List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=200&ordering=description&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3362,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=250&ordering=description&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=description&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 625396,
      "name": "Empo TV - 14.06.19",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/small_thumb/Empo-140619.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/broadcast/Empo-140619.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:47Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:49.456520Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg"
    },
    {
      "id": 624563,
      "name": "ForgeRock",
      "header": "Månedens tema er: «ForgeRock - Et norsk selskap med global satsing basert på fri programvare» med Stein Myrseth. Foredraget vil foregå på norsk:\r\n\r\n\r\nForedraget vil kort gå igjennom forretningsmodellen til ForgeRock siden den er basert på videreføring av flere fri programvarebaserte produkter som Oracle ikke var interessert i når de overtok Sun. De utvikler i tillegg også sine egne produkter. Uten en fri programvaremodell for disse produktene ville ikke ForgeRock vært en realitet. Foredagsholderen vil beskrive hvordan tjener de penger på fri programvare.\r\n\r\nPresentasjonen vil også dekke generelle problemstillinger med Identity & Access Management rundt områder som autentisering, autorisasjon, føderering og provisioning. Tidligere OpenSSO, nå OpenAM som de viderefører vil bli kort beskrevet sammen med resten av deres I3-platformstrategi.\r\n\r\nStein Myrseth er Head of product Management hos ForgeRock. Hans rolle er å definere de videre strategiske retningslinjer for deres I3-strategi, samt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/broadcast/5732_f39d0bc73d384dc1b14912de54518284.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:44.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.353050Z",
      "uploadedTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624507,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Musikk-korps",
      "header": "For Norges Musikk-korps Forbund er Frikanalen blitt en viktig distribusjonskanal. Randi Kvinge oppsummerer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/theora/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/broadcast/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:05.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-06-08T14:52:46Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.428844Z",
      "uploadedTime": "2011-06-08T14:52:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/theora/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624518,
      "name": "NM2011 - Sandefjord Brass Symposium",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/theora/5674_e1420940ce3143908c0826d86cdc7768.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/broadcast/5674_3e8f59e4e6c34769bbdf695a16eda1b7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:46.530000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-07-02T09:18:56Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.415034Z",
      "uploadedTime": "2011-07-02T09:18:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/theora/5674_e1420940ce3143908c0826d86cdc7768.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624518/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624497,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Intro av TV8",
      "header": "Introduksjon av TV8 med hensyn på et mulig samarbeid med Frikanalen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/theora/5619_4e2345b786624211adb5b556e309c4a6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/broadcast/5619_8372ee16214b484fa44a816b70398140.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:49.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-30T16:15:54Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.441490Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T16:15:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/theora/5619_4e2345b786624211adb5b556e309c4a6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624496,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Teksting",
      "header": "Video med utenlandsk tale må tekstes for å sendes på Frikanalen. Jarle Bjørgeengen deler erfaringer med metoder for innbrenning av tekst, normalisering av lyd, lage introskjerm og outroskjerm m.m",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/theora/5623_b0f056a677664d70a8a1a91fae50e530.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/broadcast/5623_ab3c2877c1cf4bfa8b4882db20e1e3ca.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:20.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-31T07:00:57Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.442873Z",
      "uploadedTime": "2011-05-31T07:00:57Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/theora/5623_b0f056a677664d70a8a1a91fae50e530.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624496/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627835,
      "name": "Guds hensikter",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/theora/Guds hensikter....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/broadcast/Guds hensikter....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/original/Guds hensikter....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/large_thumb/Guds hensikter....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:30.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:09:48.149333Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T12:29:03.510204Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:09:59.626384Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/theora/Guds hensikter....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/large_thumb/Guds hensikter....jpg"
    },
    {
      "id": 624401,
      "name": "Sketsjup: En ganske sint mann",
