List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?limit=50&offset=150&ordering=ref_url&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3379,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=200&ordering=ref_url&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=100&ordering=ref_url&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 625898,
      "name": "Melk av Ordet - Finn-Arne Lauvaas - Sion, Kautokeino",
      "header": "Melk av Ordet er et mobilt studio som besøker menigheter rundt omkring i Norge. Vi gjør opptak og har sendinger både på «Melk av Ordet»-siden på Facebook og på Frikanalen på Riks TV. Vi er for øyeblikket i frimenigheten, Sion i Kautokeino. Finn-Arne-Lauvaas er på visitt og forkynner i dagens sending.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/small_thumb/MyStream_19.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/large_thumb/MyStream_19.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/broadcast/MyStream_19.dv.new.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/original/MyStream_19.mp4"
      },
      "creator": "fktest@example.com",
      "organization": {
        "id": 134,
        "name": "Isak Eira",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2161,
        "editorName": "Isak Anders EIra",
        "editorEmail": "iaeira@hotmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:32:04",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-06-23T21:41:17.544839Z",
      "updatedTime": "2020-09-24T13:22:43.815156Z",
      "uploadedTime": "2017-06-23T20:54:55Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/large_thumb/MyStream_19.jpg"
    },
    {
      "id": 626224,
      "name": "Home Assistant - Øyvind Rasmussen",
      "header": "Øyvind Rasmussen presenterer",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/theora/20191112-homeassistant.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/broadcast/20191112-homeassistant.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/large_thumb/20191112-homeassistant.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/original/20191112-homeassistant.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:06:07.940000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-12-11T12:03:01.419406Z",
      "updatedTime": "2019-12-11T13:20:11.791179Z",
      "uploadedTime": "2019-12-11T12:22:57.189930Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/theora/20191112-homeassistant.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/large_thumb/20191112-homeassistant.jpg"
    },
    {
      "id": 627889,
      "name": "Norden fra fredssone til krigssone",
      "header": "",
      "description": "\"Hva betyr endring av det sikkerhetspolitiske landskapet i Norden med NATO-utvidelser, økte militære aktiviteter og opprettelsen av flere amerikanske militære base-områder i nordiske land. Denne filmen vil belyse noen sikkerhetspolitiske forhold i Norges nærområder, i Norden og i Arktis i lys av de nye forholdene. Vi vil se nærmere på aktiviteter og konsekvenser knyttet til krigsfare, økt spenning og fare ved atomvåpen. Filmen er utgitt av \"Stopp NATO\" med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet via Norges Fredsråd\"",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/theora/Norden-krigssone.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/broadcast/Norden-krigssone.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/original/Norden-krigssone.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/large_thumb/Norden-krigssone.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:16.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-23T08:48:36.192080Z",
      "updatedTime": "2024-06-23T09:04:20.518003Z",
      "uploadedTime": "2024-06-23T08:52:23.086379Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/theora/Norden-krigssone.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/large_thumb/Norden-krigssone.jpg"
    },
    {
      "id": 625411,
      "name": "Empo TV - 14.11.20",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/theora/Empo-141120.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/small_thumb/Empo-141120.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/large_thumb/Empo-141120.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/broadcast/Empo-141120.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.120000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:58Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:37.091246Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/theora/Empo-141120.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/large_thumb/Empo-141120.jpg"
    },
    {
      "id": 626288,
      "name": "Shofar Purim",
      "header": "Program 10\r\nBladet Evangelisten",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/theora/Shofar TV program 10.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/broadcast/Shofar TV program 10.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/large_thumb/Shofar TV program 10.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/original/Shofar TV program 10.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:17.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-01-29T21:39:09.715589Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:25:58.313818Z",
      "uploadedTime": "2020-01-29T21:53:11.175799Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/theora/Shofar TV program 10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/large_thumb/Shofar TV program 10.jpg"
    },
    {
      "id": 625873,
      "name": "Data collection, psychometric profiling and their impact on politics",
