List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=3600&ordering=-has_tono_records&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3657,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3650&ordering=-has_tono_records&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3550&ordering=-has_tono_records&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 624578,
      "name": "37_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/theora/5708_477dc5c4dba8477aa2ae0c02081b213f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/original/orig_fa78e69f2e1c47898d9ed93be807e327.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/broadcast/5708_09a9bc58844f4f5897c217c936f0ee0a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:49",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-08-18T08:50:46.587000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.336408Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T08:50:46.587000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/theora/5708_477dc5c4dba8477aa2ae0c02081b213f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624570,
      "name": "Den norske kirke i eksil nr 90",
      "header": "Første siden er nå rettet opp. Jeg \nbeklager så mye. Feilene skyldes tidspress. \nProgrammet handler om den kristne tro.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/theora/orig_9436a33cf86f4eb0859a6e64a3afc429.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/original/orig_9436a33cf86f4eb0859a6e64a3afc429.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/broadcast/5745_e2339f1982084b3f8e60478e47dcb8de.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:12.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-09-05T18:17:43.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.347495Z",
      "uploadedTime": "2011-09-05T18:17:43.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/theora/orig_9436a33cf86f4eb0859a6e64a3afc429.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624570/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624565,
      "name": "36_11 Østfoldirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/theora/5707_c7a6c753fb9649a3949474d8c6d484a0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/original/orig_f742aae63f28480d9a87ddff27689ed4.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/broadcast/5707_66f155e2219d4416917df952a963afab.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:46",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-08-18T08:49:30.053000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.350236Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T08:49:30.053000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/theora/5707_c7a6c753fb9649a3949474d8c6d484a0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624565/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624563,
      "name": "ForgeRock",
      "header": "Månedens tema er: «ForgeRock - Et norsk selskap med global satsing basert på fri programvare» med Stein Myrseth. Foredraget vil foregå på norsk:\r\n\r\n\r\nForedraget vil kort gå igjennom forretningsmodellen til ForgeRock siden den er basert på videreføring av flere fri programvarebaserte produkter som Oracle ikke var interessert i når de overtok Sun. De utvikler i tillegg også sine egne produkter. Uten en fri programvaremodell for disse produktene ville ikke ForgeRock vært en realitet. Foredagsholderen vil beskrive hvordan tjener de penger på fri programvare.\r\n\r\nPresentasjonen vil også dekke generelle problemstillinger med Identity & Access Management rundt områder som autentisering, autorisasjon, føderering og provisioning. Tidligere OpenSSO, nå OpenAM som de viderefører vil bli kort beskrevet sammen med resten av deres I3-platformstrategi.\r\n\r\nStein Myrseth er Head of product Management hos ForgeRock. Hans rolle er å definere de videre strategiske retningslinjer for deres I3-strategi, samt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/broadcast/5732_f39d0bc73d384dc1b14912de54518284.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:44.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.353050Z",
      "uploadedTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624564,
      "name": "Empo tv - del 56",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/theora/5684_fb608afc16924f5093d43a42af5847ac.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/broadcast/5684_f7f415b6ac3447d08c9627d4d747e842.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:28:21.277000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:54:48.051557Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:28:21.277000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/theora/5684_fb608afc16924f5093d43a42af5847ac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624568,
      "name": "God Søndag fra P7 - Den siste basun",
      "header": "DEN SISTE BASUN\r\nJohnn Hardang\r\nSaron, Bryne",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/theora/orig_853b66ca022e4471821a586f8cfe3521.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/original/orig_853b66ca022e4471821a586f8cfe3521.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/broadcast/5734_feffc595341046e1b57831ae7fe04bc2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:55.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-09-02T13:07:59.880000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:25:18.999918Z",
      "uploadedTime": "2011-09-02T13:07:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/theora/orig_853b66ca022e4471821a586f8cfe3521.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624555,
      "name": "Inside Israel September 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/theora/orig_686fb6e99cc54dd3b970485df116dff1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/original/orig_686fb6e99cc54dd3b970485df116dff1.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/broadcast/5704_f4f15df74a684de583f60e4c7b7ef2e8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dagjul@frisurf.no",
