List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&ordering=-updated_time
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3598,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&ordering=-updated_time&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 627082,
      "name": "Shofar Betlehem i Juda",
      "header": "program 88, bladet evangelisten,Advent og jul kommer fra Bibelen og er Israels historie. Begivenhetene med Jesu komme har betydning for alle mennesker. Ingen kunne stoppe Jesu første komme, - like lite som det har med Jesu gjenkomst. Lykkelig er hver den som lar seg opplyse av Guds Ord. Bibelen adventsboken som forteller Jesu komme.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/theora/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/broadcast/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/original/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/large_thumb/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:42.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-30T21:56:20.706270Z",
      "updatedTime": "2021-11-30T22:26:28.139454Z",
      "uploadedTime": "2021-11-30T22:12:56.498334Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/theora/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/large_thumb/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627081,
      "name": "Fn Solidaritetsdag Palestina",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/theora/FN Solidaritetsdagen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/broadcast/FN Solidaritetsdagen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/large_thumb/FN Solidaritetsdagen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/original/FN Solidaritetsdagen.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:02.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn",
        "Samfunn",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-29T13:03:59.767159Z",
      "updatedTime": "2021-11-29T13:11:16.847682Z",
      "uploadedTime": "2021-11-29T13:06:21.341553Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/theora/FN Solidaritetsdagen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/large_thumb/FN Solidaritetsdagen.jpg"
    },
    {
      "id": 627080,
      "name": "FNs Internasjonale dag for barn",
      "header": "20. Nov FNs Internasjonale dag for barn",
      "description": "FNs Internasjonale dag for barn hos Urtehagen Stiftelse og Urtehagen International.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/theora/FNs Internasjonale dag for barn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/broadcast/FNs Internasjonale dag for barn.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/original/FNs Internasjonale dag for barn.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/large_thumb/FNs Internasjonale dag for barn.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:03.240000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-24T11:28:42.895554Z",
      "updatedTime": "2021-11-24T11:39:42.752166Z",
      "uploadedTime": "2021-11-24T11:35:07.706901Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/theora/FNs Internasjonale dag for barn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/large_thumb/FNs Internasjonale dag for barn.jpg"
    },
    {
      "id": 627079,
      "name": "Shofar Israels nasjonalfugl gjester Norge",
      "header": "program 88, bladet evangelisten, I begynnelsen av november gjestet Israels nasjonalfugl øykommunen vest for Bergen, Øygarden. Fuglen minnet oss om Israel og det jødiske folket – og mange andre sannheter som Bibelen omtaler om forskjellige arter og fortellinger! Evangeliske og profetiske lærdommer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/theora/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/broadcast/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/large_thumb/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/original/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:26.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-23T23:01:59.883011Z",
      "updatedTime": "2021-11-23T23:25:47.130343Z",
      "uploadedTime": "2021-11-23T23:08:57.299652Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/theora/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/large_thumb/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627078,
      "name": "FN Barnedag",
      "header": "Fns Internasjonale dag for barn",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627078/theora/Untitled Project.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627078/broadcast/Untitled Project.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627078/large_thumb/Untitled Project.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627078/original/Untitled Project.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:03.240000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-23T09:48:34.308265Z",
      "updatedTime": "2021-11-23T09:55:38.421103Z",
      "uploadedTime": "2021-11-23T09:51:01.369109Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627078/theora/Untitled Project.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627078/large_thumb/Untitled Project.jpg"
    },
    {
      "id": 627077,
      "name": "Shofar Israel er et lys for nasjonene",
      "header": "Program 87, bladet evangelisten, Dagen og sollyset hver dag, er et vitnesbyrd om at Israels Gud er trofast. Blomsten søker lyset, slik jødene nå søker til fedrenes land. Lykkelig er hver den som søker det Sanne lys. Jesus er verdens lys.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/theora/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/broadcast/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/large_thumb/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/original/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:15.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-19T14:28:13.033143Z",
      "updatedTime": "2021-11-19T14:50:42.174439Z",
      "uploadedTime": "2021-11-19T14:38:20.859430Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/theora/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/large_thumb/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626957,
      "name": "Åpen høring i Stortingets finanskomité",
      "header": "Høring fra Stortingets finanskomité",
      "description": "Storingets åpne høring",
      "files": {},
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:35:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-22T16:35:24.797460Z",
      "updatedTime": "2021-11-19T09:12:25.989174Z",
      "uploadedTime": "2021-10-22T16:33:20Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 626755,
      "name": "Direkte fra Piksel Bergen",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "04:00:00",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T16:28:31.527476Z",
      "updatedTime": "2021-11-18T20:49:00.946704Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T16:29:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626755/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 627075,