      "header": "Historien om en ganske sint mann.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/theora/5512_c19af8624f3f4ef0bb5c67bf73cc89fe.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/original/orig_3ee834d6cf6f402685c6dd41262eb556.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/broadcast/5512_e78cf4b16b6e4d09b1ee25c73b28fbf0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:41.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-04-08T12:13:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.567781Z",
      "uploadedTime": "2011-04-08T12:13:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/theora/5512_c19af8624f3f4ef0bb5c67bf73cc89fe.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624401/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624415,
      "name": "Apropos Filmfondet",
      "header": "Møt filmskaperen Amadeus Smitsonius og se klipp fra hans kommende storfilm \"Rekommandert kjærlighet\"!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/theora/5526_d840ab58ff814a2c9bf3013c8fce04fb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/original/orig_7c690cccf77642538ccf8dee7203b0bb.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/broadcast/5526_cbd7d3e9b76f41ebb2beaefc9962f0e0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:44.050000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-04-14T15:55:58Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.549964Z",
      "uploadedTime": "2011-04-14T15:55:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/theora/5526_d840ab58ff814a2c9bf3013c8fce04fb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624415/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624414,
      "name": "Skank-ing og ganja",
      "header": "Disse karene ønsker å erobre Norge i nær fremtid.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/theora/5523_50d5e683c69342d6a4d86acdb7e7043d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/original/orig_934afeb2743045f3aa780c2eff33efe3.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/broadcast/5523_40c8049a651d4175a770f392fe556ac7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:25.180000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-04-14T15:40:08Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.551329Z",
      "uploadedTime": "2011-04-14T15:40:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/theora/5523_50d5e683c69342d6a4d86acdb7e7043d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624414/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625404,
      "name": "Empo TV - 14.10.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/small_thumb/Empo-141016.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/broadcast/Empo-141016.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:55.587624Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg"
    },
    {
      "id": 624396,
      "name": "Apropos Kjendisifisering",
      "header": "Det blir flere og flere kjendiser hver dag. Når når vi bristepunktet?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/theora/5495_c774b853421746bea18ada75acd4371a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/original/orig_7bc6f765252e42b59ac889405d3a334b.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/broadcast/5495_64cc3640b0d84114b107c47c97546f2a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:52.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-31T16:44:22Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.574634Z",
      "uploadedTime": "2011-03-31T16:44:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/theora/5495_c774b853421746bea18ada75acd4371a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624396/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625403,
      "name": "Empo TV - 15.02.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/small_thumb/Empo-150212.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/broadcast/Empo-150212.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:10",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:03.459808Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg"
    },
    {
      "id": 624392,
      "name": "Magisk samling på Outland",
      "header": "Hvorfor velger guttegjengen kortspill i stedet for Xbox?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/theora/5490_3d2e8ccf9ed54b3b9162d7661ea0523f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/original/orig_16f94167e6404ac78dc0de91b4116953.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/broadcast/5490_be168cb0abce4c20869a3286553b3ba9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:53.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-31T16:24:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.580229Z",
      "uploadedTime": "2011-03-31T16:24:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/theora/5490_3d2e8ccf9ed54b3b9162d7661ea0523f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624392/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624379,
      "name": "Apropos Blind Date",
      "header": "Blind Dating er en risikosport.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/theora/5478_b1e952cd89bc41e5a18e644574fcae9f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/original/orig_b0ef39f48fde4ceaa8f4fcacf787a513.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/broadcast/5478_fc071a47430743c7b64f84056c819ed6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:35.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-24T20:43:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.595928Z",
      "uploadedTime": "2011-03-24T20:43:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/theora/5478_b1e952cd89bc41e5a18e644574fcae9f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624379/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624374,
      "name": "Ukas Anbefaling: Cookies!",
      "header": "Kos deg med cookies",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/theora/5471_96b9da446bdd4b768670b82de4dc2eda.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/original/orig_d5a1cd62ea4e49048d3a662b8bb3d1a8.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/broadcast/5471_eab0df93640f4d2ea7169670754f9511.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:20.160000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-22T15:09:21Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.601321Z",
