List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=3650&ordering=publish_on_web&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3682,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3600&ordering=publish_on_web&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 624882,
      "name": "Den norske kirke i eksil 109",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/theora/orig_db8106a345fa42f5a7af05dfd1d6ba18.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/original/orig_db8106a345fa42f5a7af05dfd1d6ba18.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/broadcast/6258_6daa5162e3104330b22d3b031f8601fa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:30.600000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-17T10:10:00.340000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.939937Z",
      "uploadedTime": "2012-05-17T10:10:00.340000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/theora/orig_db8106a345fa42f5a7af05dfd1d6ba18.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624882/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624881,
      "name": "Bibelstudier 09 (2 kv 2012)",
      "header": "Frigjort til tjeneste. Menigheter og enkeltmedlemmer må foreta prioriteringer for å nå sine mål. Det finnes grenser for \nhvor mye den enkelte kan ta på seg. Tor Tjeransen samtaler med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/theora/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/original/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/broadcast/6147_db4435c0075f4289bfa5800a66331c49.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:11:38.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.941300Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:11:38.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/theora/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624880,
      "name": "Livsstilsagenten 01",
      "header": "Livsstilsagent Per de Lange beøker pensjonert fylkesordfører Jon Fløistad i jakten på den gode livsstil. Fløistad elsker liljer og hagebruk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/theora/orig_b18c8b7fef1246c4a393a65572b32a62.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/original/orig_b18c8b7fef1246c4a393a65572b32a62.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/broadcast/6255_ad8f0a0b8eff45c0826358a0572ad15c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-27T11:35:52.760000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.942713Z",
      "uploadedTime": "2012-04-27T11:35:52.760000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/theora/orig_b18c8b7fef1246c4a393a65572b32a62.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624879,
      "name": "Bibelstudier 08 (2 kv 2012)",
      "header": "Utrustning for Evangelisme. Gud utruster menigheten med forskjellige nådegaver og talenter. Kjenner vi vår egen nådegave?\nI studio hører vi programleder Tor Tjeransen i samtale med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/theora/orig_c4dcee77e65e4c0c96a692491e730512.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/original/orig_c4dcee77e65e4c0c96a692491e730512.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/broadcast/6146_d20d35926578454b9a5870ce8aa8f10a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:06:43.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.944106Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:06:43.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/theora/orig_c4dcee77e65e4c0c96a692491e730512.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624878,
      "name": "Bibelstudier 06 (2 kv 2012)",
      "header": "Personlig evangelisme. Evangelisme dreier seg ofte om samtaler under fire øyne. Slike samtaler gir verdifull erfaring. I studio hører vi programleder Tor Tjeransen, Lynn S. Kvinge og Sven-Inge Frantzen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/theora/orig_05a53551f6044bb5a71282de40017f46.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/original/orig_05a53551f6044bb5a71282de40017f46.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/broadcast/6144_cffaf25b82994ba89be2b29eac1627ac.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:00:22.260000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.945454Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:00:22.260000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/theora/orig_05a53551f6044bb5a71282de40017f46.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624878/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624877,
      "name": "Bibelstudier 05 (2 kv 2012)",
      "header": "Sekvensiell evangelisme. Kan evangeliet selges som en hvilken som helst produkt basert bare på menneskelig kunnskap? \nPaneldeltakerne og programleder Tor Tjeransen peker på evangeliet som en idé som sprenger alle grenser.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/theora/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/original/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/broadcast/6143_782a04563b85492a8ad416340cce3175.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:57:38.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.946814Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:57:38.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/theora/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624876,
      "name": "Bibelstudier 07 (2 kv 2012)",
      "header": "Menighetens evangelisme. Utadrettet arbeid i en menighet må alltid søke å gjøre bruk av den enkeltes ferdigheter til støtte for\nhele fellesskapet. I studio hører vi programleder Tor Tjeransen i samtale med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/theora/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/original/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/broadcast/6145_030ed38eee5c4c7caf3330d07b5000cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:03:10.230000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.948209Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:03:10.230000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/theora/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624875,
      "name": "Dagen Derpå: Stress",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/theora/6115_8162227d233143c58cb0f137a52c175c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/broadcast/6115_8162227d233143c58cb0f137a52c175c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:22:44.930000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.949784Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:22:44.930000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/theora/6115_8162227d233143c58cb0f137a52c175c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624875/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624874,
      "name": "NewLife_Promo_2012",
      "header": "Fra barnehjemmet Ebenezer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/theora/6253_908bdffa02f044e29725ccc42e0070bb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/broadcast/6253_c4439173c60b48218f20c89f6749b1bf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:29.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-27T06:53:34.443000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.951243Z",
      "uploadedTime": "2012-04-27T06:53:34.443000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/theora/6253_908bdffa02f044e29725ccc42e0070bb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624874/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624873,
      "name": "New Life Mission - Profilvideo",
