List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&ordering=-ref_url&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-ref_url&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 623793,
      "name": "YUVA- Program 2",
      "header": "YUVA- Med, for, og av ungdom. Hvor langt er du villig til å gå for å hjelpe andre? Vi møter ungdommer som vier en god porsjon av livet sitt til å hjelpe andre. I tillegg møter vi en dame som har hjulpet andre hele sitt liv.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/theora/4611_d774a91c8e7742c0b00c97336d05f092.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/original/orig_8f61ed8ae1cd4a848050fbb6089e4bc7.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/broadcast/4611_1d433e0125e043519932d9df0247fdb4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
      "organization": {
        "id": 37,
        "name": "Vardeneset menighet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1800,
        "editorName": "Andreas Borge Håmsø",
        "editorEmail": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:44.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.vardeneset-menighet.no",
      "createdTime": "2010-08-11T06:53:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.372519Z",
      "uploadedTime": "2010-08-11T06:53:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/theora/4611_d774a91c8e7742c0b00c97336d05f092.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623793/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623791,
      "name": "YUVA- Program 1",
      "header": "YUVA- Med, for, og av ungdom. Hvor langt er du villig til å gå for å hjelpe andre? Vi møter ungdommer som vier en god porsjon av livet sitt til å hjelpe andre. I tillegg møter vi en dame som har hjulpet andre hele sitt liv.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/theora/4557_0a48faa4d78d42b29fc8650b7b951796.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/original/orig_9e5b33af7ff44fc4bd160f8e5ad2bf2b.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/broadcast/4557_1adecba7d74341b5b48ab99947148075.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
      "organization": {
        "id": 37,
        "name": "Vardeneset menighet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1800,
        "editorName": "Andreas Borge Håmsø",
        "editorEmail": "andreas.borge.haamsoe@stavanger.kommune.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:22.020000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.vardeneset-menighet.no",
      "createdTime": "2010-08-10T12:47:42Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.375343Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T12:47:42Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/theora/4557_0a48faa4d78d42b29fc8650b7b951796.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623791/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623287,
      "name": "De Unges Orkesterforbund",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/theora/3740_30a3f244de134f7d99dba211344f1c55.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/broadcast/3740_362f2016610e4283bbfc9356dbf87410.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "terje@unof.no",
      "organization": {
        "id": 41,
        "name": "De Unges Orkesterforbund",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1871,
        "editorName": "Terje Winther",
        "editorEmail": "terje@unof.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:27.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.unof.no",
      "createdTime": "2009-12-28T12:29:13.973000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.993845Z",
      "uploadedTime": "2009-12-28T12:29:13.973000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/theora/3740_30a3f244de134f7d99dba211344f1c55.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623154,
      "name": "Tellus - med våre øyne - del 04",
      "header": "Reporterne i Tellus har alle en utviklingshemming. Her er verden sett med våre øyne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/theora/3231_6249da64bf8348e3a4a9f8f2dc3df1a7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/broadcast/3231_f4dea18d53434386ad0b95e9413a16d7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:30.200000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-14T11:46:59.677000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:06:56.930329Z",
      "uploadedTime": "2009-08-14T11:46:59.677000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/theora/3231_6249da64bf8348e3a4a9f8f2dc3df1a7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623154/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623090,
      "name": "Tellus - med våre øyne - del 02",
      "header": "Reporterne i Tellus har alle en utviklingshemming. Her er verden sett med våre øyne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/theora/3229_7687befbcc8a4b91ac3e8726b6d7e2f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/broadcast/3229_6c8865b3580c41f7863fe7a4d3a92dc1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:25.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-14T11:40:54.333000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:09:28.123593Z",
      "uploadedTime": "2009-08-14T11:40:54.333000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/theora/3229_7687befbcc8a4b91ac3e8726b6d7e2f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623090/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623284,
      "name": "Empo tv - del 09 -Årskavalkade",
      "header": "I denne sendingen tar vi et tilbakeblikk på høydepunktene fra det halvåret som har gått siden oppstarten av empo tv den 27. august 2009. Empo tv (tidligere Tellus tv) er norges første tv-kanal hvor mennesker med utviklingshemming er reportere, programledere og teknikkere.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/theora/3280_aba9cbad30a54add95c94f21abd9b03a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/broadcast/3280_48b01db66aa74250a81ad8f9417d0934.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:20.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-24T11:57:35.117000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:05:38.137699Z",
      "uploadedTime": "2009-08-24T11:57:35.117000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/theora/3280_aba9cbad30a54add95c94f21abd9b03a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623284/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623264,
      "name": "Empo tv - del 08",
      "header": "empo tv (tidligere Tellus tv) er norges første tv-kanal hvor mennesker med utviklingshemming er reportere, programledere og teknikkere.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/theora/3279_0a43ecc3aee44c84a64162f555c207ec.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/broadcast/3279_0ef3a5690f7b4a17a4e0d357b5e2854a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:47",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-24T11:56:37.287000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:05:48.096428Z",
