List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=50&ordering=uploaded_time&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=uploaded_time&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&ordering=uploaded_time&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 622489,
      "name": "Menneskesønnen del 05B",
      "header": "Rett etter Menneskesønnen kommer disse samtaleprogrammene. En studiegruppe samtaler om temaene. Temaene og samtalene møter et økende behov for å gå tilbake til utgangspunktet og se hva Jesus egentlig stod for.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/theora/731_f9cb3c5b8ea6455db54e289e11830e32.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/broadcast/orig_MNNS fri 05b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:30.080000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:11:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.651980Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:11:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/theora/731_f9cb3c5b8ea6455db54e289e11830e32.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622489/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622490,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 1",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/theora/732_e71675cd50c4404f875dc13c2085d15f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/broadcast/orig_Kom i form, uke 1 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:30",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:12:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.650577Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:12:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/theora/732_e71675cd50c4404f875dc13c2085d15f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622490/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622491,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 2",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/theora/733_9321c43f113c48c3b5fd08e826eb2104.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/broadcast/orig_Kom i form, uke 2 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:30",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:13:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.649211Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:13:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/theora/733_9321c43f113c48c3b5fd08e826eb2104.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622492,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 3",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/theora/734_8d8cb6696dc8497288b9022ea98cd24f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/broadcast/orig_Kom i form, uke 3 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:29.880000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:14:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.647867Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:14:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/theora/734_8d8cb6696dc8497288b9022ea98cd24f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622493,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 4",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/theora/735_e886fce0ea384b5090333388e9d640cf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/broadcast/orig_Kom i form, uke 4 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:59.880000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:15:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.646494Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:15:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/theora/735_e886fce0ea384b5090333388e9d640cf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622494,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 5",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/theora/737_64788369d243445198e4c127b0715900.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/broadcast/orig_Kom i form, uke 5 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:59.960000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:17:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.645158Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:17:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/theora/737_64788369d243445198e4c127b0715900.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622495,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 6",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/theora/738_371c4c3ee3bb4fe7bf0abc922a19aed2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/broadcast/orig_Kom i form, uke 6 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:00",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:18:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.643822Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:18:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/theora/738_371c4c3ee3bb4fe7bf0abc922a19aed2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622496,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 1",
      "header": "Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Serien tar utgangspunkt i bestselgeren Kjærlighetens fem språk og viser potensialet i å kommunisere kjærlighet på en effektiv måte! Ulike ektepar deler sine personlige erfaringer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/theora/739_e32621db4057448c875bbce7b899c0e3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/broadcast/orig_Kjærllighetens fem språk 01FRI, Sidsel og Terje.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:15",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:19:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.642442Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:19:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/theora/739_e32621db4057448c875bbce7b899c0e3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622497,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 2",
      "header": "Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Serien tar utgangspunkt i bestselgeren Kjærlighetens fem språk og viser potensialet i å kommunisere kjærlighet på en effektiv måte! Ulike ektepar deler sine personlige erfaringer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/theora/740_52a42458d793451c9bab9d51ef6dbbd9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/broadcast/orig_Kjærllighetens fem språk 02FRI, Hanne og Ove.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:29",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:20:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.641035Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:20:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/theora/740_52a42458d793451c9bab9d51ef6dbbd9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622498,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 3",
      "header": "Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Serien tar utgangspunkt i bestselgeren Kjærlighetens fem språk og viser potensialet i å kommunisere kjærlighet på en effektiv måte! Ulike ektepar deler sine personlige erfaringer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/theora/741_b7cf9cd1f1624e56bb1f936c042b33fe.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/broadcast/orig_Kjærllighetens fem språk 03FRI, Elsie og Tor.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:45",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:21:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.639567Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:21:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/theora/741_b7cf9cd1f1624e56bb1f936c042b33fe.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622499,
      "name": "Hjerte til hjerte del 05",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/theora/743_19c9f787b8c24c85a3fdb0f07ba1f742.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/broadcast/orig_Hjerte til hjerte del 5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:58.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:23:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.638193Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:23:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/theora/743_19c9f787b8c24c85a3fdb0f07ba1f742.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622499/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622500,