      "organization": {
        "id": 110,
        "name": "IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1076,
        "editorName": "Dag Øyvind Juliussen",
        "editorEmail": "dagjul@frisurf.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-17T13:33:35.690000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.364006Z",
      "uploadedTime": "2011-08-17T13:33:35.690000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/theora/orig_686fb6e99cc54dd3b970485df116dff1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624555/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624554,
      "name": "35_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/theora/5706_6fd3c057bfce479a97042ab50e121f30.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/original/orig_4e74a2635709446b915b28e9008d0523.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/broadcast/5706_6b1a98288b49478091ac541225e59a39.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-08-18T08:47:16.660000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.365349Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T08:47:16.660000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/theora/5706_6fd3c057bfce479a97042ab50e121f30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624554/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624553,
      "name": "Den norske kirke i eksil nr 89",
      "header": "Programmet handler om hvordan vi forvalter våre penger i forhold Guds krav om tienden.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/theora/orig_d20842c1e3254feb9af46467d3779fae.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/original/orig_d20842c1e3254feb9af46467d3779fae.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/broadcast/5723_7006dd2062ec4a998dbb6b4579f8fea7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:04",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-23T19:14:14.833000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.366686Z",
      "uploadedTime": "2011-08-23T19:14:14.833000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/theora/orig_d20842c1e3254feb9af46467d3779fae.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624553/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624550,
      "name": "Lev.Ord & Gospel Mir..20110928",
      "header": "Levande Ord med Tommy M. Josefsson føljt av Gosple Miracle med Peter Capili Hansen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/theora/5720_b2b1f42ab8af4acfb292d10288ee58db.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/original/orig_27e9fa66bba14a7289a8e94aeb0535e5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/broadcast/5720_6ba1af50f89348de81eb571a7847231a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-22T08:30:15.757000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.370983Z",
      "uploadedTime": "2011-08-22T08:30:15.757000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/theora/5720_b2b1f42ab8af4acfb292d10288ee58db.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624550/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624549,
      "name": "Lev.Ord & Gospel Mir..20110914",
      "header": "Levande Ord med Tommy M. Josefsson føljt av Gosple Miracle med Peter Capili Hansen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/theora/5719_bd7e61a60b0146b69a6c83b1c4c024ab.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/original/orig_332de70b66c64672817cf3b2f3abb8c6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/broadcast/5719_cbc8a070e5354b2db2db0d69a6c66aaf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-22T08:29:20.080000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.372353Z",
      "uploadedTime": "2011-08-22T08:29:20.080000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/theora/5719_bd7e61a60b0146b69a6c83b1c4c024ab.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624549/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624548,
      "name": "De Gode Nyheterna 20110926",
      "header": "De gode nyheter, Erling I. Nilsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/theora/5718_909764cc356e4ea8a95fcf55a1972043.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/original/orig_49c0f522912644418240f247295cc751.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/broadcast/5718_46cdf5e2a00744248a8e2add6ba9c575.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-22T08:27:11.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.373690Z",
      "uploadedTime": "2011-08-22T08:27:11.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/theora/5718_909764cc356e4ea8a95fcf55a1972043.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624548/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624547,
      "name": "Hælse & Kællan 201100921",
      "header": "Helse med Eva Britt Fjäldberg följd av Källan med Carl Henrik Karrlsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/theora/5716_8cde707165ec4f18b6cf4340b8295a48.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/original/orig_2850844f8afb40298ce62a3f500483c9.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/broadcast/5716_067662724c284aa9bec453ade5774ecd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-22T08:22:49.227000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.375040Z",
      "uploadedTime": "2011-08-22T08:22:49.227000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/theora/5716_8cde707165ec4f18b6cf4340b8295a48.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624547/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624546,
      "name": "De Gode Nyheterna 20110912",
      "header": "De gode nyheter, Erling I. Nilsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/theora/5717_1fefcb7a556048b18e6f926d2e022497.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/original/orig_3a31b6723ccc4117a960c9289edcca11.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/broadcast/5717_5e028364cd8740caa3f58f9ea1774175.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-22T08:25:15.167000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.376403Z",
