List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?limit=50&offset=100&ordering=-id&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=150&ordering=-id&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?limit=50&offset=50&ordering=-id&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 627531,
      "name": "Shofar Jerusalems ødeleggelse - sørgedag i Israel",
      "header": "program 122, bladet evangelisten",
      "description": "På den jødiske kalenderen er det nå markert en merkedag for\nødeleggelsen av templet i Jerusalem. Folket minnes det som en gang har\nvært, og gjør mange ulike handlinger for å minnes, men også bønn om det\nkommende tempel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/theora/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/broadcast/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/large_thumb/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/original/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:26.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-26T07:58:01.210072Z",
      "updatedTime": "2022-07-26T08:32:09.967599Z",
      "uploadedTime": "2022-07-26T08:10:01.347235Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/theora/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/large_thumb/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627530,
      "name": "Den første oppstandelsen",
      "header": "Paulus ønsket den...",
      "description": "Paulus ønsket den...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/theora/Den f�rste oppstandelsen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/broadcast/Den f�rste oppstandelsen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/large_thumb/Den f�rste oppstandelsen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/original/Den f�rste oppstandelsen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:12.066667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:51:30.000821Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:39:29.537910Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T11:16:08.668048Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/theora/Den f�rste oppstandelsen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/large_thumb/Den f�rste oppstandelsen.jpg"
    },
    {
      "id": 627529,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Et nordisk folk",
      "description": "Et nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:48:30.477326Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:16:07.076397Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T10:49:27.779071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627528,
      "name": "Shofar Bibelen har rett",
      "header": "program 121, bladet evangelisten",
      "description": "Det er svært mye med livet og vandringen til oss mennesker som\nhar med Bibelen å gjøre. Hverdag som helg, høytid og fridager. Gud har\ngitt oss ordninger for hjemmet og samfunnet. Livets lykke er å følge\nordninger Gud har gitt oss.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/theora/Shofar 133 Bibelen har rett.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/broadcast/Shofar 133 Bibelen har rett.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/large_thumb/Shofar 133 Bibelen har rett.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/original/Shofar 133 Bibelen har rett.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:49.580000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-19T07:27:34.055439Z",
      "updatedTime": "2022-07-19T07:58:31.228363Z",
      "uploadedTime": "2022-07-19T07:37:51.676980Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/theora/Shofar 133 Bibelen har rett.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/large_thumb/Shofar 133 Bibelen har rett.jpg"
    },
    {
      "id": 627527,
      "name": "Shofar Utan Israel stopper verden",
      "header": "Program 120, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er svært mange saker fra Israel som preger vår hverdag. Det\ngjelder teknologi, helse og kultur for å nevne noe. Bibelen og\nhelligdager for å nevne noe annet. Uten Israel stopper verden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/broadcast/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/original/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-13T06:56:38.994057Z",
      "updatedTime": "2022-07-13T08:20:48.812348Z",
      "uploadedTime": "2022-07-13T07:59:49.634490Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627525,
      "name": "Shofar Utan Israel stopper verden",
      "header": "Program120, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er svært mange saker fra Israel som preger vår hverdag. Det\ngjelder teknologi, helse og kultur for å nevne noe. Bibelen og\nhelligdager for å nevne noe annet. Uten Israel stopper verden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/broadcast/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/original/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-12T23:15:13.738700Z",
      "updatedTime": "2022-07-13T00:28:07.062764Z",
      "uploadedTime": "2022-07-13T00:07:05.724194Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627524,
      "name": "Shofar En reise på Judeas og Samarias fjell",
      "header": "Program 119, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/broadcast/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/original/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:01.940000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-05T07:36:56.142538Z",
      "updatedTime": "2022-07-05T08:25:37.110592Z",
      "uploadedTime": "2022-07-05T08:00:51.707405Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
    },
    {
      "id": 627523,
      "name": "Shofar En reise på Judeas og Samarias fjell",
      "header": "Program 118, Bladet evangelisten",
      "description": "En reise å på Judea og Samarias fjell i Israel, er en reise i \nkjent Bibelhistorie. Det er også mye annet viktig historie knyttet til \ndenne fjellkjeden i landet. Bibelen er boken som knytter både folket og \nlandet sammen. Jerusalems er Israels hovedsted.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/broadcast/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/original/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:01.940000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-04T23:51:37.144459Z",