      "header": "Most political campaigns are data-driven nowadays, and many are getting into profiling of individual voters. Recently, a company with a strong background in military PSYOPS has implemented technology developed at Cambridge University, to enable psychological profiling based on digital traces. They have then been embedded into some of the most surprising recent political campaigns: Ted Cruz's, Donald Trump's and Leave.EU (Brexit). I will outline my personal journey, first discovering the technology as a test subject for Cambridge University, then investigating this company as a complete amateur, and eventually contributing to an article shared globally.\r\n\r\nA background article based on this research was published by NRK Beta early in february 2017, see <https://nrkbeta.no/2017/02/04/dataene-som-snudde-verden-pa-hodet/>.\r\n\r\nThe speaker, Paul-Olivier Dehaye, is a mathematician at the University of Zurich working on interoperability tools enabling new forms of collaborative work on mathematical data, knowledge and software. In his spare time, he enjoys litigating (and especially winning!) against multibillion dollar businesses for the defence of his fundamental right to data protection. He is now leveraging that experience as co-founder of PersonalData.IO, a service that helps individuals regain control over their personal data.\r\n\r\nNUUG talk from 2017-04-04.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625873/theora/20170404-datacollection-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625873/large_thumb/20170404-datacollection-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625873/broadcast/20170404-datacollection-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625873/small_thumb/20170404-datacollection-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:14:45.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-04-06T09:07:32.194363Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.595942Z",
      "uploadedTime": "2017-04-06T09:09:53.444161Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625873/theora/20170404-datacollection-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625873/large_thumb/20170404-datacollection-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625870,
      "name": "Statsministerbesøk",
      "header": "Erna Solberg er gjest i stolen hos Birgitte Falck Jørgensen. De snakker om mobbing og om hvordan få utviklingshemmede i arbeid.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625870/theora/Empo-170405.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625870/small_thumb/Empo-170405.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625870/large_thumb/Empo-170405.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625870/broadcast/Empo-170405.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:30.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-04-05T13:38:01.335905Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.598690Z",
      "uploadedTime": "2017-04-05T13:38:48.227335Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625870/theora/Empo-170405.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625870/large_thumb/Empo-170405.jpg"
    },
    {
      "id": 626130,
      "name": "Rune test",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/theora/Popsenteret.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/broadcast/Popsenteret.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/original/Popsenteret.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/large_thumb/Popsenteret.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:09.840000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-01-28T10:51:00.251654Z",
      "updatedTime": "2019-01-28T13:30:02.295998Z",
      "uploadedTime": "2019-01-28T13:28:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/theora/Popsenteret.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/large_thumb/Popsenteret.jpg"
    },
    {
      "id": 625514,
      "name": "Empo TV - 16.03.10",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/broadcast/Empo-160310-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/original/Empo-160310.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/small_thumb/Empo-160310.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:16.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-11T18:19:05Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:13.903754Z",
      "uploadedTime": "2016-03-11T18:19:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
    },
    {
      "id": 625556,
      "name": "Big Data i oljeleting",
      "header": "Presentasjon Thomas Elboth fra CGG holdt for NUUGs medlemmer 2016-05-10:\r\n\r\nInnsamling av geofysiske data (seismikk) krever dedikerte systemer for både håntering og prosessering. På den siste topp-500-listen over verdens raskeste maskiner har maskiner dedikert til geofysikk prosessering plass 14, 19 og 32.\r\n\r\nNUUG talk from 2016-05-10.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625556/theora/20160510-big-data-olje-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625556/large_thumb/20160510-big-data-olje-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625556/small_thumb/20160510-big-data-olje-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625556/broadcast/20160510-big-data-olje-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:56.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-05-11T11:06:24.920963Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.092452Z",
      "uploadedTime": "2016-05-11T11:08:42.661709Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625556/theora/20160510-big-data-olje-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625556/large_thumb/20160510-big-data-olje-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626081,
      "name": "Venn av Nøff",
      "header": "Det er høst og tid for Nasse Nøff å komme inn i varmen etter en lang sesong ute i hagen. Søndag 2.november hadde foreningen Venn av Nøff sin årlige innbæring. I tillegg blir det utdeling av NÆ!-prisen. Følg med.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/broadcast/051218_VAN_RHMW_WEB.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/original/051218_VAN_RHMW_WEB.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:07.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-05T08:49:19.349533Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T08:54:59.219601Z",
      "uploadedTime": "2018-12-05T08:51:49.044608Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
    },
    {
      "id": 625861,