      "name": "Hjerte til hjerte del 06",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/theora/744_fa8dc766826e4f46abfcfbb4ff17143c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/broadcast/orig_Fra Hjerte til Hjerte del 6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00.320000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:24:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.636861Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:24:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/theora/744_fa8dc766826e4f46abfcfbb4ff17143c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622500/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622501,
      "name": "Syng med oss del 1 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/theora/746_c0e027958ad7439f934dae93e7480c09.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/broadcast/orig_syng med oss del 1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:13.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:26:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.635523Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:26:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/theora/746_c0e027958ad7439f934dae93e7480c09.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622395,
      "name": "Syng med oss del 2 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/theora/747_36f75c5b73094bfa8ad9d53fb6501c12.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/broadcast/orig_syng med oss del 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27.680000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:27:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.780176Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:27:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/theora/747_36f75c5b73094bfa8ad9d53fb6501c12.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622395/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622502,
      "name": "Syng med oss del 3 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/theora/748_01f24879720b45a2a0524dfea11cb8a6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/broadcast/orig_syng med oss del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:44.640000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:28:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.634159Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:28:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/theora/748_01f24879720b45a2a0524dfea11cb8a6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622503,
      "name": "Syng med oss del 4 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/theora/749_3d58f5f4d9a54cd2ba46d8de99af8e41.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/broadcast/orig_syng med oss 4 - siste.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:43.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:29:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.632829Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:29:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/theora/749_3d58f5f4d9a54cd2ba46d8de99af8e41.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622504,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 2",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/theora/751_4cd4abf9c4ca47dab0ee5bbc054471b7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:40",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:31:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.631473Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:31:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/theora/751_4cd4abf9c4ca47dab0ee5bbc054471b7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622505,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 3",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/theora/752_cf41e08b32b74dcdb7733043b578b88e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:53.760000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:32:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.630112Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:32:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/theora/752_cf41e08b32b74dcdb7733043b578b88e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622506,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 6",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/theora/757_6222e2855a7e48b2af105d0610bb8227.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:06.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:37:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.628737Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:37:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/theora/757_6222e2855a7e48b2af105d0610bb8227.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622507,
      "name": "Akkurat Nå - Episode 03",
      "header": "1. Rune Larsen med ny CD. 2.Odd Einar Dørum gir seg i rikspolitikken. 3. Skulptøren i Torggata - Tore Bjørn Skjødsvik",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/theora/779_dfad8c5068c54479a93729535e3701c1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/broadcast/orig_ESTV-Akkurat nå - del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "01:00:12.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:59:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.627365Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:59:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/theora/779_dfad8c5068c54479a93729535e3701c1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622510,
      "name": "Når synet svikter",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/theora/820_787a42129c464f85a6d4ba3d4c6baeb0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/broadcast/orig_Når synet svikter - endelig.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
      "organization": {
        "id": 122,
        "name": "Norges Blindeforbund",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1050,
        "editorName": "Kristin Ruud",
        "editorEmail": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:11.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T13:40:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.623368Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T13:40:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/theora/820_787a42129c464f85a6d4ba3d4c6baeb0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622510/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622511,
      "name": "Når synet svikter - Følelser",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/theora/821_d73911389d764ae392e87fc192c8ce9c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/broadcast/orig_Når synet svikter - følelser - endelig.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
      "organization": {
        "id": 122,
        "name": "Norges Blindeforbund",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1050,
        "editorName": "Kristin Ruud",
        "editorEmail": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:32:26.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T13:41:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.621946Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T13:41:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/theora/821_d73911389d764ae392e87fc192c8ce9c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622511/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622512,
      "name": "Når synet svikter - Mobilitet",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/theora/822_930700d832454a229c30a05ef3014401.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/broadcast/orig_Når synet svikter - mobilitet - endelig.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
      "organization": {
        "id": 122,
        "name": "Norges Blindeforbund",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1050,
        "editorName": "Kristin Ruud",
        "editorEmail": "kristin.ruud@blindeforbundet.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:28.880000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T13:42:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.620546Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T13:42:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/theora/822_930700d832454a229c30a05ef3014401.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622512/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622513,
      "name": "ESTV 2008 uke 50",
      "header": "Første del av Lise Karlsens samtale med Terje, Grete, Jenny og Michael Forsberg i studio Oslo med et sterkt vitnesbyrd fra Terje Forsberg.\nSiste del sendes neste tirsdag, vi sees.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/theora/867_659aaeabcfcd41c3a1c92195ad51313c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/broadcast/orig_estv-no-BL1715k1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jim.hanssen@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:01.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T14:27:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.619172Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T14:27:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/theora/867_659aaeabcfcd41c3a1c92195ad51313c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622513/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622514,