      "updatedTime": "2022-07-05T01:03:40.163959Z",
      "uploadedTime": "2022-07-05T00:38:55.388911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
    },
    {
      "id": 627522,
      "name": "Oppstandelsen og hva vi tror på",
      "header": "Nyttig og vite",
      "description": "Nyttig og vite",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/theora/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/broadcast/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/original/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/large_thumb/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:03.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T10:36:55.487317Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T11:04:11.633762Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T10:37:58.925398Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/theora/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/large_thumb/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....jpg"
    },
    {
      "id": 627521,
      "name": "Shofar Landet heter Israel",
      "header": "program 117, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/broadcast/Shofar 130 Landet heter Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/original/Shofar 130 Landet heter Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T08:33:17.731530Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T09:21:09.109237Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T08:59:13.616175Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627520,
      "name": "Shofar Landet heter Israel",
      "header": "program 117, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/broadcast/Shofar 130 Landet heter Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/original/Shofar 130 Landet heter Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T08:19:55.858928Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T08:58:53.065957Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T08:36:14.252036Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627519,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Betania - Bilde på Israel",
      "header": "Program 117, Bladet evangelisten",
      "description": "Det sendes bud etter Jesus om at Lasarus var syk. Det endte med \nat Lasarus døde. Etter fire døgn ropte Jesus Lasarus ut av graven. Det \nhele er et bilde på gjenopprettelsen av staten Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/broadcast/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/original/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:34.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-21T09:35:01.131150Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T10:07:08.375275Z",
      "uploadedTime": "2022-06-21T09:47:35.506817Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627518,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Betania - Bilde på Israel",
      "header": "Program 117, Bladet evangelisten",
      "description": "Det sendes bud etter Jesus om at Lasarus var syk. Det endte med \nat Lasarus døde. Etter fire døgn ropte Jesus Lasarus ut av graven. Det \nhele er et bilde på gjenopprettelsen av staten Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/broadcast/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/original/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:34.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-21T07:21:59.875072Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T07:52:02.022969Z",
      "uploadedTime": "2022-06-21T07:32:44.012306Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627517,
      "name": "DemonstrasjonBaseavtaleJuni",
      "header": "Dagen før Stortinget vedtok de grunnlovsstridige baseavtalene som ga usa suverenitet over norsk territorium, samlet bevisste samfunnsborgere seg på Eidsvoll plass og markerte sin misnøye mot galskapen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/theora/Markering ved Stortinget 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/broadcast/Markering ved Stortinget 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/original/Markering ved Stortinget 2.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/large_thumb/Markering ved Stortinget 2.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:09:47.720000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-20T13:40:34.904528Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T07:10:08.103535Z",
      "uploadedTime": "2022-06-20T13:59:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/theora/Markering ved Stortinget 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/large_thumb/Markering ved Stortinget 2.jpg"
    },
    {
      "id": 627494,
      "name": "Shofar Israel er en hage",
      "header": "Program 116, Bladet evangelisten",
      "description": "Når Gud gjør noe viktig, er det alltid i en hage. I skapelsen er \ndet Edens hage. I Jerusalem er korset og graven tom. Frelseshistorien \nskjedde i en hage. I dag ser vi landet Israel og profetiene omtaler det \nhele som en hage i Midtøsten.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/theora/Shofar 128 Israel er en hage.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/broadcast/Shofar 128 Israel er en hage.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/original/Shofar 128 Israel er en hage.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/large_thumb/Shofar 128 Israel er en hage.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:32.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-14T07:58:44.965658Z",
      "updatedTime": "2022-06-15T19:51:53.689296Z",
      "uploadedTime": "2022-06-15T19:28:43.339090Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/theora/Shofar 128 Israel er en hage.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/large_thumb/Shofar 128 Israel er en hage.jpg"
    },
    {
      "id": 627493,
      "name": "NUUG Meetup 2022-06-07: Free Software for Fabrication",