      "name": "Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere",
      "header": "Softwareutviklingsprosjekter har en tendens til å gå over tid og budsjett. Dette er det mange grunner til. Foredraget vil legge hovedvekt på en gjennomgåelse av den psykologiske faglitteraturen på området gjennom de siste femten år. Den kan deles i to: Den som er utført av ingeniører, og den som er utført av psykologer. Ingeniørene ser på det vi er interessert i, altså hvilke variabler som fører til produktivitet, men de har en tendens til å gjøre veldig pussige metodevalg, slik at resultatene blir vanskelige å integrere med eksisterende kunnskap. Psykologene pleier å holde seg til ortodoks og nyttig metodevalg, men pleier å studere veldig perifere ting, som hva som skal til for at programmerere skal bli glade i hverandre.\r\n \r\nRolf Lindgren er psykolog fra UiO. Han har utviklet SMS-applikasjoner i Java og MySQL, og skrev koden som konverterte UiOs studiehåndbøker fra studiekonsulentenes XML-dokumenter til pdf for utskrift. Han deltok i, og ledet avslutningen av, et treårig forskningsprosjekt ved Det Norske Veritas som hadde som formål å identifisere menneskelige risikofaktorer i softwareutviklingsprosjekter. Han er seniorrådgiver i Dignus rekruttering og rådgivning.\r\n\r\nNUUG talk from 2007-10-09.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/theora/20071009-prosjektledelse-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/large_thumb/20071009-prosjektledelse-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/broadcast/20071009-prosjektledelse-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/small_thumb/20071009-prosjektledelse-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:09.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-02-12T20:13:55.658974Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.610050Z",
      "uploadedTime": "2017-02-12T20:16:00.938468Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/theora/20071009-prosjektledelse-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/large_thumb/20071009-prosjektledelse-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626292,
      "name": "Shofar 6 dager i Juni 1967",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 23",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/theora/6 dager i Juni 1967.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/broadcast/6 dager i Juni 1967.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/original/6 dager i Juni 1967.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/large_thumb/6 dager i Juni 1967.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:59.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T08:57:16.152437Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:25:36.832677Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T09:12:03.999607Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/theora/6 dager i Juni 1967.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/large_thumb/6 dager i Juni 1967.jpg"
    },
    {
      "id": 625841,
      "name": "Blokkjedeteknologier og kryptovaluta-løsninger",
      "header": "Thor-Harald Johansen Fra Bitspace AS introduserer de tekniske løsningene som Bitspace jobber med: Blokkjedeteknologier og kryptovaluta-løsninger for (1) Grensesnitt mot tradisjonelle banktjenester, (2) Steemit/sosiale medier basert på kryptovaluta, og (3) Utvikling og etablering av løsninger og tjenester for the unbanked/de bankløse i den fremvoksende kryptoøkonomien.\r\n\r\nNUUG talk from 2016-12-13.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625841/theora/20161213-blockchain-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625841/broadcast/20161213-blockchain-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625841/small_thumb/20161213-blockchain-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625841/large_thumb/20161213-blockchain-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:53.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-12-14T13:09:15.182902Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.638818Z",
      "uploadedTime": "2016-12-14T13:11:02.613519Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625841/theora/20161213-blockchain-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625841/large_thumb/20161213-blockchain-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625168,
      "name": "Empo TV - del 130",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/large_thumb/Empo-130411.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/theora/Empo-130411.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/small_thumb/Empo-130411.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/broadcast/Empo-130411.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-11T13:34:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:36:51.732109Z",
      "uploadedTime": "2013-04-11T13:34:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/theora/Empo-130411.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/large_thumb/Empo-130411.jpg"
    },
    {
      "id": 625525,
      "name": "Empo TV - 16.14",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/theora/EMPOTV-1416.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/broadcast/EMPOTV-1416.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/original/EMPOTV-1416.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/large_thumb/EMPOTV-1416.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/small_thumb/EMPOTV-1416.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:23.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-04-09T11:57:11Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:15:55.982806Z",
      "uploadedTime": "2016-04-09T11:57:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/theora/EMPOTV-1416.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/large_thumb/EMPOTV-1416.jpg"
    },
    {
      "id": 626064,
      "name": "gopro.mp4 test 2",
