List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&ordering=-has_tono_records
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-has_tono_records",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 625107,
      "name": "Det nye Kina",
      "header": "Stadig flere kinesere finner mening i livet ved å slutte seg til Kristen tro. Gunnar Jørgensen gir i programmet en rapport om møte med kristenledere.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/theora/orig_e8c21906c3d44d4aa8371cd5d287c981.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/original/orig_e8c21906c3d44d4aa8371cd5d287c981.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/broadcast/6614_5544216c9e4140faaaffd9b6b46caa0d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-20T11:40:16.737000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.649101Z",
      "uploadedTime": "2012-12-20T11:40:16.737000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/theora/orig_e8c21906c3d44d4aa8371cd5d287c981.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625107/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625062,
      "name": "FAT konf 07: Relevante ti bud?",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. I dette programmet hører vi Kenneth Bergland.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/theora/orig_8ce1a9e2ff0f43468f6d82ca906c5957.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/original/orig_8ce1a9e2ff0f43468f6d82ca906c5957.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/broadcast/6573_8abcabefa09343c089d3c5dad2e978a5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:56.680000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-14T18:58:07.330000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.706416Z",
      "uploadedTime": "2012-11-14T18:58:07.330000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/theora/orig_8ce1a9e2ff0f43468f6d82ca906c5957.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625062/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625132,
      "name": "Opprinnelsen, 10 Forvaltning",
      "header": "Gud ba de første menneskene om å stelle og utvikle hagen de ble plassert i. Ligger det her en oppfordring til forstandig miljøforvaltning? Har Gud omsorg for sitt skaperverk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/theora/orig_c82c078fdacc47aca01e1fe4559fd124.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/original/orig_c82c078fdacc47aca01e1fe4559fd124.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/broadcast/6637_5e02160e02cd460e8ff8ca65f637ef86.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:04:22.487000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.614727Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:04:22.487000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/theora/orig_c82c078fdacc47aca01e1fe4559fd124.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625132/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625108,
      "name": "Opprinnelsen, 01 Jesus skaper",
      "header": "Bibelen hevder at Gud har skapt verden. Jesus beskrives som ordet som var i begynnelsen og som var Gud. Har derfor Jesus noe med skapelsen å gjøre? I så fall, hva? Terje Bjerka er programleder i en serie på 13 studier.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/theora/orig_004bb19d2e0549319e53313717f80986.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/original/orig_004bb19d2e0549319e53313717f80986.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/broadcast/6616_a3b3cf6f8ef64b7dbe52062c7ba1c2bf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-20T11:52:43.843000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.647748Z",
      "uploadedTime": "2012-12-20T11:52:43.843000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/theora/orig_004bb19d2e0549319e53313717f80986.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625108/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625073,
      "name": "Ritualer i menigheten.",
      "header": "Hva er eventuelle ritualer godt for? Program 9 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/theora/orig_db21f635beb14843bed9366e42ab13f7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/original/orig_db21f635beb14843bed9366e42ab13f7.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/broadcast/6424_217cd38431c245d5b4be06822c5e7f40.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:59:09.883000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.691156Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:59:09.883000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/theora/orig_db21f635beb14843bed9366e42ab13f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625073/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625063,
      "name": "Folkehelsens røtter 01",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/theora/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/original/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/broadcast/6542_0ca25848b0014d6a98807e5d1a1ada88.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:41.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:18:38.903000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.705074Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:18:38.903000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/theora/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625151,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 7",
      "header": "Denne uken sjekker vi ut magedanskurs på ISFiT, \r\nhumorspalten Apropos presenterer TV2s nye \r\nprogrammer, vi får tidenes mest dramatiske episode av \r\nLesesalen (4:5) og vi har snakket med studenter som har \r\nhybel på havet.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/small_thumb/Uke_7-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/large_thumb/Uke_7-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/theora/Uke_7-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/broadcast/Uke_7-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:11:10.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:22:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.588083Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:22:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/theora/Uke_7-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/large_thumb/Uke_7-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625133,
      "name": "Opprinnelsen, 11 Sabbaten",
      "header": "Jesus sier at sabbaten ble til for menneskets skyld.Er dette et ekko fra skapelsen? Terje Bjerka er programleder.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/theora/orig_3a6978a8af6c48449504fa69e0b787ea.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/original/orig_3a6978a8af6c48449504fa69e0b787ea.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/broadcast/6638_7935544018584196b04b6c77c04823cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:08:24.757000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.613354Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:08:24.757000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/theora/orig_3a6978a8af6c48449504fa69e0b787ea.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625133/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625119,