      "uploadedTime": "2011-08-22T08:25:15.167000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/theora/5717_1fefcb7a556048b18e6f926d2e022497.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624546/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624545,
      "name": "LevandeOrd & 10min 20110919",
      "header": "Levande Ord med Tommy M. Josefsson\nføljt 10min med Svenn Thommy",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/theora/5715_e4f89838a8704df3aef6e55cfe4c1f6e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/original/orig_3564d5774b164daaa4bc9f6cf6a62a65.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/broadcast/5715_e4b986cf64a241c1a0f8312b88f46012.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-22T08:20:06.863000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.377738Z",
      "uploadedTime": "2011-08-22T08:20:06.863000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/theora/5715_e4f89838a8704df3aef6e55cfe4c1f6e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624545/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624543,
      "name": "LevandOrd & 10min 20110905",
      "header": "LevandOrd med Tommy M. Josefsson följd av 10min med Sven Thommy Fjeldberg",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/theora/5713_e56760ea2cd84ff88cb049d4b98b7fb1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/original/orig_1074794a6c0c4c9d9bcbc3b9c47d3c48.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/broadcast/5713_6dd8d5d0bfa44ad0843e59b0368ea25b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-18T12:20:27.410000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.380540Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T12:20:27.410000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/theora/5713_e56760ea2cd84ff88cb049d4b98b7fb1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624543/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624542,
      "name": "Hælse & Kællan 201100907",
      "header": "Helse med Eva Britt Fjäldberg följd av Källan med Carl Henrik Karrlsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/theora/5712_0bd1cf9f2ddd4684ab7394807bac9ce9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/original/orig_7bb6346073cd40418d8486cd25a18676.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/broadcast/5712_d4624faec3a340599a47664c5d421c4a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-08-18T12:17:01.597000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.381883Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T12:17:01.597000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/theora/5712_0bd1cf9f2ddd4684ab7394807bac9ce9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624542/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624541,
      "name": "34_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/theora/5705_e478cc9c979b40ee9d31905f12496d46.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/original/orig_c2b939d91c9b4614b717ced56fea7594.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/broadcast/5705_729005913b0e448f87c318066bf53e71.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-08-18T08:44:47.750000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.383240Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T08:44:47.750000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/theora/5705_e478cc9c979b40ee9d31905f12496d46.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624541/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624536,
      "name": "Allsang fra Morokulien Del 2",
      "header": "Programmet er del 2 av ett opptak fra allsangkonserten Foreningen ckms tv, hadde på Morokulien den 16. Juli 2011, med Bosse Grevinger og Dhan Hector",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/theora/orig_46e5106c3a13404fa65b3f1f2bbe5bc8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/original/orig_46e5106c3a13404fa65b3f1f2bbe5bc8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/broadcast/5699_002085ca0ed641b89e351e0c75b0617e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:07.240000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2011-08-03T07:44:47.967000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.390081Z",
      "uploadedTime": "2011-08-03T07:44:47.967000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/theora/orig_46e5106c3a13404fa65b3f1f2bbe5bc8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624536/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624537,
      "name": "Empo tv - del 54",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/theora/5682_ee259cee717e4a769134767f639999d7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/broadcast/5682_7641c24db00b48c58373367ad9e352dd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:19:49.870000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:58:43.498084Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:19:49.870000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/theora/5682_ee259cee717e4a769134767f639999d7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624537/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624539,
      "name": "God Søndag fra P7 - Bibelen - Guds Ord",
      "header": "BIBELEN - GUDS ORD\r\nLura bedehus",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/theora/orig_8664a7938d96431aa012e01380084127.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/original/orig_8664a7938d96431aa012e01380084127.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/broadcast/5701_44caa2ea668e492aaf2bf25f6f3be3b6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:46.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-08-11T06:26:16.733000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:15:02.665253Z",
      "uploadedTime": "2011-08-11T06:26:16.733000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/theora/orig_8664a7938d96431aa012e01380084127.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624539/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624551,