      "uploadedTime": "2009-08-24T11:56:37.287000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/theora/3279_0a43ecc3aee44c84a64162f555c207ec.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623264/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623007,
      "name": "Tellus tv - åpningssending",
      "header": "Tellus er norges første tv-kanal for- og med utviklingshemmede.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/theora/3228_4458186f3dfa47da8112a7c1dda32672.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/broadcast/orig_d1376cbad0fd4e16b41b527c72015908.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:28.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-14T11:39:54.507000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:09:12.054604Z",
      "uploadedTime": "2009-08-14T11:39:54.507000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/theora/3228_4458186f3dfa47da8112a7c1dda32672.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623007/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623210,
      "name": "Tellus - med våre øyne - del 06",
      "header": "Reporterne i Tellus har alle en utviklingshemming. Her er verden sett med våre øyne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/theora/3233_1e4aaf0a6d17421290e0b277ce4cd765.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/broadcast/3233_cd94b7967a7a4e64bf20b27c54030a12.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:02.120000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-14T11:48:13.223000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:06:10.674619Z",
      "uploadedTime": "2009-08-14T11:48:13.223000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/theora/3233_1e4aaf0a6d17421290e0b277ce4cd765.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623210/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623242,
      "name": "Tellus - med våre øyne - del 07",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/theora/3278_4d1ce1b45c14483c8784383cd1e6b709.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/broadcast/3278_e09ce23c305f4363adddcb86cd7be0e5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:08.280000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-24T11:55:11Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:05:56.142555Z",
      "uploadedTime": "2009-08-24T11:55:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/theora/3278_4d1ce1b45c14483c8784383cd1e6b709.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623242/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623179,
      "name": "Tellus - med våre øyne - del 05",
      "header": "Reporterne i Tellus har alle en utviklingshemming. Her er verden sett med våre øyne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/theora/3232_10b69579ebf342f1bb0bacc55e67b710.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/broadcast/3232_55d5cc53d0ea4598860f3b60be01db46.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:54.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-14T11:47:31.677000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:06:20.339425Z",
      "uploadedTime": "2009-08-14T11:47:31.677000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/theora/3232_10b69579ebf342f1bb0bacc55e67b710.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623179/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623127,
      "name": "Tellus - med våre øyne - del 03",
      "header": "Reporterne i Tellus har alle en utviklingshemming. Her er verden sett med våre øyne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/theora/3230_fb608c2fae624f628468bc8647c0af9c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/original/orig_114cccbbe83d481f88719961866dc277.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/broadcast/3230_fec2124b498844fdb26ba54393ea12df.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:39.560000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.tellustv.no",
      "createdTime": "2009-08-14T11:46:13.833000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:07:05.305839Z",
      "uploadedTime": "2009-08-14T11:46:13.833000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/theora/3230_fb608c2fae624f628468bc8647c0af9c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623127/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624124,
      "name": "Maria Amelie",
      "header": "Portrettintervju av Maria Amelie, forfatteren av boken \"Ulovlig norsk\".",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/theora/5096_0b466bc8801d454c9ec23ff7acd10b81.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/original/orig_03d5ccfc9e8b4a5f9688626016281f7e.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/broadcast/5096_e0d85d0c8a0549a3b9478834e38774dc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:42.320000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T20:30:18.787000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.929201Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T20:30:18.787000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/theora/5096_0b466bc8801d454c9ec23ff7acd10b81.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624124/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623835,
      "name": "Thom Hell",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/theora/4607_7d4e82b119f1426b9634a4a8b8eff281.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/original/orig_0a9d76e999b84c569c96ca332f6c8d85.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/broadcast/4607_bf6d85f868824f57ab8a2c4f5b4589d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:44.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:20:24.883000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.313313Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:20:24.883000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/theora/4607_7d4e82b119f1426b9634a4a8b8eff281.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623835/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623833,
      "name": "Tattoo",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/theora/4560_ab299bcd15b14320907ad6d3d9322dd3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/original/orig_94695b736465497cbc2cb49688a136f9.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/broadcast/4560_e30339ff1da447fcb0597f9d73361292.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:53.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T14:41:28.250000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.316056Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T14:41:28.250000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/theora/4560_ab299bcd15b14320907ad6d3d9322dd3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623833/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623839,