      "name": "Folkehelsens røtter 06",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historien og forteller om folkehelsevitenskapens kronglete vei fram til dagens anbefalinger.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/theora/orig_e6a8a3eaa2064f05abc0d43eb94479a5.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/original/orig_e6a8a3eaa2064f05abc0d43eb94479a5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/broadcast/6628_3090077363ca4a3397458c496176981e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:55.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-28T09:08:12.247000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.632632Z",
      "uploadedTime": "2012-12-28T09:08:12.247000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/theora/orig_e6a8a3eaa2064f05abc0d43eb94479a5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625119/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625046,
      "name": "Parodi: COPS",
      "header": "Bli med en amerikansk politimann på oppdrag når han skal ta opp kampen mot kriminalitet i Norge!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/theora/6560_2f69fadb57a2417d879471e546664e0c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/original/orig_403bc2726ad14699aeda14cbff7752ad.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/broadcast/6560_9b1cc1f5a534456aaa57003eb54911b3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:11",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:08:28.363000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.730688Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:08:28.363000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/theora/6560_2f69fadb57a2417d879471e546664e0c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625081,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 2",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 2\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/theora/6553_e46f2ca875b247d08792439c4a510d87.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/broadcast/6553_7400f0a4adf7476baec369f4f3895ae4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:55:17Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.681047Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:55:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/theora/6553_e46f2ca875b247d08792439c4a510d87.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625081/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625074,
      "name": "Menigheten - menneskets tjener",
      "header": "Oppdag gleden ved å tjene. Program 8 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/theora/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/original/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/broadcast/6423_dd0f051d6f224968a062f7af50945fdc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:55:59.153000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.689752Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:55:59.153000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/theora/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625067,
      "name": "Loven og evangeliet.",
      "header": "Er lov og evangelium to uforenlige begreper? Program 10 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/theora/orig_0d465d7315214d3490b54d35f8486a8e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/original/orig_0d465d7315214d3490b54d35f8486a8e.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/broadcast/6425_f75536f314dd4cba8d1498ed5855e521.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T09:01:49.647000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.699535Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T09:01:49.647000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/theora/orig_0d465d7315214d3490b54d35f8486a8e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625067/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625064,
      "name": "Når alt blir nytt.",
      "header": "Ord blir fattige i møte med himmelen. Program 13 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/theora/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/original/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/broadcast/6428_b3f6715fd4524a869fe0e6a2086518b0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T09:14:47.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.703729Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T09:14:47.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/theora/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625167,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/large_thumb/uke12.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/theora/uke12.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/small_thumb/uke12.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/broadcast/uke12.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:05.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-06T08:20:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.571711Z",
      "uploadedTime": "2013-04-06T08:20:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/theora/uke12.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/large_thumb/uke12.jpg"
    },
    {
      "id": 625152,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 8",
      "header": "Denne uken har vi besøkt Luftkrigsskolen i Trondheim, hvor studentene har en litt annerledes skoledag.\r\nKonfliken tilspisses i episode 3 av Felles kjøleskap, og få med deg finalen av Lesesalen. Studentlekene har blitt arrangert i Trondheim, og vi har snakket med Samfundetlederen om hva som er viktig når det nå skal velges ny leder av Samfundet.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/small_thumb/Uke_8-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/theora/Uke_8-Frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/large_thumb/Uke_8-Frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/broadcast/Uke_8-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:54.240000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:28:41Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.586690Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:28:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/theora/Uke_8-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/large_thumb/Uke_8-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625142,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 4",
      "header": "Apropos Jobbintervju: Villig til sex på julebord? Vi avslører hva som egentlig blir sagt på jobbintervjuet.\r\nAktuelt: Nyhet: Trøndelagsdagen\r\nReportasje: Kantine-Lizzie - en hverdagshelt?\r\nLesesalen 1:5: fem Studenter - en lesesal - fem uker - en vinner!",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625142/large_thumb/Uke_4-Untitled_QuickTime_Movie.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625142/small_thumb/Uke_4-Untitled_QuickTime_Movie.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625142/theora/Uke_4-Untitled_QuickTime_Movie.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625142/broadcast/Uke_4-Untitled_QuickTime_Movie.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:08:18.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:43:03Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.600413Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:43:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625142/theora/Uke_4-Untitled_QuickTime_Movie.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625142/large_thumb/Uke_4-Untitled_QuickTime_Movie.jpg"
    },
    {
      "id": 625134,
      "name": "Opprinnelsen, 12 Evangeliet",