      "uploadedTime": "2011-03-22T15:09:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/theora/5471_96b9da446bdd4b768670b82de4dc2eda.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624374/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624278,
      "name": "Møteplassen - Håp 5",
      "header": "Er det håp for vår bønn for de som ikke er kommet til tro? Vi møter Asbjørn Kvalbein, Sverre Jølstad og Kristina Jølstad Moi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/theora/5301_2bab65e2551445629b555c5d73c95a54.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/broadcast/5301_d0e1b72057404a7ea355af1d549b8c04.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T12:39:48Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.729959Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T12:39:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/theora/5301_2bab65e2551445629b555c5d73c95a54.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624278/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624354,
      "name": "Enden er nær",
      "header": "Hva er dommedag? Når kommer den?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/theora/5439_b2206152d8df4c92abed242267b89a58.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/original/orig_348607f496484df8b132b891f46b785e.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/broadcast/5439_aaaaf3ba626e44a3a42d3365d776e604.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:35.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-10T22:22:29Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.626536Z",
      "uploadedTime": "2011-03-10T22:22:29Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/theora/5439_b2206152d8df4c92abed242267b89a58.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624354/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625407,
      "name": "Empo TV - 15.01.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/small_thumb/Empo-150108.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/broadcast/Empo-150108.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:37Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:38.084450Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg"
    },
    {
      "id": 624336,
      "name": "Apropos i Mørket",
      "header": "Hvor mye av skjønnheten er indre skjønnhet?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/theora/5407_637faf9a770246138b7ba7ff174cb864.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/original/orig_c2c9e6724fa44c1bbff66cc8b8c1244f.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/broadcast/5407_d8a3acf8bb0f4ffeb70f250ef718c1eb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:50.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-03T18:36:05Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.649056Z",
      "uploadedTime": "2011-03-03T18:36:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/theora/5407_637faf9a770246138b7ba7ff174cb864.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624336/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624332,
      "name": "Sketsjup: Fishy Business",
      "header": "En mann og hans fisk.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/theora/5402_035a2d8641ba4b9d8231c75a9c328141.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/original/orig_4320b28d4d764b478fcc350abe898ad9.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/broadcast/5402_26997a12eed042e4a6026eb4a344e679.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:01.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-03T18:00:48Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.654593Z",
      "uploadedTime": "2011-03-03T18:00:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/theora/5402_035a2d8641ba4b9d8231c75a9c328141.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624332/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624324,
      "name": "Backstage med Bernhoft",
      "header": "Hvordan går det med multiartisten Jarle Bernhoft?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/theora/5389_c2539c685b4b420d87fe394bc5bed8e0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/original/orig_dad0eee86e8440729de5d597c00c804c.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/broadcast/5389_a6fd4bb2ebf740ceab62072eaecc7f47.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:27.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-28T13:22:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.665558Z",
      "uploadedTime": "2011-02-28T13:22:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/theora/5389_c2539c685b4b420d87fe394bc5bed8e0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624324/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624280,
      "name": "Satte ny verdensrekord!",
      "header": "Se Professor Splash stupe ned i et 30 cm grunt vann, fra en høyde på 11 meter!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/theora/5327_43507f21ce0c4502951d3506a725e0ff.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/original/orig_24a3a24ed45642159c45eb2e8c0fbe78.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/broadcast/5327_3dafd8e804614ed38779e5646a4980f4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:42.320000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-14T14:30:42Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.725678Z",
      "uploadedTime": "2011-02-14T14:30:42Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/theora/5327_43507f21ce0c4502951d3506a725e0ff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624280/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625452,
      "name": "Eckankar: Graceful Living",