      "name": "Krimgåte: Poirot",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/theora/4586_719b213de8f344dd9e6ebefb6cc9715e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/original/orig_22815e2854c140648f5aa759e30f4bc8.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/broadcast/4586_65d8c6b77dc4413e987e0a57ac0900a2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:52.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:12:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.307780Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:12:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/theora/4586_719b213de8f344dd9e6ebefb6cc9715e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623839/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623836,
      "name": "Vi konk´ itj",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/theora/4609_45edf60754644d1bb7e382b4345d6ded.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/original/orig_2505f111c898491eb9a55944a0530b92.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/broadcast/4609_e9ad29b0b6b04d7db39cfc19470dfbcf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:51.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:21:08Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.311976Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:21:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/theora/4609_45edf60754644d1bb7e382b4345d6ded.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623836/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623834,
      "name": "The Megafonic Thrift",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/theora/4606_49736fb1e40d4b2396faf98c51b6a847.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/original/orig_a34b3767ef624cf6bde95394788b1654.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/broadcast/4606_e6884657b866489594827cf5b5cb4873.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:22.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:20:06.350000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.314653Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:20:06.350000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/theora/4606_49736fb1e40d4b2396faf98c51b6a847.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623834/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623832,
      "name": "Stemning på Storås",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/theora/4604_8767bb6e543146ea800b5a356ab6cab3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/original/orig_fccde7812eb74bb5a2260fdb4d6371d7.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/broadcast/4604_4182efa24e6a429ebde05dc00c4d5c4b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:54.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:19:19.710000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.317399Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:19:19.710000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/theora/4604_8767bb6e543146ea800b5a356ab6cab3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623832/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623856,
      "name": "Vinterlyd",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/theora/4585_4d0c07bcfc624711b25fc4c813f019d4.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/broadcast/4585_67ecf04c683047f4badd1c4f18ffc423.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:47.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:12:23.283000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.284008Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:12:23.283000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/theora/4585_4d0c07bcfc624711b25fc4c813f019d4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623856/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623941,
      "name": "Blæst rundt forsvunnen ballong",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/theora/4769_239bea129543402088345c4b9dae399a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/original/orig_3d5205754cde43f8887c9e42acec42fc.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/broadcast/4769_8b1bee3d8d3548388ed90eb0f09cfae7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:02.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T11:36:40Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.162444Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T11:36:40Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/theora/4769_239bea129543402088345c4b9dae399a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623941/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623855,
      "name": "Gunnar Sønsteby.",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/theora/4605_9b81669c08be48a2804d3de85c534bb7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/broadcast/4605_5a40f1d4cc4a48d39906472344b08063.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:37.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:19:38.350000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.285495Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:19:38.350000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/theora/4605_9b81669c08be48a2804d3de85c534bb7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623855/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623840,
      "name": "Anmeldelse: Forza Motorsport3",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/theora/4564_6b03f09525ce46bfbb932d6f7e4dc286.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/original/orig_59e19c8669914ad9910bdf7c6efa9b19.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/broadcast/4564_bc6db8c9b5104a1e87f4efade3c1dc33.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:46.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T14:54:14Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.306337Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T14:54:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/theora/4564_6b03f09525ce46bfbb932d6f7e4dc286.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623840/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623847,
      "name": "Apropos: Romøren",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/theora/4569_f4ca0e88f79d4cc4bde60c9601941d22.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/original/orig_5c934d5f45df4a2b96384aea2d4bca5d.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/broadcast/4569_95741aee6f2041548b3c2c6db9a702fe.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:14.320000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T15:03:58.400000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.296613Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T15:03:58.400000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/theora/4569_f4ca0e88f79d4cc4bde60c9601941d22.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623847/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624135,