      "header": "Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/theora/20220607-fabrication.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/broadcast/20220607-fabrication.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/original/20220607-fabrication.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/large_thumb/20220607-fabrication.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:57",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-10T11:00:04.326127Z",
      "updatedTime": "2022-06-15T19:28:22.507078Z",
      "uploadedTime": "2022-06-15T18:32:01.200399Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/theora/20220607-fabrication.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/large_thumb/20220607-fabrication.jpg"
    },
    {
      "id": 627484,
      "name": "Shofar Et gjenforent Jerusalem",
      "header": "program 115, bladet evangelisten",
      "description": "Jerusalems dagen minnes et gjenforenet Jerusalem. Hvert år blir \ndette markert. Ingen løgnpropaganda eller militærmakt kunne utslette \nstaten Israel. Dette landet og folket er kommet for å bli, og snart vil \nderes konge komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/broadcast/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/original/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-07T07:21:51.852086Z",
      "updatedTime": "2022-06-07T08:18:48.040380Z",
      "uploadedTime": "2022-06-07T07:54:37.617335Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627483,
      "name": "Shofar Et gjenforent Jerusalem",
      "header": "Program 115, bladet evangelisten",
      "description": "Jerusalems dagen minnes et gjenforenet Jerusalem. Hvert år blir \ndette markert. Ingen løgnpropaganda eller militærmakt kunne utslette \nstaten Israel. Dette landet og folket er kommet for å bli, og snart vil \nderes konge komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/broadcast/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/original/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-07T07:02:44.557919Z",
      "updatedTime": "2022-06-07T07:54:28.668615Z",
      "uploadedTime": "2022-06-07T07:29:38.909463Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627482,
      "name": "Gud, Jehova, Jesus og Den Hellige Ånd",
      "header": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "description": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/broadcast/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/original/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:14.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-04T06:25:21.552117Z",
      "updatedTime": "2022-06-04T06:54:40.215899Z",
      "uploadedTime": "2022-06-04T06:26:59.934552Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
    },
    {
      "id": 627436,
      "name": "Shofar Fader vår - Bønnen Jesus lærte oss",
      "header": "program 114, bladet evangelisten",
      "description": "Disiplene hadde sett Jesus be. De hadde hørt han be og hvordan\nhan prioriterte bønnen. Derfor ber disiplene om at Jesus må lære dem og\nbe. Bønnen er viktig for hvert enkelt menneske og for nasjonen Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/broadcast/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/original/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:42.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-31T06:18:15.913939Z",
      "updatedTime": "2022-05-31T06:53:24.599304Z",
      "uploadedTime": "2022-05-31T06:30:57.648191Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg"
    },
    {
      "id": 627435,
      "name": "Læren er viktig",
      "header": "Undervisning",
      "description": "Undervisning",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/theora/L�ren er viktig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/broadcast/L�ren er viktig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/large_thumb/L�ren er viktig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/original/L�ren er viktig.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:40.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-29T13:47:02.420082Z",
      "updatedTime": "2022-05-29T14:15:58.837682Z",
      "uploadedTime": "2022-05-29T13:49:12.153611Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/theora/L�ren er viktig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/large_thumb/L�ren er viktig.jpg"
    },
    {
      "id": 627402,
      "name": "Palestina og pressfrihet",
      "header": "trond",
      "description": "informasjon",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/theora/2022-05-17 17-23-03.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/broadcast/2022-05-17 17-23-03.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/original/2022-05-17 17-23-03.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/large_thumb/2022-05-17 17-23-03.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:09.680000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-25T07:44:42.479743Z",
      "updatedTime": "2022-06-03T13:14:11.184003Z",
      "uploadedTime": "2022-05-25T07:47:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/theora/2022-05-17 17-23-03.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/large_thumb/2022-05-17 17-23-03.jpg"
    },
    {
      "id": 627401,
      "name": "Shofar Pinsens hemmelighet",
      "header": "proggram 113, bladet evangelisten",
      "description": "Pinse er en av Herrens syv høytider. Den har med Guds Ånds komme \ntil jorden. Hele Guds menighet er døpt med Den Hellige Ånd. Varemerke \nfor Ånden er Bibelen. En dag vil Gud fylle en hele Israels nasjon med \nsin Ånd – da følger de Ordet.sin Ånd – da følger de Ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/theora/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/broadcast/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/original/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/large_thumb/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.160000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-24T06:44:35.057639Z",
      "updatedTime": "2022-05-24T07:23:48.135126Z",