      "header": "aoeu",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/theora/gopro.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/broadcast/gopro.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/original/gopro.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/large_thumb/gopro.jpg"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:04.360000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-18T14:08:35.936544Z",
      "updatedTime": "2018-11-18T14:10:56.657250Z",
      "uploadedTime": "2018-11-18T14:09:56.758541Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/theora/gopro.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/large_thumb/gopro.jpg"
    },
    {
      "id": 625213,
      "name": "Empo TV - del 152",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/large_thumb/Empo-131017.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/small_thumb/Empo-131017.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/theora/Empo-131017.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/broadcast/Empo-131017.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-24T13:48:07Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:22.354445Z",
      "uploadedTime": "2013-10-24T13:48:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/theora/Empo-131017.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/large_thumb/Empo-131017.jpg"
    },
    {
      "id": 625237,
      "name": "Empo TV - del 167",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/theora/Empo-140206.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/large_thumb/Empo-140206.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/small_thumb/Empo-140206.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/broadcast/Empo-140206.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:25.400000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-06T13:28:18Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:37.005789Z",
      "uploadedTime": "2014-02-06T13:28:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/theora/Empo-140206.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/large_thumb/Empo-140206.jpg"
    },
    {
      "id": 625251,
      "name": "Empo TV - del 173",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/theora/Empo-140320.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/small_thumb/Empo-140320.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/large_thumb/Empo-140320.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/broadcast/Empo-140320.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:23.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-23T04:39:13Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:28.798346Z",
      "uploadedTime": "2014-03-23T04:39:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/theora/Empo-140320.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/large_thumb/Empo-140320.jpg"
    },
    {
      "id": 625828,
      "name": "Venter på Snowden med Christian Borch, Edward Snowden, John Crane, Alan Rusbridger, Michael Tetzschner, Snorre Valen",
      "header": "William Nygaard, leder Norsk PEN, ønsker velkommen.\r\nEdward Snowden intervjues av Christian Borch på link fra Moskva.\r\nIntervju med varsleren John Crane (USA)\r\n\r\nPaneldebatt\r\n\r\nJohn Crane\r\nAlan Rusbridger – tidligere sjefsredaktør i The Guardian\r\nMichael Tetzschner – stortingspolitiker (H)\r\nSnorre Valen – stortingspolitiker (SV)\r\n\r\nLeder av Norsk PENs Komité for Fengslede Forfattere, Brit Bildøen, presenterer årets “fokusfanger”, dvs. de fengslede forfattere, journalister etc. som PEN-sentere over hele verden retter oppmerksomheten mot på denne dagen.\r\n\r\nEdward Snowdens kamp for å få en rettslig garanti for at han ikke blir utlevert til USA dersom han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen, trekker i langdrag. Da Norsk PEN 7. mars i år bekjentgjorde at Ossietzky-prisen for 2016 tildeles varsleren Edward Snowden, ble prisseremonien fastsatt til 18. november i Universitetets Aula. Saken er nå hos Høyesterett. Etter samråd med våre advokater i firmaet Schjødt, har Norsk PEN derfor besluttet å utsette tildelingen av prisen, som forhåpentlig kan skje ved Edward Snowdens personlige tilstedeværelse. Tildeling av Ossietzky-prisen 2016 til Edward Snowden vil derfor finne sted 7. juni 2017.\r\n\r\nNorsk PEN opprettholder imidlertid det årlige arrangementet 18. november for markering av den internasjonale Fengslede Forfatteres Dag. Edward Snowdens avsløringer og situasjon som varsler blir sentralt her. Snowden vil selv tale til forsamlingen via skype fra Moskva.\r\n\r\nProgrammet er på engelsk. Musikkinnslaget med Pål Moddi Knutsen er klippet vekk for å spare opphavsrettighetskostnader.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/theora/20161118-snowden-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/broadcast/20161118-snowden-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/small_thumb/20161118-snowden-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/large_thumb/20161118-snowden-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:56:14.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-11-24T11:40:20.728428Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.657082Z",
      "uploadedTime": "2016-11-24T11:44:13.733391Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/theora/20161118-snowden-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625828/large_thumb/20161118-snowden-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 623922,
      "name": "Test av ny Theora",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/theora/4750_68e162e0d91746d6ab896267e245345a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/broadcast/4750_35509d1ad1e341d880b66302c5a68243.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "rune@never.no",
      "organization": {
        "id": 99,
        "name": "never.no (test/dev-konto #1)",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1048,
        "editorName": "Rune Bjerke",
        "editorEmail": "rune@never.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:05",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-14T12:02:49.807000Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:26:01.799935Z",