      "name": "Juleverksted tips til gaver",
      "header": "hjemmelagde gaver",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/theora/5118_c2b043e60a164d4493a6974caed88cfb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/original/orig_02b91a93d28c47aeb5b83253f5ba42f4.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/broadcast/5118_043588a37ce54d18ac3e17568515bd94.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:24.920000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:28:25.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.913354Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:28:25.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/theora/5118_c2b043e60a164d4493a6974caed88cfb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624134,
      "name": "Anmeldelse: Trolljegeren",
      "header": "Anmeldelse av kinofilmen Trolljegeren",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/theora/5117_e667a3e4075242d683e0b1f2b1e001e2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/original/orig_87ddcb66b0af453d95e326c9850e43d6.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/broadcast/5117_6a632560eb3547608d0257f404779d04.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:14.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:21:43.703000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.914995Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:21:43.703000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/theora/5117_e667a3e4075242d683e0b1f2b1e001e2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624131,
      "name": "Dag Sørås",
      "header": "Intervju med Dag Sørås",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/theora/5112_fe7d3f6449d746048a905cd998771967.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/original/orig_a1c986fb26b84358b9ef7ad82504eabb.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/broadcast/5112_9e3aed015e774a2bbf5452421f73fa0c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:13.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T15:51:05.877000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.919064Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T15:51:05.877000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/theora/5112_fe7d3f6449d746048a905cd998771967.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624131/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624132,
      "name": "100 års dans på èn kveld",
      "header": "Danseshow med NTNUI på Rick`s 19. november.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/theora/5113_d3e2a52d55e44f448f47cc0346e9e74a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/original/orig_bad567e7bedd48318e495fd7abf117e8.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/broadcast/5111_ab86a9930c5d4a809cd9a799a3472f3c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:02.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T15:53:10.567000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.917712Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T15:53:10.567000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/theora/5113_d3e2a52d55e44f448f47cc0346e9e74a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624126,
      "name": "Apropos Trekant",
      "header": "Parodi på NRK3-serien \"Trekant\".",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/theora/5107_8799094ba8ac42238ac94bb454166bdf.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/original/orig_07b5d8ff6d7b45758923a035a78b0836.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/broadcast/5107_d48e1d20cb5d4db0947b958e71e3d4ea.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:41.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T21:29:53.497000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.925903Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T21:29:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/theora/5107_8799094ba8ac42238ac94bb454166bdf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624125,
      "name": "Alle kan gå på en smell",
      "header": "Psykisk helse",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/original/orig_6e4f7579e64c43e7ad3f4c5123b9a71a.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/broadcast/5100_70351f76700045e99423089525830129.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:58.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.927736Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624265,
      "name": "Sansen for Tôg",
      "header": "Stavangerbandet Tôg byr på en episk pop-opplevelse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/theora/5239_772af9e3358d4d67ab628d6ceaca831d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/original/orig_226a2a840fcf49d9828fe1b81c606033.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/broadcast/5239_0eb4aff746c9485fb75904dc8fae1c8a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:53.540000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T20:59:33Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.748573Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T20:59:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/theora/5239_772af9e3358d4d67ab628d6ceaca831d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624214,
      "name": "Det avgjørende øyeblikket",
      "header": "En kort reportasje om fotograf Monica Svorstøl og hennes utstilling, \"Det avgjørende øyeblikket\"",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/theora/5235_dd99ca85b5b1463d91af4c97099245b8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/original/orig_7af57401da8040dcb6a83ef6571b5b0e.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/broadcast/5235_448ee850854a4318896cf8286b7cb13f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:34.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T20:47:35Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.817747Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T20:47:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/theora/5235_dd99ca85b5b1463d91af4c97099245b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623943,
      "name": "Tak over hodet",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/theora/4771_f78c8948727b49e881e9b203424b036b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/original/orig_5c5742b00aa94c2f80d15870cdb86f76.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/broadcast/4771_caa76fb2109b482597d88313452ca8df.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:24.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T11:53:28.573000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.159743Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T11:53:28.573000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/theora/4771_f78c8948727b49e881e9b203424b036b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623943/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623854,