      "header": "Bibelen viser at det er en sterk sammenheng mellom skapelsen og det glade budskapet, evangeliet. Terje Bjerka er programleder.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/theora/orig_dd4b8c1cb19b4829b0aa988d7641c53b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/original/orig_dd4b8c1cb19b4829b0aa988d7641c53b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/broadcast/6639_ada6ea7b21404993907cb0d5c460875a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:12:34.100000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.611869Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:12:34.100000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/theora/orig_dd4b8c1cb19b4829b0aa988d7641c53b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625134/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625129,
      "name": "Opprinnelsen, 07 en gåte",
      "header": "Vår verden gir vitnesbyrd om både godhet og ondskap. Er ondskapen et bevis for at Gud ikke finnes, eller finnes en annen forklaring? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/theora/orig_ecaa51c68c244bc392594c253eacbfc7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/original/orig_ecaa51c68c244bc392594c253eacbfc7.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/broadcast/6634_3904a92bd42c4f7586b1a20008b80b7c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:51:08.863000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.618894Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:51:08.863000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/theora/orig_ecaa51c68c244bc392594c253eacbfc7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625129/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625121,
      "name": "Folkehelsens røtter 07",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historien og viser oss helsevitenskapens røtter. I siste del av programmet forteller han om mat som er egnet til å styrke kroppen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/theora/orig_710a8d8e69804f288f3a855f28b9ff9e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/original/orig_710a8d8e69804f288f3a855f28b9ff9e.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/broadcast/6629_265086f0cd894a35b46696c00987bada.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:53.080000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-28T09:18:21.713000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.629910Z",
      "uploadedTime": "2012-12-28T09:18:21.713000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/theora/orig_710a8d8e69804f288f3a855f28b9ff9e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625121/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625116,
      "name": "Opprinnelsen, 04 Bibelsk tema",
      "header": "Om Gud er skaper eller ikke må ha stor betydning for eetikk og tro. Hvordan henger skapelsen sammen med en tro på en Gud son har noe han skulle ha sagt. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/theora/orig_cb2f24e5627342739478984c9df42f90.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/original/orig_cb2f24e5627342739478984c9df42f90.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/broadcast/6631_87f4da20030f45cbb70cb0bf6dddf381.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:35:33.927000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.636819Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:35:33.927000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/theora/orig_cb2f24e5627342739478984c9df42f90.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625116/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625112,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 7",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 7\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/theora/6594_b5df744969ee4c11bf15bb39067d0a26.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/broadcast/6594_865c123aba9a4309983da8d5d796279c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:10:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.642315Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:10:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/theora/6594_b5df744969ee4c11bf15bb39067d0a26.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625094,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 5",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 5\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/theora/6592_5c9c488685024164a3f0f12171c2f71e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/broadcast/6592_a9cee290c16e418f9eae583d51774342.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T18:55:14Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.664293Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T18:55:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/theora/6592_5c9c488685024164a3f0f12171c2f71e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625083,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 3",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 3\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/broadcast/6554_fdf9f8906c774649972c9d330c1944c1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.678307Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625045,
      "name": "BI parodi",
      "header": "Ikke forbli en lettvekter...",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/theora/6558_b7a5847c5a0840599f8f0336d87e7ede.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/original/orig_cdb945ac3bb44d50afb57b702811a1b2.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/broadcast/6558_f7faacbf2b354f38b5d614730acbab93.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:57.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:04:33.117000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.732210Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:04:33.117000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/theora/6558_b7a5847c5a0840599f8f0336d87e7ede.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625045/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625076,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 1",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/broadcast/6552_8bbfdd54b1ae481c9d63725bf5604a2b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.686941Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625070,
      "name": "FAT konf 05: Gud i loven",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. Her hører vi Roger Robertsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/theora/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/original/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/broadcast/6551_bcb69dc00bd1421aa198cd92556314aa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T15:05:03.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.695325Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T15:05:03.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/theora/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625069,
      "name": "Alexx Alexxander",
      "header": "Se den store gatemagikeren utføre sine fantastiske tryllekunster på gata i Trondheim!",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/broadcast/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/theora/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/original/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/med_thumb/medium.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:16.770000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:00:06.693000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.696728Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:00:06.693000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/theora/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625066,
      "name": "Jesus og de frelste.",