      "uploadedTime": "2010-09-14T12:02:49.807000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/theora/4750_68e162e0d91746d6ab896267e245345a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626250,
      "name": "Shofar Israel fra år 70 - 1948",
      "header": "Program 2\r\nBladet Evangelisten",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626250/theora/År 70 - 1948.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626250/broadcast/År 70 - 1948.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626250/large_thumb/År 70 - 1948.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626250/original/År 70 - 1948.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-12-25T12:05:04.754172Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:26:32.198274Z",
      "uploadedTime": "2019-12-25T12:15:32.834512Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626250/theora/År 70 - 1948.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626250/large_thumb/År 70 - 1948.jpg"
    },
    {
      "id": 625425,
      "name": "MakerCon - How Making is Changing the World – and How You Can Too!",
      "header": "Jennifer Turliuk at MakerCon Nordic 2014-10-17.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625425/theora/makercon-21-2014-10-17-change-the-world-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625425/large_thumb/makercon-21-2014-10-17-change-the-world-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625425/broadcast/makercon-21-2014-10-17-change-the-world-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625425/small_thumb/makercon-21-2014-10-17-change-the-world-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:10.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.259163Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625425/theora/makercon-21-2014-10-17-change-the-world-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625425/large_thumb/makercon-21-2014-10-17-change-the-world-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625505,
      "name": "Empo TV - 25.02.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/theora/Empo-160225.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/small_thumb/Empo-160225.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/large_thumb/Empo-160225.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/broadcast/Empo-160225-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/original/Empo-160225.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:17.600000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-02-25T09:58:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:32.226335Z",
      "uploadedTime": "2016-02-25T09:58:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/theora/Empo-160225.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/large_thumb/Empo-160225.jpg"
    },
    {
      "id": 625813,
      "name": "Om beslaget i popcorn-time.no saken",
      "header": "Økokrim beslagla i vår domenet popcorn-time.no. I den forbindelse gjennomførte de beslag også hos IMC AS og deres regnskapsfører. Morten Eriksen, daglig leder i IMC AS, gir her gi sin versjon av hvordan dette opplevdes fra hans side.\r\n\r\nNUUG talk from 2016-11-08.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625813/theora/20161108-popcorntime-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625813/small_thumb/20161108-popcorntime-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625813/large_thumb/20161108-popcorntime-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625813/broadcast/20161108-popcorntime-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:58.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-11-11T06:36:27.331758Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.683955Z",
      "uploadedTime": "2016-11-11T06:38:13.436831Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625813/theora/20161108-popcorntime-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625813/large_thumb/20161108-popcorntime-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626232,
      "name": "Shofar Steinane i Samaria",
      "header": "Program 3\r\nBladet Evangelisten",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626232/theora/Shofar 26 Steinane i Samaria.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626232/broadcast/Shofar 26 Steinane i Samaria.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626232/original/Shofar 26 Steinane i Samaria.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626232/large_thumb/Shofar 26 Steinane i Samaria.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:57",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-12-19T12:20:12.727054Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:27:11.865258Z",
      "uploadedTime": "2019-12-19T12:34:27.265329Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626232/theora/Shofar 26 Steinane i Samaria.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626232/large_thumb/Shofar 26 Steinane i Samaria.jpg"
    },
    {
      "id": 625466,
      "name": "test 311015",
      "header": "test",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625466/broadcast/intro - dv.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625466/theora/intro - dv.ogv"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 125,
        "name": "400meterkunst",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1057,
        "editorName": "Aagot Rokne",
        "editorEmail": "rokne@aagot.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:59",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T11:59:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.210353Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T11:59:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625466/theora/intro - dv.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 626320,
      "name": "Shofar Davids sønn",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 16",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626320/theora/Shofar 32. Davids sønn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626320/broadcast/Shofar 32. Davids sønn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626320/large_thumb/Shofar 32. Davids sønn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626320/original/Shofar 32. Davids sønn.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:03.760000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-03-09T21:22:01.198253Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:23:07.550565Z",