      "name": "Lokal zoom",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/theora/4591_449002cada5c4ec9a36de7dcffe62432.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/broadcast/4591_120830d57980457f9aa1b7805c76e598.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:45.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:14:17Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.286870Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:14:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/theora/4591_449002cada5c4ec9a36de7dcffe62432.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623854/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624272,
      "name": "Forsmak på fremtida",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/theora/4774_a024c877002743109d47a2485706a5c4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/original/orig_28f2988acd0b48f0b056dae51c58cdad.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/broadcast/4774_88eb61f544c34218837fd082ef512a52.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:48.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T15:21:45.943000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.738512Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T15:21:45.943000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/theora/4774_a024c877002743109d47a2485706a5c4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624272/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624273,
      "name": "Bør Maria Amelie bli?",
      "header": "Samfundsdebattant og AUF`ar Eivind Rindal og Sivert Bjørndal frå FPU tar debatten.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/theora/5215_995d47029a424f158a0a37857ac3229f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/broadcast/5215_376dccd40e4c4ddea0288d1bd32324d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:21",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T15:37:34.770000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.737143Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T15:37:34.770000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/theora/5215_995d47029a424f158a0a37857ac3229f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623949,
      "name": "Apropos: Festival",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/theora/4777_d65a1e2dd32e4f28a6dc993af935d7f0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/original/orig_f1e503d636a44632862692750830cf40.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/broadcast/4777_27d8194132dc4e92b0f2198691e9a9f1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:22.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-29T07:15:16.133000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.151580Z",
      "uploadedTime": "2010-09-29T07:15:16.133000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/theora/4777_d65a1e2dd32e4f28a6dc993af935d7f0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623949/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623951,
      "name": "Økonomitips",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/theora/4779_86b2e054f22d4eed91f879a04dfc67a5.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/original/orig_e30f0874fa134755b243320da56fbff3.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/broadcast/4779_9c3f2be653c648aeaa8e691604191c59.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:09",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-29T07:19:53.593000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.148800Z",
      "uploadedTime": "2010-09-29T07:19:53.593000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/theora/4779_86b2e054f22d4eed91f879a04dfc67a5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623951/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624268,
      "name": "Walk of peace",
      "header": "Vinneren av isfits designkonkurranse",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/theora/5116_b5cb11e6f1ce4ca09e45eeed848f68ad.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/original/orig_85480e11ba574ee8a8d94376b31f9ece.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/broadcast/5116_fef67c84e1f24e9182bf2fdea52b186f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:37.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:18:59.527000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.744376Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:18:59.527000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/theora/5116_b5cb11e6f1ce4ca09e45eeed848f68ad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624269,
      "name": "Programslipp på Samfundet",
      "header": "Programslipp vår 2011",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/theora/5241_28236db0da9c4496a9c56bd92413f2f4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/original/orig_ff3eb35e1e9b4ddca83ace8ca62c364f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/broadcast/5241_ee714358e5334ede8cb33fb1515a365d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:39.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:11:37Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.742872Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:11:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/theora/5241_28236db0da9c4496a9c56bd92413f2f4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624267,
      "name": "Flammende demonstrasjon",
      "header": "Flammende demonstrasjon til støtte for Maria Amelie.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/theora/5243_697a4f2866e748a5b9e2eaa204e52162.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/original/orig_e0f83b52cf154f55b91a8f505de6cff5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/broadcast/5243_07365288cafa46cf8ccaf0ad00e851a6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:49.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:34:28.960000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.745753Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:34:28.960000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/theora/5243_697a4f2866e748a5b9e2eaa204e52162.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624266,
      "name": "Apropos Asylpolitikk",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/theora/5244_ab8d5620dc2745e28c7d8cc1a9248092.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/original/orig_fec32e9f0f6e4e8d8100c7bc1fc92583.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/broadcast/5244_021b202cc96c44f883495217117d47a7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:05.310000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T23:38:34Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.747165Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T23:38:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/theora/5244_ab8d5620dc2745e28c7d8cc1a9248092.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624215,