      "name": "God Søndag fra P7 - Den første basun",
      "header": "DEN FØRSTE BASUN\r\nJohnn Hardang\r\nSaron, Bryne",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/theora/orig_0ba62938a7474a6d88aa77b529ff61cb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/original/orig_0ba62938a7474a6d88aa77b529ff61cb.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/broadcast/5721_4d011fc0b5b64d7c8f19d7208ca82c83.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:11.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-08-23T06:43:27.010000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:16:28.726863Z",
      "uploadedTime": "2011-08-23T06:43:27.010000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/theora/orig_0ba62938a7474a6d88aa77b529ff61cb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624551/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624540,
      "name": "God Søndag fra P7 - Jesus - Mitt liv 1",
      "header": "JESUS - MITT LIV 1\r\nKlaus Muff\r\nSaron, Bryne",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/theora/orig_df50e60ef9284c3fbedb2b4fdac74167.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/original/orig_df50e60ef9284c3fbedb2b4fdac74167.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/broadcast/5702_1581cdf07f1e426aaf69d5c01a5f574d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:46.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-08-11T06:28:13.457000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:30:48.809407Z",
      "uploadedTime": "2011-08-11T06:28:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/theora/orig_df50e60ef9284c3fbedb2b4fdac74167.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624540/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624538,
      "name": "God Søndag fra P7 - Jesus - Mitt liv 2",
      "header": "Jesus mitt liv 2\r\nKlaus Muff\r\nSaron, Bryne",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/theora/orig_25b91c91939647caa811e74f8fcd291d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/original/orig_25b91c91939647caa811e74f8fcd291d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/broadcast/5703_bc05f203b6e3436989ee2d1de244ed75.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:57.640000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-08-11T06:30:05.413000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:30:53.991002Z",
      "uploadedTime": "2011-08-11T06:30:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/theora/orig_25b91c91939647caa811e74f8fcd291d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624538/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624472,
      "name": "LevandeOrd & 10min 20110808",
      "header": "Levande Ord med Tommy M. Josefsson\nføljt 10min med Svenn Thommy",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/theora/5574_949680cf96c744e399080c7a792d8275.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/original/orig_adf4c8553bb94a459e1b74d34b4659a8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/broadcast/5574_7059a3a09a5144bd9625ed9be19ca939.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-05T15:46:22.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.473323Z",
      "uploadedTime": "2011-05-05T15:46:22.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/theora/5574_949680cf96c744e399080c7a792d8275.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624472/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624510,
      "name": "24_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/theora/5590_7b33a5e455a84eb5afce902e1502965e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/original/orig_26f7630404dd491f9b7a5bd8cfbb477d.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/broadcast/5590_a8cb70f9d3eb4edd8f027a37473a1c1a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-05-09T19:17:14.390000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.424698Z",
      "uploadedTime": "2011-05-09T19:17:14.390000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/theora/5590_7b33a5e455a84eb5afce902e1502965e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624510/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624509,
      "name": "Den norske kirke i eksil 88",
      "header": "Hva vet du om den Hellige Ånd? Han er viktig for vårt kristenliv.\nVi tar sommerferie fra 10 juli.\nNeste gudstjeneste er 21 august 2011\nGod sommer til alle.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/theora/orig_6b825b59cf0b494a9f9f333f25d48e17.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/original/orig_6b825b59cf0b494a9f9f333f25d48e17.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/broadcast/5630_13f972d089ce4ed08ecf4bdddfca89a7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:13.240000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-06-13T22:25:48.410000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.426106Z",
      "uploadedTime": "2011-06-13T22:25:48.410000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/theora/orig_6b825b59cf0b494a9f9f333f25d48e17.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624509/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624508,
      "name": "23_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/theora/5589_c10d8a6025fa406a928adb38f1888848.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/original/orig_2155bf38fe8d473e8282fda1f47f0bcd.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/broadcast/5589_ffe1d28ccd73455494413d118ffac69a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-05-09T19:16:05.420000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.427480Z",
      "uploadedTime": "2011-05-09T19:16:05.420000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/theora/5589_c10d8a6025fa406a928adb38f1888848.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624508/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624499,