      "name": "Shofar Oliven-Sannheter fra Israel",
      "header": "program 86, bladet evangelisten, Olivenfrukten er sentral i bibelfortellingene og i det daglige Israel. Frukten er velsignelse fra Herren og har et bredt og viktig bruktsfelt.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/theora/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/broadcast/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/original/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/large_thumb/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:34.240000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-14T21:27:48.309160Z",
      "updatedTime": "2021-11-14T21:54:21.573909Z",
      "uploadedTime": "2021-11-14T21:39:59.912259Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/theora/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/large_thumb/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627073,
      "name": "Shofar Paulus- forbilde på Israels historie",
      "header": "Program 85, bladet evangelisten, Paulus si livsreise har mange paralleller til Israels historie. Og vi ser at Herren har mange veier for å føre både den enkelte og Israel frem til seier. Det er Herren mektig til å gjøre.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/theora/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/broadcast/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/large_thumb/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/original/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:39.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-08T21:54:32.594279Z",
      "updatedTime": "2021-11-08T22:17:38.281731Z",
      "uploadedTime": "2021-11-08T22:04:37.399160Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/theora/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/large_thumb/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626956,
      "name": "Fortellingen om SAMA",
      "header": "Fortellingen om SAMA 2",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/broadcast/Fortellingen om SAMA 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/original/Fortellingen om SAMA 2.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:06.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T22:37:26.041986Z",
      "updatedTime": "2021-11-08T18:36:10.583585Z",
      "uploadedTime": "2021-10-20T22:40:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
    },
    {
      "id": 627072,
      "name": "Erkebiskop Hanna fra okkupert Jerusalem. Israels terrorisme.",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/theora/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/broadcast/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/large_thumb/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/original/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:04.040000",
      "categories": [
        "Minoriteter",
        "Religion/livssyn",
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-05T10:20:28.237494Z",
      "updatedTime": "2021-11-05T10:45:05.464262Z",
      "uploadedTime": "2021-11-05T10:34:49.207289Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/theora/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/large_thumb/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.jpg"
    },
    {
      "id": 627069,
      "name": "Guds løfter før og etter",
      "header": "Abrahams løfter gjelder også idag",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/theora/Guds l�fter f�r og etter....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/broadcast/Guds l�fter f�r og etter....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/original/Guds l�fter f�r og etter....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/large_thumb/Guds l�fter f�r og etter....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:06.766667",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-05T08:57:31.898775Z",
      "updatedTime": "2021-11-05T09:24:42.918156Z",
      "uploadedTime": "2021-11-05T08:59:33.358173Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/theora/Guds l�fter f�r og etter....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/large_thumb/Guds l�fter f�r og etter....jpg"
    },
    {
      "id": 627036,
      "name": "Fra Abraham til Kaukasus",
      "header": "Mer historie om Kaukasus og Silkeveien",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/theora/Fra Abraham til Kaukasus.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/broadcast/Fra Abraham til Kaukasus.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/large_thumb/Fra Abraham til Kaukasus.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/original/Fra Abraham til Kaukasus.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:46.633333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:28:04.055089Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T07:31:01.975444Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T07:04:20.103287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/theora/Fra Abraham til Kaukasus.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/large_thumb/Fra Abraham til Kaukasus.jpg"
    },
    {
      "id": 627035,
      "name": "Kaukasus og Silkeveien",
      "header": "En historie vi aldri blir ferdig med",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/theora/Kaukasus og Silkeveien.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/broadcast/Kaukasus og Silkeveien.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/original/Kaukasus og Silkeveien.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/large_thumb/Kaukasus og Silkeveien.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:40.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:24:38.504468Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T07:04:17.088020Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T06:43:41.176892Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/theora/Kaukasus og Silkeveien.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/large_thumb/Kaukasus og Silkeveien.jpg"
    },
    {
      "id": 627034,
      "name": "Kaukasuspasset",
      "header": "",
      "description": "En serie til å bli klok av",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/theora/Kaukasus passet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/broadcast/Kaukasus passet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/large_thumb/Kaukasus passet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/original/Kaukasus passet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:45:47.700000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:19:29.494131Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T06:43:39.753558Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T06:21:27.949190Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/theora/Kaukasus passet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/large_thumb/Kaukasus passet.jpg"
    },
    {
      "id": 627033,
      "name": "Shofar Honning i bibelen og Israel",