      "header": "Målet er en god og lys framtid. Program 12 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/theora/orig_2a85c6aaef8641a28a73e48cbd93d0b9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/original/orig_2a85c6aaef8641a28a73e48cbd93d0b9.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/broadcast/6427_15656393fabc4024b8d297a5712105e2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T09:11:45.280000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.700941Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T09:11:45.280000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/theora/orig_2a85c6aaef8641a28a73e48cbd93d0b9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625066/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625065,
      "name": "Kristenlivet.",
      "header": "Hva prioriterer du i livet? Program 11 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/theora/orig_38eac952d5f944d28d589ee5179fadb7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/original/orig_38eac952d5f944d28d589ee5179fadb7.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/broadcast/6426_aadfb3e226934403a75671925f51c4a0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T09:06:13.847000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.702317Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T09:06:13.847000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/theora/orig_38eac952d5f944d28d589ee5179fadb7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625065/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625309,
      "name": "TED - Leah Buechley: How to “sketch” with electronics",
      "header": "Designing electronics is generally cumbersome and expensive -- or was, until Leah Buechley and her team at MIT developed tools to treat electronics just like paper and pen. In this talk from TEDYouth 2011, Buechley shows some of her charming designs, like a paper piano you can sketch and then play.\r\n\r\nBackground music by DJ Shadow.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/small_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/large_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/theora/LeahBuechley_2011Y.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/original/LeahBuechley_2011Y.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/broadcast/LeahBuechley_2011Y.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:33.670000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "https://archive.org/details/LeahBuechley_2011Y",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.411180Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/theora/LeahBuechley_2011Y.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/large_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg"
    },
    {
      "id": 625156,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 10",
      "header": "Denne uken møter du Studentersamfundets nye leder og finn ut hva Dragvolligaen er.\r\nFinn også ut hvordan det er å være blind, musikkprodusent og lydtekniker. Apropos tar deg med på kurs i netthat, og det blir spennende i nest siste episode av Felles kjøleskap.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/theora/Student-TV_2013_uke_10.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/small_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/large_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/broadcast/Student-TV_2013_uke_10.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:54",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-03-15T00:29:03Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.582519Z",
      "uploadedTime": "2013-03-15T00:29:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/theora/Student-TV_2013_uke_10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/large_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg"
    },
    {
      "id": 625153,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 9",
      "header": "Blir man fin av øl og vin? Vi har testet myten! \r\nApropos ser på pavevalget og vi har snakket med Moddi om alkoholpress i musikkbransjen. I tillegg har vi som alltid aktuelle saker om studentlivet: Hvem er smartest på gløshaugen, og hvordan bør du gå fram hvis du vil lage film? \r\nSe også episode 4 av Felles kjøleskap i ukens sending fra Student-TV i Trondheim.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/small_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/broadcast/Uke_9-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:38",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:32:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.585338Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:32:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625144,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 6",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Vil forbedre eksamen\r\nApropos Verdens rikeste land\r\nRomkameraten 2:6\r\nLesesalen 3:5\r\n\r\nKonkurranse: Fristen er utgått. Se dusken.no/tv for ferske konkurranser",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/large_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/small_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/theora/Uke_6-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/broadcast/Uke_6-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:23.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:44:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.597666Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:44:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/theora/Uke_6-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/large_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625143,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 5",
      "header": "Parodi: Stian Stud - Trondheims nye talkshow!\r\nRomkameraten 1:6\r\nLesesalen 2:5",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/small_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/broadcast/Uke_5-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:40.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:43:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.599040Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:43:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625141,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 3",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Studiestøtte\r\nApropos Dommedag: Ikke alle er like glad for at dommedag aldri kom...\r\nAktuelt: Nyhet: Studenter lager racerbil",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/small_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/broadcast/Uke2-3STV-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:23.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:39:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.601763Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:39:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625135,
      "name": "Opprinnelsen, 13 En ny jord",
      "header": "Gud vil gjenskape vår gamle og ødelagte jord. Han vil skape en ny jord med rettferdighet og uten ondskap. Prograleder for dette kvartals bibelstudier har vært Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/theora/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/original/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/broadcast/6640_b32acaf98bcb4ef89a755d7b4f1630f1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:17:52.053000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.610329Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:17:52.053000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/theora/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625131,