      "name": "Utrop TV - Studio8",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/theora/5624_057914d99d134776bba5963d9cefc558.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/original/orig_c7db06d0b832428996d5c77e27721108.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/broadcast/5624_dca50875a75a40998e8ecf49f82f8187.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:06.690000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-06-01T13:42:10.110000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.438709Z",
      "uploadedTime": "2011-06-01T13:42:10.110000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/theora/5624_057914d99d134776bba5963d9cefc558.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624497,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Intro av TV8",
      "header": "Introduksjon av TV8 med hensyn på et mulig samarbeid med Frikanalen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/theora/5619_4e2345b786624211adb5b556e309c4a6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/broadcast/5619_8372ee16214b484fa44a816b70398140.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:49.920000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-30T16:15:54Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.441490Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T16:15:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/theora/5619_4e2345b786624211adb5b556e309c4a6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624496,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Teksting",
      "header": "Video med utenlandsk tale må tekstes for å sendes på Frikanalen. Jarle Bjørgeengen deler erfaringer med metoder for innbrenning av tekst, normalisering av lyd, lage introskjerm og outroskjerm m.m",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/theora/5623_b0f056a677664d70a8a1a91fae50e530.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/broadcast/5623_ab3c2877c1cf4bfa8b4882db20e1e3ca.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:20.960000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-31T07:00:57Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.442873Z",
      "uploadedTime": "2011-05-31T07:00:57Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/theora/5623_b0f056a677664d70a8a1a91fae50e530.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624494,
      "name": "Den norske kirke i eksil nr 87",
      "header": "Bønn er viktig for kristenliv.Ludvig underviser hva Bønn er i Guds øyne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/theora/orig_23f0a36165f14f55b57a5ac6eaf596e1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/original/orig_23f0a36165f14f55b57a5ac6eaf596e1.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/broadcast/5622_8ae3fec444424256a61d3898b182154b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:52.360000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-30T21:09:19.383000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.444258Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T21:09:19.383000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/theora/orig_23f0a36165f14f55b57a5ac6eaf596e1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624494/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624493,
      "name": "FiksGataMi - historie og tekno",
      "header": "FiksGataMi er en tjeneste for borgerne i Norge for å synliggjøre problemer med offentlig infrastruktur, og gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra om slike problemer til offentlig myndighet. Presentasjonen vil fortelle litt om historien bak NUUG-prosjektet, hvordan systemet fungerer, og hvilke muligheter som finnes for å analysere og visualisere problemrapportene som er registrert i FiksGataMi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/theora/5617_2bcd60c5e399404f86f983e61e6d0465.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/broadcast/5617_44afc80d9e9d40e68154aea1ea5da24d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:08.800000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-30T14:34:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.445618Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T14:34:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/theora/5617_2bcd60c5e399404f86f983e61e6d0465.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624492,
      "name": "Utrop TV - Studio7",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/theora/orig_18e78492bd534caca502c351e2e1a479.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/original/orig_18e78492bd534caca502c351e2e1a479.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/broadcast/5447_8c7cb94e276846aba9b455f763efeabc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:31.920000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-14T13:23:07.587000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.446977Z",
      "uploadedTime": "2011-03-14T13:23:07.587000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/theora/orig_18e78492bd534caca502c351e2e1a479.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624491,
      "name": "Miksing av video med dvswitch",
      "header": "Dvswitch er fri programvare som benyttes av bl.a. NUUG til live-videomiksing av opptak. Programvaren muligjør flerkameraproduksjon i \"realtime\" med minimale kostnader til utstyr og ingen kostnader til lisenser. Hans Petter Fjeld fra NUUG demonstrerer bruk av programmet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/theora/5618_5ac56d9318414cfd934e217268ac164b.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/broadcast/5618_5ac56d9318414cfd934e217268ac164b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:32.400000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-30T15:51:55.460000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.448348Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T15:51:55.460000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/theora/5618_5ac56d9318414cfd934e217268ac164b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624491/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624490,