      "uploadedTime": "2020-03-09T21:38:01.609454Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626320/theora/Shofar 32. Davids sønn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626320/large_thumb/Shofar 32. Davids sønn.jpg"
    },
    {
      "id": 625875,
      "name": "Gjest i stolen: Kjetil Andre Aamodt",
      "header": "Hvordan var det å ha sin egen far som trener? Var det noen du frykta ekstra mye i karrieren din? Hvilken farge har egentlig eggeplomma? Dette, og mye mer, får du svar på i dagens sending. Programleder Mats Sollid treffer skilegenden og tv-personligheten Kjetil Andre Aamodt.",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/broadcast/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/theora/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/small_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/large_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/original/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.mov"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:56.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-04-11T10:48:33.724027Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T09:06:36.542518Z",
      "uploadedTime": "2017-04-11T10:51:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/theora/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/large_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg"
    },
    {
      "id": 626248,
      "name": "Shofar Bibelen forutsa det",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 31",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626248/theora/Shofar TV program 11.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626248/broadcast/Shofar TV program 11.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626248/original/Shofar TV program 11.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626248/large_thumb/Shofar TV program 11.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:09.680000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-12-25T11:51:42.099929Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:26:45.160942Z",
      "uploadedTime": "2019-12-25T12:02:33.383623Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626248/theora/Shofar TV program 11.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626248/large_thumb/Shofar TV program 11.jpg"
    },
    {
      "id": 625599,
      "name": "Tor: Anonymous communication for the US Department of Defense...and you.",
      "header": "What do the United States Department of Defence and the\r\nElectronic Frontier Foundation have in common? They have both funded\r\nthe development of Tor (tor.eff.org), a free-software onion routing\r\nnetwork that helps people around the world use the Internet safely.\r\n\r\nThe public Tor network has 150 servers on five continents, and\r\naverages over 40Mbit/s of traffic. Our users include ordinary\r\ncitizens who want protection from identity theft and prying\r\ncorporations, corporations who want to look at a competitor's website\r\nin private, and aid workers in the Middle East who need to contact\r\ntheir home servers without fear of physical harm.\r\n\r\nRoger Dingledine give an overview of the Tor architecture, and talk\r\nabout why you'd want to use it, what security it provides, and how\r\nuser applications interface to it. He show a working Tor network, and\r\ninvite the audience to connect to it and use it.\r\n\r\nRoger Dingledine is a security and privacy researcher. While at MIT\r\nhe developed Free Haven, one of the early peer-to-peer systems that\r\nemphasized resource management while retaining anonymity for its\r\nusers. Currently he consults for the Electronic Frontier Foundation\r\nand the U.S. Navy to design and develop systems for anonymity and\r\ntraffic analysis resistance. Recent work includes anonymous\r\npublishing and communication systems, traffic analysis resistance,\r\ncensorship resistance, attack resistance for decentralized networks,\r\nand reputation.\r\n\r\nNUUG talk from 2005-04-21.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625599/theora/20050421-tor-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625599/small_thumb/20050421-tor-frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625599/large_thumb/20050421-tor-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625599/broadcast/20050421-tor-frikanalen.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:26:02.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-05-28T10:31:04.251569Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.007300Z",
      "uploadedTime": "2016-05-28T10:33:58.288117Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625599/theora/20050421-tor-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625599/large_thumb/20050421-tor-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625533,
      "name": "Empo TV - 16.04.21",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/broadcast/Empo-160421.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/theora/Empo-160421.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/large_thumb/Empo-160421.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/small_thumb/Empo-160421.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/original/Empo-160421.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:53.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-04-22T12:27:14.352352Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:28.593991Z",
      "uploadedTime": "2016-04-22T12:29:04.257595Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/theora/Empo-160421.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/large_thumb/Empo-160421.jpg"
    },
    {
      "id": 625239,