      "header": "Graceful Living",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/small_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/broadcast/Graceful_Living.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:04:47Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:55:06.383463Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:04:49Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg"
    },
    {
      "id": 624276,
      "name": "Møteplassen - Håp 3",
      "header": "Er det håp for tvilere? Vi møter Asbjørn Kvalbein, Sverre Jølstad og Kristina Jølstad moi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/theora/5299_a4387337475c482bbe8a159e7a53cf24.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/broadcast/5299_5bbbdd9841a94b01a9bb7c65d7e23fd8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T12:27:26Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.732804Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T12:27:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/theora/5299_a4387337475c482bbe8a159e7a53cf24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624276/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624269,
      "name": "Programslipp på Samfundet",
      "header": "Programslipp vår 2011",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/theora/5241_28236db0da9c4496a9c56bd92413f2f4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/original/orig_ff3eb35e1e9b4ddca83ace8ca62c364f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/broadcast/5241_ee714358e5334ede8cb33fb1515a365d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:39.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:11:37Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.742872Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:11:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/theora/5241_28236db0da9c4496a9c56bd92413f2f4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625246,
      "name": "Empo TV - del 171",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/small_thumb/Empo-140306.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/broadcast/Empo-140306.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:33.720000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-05T21:30:20Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:03.464999Z",
      "uploadedTime": "2014-03-05T21:30:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg"
    },
    {
      "id": 624265,
      "name": "Sansen for Tôg",
      "header": "Stavangerbandet Tôg byr på en episk pop-opplevelse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/theora/5239_772af9e3358d4d67ab628d6ceaca831d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/original/orig_226a2a840fcf49d9828fe1b81c606033.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/broadcast/5239_0eb4aff746c9485fb75904dc8fae1c8a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:53.540000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T20:59:33Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.748573Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T20:59:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/theora/5239_772af9e3358d4d67ab628d6ceaca831d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624257,
      "name": "Møteplassen - Håp 2",
      "header": "Da Jesus kom til jorden syntes hans prosjekt ganske håpløst. Kan vi bytte egen håpløshet Guds håp?\nVi møter Asbjørn Kvalbein, Sverre Jølstad og Kristina Jølstad moi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/theora/5298_045c8ab0d8b54ecca10140be61b18214.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/broadcast/5298_81d534f53ff443bf9e948fee82902449.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T12:10:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.760220Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T12:10:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/theora/5298_045c8ab0d8b54ecca10140be61b18214.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624256,
      "name": "Møteplassen - Håp 1",
      "header": "Er det alltid håp, selv når krisene synes uoverstigelige?\r\nVi møter Asbjørn Kvalbein, Sverre Jølstad og Kristina Jølstad Moi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/theora/5291_a7df177a0af840cc9bc192e2a3057671.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/broadcast/5291_d4298bf0a5d04f9eb12822f8c47d42eb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T11:50:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.761579Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T11:50:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/theora/5291_a7df177a0af840cc9bc192e2a3057671.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625408,
      "name": "Empo TV - 14.08.14",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/small_thumb/Empo-140814.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/broadcast/Empo-140814.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:36.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:42:35Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:08.277228Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:42:36Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg"
    },
    {
      "id": 624216,
      "name": "TED - Carter Emmart demos a 3D atlas of the universe",
      "header": "For the last 12 years, Carter Emmart has been coordinating the efforts of scientists, artists and programmers to build a complete 3D visualization of our known universe. He demos this stunning tour and explains how it's being shared with facilities around the world.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/theora/5246_b085bffc83a343e8bb52d8f64a1514e8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/broadcast/5246_a19aa2e9a5094c359aca61bd8cf3060d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:53.200000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/CarterEmmart_2010",
      "createdTime": "2011-02-01T14:27:16Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.814959Z",
      "uploadedTime": "2011-02-01T14:27:16Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/theora/5246_b085bffc83a343e8bb52d8f64a1514e8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625402,