      "name": "Opprinnelsen, 09 Ekteskapet",
      "header": "Kort etter skapelsen innstiftet Gud ekteskapet. Hva forteller dette om Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/original/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/broadcast/6636_77441b4da8c74fd4baa9bdcd27aa050c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.616118Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625130,
      "name": "Opprinnelsen, 08 Jesus",
      "header": "Gud har ikke bare skapt, men han opprettholder også skaperverket.Og han har et endelig mål han arbeider mot. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/theora/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/original/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/broadcast/6635_45335697a47b48b78dc90d828e15a710.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:54:55.800000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.617527Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:54:55.800000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/theora/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625123,
      "name": "Folkehelsens røtter 08",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/theora/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/original/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/broadcast/6641_33cd96c50f2d42bf8a85f765608aa263.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:26:42.217000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.627195Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:26:42.217000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/theora/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625122,
      "name": "Folkehelsens røtter 09",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/theora/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/original/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/broadcast/6642_8653f430f0234b09b40e1457fbe8e03d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:52.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:35:28.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.628566Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:35:28.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/theora/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625118,
      "name": "Opprinnelsen, 06 Syndefallet",
      "header": "En av Guds skapninger gjorde opprør i Guds nyskapte verden. Hvorfor kunne ikke Gud bare drepe Satan før han fikk gjort mye skade? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/theora/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/original/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/broadcast/6633_6102a1ef208e4c8fb32fc2740853bb18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:46:06.850000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.634013Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:46:06.850000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/theora/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625117,
      "name": "Opprinnelsen, 05 moral",
      "header": "Hvorfor skapte Gud et tre i hagen som kunne gi kunnskap om Goddt og ondt? Hva har dette med moral og en fri vilje å gjøre. Får vi her innsikt i noe av det dypeste som bibelen åpenbarer?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/theora/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/original/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/broadcast/6632_58b2b584cfdd44a59b5974d8fb29b254.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:40:58.210000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.635401Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:40:58.210000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/theora/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625115,
      "name": "Opprinnelsen, 03 Fullført",
      "header": "Da Gud fullførte skapelsen av himmel og jord gav han til slutt menneskene en viktig gave. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/theora/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/original/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/broadcast/6630_1656abfe5613463f83a3bd1d22c3e5c0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:31:05.343000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.638203Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:31:05.343000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/theora/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625113,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 8",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 8\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/broadcast/6595_fc6f07b1d651478fb03d8f5704749bcf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.640936Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625106,
      "name": "Opprinnelsen, 02 Skapelsen",
      "header": "Er det at jorden er et godt sted for mennesker å være et resultat av blind tilfeldighet? Eller er vi og vår verden et resultat av en skapende og kjærlig Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/theora/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/original/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/broadcast/6617_687f531d4e954abbb60ba60343525d21.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-20T11:56:53.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.650542Z",
      "uploadedTime": "2012-12-20T11:56:53.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/theora/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625101,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 6",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 6\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/theora/6593_1ce2b97b90a64a1eb82800e83202afd2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/broadcast/6593_0456ef4b3bd446df980e974a8089886d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T18:59:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.654688Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T18:59:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/theora/6593_1ce2b97b90a64a1eb82800e83202afd2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625085,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 4",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 4\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/theora/6555_e194d91ac5084a6388996f14567a7639.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/broadcast/6555_f82333c08c3a47669ee3944baff3a5ea.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T18:11:02Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.675580Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T18:11:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/theora/6555_e194d91ac5084a6388996f14567a7639.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625061,
      "name": "FAT konf 06: Lovløsheten",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. I dette programmet hører vi Andre Schalfani.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/theora/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/original/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/broadcast/6572_06df56682e9047739ccf02fc38bb5045.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-14T18:53:35.857000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.707830Z",
      "uploadedTime": "2012-11-14T18:53:35.857000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/theora/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}