      "name": "Empo TV - del 168",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625239/theora/Empo-140213.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625239/large_thumb/Empo-140213.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625239/small_thumb/Empo-140213.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625239/broadcast/Empo-140213.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:59.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-13T12:31:11Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:27.826899Z",
      "uploadedTime": "2014-02-13T12:31:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625239/theora/Empo-140213.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625239/large_thumb/Empo-140213.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625244,
      "name": "Empo TV - del 170",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/theora/Empo-140227.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/large_thumb/Empo-140227.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/small_thumb/Empo-140227.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/broadcast/Empo-140227.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:28.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-27T04:38:38Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:03.935252Z",
      "uploadedTime": "2014-02-27T04:38:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/theora/Empo-140227.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/large_thumb/Empo-140227.jpg"
    },
    {
      "id": 625236,
      "name": "Empo TV - del 166",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/small_thumb/Empo-140130.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/broadcast/Empo-140130.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-01-30T09:10:42Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:50.049758Z",
      "uploadedTime": "2014-01-30T09:10:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg"
    },
    {
      "id": 625452,
      "name": "Eckankar: Graceful Living",
      "header": "Graceful Living",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/small_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/broadcast/Graceful_Living.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:04:47Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:55:06.383463Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:04:49Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg"
    },
    {
      "id": 625218,
      "name": "Empo TV - del 155",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/theora/Empo_131107.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/large_thumb/Empo_131107.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/small_thumb/Empo_131107.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/broadcast/Empo_131107.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-11-07T10:27:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:31:10.354332Z",
      "uploadedTime": "2013-11-07T10:27:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/theora/Empo_131107.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/large_thumb/Empo_131107.jpg"
    },
    {
      "id": 625619,
      "name": "Tales from 20 Years of Copyleft Enforcement",
      "header": "President of the Software Freedom Conservancy, Bradley M. Kuhn, shares his experiences from his work in the field.\r\n\r\nNUUG talk from 2016-06-06.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625619/theora/20160603-sfconservancy-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625619/large_thumb/20160603-sfconservancy-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625619/broadcast/20160603-sfconservancy-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625619/small_thumb/20160603-sfconservancy-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:01:10.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-06-09T12:32:47.272905Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.969239Z",
      "uploadedTime": "2016-06-09T12:34:46.243579Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625619/theora/20160603-sfconservancy-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625619/large_thumb/20160603-sfconservancy-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625397,
      "name": "Empo TV - 14.11.06",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/theora/Empo-141106.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/large_thumb/Empo-141106.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/small_thumb/Empo-141106.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/broadcast/Empo-141106.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:58.680000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:38Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:20:40.517643Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/theora/Empo-141106.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/large_thumb/Empo-141106.jpg"
    },
    {
      "id": 625410,
      "name": "Empo TV - 15.01.22",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/small_thumb/Empo-150122.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/broadcast/Empo-150122.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:09.320000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:44.851619Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg"
    },
    {
      "id": 622292,
      "name": "Medieinsp. - Bibel",
      "header": "Bibelen som vaksinasjon",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/theora/2268_4ab3ac752abd40ef949e3d5441ea5079.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/broadcast/orig_ad4e6c16558740cbbe1bc76cf614ea32.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gmn@fom.no",
      "organization": {
        "id": 93,
        "name": "Ungdom & Medier",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 1112,
        "editorName": "Geir Magnus Nyborg",
        "editorEmail": "gmn@fom.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:22.320000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T13:48:00Z",