      "name": "Empo TV - 14.05.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/small_thumb/Empo-140508.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/broadcast/Empo-140508.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:43.840000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:39:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:12.766859Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:39:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg"
    },
    {
      "id": 624214,
      "name": "Det avgjørende øyeblikket",
      "header": "En kort reportasje om fotograf Monica Svorstøl og hennes utstilling, \"Det avgjørende øyeblikket\"",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/theora/5235_dd99ca85b5b1463d91af4c97099245b8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/original/orig_7af57401da8040dcb6a83ef6571b5b0e.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/broadcast/5235_448ee850854a4318896cf8286b7cb13f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:34.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T20:47:35Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.817747Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T20:47:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/theora/5235_dd99ca85b5b1463d91af4c97099245b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624214/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624194,
      "name": "Introduksjon til semantisk web",
      "header": "Dette foredraget gir et forholdsvis utfyllende overblikk over semantisk web, motivasjonen , egenskapene , teknologien, tilgjengelige data og verktøy.\r\n\r\nSemantisk web består av en rekke teknologier som blir gjennomgått, RDF-datamodellen, SKOS og OWL for å organisere din verden, spørrespråket  SPARQL og forbindelser til andre teknologier. \r\n\r\nVi ser på hvordan disse passer sammen og hvordan de kan oppfylle krav til interoperabilitet og hvilken rolle de spiller i bevegelsen får åpning av data (Open Data Movement) \r\n\r\nKjetil Kjernsmo har fulgt den semantisk web siden 1998. Han har arbeidet med dette i fritiden og for arbeidsgivere siden da, eksempelvis Opera Software, Computas og ABC startsiden. Han har også vært medlem i flere W3C grupper. Nylig returnert han til Universitet i Oslo, Institutt for Informatikk, for å gjennomføre en PhD om spørrespråket SPARQL",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/theora/orig_f44b0dfa6f384081af6694a7c53a9e2e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/original/orig_f44b0dfa6f384081af6694a7c53a9e2e.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/broadcast/5193_5b36ac6f90124c5bae2bc42aab88f8c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:01:27.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-01-18T14:03:56Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.841873Z",
      "uploadedTime": "2011-01-18T14:03:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/theora/orig_f44b0dfa6f384081af6694a7c53a9e2e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624194/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624156,
      "name": "Klamydiaen blomstrer!",
      "header": "7 av 10 som blir diagnostisert med klamyida er under 25 år. Dårlig magefølelse?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/theora/5141_5ddec93e0f264adcb6c39c214b7b09e8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/original/orig_8690bde0687346559d9dafcee516718d.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/broadcast/5141_5e079265c33d4b58aeea1e1110285ac5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:25.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-28T17:55:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.884396Z",
      "uploadedTime": "2010-12-28T17:55:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/theora/5141_5ddec93e0f264adcb6c39c214b7b09e8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624125,
      "name": "Alle kan gå på en smell",
      "header": "Psykisk helse",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/original/orig_6e4f7579e64c43e7ad3f4c5123b9a71a.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/broadcast/5100_70351f76700045e99423089525830129.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:58.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.927736Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624079,
      "name": "DRØM: Jaer Skoles Musikkorps",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/theora/5050_d92613651e89450886f68f1354176973.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/broadcast/5050_d92613651e89450886f68f1354176973.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-07T11:57:17.233000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.981728Z",
      "uploadedTime": "2010-12-07T11:57:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/theora/5050_d92613651e89450886f68f1354176973.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624079/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623984,
      "name": "Raptusfestivalen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/theora/4833_2b22c12b79af42079fea622ac97ae618.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/broadcast/4833_6ba0f857459349fe951a8515309d6013.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gautebd@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 116,
        "name": "Student TV Bergen",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1975,
        "editorName": "Gaute Bugge Drangsholt",
        "editorEmail": "gautebd@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:41.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-10-13T13:33:21Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.104031Z",
      "uploadedTime": "2010-10-13T13:33:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/theora/4833_2b22c12b79af42079fea622ac97ae618.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623984/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624051,
      "name": "Møteplassen - Tilgivelse 1",