      "header": "Profilvideo produsert i 2012",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/broadcast/6240_75aff54fbd9945ab9593cc93a90858d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.952662Z",
      "uploadedTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624871,
      "name": "17_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/theora/6174_55a3752cf8a34477815612c619015769.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/original/orig_09d9032a4a73425790ee99fd7bb7a36a.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/broadcast/6174_16f2331db5774adc9ff1ce8cf29599f5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:59",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-04-03T07:31:31.637000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.954018Z",
      "uploadedTime": "2012-04-03T07:31:31.637000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/theora/6174_55a3752cf8a34477815612c619015769.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624871/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624870,
      "name": "orig_1606d48a4e8446adbc77e8b05d652df4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/theora/6224_5f69e8a018c74bfd8adaf69e745073a1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/original/orig_7a6620c2e1834ad58f8f252d837eb9b9.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/broadcast/6224_12b06340284d416ea3acb342fd01f5a2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:55:05",
      "categories": [],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-04-19T14:11:30.440000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.955690Z",
      "uploadedTime": "2012-04-19T14:11:30.440000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/theora/6224_5f69e8a018c74bfd8adaf69e745073a1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624870/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624869,
      "name": "16_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/theora/6177_781ba7950465435aad81a360408ad69f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/original/orig_b3375fb6ba284152b87f006f18a5a646.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/broadcast/6177_3564774731c7445b8565a475ae16b447.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-04-03T07:33:33.323000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.957042Z",
      "uploadedTime": "2012-04-03T07:33:33.323000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/theora/6177_781ba7950465435aad81a360408ad69f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624869/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624868,
      "name": "Sandviken Ungdomskorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/theora/6236_44720155fed44f06b7ebdca4d0e248ef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/broadcast/6236_d9a6c60f1fde488dbe40e56adedee3a1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:24.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T13:28:48.597000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.958381Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T13:28:48.597000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/theora/6236_44720155fed44f06b7ebdca4d0e248ef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624867,
      "name": "Kolbotn Konsertorkester",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/theora/6233_c6b95972bc3e4dc1ab6a62522ad156cf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/broadcast/6233_c6b95972bc3e4dc1ab6a62522ad156cf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:10.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T12:17:04.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.959787Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T12:17:04.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/theora/6233_c6b95972bc3e4dc1ab6a62522ad156cf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624867/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624865,
      "name": "Sarpsborg Janitsjarorkester",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/theora/6235_c7ba80082b56490cbc0ea5ada94fb18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/broadcast/6235_c7ba80082b56490cbc0ea5ada94fb18d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:37.160000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T12:59:15.980000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.962592Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T12:59:15.980000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/theora/6235_c7ba80082b56490cbc0ea5ada94fb18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624865/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624864,
      "name": "Nittedal og Hakadal Janitsjar",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/theora/6234_4578562bde6f4db6aebea0c0cc06a1f1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/broadcast/6234_4578562bde6f4db6aebea0c0cc06a1f1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:52.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T12:43:30.437000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.964031Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T12:43:30.437000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/theora/6234_4578562bde6f4db6aebea0c0cc06a1f1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624863,
      "name": "Dagen Derpå: Forskning",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/broadcast/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.965414Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624862,
      "name": "Den norske kirke i eksil 108",
      "header": "Ved å endre grunnlovens paragraf 2 vil alle religioner bli sidestillt. Tenk på hva det vil bety for det norske folk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/theora/orig_3149a5d3c811444e9e9978731e666447.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/original/orig_3149a5d3c811444e9e9978731e666447.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/broadcast/6223_33397af141474713b96cc687ad04bfd7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:19.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-19T06:31:47.273000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.966761Z",
      "uploadedTime": "2012-04-19T06:31:47.273000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/theora/orig_3149a5d3c811444e9e9978731e666447.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624862/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624861,
      "name": "Den norske kirke i eksil 107",
      "header": "Hvordan er det med deg? Er du på vei til Himmelen?Velg Jesus som din frelser.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/theora/orig_d097e5d6fd6e4f9ea6a6e32b1293325a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/original/orig_d097e5d6fd6e4f9ea6a6e32b1293325a.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/broadcast/6222_405e957c86194ce08e72335ddacdbae6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:37.560000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-18T20:00:48.343000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.968238Z",
      "uploadedTime": "2012-04-18T20:00:48.343000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/theora/orig_d097e5d6fd6e4f9ea6a6e32b1293325a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624861/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624859,
      "name": "Hva er nytt i Ubuntu?",