      "header": "Program 84, bladet evangelisten, Honning i Israel har mye omtale i Bibelen. Her er noen lærdommer og fortellinger. Jesus fikk honningkake i Jerusalem, men produktet ble også mye brukt til legedom.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/theora/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/broadcast/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/original/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/large_thumb/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.040000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-31T22:27:51.631987Z",
      "updatedTime": "2021-10-31T22:53:44.854702Z",
      "uploadedTime": "2021-10-31T22:40:32.713936Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/theora/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/large_thumb/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626963,
      "name": "Protestmøte 8. oktober, innlegg av Geir Hem",
      "header": "På Litteraturhuset 8. oktober ble det arrangert et protestmøte mot avgivelse av norsk suverenitet til usa. Geir Hem var en av innlederne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/theora/GeirProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/broadcast/GeirProtestmotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/large_thumb/GeirProtestmotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/original/GeirProtestmotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:23.040000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-27T19:25:28.762295Z",
      "updatedTime": "2021-10-30T11:58:16.638191Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T23:36:40Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/theora/GeirProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/large_thumb/GeirProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626813,
      "name": "Stortings-tv",
      "header": "1 times",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/broadcast/Stortinget_60min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/original/Stortinget_60min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-29T09:55:09.261221Z",
      "updatedTime": "2021-10-30T11:32:20.369565Z",
      "uploadedTime": "2021-05-29T11:54:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg"
    },
    {
      "id": 626999,
      "name": "asdf",
      "header": "asdf",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626999/theora/Abstract - 26011.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626999/broadcast/Abstract - 26011.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626999/large_thumb/Abstract - 26011.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626999/original/Abstract - 26011.mp4"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.033333",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-28T23:40:55.075876Z",
      "updatedTime": "2021-10-28T23:41:12.644233Z",
      "uploadedTime": "2021-10-28T23:41:05.844374Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626999/theora/Abstract - 26011.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626999/large_thumb/Abstract - 26011.jpg"
    },
    {
      "id": 626812,
      "name": "Stortings-tv 15 minutter",
      "header": "Plakat for Stortings-tv",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/theora/Stortinget_15min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/broadcast/Stortinget_15min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/large_thumb/Stortinget_15min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/original/Stortinget_15min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-28T09:58:02.219453Z",
      "updatedTime": "2021-10-28T08:10:31.948747Z",
      "uploadedTime": "2021-05-28T10:21:57Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/theora/Stortinget_15min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626812/large_thumb/Stortinget_15min.jpg"
    },
    {
      "id": 626962,
      "name": "Protestmøtet 8. okt., innlegg av Fredrik Heffermehl",
      "header": "Den 8. oktober 2021 holdt Fredrik Heffermehl åpningsinnlegget på protestmøtet mot avståelse av norsk suverenitet til usa.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/broadcast/HeffermehlProtestmotet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/original/HeffermehlProtestmotet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:24.840000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-26T20:51:40.947013Z",
      "updatedTime": "2021-10-27T19:22:51.601575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T02:17:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626960,
      "name": "Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet 8. oktober",
      "header": "Den 8. oktober var det protestmøte på Litteraturhuset mot baseavtalen om avståelse av suverenitet av norsk territorium til USA i hensikten å intimidere Russland. Her gjengis Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/broadcast/TerjeAlnesProtestMotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/original/TerjeAlnesProtestMotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:37.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T19:54:20.638076Z",
      "updatedTime": "2021-10-26T09:41:15.174595Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T23:31:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626954,
      "name": "Protestmøte mot baseavtalen",
      "header": "Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/broadcast/Extreme_1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/original/Extreme_1.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:25.800000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T00:35:21.271091Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:21:59.424332Z",
      "uploadedTime": "2021-10-21T14:11:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg"
    },
    {
      "id": 626959,
      "name": "Økt spenning i nordområdene",
      "header": "Temaer som berøres er: Økt militarisering og spenning i nordområdene; Farer ved atomvåpen og opprustning; Norges rolle knyttet til militarisering og allianse- (NATO) og sikkerhetspolitikk",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/broadcast/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/original/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:41:00.400000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T14:57:30.321552Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:20:13.256800Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T15:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg"
    },
    {
      "id": 626958,
      "name": "Moses og Rødehavet",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/broadcast/Moses og Rødehavet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/original/Moses og Rødehavet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:45.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-24T06:47:24.132853Z",
      "updatedTime": "2021-10-24T07:16:19.304204Z",