      "name": "ESTV 2008 uke 51",
      "header": "Siste del av Lise Karlsens samtale med Terje, Grete, Jenny og Michael Forsberg i studio Oslo med et sterkt vitnesbyrd fra Terje Forsberg.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/theora/868_becaa5072c6c4fc0b328c068424efe6e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/broadcast/orig_ES TV uke 51.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jim.hanssen@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:06.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T14:28:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.617794Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T14:28:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/theora/868_becaa5072c6c4fc0b328c068424efe6e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622514/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622515,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/theora/913_8b0038c5b4124597afbad387e6fad802.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/broadcast/orig_Kjærlighetens fem språk 4-Kjersti og Harald.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:45",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:13:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.616417Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:13:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/theora/913_8b0038c5b4124597afbad387e6fad802.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622515/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622516,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 5",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/theora/914_c3ca824510024a8791d0e8306ae1b1ac.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/broadcast/orig_Kjærlighetens fem språk 5-Gry Beate og Victor.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:30.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:14:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.614821Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:14:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/theora/914_c3ca824510024a8791d0e8306ae1b1ac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622516/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622517,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 6",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/theora/915_68e7699fe1324b1ba3342531dcb46786.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/broadcast/orig_Kjærlighetens fem språk 6-Karina og Alf Åge.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:30",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:15:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.613480Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:15:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/theora/915_68e7699fe1324b1ba3342531dcb46786.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622517/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622518,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 7",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/theora/916_afffc8c062634bad8441103a1ef68afb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/broadcast/orig_Kjærlighetens fem språk 7-Astrid og Halvor.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:00",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:16:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.612145Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:16:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/theora/916_afffc8c062634bad8441103a1ef68afb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622518/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622519,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 8",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/theora/917_fd2da7cb53774c86952bacef0cb43721.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/broadcast/orig_Kjærlighetens fem språk 8-Mai Britt og Dagfinn.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:30",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:17:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.610749Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:17:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/theora/917_fd2da7cb53774c86952bacef0cb43721.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622519/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622520,
      "name": "Vegetariske perler del 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/theora/918_116186fb009041ba8f0c64ac6669d2f3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/broadcast/orig_Vegetariske perler 4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:18:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.609417Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:18:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/theora/918_116186fb009041ba8f0c64ac6669d2f3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622521,
      "name": "Vegetariske perler del 5",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/theora/919_2a4682f81cdc42198d7eafd796862766.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/broadcast/orig_Vegetariske perler 5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:19:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.608089Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:19:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/theora/919_2a4682f81cdc42198d7eafd796862766.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622522,
      "name": "Vegetariske perler del 6",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/theora/920_faa75650b0344f9ba998c70e8e6df6d1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/broadcast/orig_Vegetariske perler 6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:20:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.606719Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:20:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/theora/920_faa75650b0344f9ba998c70e8e6df6d1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622523,
      "name": "Vegetariske perler del 7",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/theora/921_82dee9bb212d48bca485d06ee8ab0798.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/broadcast/orig_Vegetariske perler 7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:21:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.605373Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:21:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/theora/921_82dee9bb212d48bca485d06ee8ab0798.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622524,
      "name": "Akkurat Nå - Episode 04",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/theora/928_2e6c8b2d03e24905b7abf677cc7d4cfe.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/broadcast/orig_ESTV - Akkurat Nå - del 4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:51:08",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:28:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.604008Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:28:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/theora/928_2e6c8b2d03e24905b7abf677cc7d4cfe.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622524/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622525,
      "name": "Drøfting av Quranen del 01",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/theora/929_47a7c6f480cc49ccaae69e57e4e70df6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/broadcast/orig_Den hellige Quranen del 1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:03.840000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:29:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.602640Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:29:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/theora/929_47a7c6f480cc49ccaae69e57e4e70df6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622525/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622526,
      "name": "Drøfting av Quranen del 02",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/theora/930_8e6c5250828b4d7b8b45eaff07ff1bf8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/broadcast/orig_Den hellige Quranen del 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:17.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:30:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.601306Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:30:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/theora/930_8e6c5250828b4d7b8b45eaff07ff1bf8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622526/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622527,