      "header": "Det aller første vil handle litt om hvorfor folk er så sinte og hvorfor det er så mange som tror at det gamle skrivebordet er borte. Ellers vil mye handle om infrastukturen under Unity og hva den tilbyr av videre muligheter.\r\n\r\nNUUG talk from 2012-10-14.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/theora/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/broadcast/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:02:10.360000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2012-04-16T07:42:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.970964Z",
      "uploadedTime": "2012-04-16T07:42:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/theora/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624858,
      "name": "Dagen Derpå: Kreativitet",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/broadcast/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:01.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.972346Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624857,
      "name": "15_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/theora/6173_a56842648824413888146e711507fe98.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/original/orig_846e5064d69048218155e765447de5a7.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/broadcast/6173_7db188e84a9740aaa825db56568e23a3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-04-03T07:30:39.603000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.973756Z",
      "uploadedTime": "2012-04-03T07:30:39.603000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/theora/6173_a56842648824413888146e711507fe98.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624857/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624856,
      "name": "Musikkforeningen Nidarholm",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/theora/6218_54204f7b8fdc4f55b52995b2026bb8e0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/broadcast/6218_1673685791dd4108941b6e152c1197e9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:58.440000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-13T07:37:25.717000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.975167Z",
      "uploadedTime": "2012-04-13T07:37:25.717000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/theora/6218_54204f7b8fdc4f55b52995b2026bb8e0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624855,
      "name": "Dragefjellets Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/theora/6217_f790e00aecc6404f9b7f7a20235d3dea.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/broadcast/6217_5722c31ef60d4b319551159d48ac8e89.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-13T07:36:27.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.976562Z",
      "uploadedTime": "2012-04-13T07:36:27.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/theora/6217_f790e00aecc6404f9b7f7a20235d3dea.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624854,
      "name": "Stavanger musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/theora/6210_1969da0ce70a43468fa13abed5875e85.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/broadcast/6210_1969da0ce70a43468fa13abed5875e85.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:21.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:34:49.917000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.977915Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:34:49.917000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/theora/6210_1969da0ce70a43468fa13abed5875e85.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624853,
      "name": "Mo Hornmusikk",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/theora/6212_7d8eece8da1b455f9155b9aef31342ab.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/broadcast/6212_7d8eece8da1b455f9155b9aef31342ab.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:36.440000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:44:38.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.979271Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:44:38.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/theora/6212_7d8eece8da1b455f9155b9aef31342ab.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624853/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624852,
      "name": "Opus 82",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/theora/6214_db071ba07b9c4f81b39d359a33e0713a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/broadcast/6214_db071ba07b9c4f81b39d359a33e0713a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:13.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T12:21:05.133000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.980702Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T12:21:05.133000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/theora/6214_db071ba07b9c4f81b39d359a33e0713a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624852/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624851,
      "name": "Den norske kirke i eksil 106",
      "header": "Jesus er veien sannheten og livet.Ingen kommer til himmelen uten gjennom ham.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/theora/orig_671e332365404ecd89112f90c6e46de0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/original/orig_671e332365404ecd89112f90c6e46de0.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/broadcast/6193_20c44545815f41449cb29ce77796708e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:21.360000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-09T19:52:27.477000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.982074Z",
      "uploadedTime": "2012-04-09T19:52:27.477000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/theora/orig_671e332365404ecd89112f90c6e46de0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624851/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624850,
      "name": "Sandefjord Ungdomskorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/theora/6215_487402d93abc4c1c909b2f6916a08b87.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/broadcast/6215_a41d61539a7c40039dec20e87467e51d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:58.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T12:26:06.637000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.983425Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T12:26:06.637000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/theora/6215_487402d93abc4c1c909b2f6916a08b87.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624849,
      "name": "Skjold Nesttun Janitsjar",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/theora/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/broadcast/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:59.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T13:48:41.563000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.984817Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T13:48:41.563000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/theora/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624848,
      "name": "Lørenskog Musikkorps",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/theora/6211_d25328311d74425bb5e2f5d29042b6d0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/broadcast/6211_d25328311d74425bb5e2f5d29042b6d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:09.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:39:20.370000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.986219Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:39:20.370000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/theora/6211_d25328311d74425bb5e2f5d29042b6d0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}