      "uploadedTime": "2022-05-24T07:01:41.564017Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/theora/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/large_thumb/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.jpg"
    },
    {
      "id": 627399,
      "name": "Protest28AprilBaseavtaleUSA",
      "header": "Appeller mot baseavtale med USA. Protest foran Stortinget 28. april 2022",
      "description": "Protest i Oslo 28. april mot baseavtale med USA",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/theora/2022-04-28-imot-baseavtale.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/broadcast/2022-04-28-imot-baseavtale.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/large_thumb/2022-04-28-imot-baseavtale.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/original/2022-04-28-imot-baseavtale.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:38:25.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-23T09:01:26.674219Z",
      "updatedTime": "2022-05-23T10:58:59.625186Z",
      "uploadedTime": "2022-05-23T09:36:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/theora/2022-04-28-imot-baseavtale.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/large_thumb/2022-04-28-imot-baseavtale.jpg"
    },
    {
      "id": 627392,
      "name": "Ære til martyr Sherin",
      "header": "Ære til martyr Sherin",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/theora/�re til martyr Sherin.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/broadcast/�re til martyr Sherin.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/large_thumb/�re til martyr Sherin.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/original/�re til martyr Sherin.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:50.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-18T13:34:49.735746Z",
      "updatedTime": "2022-05-18T13:53:10.826163Z",
      "uploadedTime": "2022-05-18T13:45:10.489900Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/theora/�re til martyr Sherin.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/large_thumb/�re til martyr Sherin.jpg"
    },
    {
      "id": 627391,
      "name": "Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds)",
      "header": "Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/theora/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/broadcast/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/large_thumb/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/original/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:16.766667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-18T10:01:04.805278Z",
      "updatedTime": "2022-05-23T11:29:05.131990Z",
      "uploadedTime": "2022-05-18T10:13:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/theora/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/large_thumb/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).jpg"
    },
    {
      "id": 627389,
      "name": "Shofar Kristi himmelfartsdag",
      "header": "program 112, bladet evangelisten",
      "description": "Kristi himmelfartsdag minner oss om Jesu gjenkomst til Oljeberget\nved Jerusalem. Det blir en begivenhet alle vil se. Bortrykkelsen av Guds\nmenigheten er en annen nær begivenhet som Bibelen forteller, men den er\nnoe som skjer plutselig.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/theora/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/broadcast/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/original/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/large_thumb/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:31.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-17T12:51:10.112910Z",
      "updatedTime": "2022-05-17T14:00:30.794596Z",
      "uploadedTime": "2022-05-17T13:36:10.961621Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/theora/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/large_thumb/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.jpg"
    },
    {
      "id": 627345,
      "name": "Someones someone",
      "header": "TWR",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627345/theora/Will You Be Someone's Someone .ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627345/broadcast/Will You Be Someone's Someone .dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627345/large_thumb/Will You Be Someone's Someone .jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627345/original/Will You Be Someone's Someone .mp4"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:02:53.833333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-11T19:28:30.920724Z",
      "updatedTime": "2022-05-11T19:31:28.081482Z",
      "uploadedTime": "2022-05-11T19:29:59.431585Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627345/theora/Will You Be Someone's Someone .ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627345/large_thumb/Will You Be Someone's Someone .jpg"
    },
    {
      "id": 627343,
      "name": "Shofar Israel -74år",
      "header": "program 111, bladet evangelisten",
      "description": "Israels Gud har et geografisk område i verdens som Han omtaler som sin eiendom. Det er landet Israel. Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk, og Jerusalem er Guds by. I Bibelen får vi vite hva planer Gud har. Guds Ord er veikartet til fred for alle mennesker.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/theora/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/broadcast/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/large_thumb/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/original/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:30.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-11T05:35:39.909584Z",
      "updatedTime": "2022-05-11T06:15:47.033158Z",
      "uploadedTime": "2022-05-11T05:52:18.485068Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/theora/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/large_thumb/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627342,
      "name": "Gudebildet",
      "header": "Til ettertanke",