      "uploadedTime": "2021-10-24T06:49:20.835245Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg"
    },
    {
      "id": 626952,
      "name": "Episoder fra bibelen",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/broadcast/Episoder fra bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/original/Episoder fra bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:51.700000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:38:58.654031Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:57:47.000146Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:29:53.633837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626951,
      "name": "Originaler og kopier",
      "header": "Originalen har sannheten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/broadcast/Originaler og kopier.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/original/Originaler og kopier.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:06.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:37:36.557437Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:29:50.579456Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:05:46.281539Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
    },
    {
      "id": 626950,
      "name": "Se, alt er blitt nytt",
      "header": "Den gamle og den nye verden",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/broadcast/Se, alt har blitt nytt!.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/original/Se, alt har blitt nytt!.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:07.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:35:12.819412Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:05:42.640091Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T07:37:42.103198Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg"
    },
    {
      "id": 626947,
      "name": "TAK - Ali Saugjeter",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/broadcast/Ali Saugjeter - Ferdig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/original/Ali Saugjeter - Ferdig.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:23.480000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-13T09:00:00.192818Z",
      "updatedTime": "2021-10-13T09:13:02.004961Z",
      "uploadedTime": "2021-10-13T09:02:31.951070Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg"
    },
    {
      "id": 626945,
      "name": "TAK - Korrupsjon",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/theora/Uten navn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/broadcast/Uten navn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/large_thumb/Uten navn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/original/Uten navn.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:00.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-13T07:46:35.837246Z",
      "updatedTime": "2021-10-13T07:53:33.189172Z",
      "uploadedTime": "2021-10-13T07:49:03.018844Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/theora/Uten navn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626945/large_thumb/Uten navn.jpg"
    },
    {
      "id": 626943,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "program 83, bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:32:25.370462Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:50:02.048209Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:37:17.276837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626942,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "Program 83,bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:13:10.072344Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:33:08.105575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:20:19.647074Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626940,
      "name": "Etikk og medansvar",
      "header": "Etikk og medansvar",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/broadcast/Etikk og medansvar.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/original/Etikk og medansvar.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:44.800000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T12:38:10.193644Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T12:44:31.399654Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T12:41:02.748526Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
    },
    {
      "id": 626937,
      "name": "Live fra Literaturhuset",
      "header": "Live fra Literaturhuset, test mot baseavtalen mellom Norge og USA",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626937/original/dummy"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:00",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-08T08:45:49.161088Z",
      "updatedTime": "2021-10-08T17:27:09.752129Z",
      "uploadedTime": "2021-10-08T08:44:22Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 625746,
      "name": "Daily Tech News Show 01. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/original/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/small_thumb/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/broadcast/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/theora/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/large_thumb/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:23.890000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7092vid",
      "createdTime": "2016-08-03T21:00:01.343765Z",
      "updatedTime": "2021-10-06T15:23:13.025404Z",
      "uploadedTime": "2016-08-03T21:00:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/theora/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625746/large_thumb/DTNS-2822---Who's-your-DiDi-now-Uber.jpg"
    },
    {
      "id": 626936,
      "name": "TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/broadcast/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/original/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:43.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-21T07:22:32.219150Z",
      "updatedTime": "2021-09-21T07:30:04.303207Z",
      "uploadedTime": "2021-09-21T07:26:00.776672Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg"
    },
    {
      "id": 626933,
      "name": "TAK - Samtale med Kai Gjelseth",
      "header": "Samtale om en kunstutstilling av Kai Gjelseth",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/broadcast/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/original/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:50.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-17T09:16:55.458761Z",
      "updatedTime": "2021-09-17T09:38:13.209128Z",
      "uploadedTime": "2021-09-17T09:31:33.967034Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg"
    },
    {
      "id": 626931,
      "name": "Enok, og hans samtid",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/broadcast/Enok, og hans samtid.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/original/Enok, og hans samtid.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:15.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-16T13:23:09.755716Z",