      "updatedTime": "2024-07-25T08:03:00.220861Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T13:48:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/theora/2268_4ab3ac752abd40ef949e3d5441ea5079.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625772,
      "name": "Coreboot - fast, free and secure computer firmware",
      "header": "Coreboot is an extended firmware platform that delivers a lightning fast and secure boot experience on modern computers and embedded systems.\r\n\r\nIntroduction to coreboot ecosystem and the obstacles industry puts on our wishes of a true computer ownership that starts from open firmware. We will have a quick view of the various projects under the coreboot umbrella and how these have evolved in last 15 or so years. We shall cover topics around securing firmware, review and validation process of coreboot source and the goal of leaving minimal attack surfaces behind (keep-it-simple stupid).\r\n\r\nKyösti is a coreboot enthusiast and has been a developer since 2010, with main interests on low-level debugging tools and reverse-engineering on x86.\r\n\r\nNUUG talk from 2016-09-13.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625772/theora/20160913-coreboot-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625772/small_thumb/20160913-coreboot-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625772/broadcast/20160913-coreboot-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625772/large_thumb/20160913-coreboot-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:55.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-09-14T16:34:54.833568Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.741614Z",
      "uploadedTime": "2016-09-14T16:36:38.550496Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625772/theora/20160913-coreboot-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625772/large_thumb/20160913-coreboot-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626323,
      "name": "Shofar Israel og Iran i Bibelen og tiden",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 13",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626323/theora/Shofar 34 Israel og Iran i Bibelen og tiden..ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626323/broadcast/Shofar 34 Israel og Iran i Bibelen og tiden..dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626323/original/Shofar 34 Israel og Iran i Bibelen og tiden..mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626323/large_thumb/Shofar 34 Israel og Iran i Bibelen og tiden..jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:32.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-03-29T20:05:14.474216Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:22:35.120177Z",
      "uploadedTime": "2020-03-29T20:21:51.447026Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626323/theora/Shofar 34 Israel og Iran i Bibelen og tiden..ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626323/large_thumb/Shofar 34 Israel og Iran i Bibelen og tiden..jpg"
    },
    {
      "id": 626092,
      "name": "FSCONS 2017 - Conference Opening",
      "header": "Kacper Why and Thomas Gramstad introduce the FSCONS 2017 conference. \r\n\r\nRecorded by NUUG for FSCONS.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/theora/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/broadcast/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/original/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/large_thumb/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:52.180000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-10T22:23:47.738890Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T18:44:54.659852Z",
      "uploadedTime": "2018-12-10T22:28:46.022617Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/theora/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/large_thumb/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.jpg"
    },
    {
      "id": 626322,
      "name": "Shofar Messiah",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 12",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626322/theora/Shofar 33 Messiah.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626322/broadcast/Shofar 33 Messiah.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626322/large_thumb/Shofar 33 Messiah.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626322/original/Shofar 33 Messiah.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:03.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-03-09T21:37:03.692997Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:22:57.555100Z",
      "uploadedTime": "2020-03-09T21:49:26.110974Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626322/theora/Shofar 33 Messiah.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626322/large_thumb/Shofar 33 Messiah.jpg"
    },
    {
      "id": 625453,
      "name": "Eckankar: God is Love",
      "header": "God is Love",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/small_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/broadcast/God_Is_Love.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:05:10Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:54:51.551375Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:05:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg"
    },
    {
      "id": 626296,
      "name": "Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/broadcast/Shofar 23 Basunhøytiden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/original/Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:20.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T09:49:40.528803Z",
      "updatedTime": "2020-02-01T11:55:30.558327Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T10:04:24.076066Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 625131,
      "name": "Opprinnelsen, 09 Ekteskapet",
      "header": "Kort etter skapelsen innstiftet Gud ekteskapet. Hva forteller dette om Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/original/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/broadcast/6636_77441b4da8c74fd4baa9bdcd27aa050c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.616118Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}