      "description": "Til ettertanke",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/theora/Gudebildet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/broadcast/Gudebildet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/large_thumb/Gudebildet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/original/Gudebildet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:51.533333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-10T18:12:15.175264Z",
      "updatedTime": "2022-05-10T18:41:09.936820Z",
      "uploadedTime": "2022-05-10T18:14:06.922580Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/theora/Gudebildet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/large_thumb/Gudebildet.jpg"
    },
    {
      "id": 627335,
      "name": "Shofar Kongen over jødene er oppstått",
      "header": "Bladet evangelisten",
      "description": "Jesu oppstandelse forteller om førstegrøden. Jesus sette seg ved\nMajestetens høgre hand i himmelen, og Faderen sier til han at han er\nbåde konge og prest. Jesu oppstandelse har en viktig betydning for\nIsrael og David trone i Jerusalem.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/theora/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/broadcast/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/original/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/large_thumb/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:31.660000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T13:22:48.821438Z",
      "updatedTime": "2022-05-03T14:33:58.372391Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:05:00.989675Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/theora/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/large_thumb/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627334,
      "name": "Refleksjoner om Ukraina-krigen",
      "header": "",
      "description": "Mariëlle Leraand, Ola Tunander og Lars Borgersrud innleder om krigen i Ukraina",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/broadcast/Ukrainakrigen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/original/Ukrainakrigen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:39:13.380000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T06:03:52.791413Z",
      "updatedTime": "2022-07-27T05:46:19.273264Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:36:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
    },
    {
      "id": 627330,
      "name": "Shofar Herren kommer med fremtid og håp",
      "header": "Program 109, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er krig og uro. Mat, klima og strømkrise. Mange sliter med\nsin eigen identitet. Bibelen har noe å lære oss og nå er tiden å søke\nGud. Bibelen har gitt Israel både sabbatsdag og sabbatsår. Dette er\nordninger til berikelser og rommer et evangelisk innhold.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/theora/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/broadcast/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/large_thumb/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/original/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:49.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-26T17:45:20.323186Z",
      "updatedTime": "2022-04-26T18:29:41.578700Z",
      "uploadedTime": "2022-04-26T18:04:54.807351Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/theora/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/large_thumb/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .jpg"
    },
    {
      "id": 627327,
      "name": "Krigen i Ukraina. En mulig løsning",
      "header": "Krigen i Ukraina. En mulig løsning",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/theora/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/broadcast/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/original/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/large_thumb/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:27.583333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-25T07:34:26.834044Z",
      "updatedTime": "2022-04-25T07:44:33.963641Z",
      "uploadedTime": "2022-04-25T07:37:32.094564Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/theora/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/large_thumb/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.jpg"
    },
    {
      "id": 627326,
      "name": "Hvem er Jehova og Jesus?",
      "header": "Viktig program",
      "description": "Viktig program",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/theora/Hvem er Jehova og Jesus_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/broadcast/Hvem er Jehova og Jesus_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/large_thumb/Hvem er Jehova og Jesus_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/original/Hvem er Jehova og Jesus_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:53:23.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-24T10:02:46.001529Z",
      "updatedTime": "2022-04-24T10:30:14.876677Z",
      "uploadedTime": "2022-04-24T10:04:37.104309Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/theora/Hvem er Jehova og Jesus_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/large_thumb/Hvem er Jehova og Jesus_.jpg"
    },
    {
      "id": 627325,
      "name": "De to hovedpersonene i universet",
      "header": "En grei klargjøring",
      "description": "En grei klargjøring",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/theora/De to hovedpersonene i universet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/broadcast/De to hovedpersonene i universet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/large_thumb/De to hovedpersonene i universet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/original/De to hovedpersonene i universet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:04.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-22T12:21:38.947334Z",
      "updatedTime": "2022-04-22T12:48:08.195605Z",
      "uploadedTime": "2022-04-22T12:23:50.419176Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/theora/De to hovedpersonene i universet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/large_thumb/De to hovedpersonene i universet.jpg"
    },
    {
      "id": 627323,
      "name": "Shofar Lammet og førstegrøden",
      "header": "program 107, bladet evangelisten,",