      "updatedTime": "2021-09-16T13:47:27.270311Z",
      "uploadedTime": "2021-09-16T13:24:38.711446Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg"
    },
    {
      "id": 626930,
      "name": "Tradisjoner, ikke å spøke med",
      "header": "Hva andre måtte mene om mangt og meget",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/broadcast/Tradisjoner, ikke å spøke med.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/original/Tradisjoner, ikke å spøke med.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:08.666667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-14T04:39:08.451748Z",
      "updatedTime": "2021-09-14T05:04:55.443619Z",
      "uploadedTime": "2021-09-14T04:40:56.607938Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg"
    },
    {
      "id": 626929,
      "name": "Shofar Sabbatsår i Israel 5782",
      "header": "Program 82,bladet evangelisten, Israel har nå startet sitt sabbatsår. Hvert 7 år blir dette markert i landet. Jorden, bonden, trærne, dyrene - alt har hvile. Dette er Herrens ordning. Sabbatsåret betyr hvile fra eget arbeid. Her er det evangeliske og profetiske lærdommer!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/broadcast/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/original/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:18.560000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-13T20:46:23.467389Z",
      "updatedTime": "2021-09-13T21:00:30.942085Z",
      "uploadedTime": "2021-09-13T20:48:19.284983Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626928,
      "name": "TAK - Valget 2021",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/broadcast/vALGET.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/original/vALGET.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-07T07:45:18.615290Z",
      "updatedTime": "2021-09-07T07:59:10.141756Z",
      "uploadedTime": "2021-09-07T07:53:01.603487Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg"
    },
    {
      "id": 626927,
      "name": "Shofar Sommerens mange tegn",
      "header": "program 81, bladet evangelisten, Sommeren har lagt bak seg mange tegn på at Jesus kommer! Gjennom media har Gud mange formidlere og vi hører lyden av Jesu fottrin!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T20:15:16.951738Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T20:33:44.206872Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T20:20:41.302997Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626925,
      "name": "Tale er sølv, taushet er gull",
      "header": "Det kan vel diskuteres...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/broadcast/Tale er gull, taushet er gull.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/original/Tale er gull, taushet er gull.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:25.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T16:50:07.260885Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T17:14:38.808449Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T16:52:01.316496Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
    },
    {
      "id": 626924,
      "name": "Vekkelse, hva er det?",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/broadcast/Vekkelse, hva er det_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/original/Vekkelse, hva er det_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:21.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-05T09:45:57.185640Z",
      "updatedTime": "2021-09-05T10:12:29.331218Z",
      "uploadedTime": "2021-09-05T09:47:56.626728Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
    },
    {
      "id": 626923,
      "name": "Shofar Basunhøytiden",
      "header": "Program 80, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/broadcast/Shofar 23 Basunhøytiden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/original/Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:20.520000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T21:31:29.854560Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T21:46:58.078233Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T21:35:47.334410Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 626920,
      "name": "Israels ukjente reise",
      "header": "Få full oversikt over denne reisen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/broadcast/Israel ukjente reise (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/original/Israel ukjente reise (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:11.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T06:34:02.235435Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T07:01:11.658481Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T06:37:27.227702Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626918,
      "name": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "header": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/broadcast/Afghanistan – en taper og en vinner.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/original/Afghanistan – en taper og en vinner.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:32.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-28T06:18:23.228873Z",
      "updatedTime": "2021-08-28T06:26:45.163983Z",
      "uploadedTime": "2021-08-28T06:20:39.837922Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
    },
    {
      "id": 626917,
      "name": "Egotripp - podcast på tv.",
      "header": "Sommeren er på hell og Egotripp er tilbake. I høstens første episode møter Mattias sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Det blir mye snakk om digitale hjelpemidler for to menn som nok lengter litt tilbake til det analoge: lp-plater, mobilfritt liv, og langsom tid.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/broadcast/EGOTRIPP FRIKANALEN.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/original/EGOTRIPP FRIKANALEN.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
      },
      "creator": "rune@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:12.320000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-26T11:44:48.290100Z",
      "updatedTime": "2021-08-27T12:31:12.676812Z",
      "uploadedTime": "2021-08-26T12:38:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/theora/EGOTRIPP FRIKANALEN.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626917/large_thumb/EGOTRIPP FRIKANALEN.jpg"
    },
    {
      "id": 626916,
      "name": "Shofar Bruk av symboler i høstens høgtider",
      "header": "Program 79, bladet evangelisten. Om kvelden 6 september starter jødenes nyttår. Dette feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med bruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er også andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-24T21:54:25.983244Z",
      "updatedTime": "2021-08-24T22:11:09.661210Z",
      "uploadedTime": "2021-08-24T21:58:03.517640Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626916/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    }
  ]
}