      "name": "Drøfting av Quranen del 03",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/theora/931_1c8bb6d59a03452d89bfff71ad04483f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/broadcast/orig_Den hellige Quranen del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:35:11.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:31:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.599962Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:31:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/theora/931_1c8bb6d59a03452d89bfff71ad04483f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622527/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622528,
      "name": "Drøfting av Quranen del 04",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/theora/932_8437322d781c4d37aef08e0975db2182.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/broadcast/orig_Den hellige Quranen del 4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:58.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:32:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.598579Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:32:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/theora/932_8437322d781c4d37aef08e0975db2182.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622528/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622396,
      "name": "STV U28 Jakt",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/theora/934_ab49f5605de64be4a31cc9dd2154e386.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/broadcast/orig_STV U28 JaktNY.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:25.600000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:34:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.778782Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:34:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/theora/934_ab49f5605de64be4a31cc9dd2154e386.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622396/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622529,
      "name": "STV U33 Immatrikulering",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/theora/937_fa4aeb3283ac4bd380ebaddfbd908a48.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/broadcast/orig_STV U33 ImmatrikuleringNY.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:08.040000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:37:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.597248Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:37:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/theora/937_fa4aeb3283ac4bd380ebaddfbd908a48.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622529/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622530,
      "name": "STV U35 Svartlamoen",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/theora/939_c356992ab55147cba2b4d422b8badd1a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/broadcast/orig_STV U35 Svartlamoen.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:18.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:39:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.595908Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:39:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/theora/939_c356992ab55147cba2b4d422b8badd1a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622530/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622531,
      "name": "STV U36 Gøy på landet",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/theora/940_b309e4d8a01341a0b83b77d0fa06d96a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/broadcast/orig_STV U36 Gøy på landet.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:03.400000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:40:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.594508Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:40:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/theora/940_b309e4d8a01341a0b83b77d0fa06d96a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622531/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622532,
      "name": "STV U37 Fremtiden",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/theora/941_260bf04bfa7f410894a7273960fd6de9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/broadcast/orig_STV U37 Fremtiden.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:00.040000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:41:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.593149Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:41:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/theora/941_260bf04bfa7f410894a7273960fd6de9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622532/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622533,
      "name": "STV U39 Dans",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/theora/942_73200b130d674e04a963d5a9c7f78b34.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/broadcast/orig_STV U39 Dans.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:22.160000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:42:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.591740Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:42:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/theora/942_73200b130d674e04a963d5a9c7f78b34.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622533/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622534,
      "name": "STV U42 Sjekking",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/theora/943_0dd2ae8c0b284a0088ff2cf03e050b07.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/broadcast/orig_STV U42 Sjekking.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:00.040000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:43:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.590292Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:43:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/theora/943_0dd2ae8c0b284a0088ff2cf03e050b07.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622534/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622535,
      "name": "STV U42 Sjekking kort",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/theora/944_a8cd97188628420598472dbdbcd721ba.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/broadcast/orig_STV U42 Sjekking kort.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:59.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.588958Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/theora/944_a8cd97188628420598472dbdbcd721ba.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622535/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622536,
      "name": "STV U43 Teater",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/theora/945_e4dc82a149af4f65ad357e1a1e819ac0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/broadcast/orig_STV U43 Teater.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:00.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.587619Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/theora/945_e4dc82a149af4f65ad357e1a1e819ac0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622536/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622537,
      "name": "STV U44 Halloween",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/theora/946_c914d08e01454e4c99b13e57744d5482.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/broadcast/orig_STV U44 Halloween.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:05.160000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:46:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.586241Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:46:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/theora/946_c914d08e01454e4c99b13e57744d5482.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622537/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622538,
      "name": "STV U45 Gaming",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/theora/947_27c2b9300a364d6997451ccd06cbe71f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/broadcast/orig_STV U45 Gaming.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:42.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:47:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.584899Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:47:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/theora/947_27c2b9300a364d6997451ccd06cbe71f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622538/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}