      "description": "Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra \nFaraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i \nJerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på \nevangeliet og det profetiske ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/theora/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/broadcast/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/original/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/large_thumb/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:09.860000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-19T15:11:26.173547Z",
      "updatedTime": "2022-04-19T15:49:34.700601Z",
      "uploadedTime": "2022-04-19T15:26:32.829575Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/theora/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/large_thumb/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627322,
      "name": "Hva er Guds navn?",
      "header": "Hva er Guds navn, og hva med treenigheten?",
      "description": "Hva er Guds navn, og hva med treenigheten?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/theora/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/broadcast/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/large_thumb/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/original/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:28.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:36:50.513095Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T10:49:41.347117Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T10:25:17.399581Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/theora/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/large_thumb/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627321,
      "name": "Treenigheten, hva er det?",
      "header": "Et oppgjør med barnetroen",
      "description": "Et oppgjør med barnetroen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/theora/Treenigheten, hva er det_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/broadcast/Treenigheten, hva er det_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/large_thumb/Treenigheten, hva er det_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/original/Treenigheten, hva er det_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:40.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:34:01.744100Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T10:25:15.619711Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T09:59:49.661508Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/theora/Treenigheten, hva er det_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/large_thumb/Treenigheten, hva er det_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627320,
      "name": "Jehova og Jesus Kristus",
      "header": "Bibelens Gud",
      "description": "Bibelenes Gud",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/theora/Jehova og Jesus Kristus (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/broadcast/Jehova og Jesus Kristus (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/large_thumb/Jehova og Jesus Kristus (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/original/Jehova og Jesus Kristus (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:58.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:29:44.351938Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T09:59:47.187559Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T09:31:35.350941Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/theora/Jehova og Jesus Kristus (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/large_thumb/Jehova og Jesus Kristus (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627284,
      "name": "Jerusalem! Uro og opprør der",
      "header": "Jerusalem! Uro og opprør der",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/theora/Jerusalem! Uro og oppr�r der.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/broadcast/Jerusalem! Uro og oppr�r der.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/large_thumb/Jerusalem! Uro og oppr�r der.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/original/Jerusalem! Uro og oppr�r der.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:48.666667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-15T22:06:44.053802Z",
      "updatedTime": "2022-04-15T22:13:01.256195Z",
      "uploadedTime": "2022-04-15T22:09:49.012249Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/theora/Jerusalem! Uro og oppr�r der.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/large_thumb/Jerusalem! Uro og oppr�r der.jpg"
    },
    {
      "id": 627279,
      "name": "Shofar Påsken og førstegrøden",
      "header": "Program 107, Bladet Evangelisten, Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra Faraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i Jerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på evangeliet og det profetiske ordet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/theora/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/broadcast/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/original/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/large_thumb/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:31.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-12T15:57:20.701772Z",
      "updatedTime": "2022-04-12T16:36:34.826971Z",
      "uploadedTime": "2022-04-12T16:13:02.650999Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/theora/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/large_thumb/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627278,
      "name": "Ukraina og Informasjon krigen",
      "header": "Ukraina og Informasjon krigen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/theora/Ukraina og Informasjon krigen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/broadcast/Ukraina og Informasjon krigen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/original/Ukraina og Informasjon krigen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/large_thumb/Ukraina og Informasjon krigen.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:01.583333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-12T14:50:56.671973Z",
