcast/Kams land.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/original/Kams land.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/large_thumb/Kams land.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-12T04:41:37.835377Z",
      "updatedTime": "2021-05-12T05:41:32.509525Z",
      "uploadedTime": "2021-05-12T05:41:32.145589Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626799,
      "name": "Kams land",
      "header": "Kanaans land",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/broadcast/Kams land.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/original/Kams land.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/large_thumb/Kams land.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-11T07:11:19.043172Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T17:38:14.307348Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T17:38:04.223358Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626799/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626798,
      "name": "Guds løfter",
      "header": "Gjennom Abrahams ætt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/theora/Guds løfter.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/broadcast/Guds løfter.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/original/Guds løfter.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/large_thumb/Guds løfter.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:44.800000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-11T07:09:43.675984Z",
      "updatedTime": "2021-05-11T07:38:39.834825Z",
      "uploadedTime": "2021-05-11T07:11:42.576282Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/theora/Guds løfter.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626798/large_thumb/Guds løfter.jpg"
    },
    {
      "id": 626797,
      "name": "Palestina, Jerusalem nå!",
      "header": "Palestina, Jerusalem nå!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/theora/Palestina, Jerusalem nå.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/broadcast/Palestina, Jerusalem nå.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/large_thumb/Palestina, Jerusalem nå.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/original/Palestina, Jerusalem nå.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:53.480000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T21:51:38.923162Z",
      "updatedTime": "2021-05-10T22:00:22.241308Z",
      "uploadedTime": "2021-05-10T21:57:11.723229Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/theora/Palestina, Jerusalem nå.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626797/large_thumb/Palestina, Jerusalem nå.jpg"
    },
    {
      "id": 626796,
      "name": "Shofar Qumran",
      "header": "Program 67, bladet evangelisten, Det største som har skjedd i nyere tid i Israel, er funnet av Dødehavsrullene. Jesaiasboken er nærmest slik vi har den i Bibelen. Dødehavsrullene bekrefter jødenes tilhørighet til landet, og bekrefter bibelhistorien.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/theora/Shofar TV program 2 Qumran.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/broadcast/Shofar TV program 2 Qumran.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/original/Shofar TV program 2 Qumran.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/large_thumb/Shofar TV program 2 Qumran.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:12.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T20:52:09.341615Z",
      "updatedTime": "2021-06-16T12:59:50.742222Z",
      "uploadedTime": "2021-05-10T20:55:30Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/theora/Shofar TV program 2 Qumran.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626796/large_thumb/Shofar TV program 2 Qumran.jpg"
    },
    {
      "id": 626795,
      "name": "Kams land",
      "header": "Bibelhistorien vi aldri glemmer",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/broadcast/Kams land.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/original/Kams land.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:30:16.280402Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:06:51.129972Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:39:40.571448Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626793,
      "name": "Gjennom bibelen",
      "header": "Bli kjent i bibelhistorien",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/theora/Gjennom bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/broadcast/Gjennom bibelen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/original/Gjennom bibelen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/large_thumb/Gjennom bibelen.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:04:05",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:26:53.093041Z",
      "updatedTime": "2021-05-10T05:59:09.631673Z",
      "uploadedTime": "2021-05-10T05:28:40.488340Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/theora/Gjennom bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626793/large_thumb/Gjennom bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626792,
      "name": "Markering av alQuds-dagen",
      "header": "Markering av alQuds-dagen på Youngstorget 7. mai 2021",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/theora/alYom_alQuds.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/broadcast/alYom_alQuds.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/original/alYom_alQuds.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/large_thumb/alYom_alQuds.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:47.440000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-08T22:02:49.255636Z",
      "updatedTime": "2021-05-09T07:38:37.275891Z",
      "uploadedTime": "2021-05-09T03:54:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/theora/alYom_alQuds.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626792/large_thumb/alYom_alQuds.jpg"
    },
    {
      "id": 626786,
      "name": "Afrika - Til Mosaikk barnehage",
      "header": "Afrika - Til Mosaikk barnehage",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/theora/Afrika. Til Mosaikk barnehage.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/broadcast/Afrika. Til Mosaikk barnehage.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/large_thumb/Afrika. Til Mosaikk barnehage.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/original/Afrika. Til Mosaikk barnehage.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:02:32.520000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-07T13:16:07.398895Z",
      "updatedTime": "2021-05-07T13:19:56.172457Z",
      "uploadedTime": "2021-05-07T13:18:41.323058Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/theora/Afrika. Til Mosaikk barnehage.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626786/large_thumb/Afrika. Til Mosaikk barnehage.jpg"
    },
    {
      "id": 626785,
      "name": "Jerusalem, Al Quds Dag.",
      "header": "Jerusalem, Al Quds Dag.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/theora/Jerusalem, Al Quds Dag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/broadcast/Jerusalem, Al Quds Dag.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/large_thumb/Jerusalem, Al Quds Dag.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/original/Jerusalem, Al Quds Dag.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:46.033333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-06T23:55:24.036416Z",
      "updatedTime": "2021-05-07T00:11:15.138631Z",
      "uploadedTime": "2021-05-07T00:04:48.775201Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/theora/Jerusalem, Al Quds Dag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626785/large_thumb/Jerusalem, Al Quds Dag.jpg"
    }
  ]
}