      "name": "Kongelig lineup på ISFIT",
      "header": "På ISFiT 2011 kan du i dagene mellom 11. til 20. februar få med deg blant annet Susanne Sundfør, Kronprins Haakon, Kronprinsesse Mette-Marit og mye annet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/theora/5240_848b503c09064f2280aba2517f1d1dad.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/original/orig_507756d1e18e41d5a29e53f51e26eaa1.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/broadcast/5240_f5ce84e15f6b431f9ff04948bdbf1a01.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:49.440000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:08:46Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.816371Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:08:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/theora/5240_848b503c09064f2280aba2517f1d1dad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624215/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623942,
      "name": "Grønn aften",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/theora/4770_e3fdd0574fbc46dc9bc60eb0ca01e38b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/original/orig_96da072835b3443d93069d30b30dc8ce.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/broadcast/4770_f3a9bf98e4514aa493c1b126c111a8b7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:44.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T11:51:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.161081Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T11:51:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/theora/4770_e3fdd0574fbc46dc9bc60eb0ca01e38b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623942/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623940,
      "name": "Tatoveringsmesse for 10. gang",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/theora/4768_a7bff09724f447f881abf9820c6ca790.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/original/orig_a6f79a573b1643ca80fa9a4ecb69fdaa.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/broadcast/4768_d6c75d7d9c584bf1ac7df9431b14be2f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:42.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T11:30:20.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.163881Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T11:30:20.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/theora/4768_a7bff09724f447f881abf9820c6ca790.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623940/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623939,
      "name": "Ifegeneia",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/theora/4767_8437ca51e0d249b6a6d7a80e462eea8b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/original/orig_14587093ee874316b640e7dae819bcd0.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/broadcast/4767_8ffe5ab9afa84d7f8fe25fe7d1de92af.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:49.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T11:25:55.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.165231Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T11:25:55.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/theora/4767_8437ca51e0d249b6a6d7a80e462eea8b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623939/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624156,
      "name": "Klamydiaen blomstrer!",
      "header": "7 av 10 som blir diagnostisert med klamyida er under 25 år. Dårlig magefølelse?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/theora/5141_5ddec93e0f264adcb6c39c214b7b09e8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/original/orig_8690bde0687346559d9dafcee516718d.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/broadcast/5141_5e079265c33d4b58aeea1e1110285ac5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:25.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-28T17:55:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.884396Z",
      "uploadedTime": "2010-12-28T17:55:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/theora/5141_5ddec93e0f264adcb6c39c214b7b09e8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624212,
      "name": "Filmandmeldelse: The Town",
      "header": "Anmeldelse av filmen The town.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/theora/5216_eea47146eaaa4c5788565664b2243188.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/original/orig_ba319eeb8fdc42ef9cdfda0a37730e57.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/broadcast/5216_b44ac6ae04e447be99b367a948e8f2dd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:37.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T19:50:18Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.820484Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T19:50:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/theora/5216_eea47146eaaa4c5788565664b2243188.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624212/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624133,
      "name": "Frivillighet i Trondheim",
      "header": "Frivillighet på Studentersamfundet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/theora/5114_cbe8ef96cb634605be14b9726e8aedff.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/original/orig_755308b561db4efdb325c070f733f0a3.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/broadcast/5114_3930f077c934440bb94762087ece99a2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:44.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:01:19.480000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.916372Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:01:19.480000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/theora/5114_cbe8ef96cb634605be14b9726e8aedff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624271,
      "name": "Stoltenberg lover flere NTNU-s",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/theora/4773_8898cc1d996d4f269eff677e3370dac0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/original/orig_49ee888747584b3c9d2517b0472b7549.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/broadcast/4773_1be917c601654a64a7df522a673eff69.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:52.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T15:14:40.357000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.739996Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T15:14:40.357000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/theora/4773_8898cc1d996d4f269eff677e3370dac0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}