      "updatedTime": "2022-04-21T06:20:12.512913Z",
      "uploadedTime": "2022-04-12T14:56:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/theora/Ukraina og Informasjon krigen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627278/large_thumb/Ukraina og Informasjon krigen.jpg"
    },
    {
      "id": 627277,
      "name": "Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv",
      "header": "Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/theora/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/broadcast/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/original/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/large_thumb/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:08.360000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T21:01:31.254187Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T21:18:58.785381Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T21:11:30.275847Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/theora/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/large_thumb/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.jpg"
    },
    {
      "id": 627276,
      "name": "Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina)",
      "header": "Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina)",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/theora/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/broadcast/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/original/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/large_thumb/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:54.791667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T20:51:47.074828Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T21:05:51.654500Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T20:59:32.677287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/theora/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/large_thumb/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).jpg"
    },
    {
      "id": 627275,
      "name": "Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina",
      "header": "Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/theora/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/broadcast/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/large_thumb/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/original/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.720000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T20:46:29.382769Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T20:59:31.415062Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T20:53:43.138157Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/theora/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/large_thumb/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627224,
      "name": "TAK - Ukraina – Palestina. Kriger",
      "header": "Ukraina – Palestina. Kriger",
      "description": "Ukraina – Palestina. Kriger",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/theora/Krigen i Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/broadcast/Krigen i Ukraina.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/original/Krigen i Ukraina.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/large_thumb/Krigen i Ukraina.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:10.640000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-09T12:03:34.396013Z",
      "updatedTime": "2022-03-22T22:06:45.928906Z",
      "uploadedTime": "2022-03-09T12:05:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/theora/Krigen i Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/large_thumb/Krigen i Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627223,
      "name": "Shofar Purim feiring i Issrael",
      "header": "Program nr. 102, Bladet evangelisten, Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med begivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim handler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som blir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/broadcast/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/original/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:03.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-09T07:08:43.870777Z",
      "updatedTime": "2022-03-09T08:13:24.864442Z",
      "uploadedTime": "2022-03-09T07:47:46.093377Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627221,
      "name": "Shofar Purim feiring i Israel",
      "header": "Program 102, Bladet evangelisten, Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med begivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim handler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som blir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/broadcast/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/original/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:03.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-08T17:20:27.268470Z",
      "updatedTime": "2022-03-08T18:24:52.959345Z",
      "uploadedTime": "2022-03-08T17:58:44.687371Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627220,
      "name": "Shofar Jødene kommer hjem",
      "header": "program 101,bladet evangelisten,Israel er lilleviseren på Guds klokke. Landet har en stor tilvekst av jøder som kommer fra alle deler av verden og bosetter seg i fedrenes land. Landet blomstrer, frukt og grønnsaker eksporteres verden over. Bibelens profetier er aktive. Israels Gud er trofast.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/theora/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/broadcast/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/original/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/large_thumb/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:12.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-02T00:00:31.407958Z",
      "updatedTime": "2022-03-02T00:46:28.610687Z",
      "uploadedTime": "2022-03-02T00:22:33.668253Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/theora/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/large_thumb/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.jpg"
    }
  ]
}