      "name": "21_11 østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/theora/5587_622530d87f5a487fbf56d5f91f66b957.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/original/orig_d066c63b194f4b058744488d4bd7af1e.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/broadcast/5587_0f748bcf9754417dbb9c8bb4b0eeb759.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:25",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-05-09T19:10:36.290000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.449736Z",
      "uploadedTime": "2011-05-09T19:10:36.290000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/theora/5587_622530d87f5a487fbf56d5f91f66b957.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624490/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624489,
      "name": "22_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/theora/5588_ba7e5959029848dfbaddcb9abe06e0a3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/original/orig_bebd4ff001b543cca746b88f2038e59d.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/broadcast/5588_324ae1c67b414e5184f186b56d72ca89.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:54",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-05-09T19:14:51.280000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.451127Z",
      "uploadedTime": "2011-05-09T19:14:51.280000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/theora/5588_ba7e5959029848dfbaddcb9abe06e0a3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624489/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624511,
      "name": "Empo tv - del 52",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/theora/5597_11d8aee31ae84310b17f4bbb5c2f71f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/broadcast/5597_f76bf39a694a4fabb3b606c656123c34.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:27.680000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-05-11T12:23:04.757000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:55:22.758475Z",
      "uploadedTime": "2011-05-11T12:23:04.757000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/theora/5597_11d8aee31ae84310b17f4bbb5c2f71f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624511/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624504,
      "name": "Empo tv - del 51",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/theora/5594_b58e0b04794e4e29bc3ea02798a2c643.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/broadcast/5594_72b3cf31fc2f41a18ff544ce967dba26.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-05-11T12:07:08.167000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:55:32.711816Z",
      "uploadedTime": "2011-05-11T12:07:08.167000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/theora/5594_b58e0b04794e4e29bc3ea02798a2c643.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624504/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624498,
      "name": "Empo tv - del 50",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/theora/5596_62314553cd8b4d9d8635e56b2828ae94.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/broadcast/5596_fc895b4493ef4818a7775707042f3cad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-05-11T12:17:00.710000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:55:43.375321Z",
      "uploadedTime": "2011-05-11T12:17:00.710000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/theora/5596_62314553cd8b4d9d8635e56b2828ae94.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624498/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624487,
      "name": "NM2011 - Alexander Brass Band",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/theora/5595_46640215119247ba8004dac2ab2135a9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/broadcast/5595_bcd394f71d5a4ff8867eef9ba54afceb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:05",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-05-11T12:14:10.673000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:55:52.433633Z",
      "uploadedTime": "2011-05-11T12:14:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/theora/5595_46640215119247ba8004dac2ab2135a9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624487/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624503,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Intro 5080",
      "header": "Introduksjon av frikanalenmedlem Mediehuset 5080.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/theora/5628_aff031b850bd4d0b86edcd820eb6c0dd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/broadcast/5628_64326d405c454bc78b967b59c9aa23db.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:38.240000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-06-07T09:09:02Z",
      "updatedTime": "2020-09-02T10:14:05.024030Z",
      "uploadedTime": "2011-06-07T09:09:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/theora/5628_aff031b850bd4d0b86edcd820eb6c0dd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624503/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624484,
      "name": "Estetisk funksjonelt design",
      "header": "Blant de seks nominerte til \"Årets norske produktdesign\" er tre tidligere studenter ved NTNU.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/theora/5606_5228ef5ca59a443d9b9c46cf6d220499.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/original/orig_af5421e662764ef1920ec8509a1a99b2.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/broadcast/5606_51bf4066471a4d3ab5bba355e5a2f893.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:27.460000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-19T16:27:34.933000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.458003Z",
      "uploadedTime": "2011-05-19T16:27:34.933000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/theora/5606_5228ef5ca59a443d9b9c46cf6d220499.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624484/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624482,
      "name": "19_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/theora/5559_7e1b4a336d9b46df869f6dd267ada639.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/original/orig_81678a37bc0d48769215760b70698c6b.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/broadcast/5559_6a4e0bcefc19437a8ddca0d985bc2e5e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:54",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-05-05T12:24:26.580000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.459357Z",
      "uploadedTime": "2011-05-05T12:24:26.580000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/theora/5559_7e1b4a336d9b46df869f6dd267ada639.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624482/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624481,
      "name": "20_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/theora/5586_71f3fd80667b432a99447d017139f31b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/original/orig_3b72e72cfa5040338107d41122abe6af.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/broadcast/5586_7c45484343904c52b7a6f57a88eaa31b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:54",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-05-09T19:09:03.617000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.460713Z",
      "uploadedTime": "2011-05-09T19:09:03.617000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/theora/5586_71f3fd80667b432a99447d017139f31b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624481/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624480,
      "name": "Den norske kirke i eksil 86",
      "header": "Jeg ber om støtte til menigheten for greie de økonomiske utgifter pålagt av kommunen.\n\nkonto 1594.07.32112",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/theora/orig_61ae8353cd404f968bd7fa1ca9637ff1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/original/orig_61ae8353cd404f968bd7fa1ca9637ff1.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/broadcast/5602_7d07e685247e43f6ab7aad4bb69ba4fc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:44.840000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-17T08:03:03.780000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.462166Z",
      "uploadedTime": "2011-05-17T08:03:03.780000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/theora/orig_61ae8353cd404f968bd7fa1ca9637ff1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624480/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624479,
      "name": "Ex-russefest i dødens dal",
      "header": "Hvorfor velger man å ta på seg russebuksa si år etter år?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/theora/5604_50516dec1b8d4da3898491848f3d71af.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/original/orig_da5a0a0b98fd480db9de701951b561fd.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/broadcast/5604_1c7fbba5e92d4125be07f9e93c8f3f08.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:14.080000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-18T13:46:01.103000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.463634Z",
      "uploadedTime": "2011-05-18T13:46:01.103000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/theora/5604_50516dec1b8d4da3898491848f3d71af.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624479/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624475,
      "name": "Lev.Ord & Gospel Mir..20110622",
      "header": "Levande Ord med Hans O. Hansson føljt av Gosple Miracle med Peter Capili Hansen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/theora/5579_c1ea5ba546f14d828789bd625a8a5354.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/original/orig_5f1aed88f95547f6b5c5f90354cfdd3d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/broadcast/5579_8a0010bf89de4c34b51a3cf04c9d61ba.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:29",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-05T18:02:55.417000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.469054Z",
      "uploadedTime": "2011-05-05T18:02:55.417000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/theora/5579_c1ea5ba546f14d828789bd625a8a5354.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624475/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624474,
      "name": "Lev.Ord & Gospel Mir..20110803",
      "header": "Levande Ord med Hans O. Hansson føljt av Gosple Miracle med Peter Capili Hansen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/theora/5584_13233ba5ead14155831eb4e107087a0a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/original/orig_d287dfa4ea834e0f9551adb1ed477c6b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/broadcast/5584_aa05b5caf4264cbaab6a1d7640a0d51b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:29",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-05T18:08:08.677000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.470415Z",
      "uploadedTime": "2011-05-05T18:08:08.677000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/theora/5584_13233ba5ead14155831eb4e107087a0a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624474/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624473,
      "name": "Lev.Ord & Gospel Mir..20110817",
      "header": "Levande Ord med Hans O. Hansson føljt av Gosple Miracle med Peter Capili Hansen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/theora/5583_c9a2f8519efa4bb886019f942609e73e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/original/orig_26c2096e85624d82b979760e917cbf54.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/broadcast/5583_8da1432351c74821ace397cf40448d8f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:29",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-05-05T18:07:29.443000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.471798Z",
      "uploadedTime": "2011-05-05T18:07:29.443000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/theora/5583_c9a2f8519efa4bb886019f942609e73e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624473/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}