      "header": "Tilgir Gud betingelsesløst? Og hvilket forhold har fanger i fengsel til ord som nåde og tilgivelse? Vi møter Else Kari Bjerva fra Normisjon og fengselsprest Odd Cato Kristiansen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/theora/4945_5d02ac80330f4bb6bf2c88cdab7af28b.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/broadcast/4945_31c7b2c6744649caa97ebdbd833bd272.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-24T14:21:48Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.018696Z",
      "uploadedTime": "2010-11-24T14:21:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/theora/4945_5d02ac80330f4bb6bf2c88cdab7af28b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624051/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624047,
      "name": "Vinterfest Glomfjord",
      "header": "Dokumentar om den årlige Vinterfestivalen i Glomfjord.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/theora/4947_311ca7a3f0df44b3875b4898d1bc9d10.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/broadcast/4947_311ca7a3f0df44b3875b4898d1bc9d10.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "thorbrenne@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 101,
        "name": "ADHD TV & FILM AS",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1994,
        "editorName": "Thor Erling Brenne",
        "editorEmail": "thorbrenne@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "01:05:02.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-24T15:18:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.024195Z",
      "uploadedTime": "2010-11-24T15:18:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/theora/4947_311ca7a3f0df44b3875b4898d1bc9d10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624047/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624046,
      "name": "Vinterfest Glomfjord del 3",
      "header": "Dokumentar om den årlige vinterfestivalen i Glomfjord.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/theora/4951_ce8cdd40fd6e468db4007e012dcbc111.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/broadcast/4951_ee14b4091ea44d1f95ee1fcf5858694f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "thorbrenne@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 101,
        "name": "ADHD TV & FILM AS",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1994,
        "editorName": "Thor Erling Brenne",
        "editorEmail": "thorbrenne@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:46.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-24T21:46:50Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.025532Z",
      "uploadedTime": "2010-11-24T21:46:50Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/theora/4951_ce8cdd40fd6e468db4007e012dcbc111.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624046/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624014,
      "name": "Opphavsrettslige prinsipper",
      "header": "Månedens tema er «Opphavsrettslige prinsipper og konsepter» med Kirill Miazine:\r\n\r\nOpphavsrett er en del av immaterialretten og er et rettsområde som er stadig aktuell for utviklere, brukere, leverandører og kunder. Opphavsretten preges av en avveining av hensyn til skapere av verk og hensyn til den vitenskapelige, kulturelle, tekniske (og annen) utvikling.\r\n\r\nHva vernes av opphavsretten? Hvem kan få opphavsrett? Hva er forskjell mellom verk og eksemplar? Hvorfor er det lettere å oppnå vern for dårlig og rotete programkode enn god og ideell programkode?\r\n\r\nForedraget sikter på å gi deltakere en oversikt over de grunnleggende konseptene og prinsippene i norsk opphavsrett samt presentere enkelte regler som kan være aktuelle for forsamlingen.\r\n\r\nKirill Miazine er advokatfullmektig i IKT og Media-team i FØYEN Advokatfirma DA. Han jobber primært med kontraktsrettslige og immaterialrettslige spørsmål.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/theora/orig_04160bfaab824170b6d6d4d8f889e976.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/original/orig_04160bfaab824170b6d6d4d8f889e976.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/broadcast/4914_533095a6e4ea474b967999d8c1b47698.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:02:54.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-31T09:53:04Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.066492Z",
      "uploadedTime": "2010-10-31T09:53:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/theora/orig_04160bfaab824170b6d6d4d8f889e976.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623990,
      "name": "Konfigurasjonsstyring med Chef",
      "header": "Chef er konfigurasjonsstyring som er lett å komme i gang med, og som er i stand til å vokse med deg. Fokus er ikke kun på enkeltmaskiner, men på hele arkitekturen. Chef har støtte for søk, god separasjon av oppskrifter og data og et veldefinert API som klienter bruker for å interagere med Chef-serveren. Vi vil se på designvalg, egenskaper og gå gjennom et enkelt eksempel på bruk av Chef. \r\n\r\nTollef Fog Heen har drevet med fri programvare siden en gang på 1990-tallet og vært Debian-utvikler i over ti år. Han jobber for tiden i Varnish Software som systemadministrator og bidrar til forskjellige fri programvare-prosjekter, herunder Chef.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/theora/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/original/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/broadcast/4844_407b8a8f1cde405bb218505fc76ab195.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:35.880000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-15T12:00:26Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.097145Z",
      "uploadedTime": "2010-10-15T12:00:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/theora/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623982,
      "name": "Frikanalen, ytringsfrihet i TV",
      "header": "Frikanalen er en åpen TV-kanal der alle i dag sikres tilgang til eteren gjennom Riks TV sine sendinger. Fra 2010 vil vi også nå ut på kabel (Get og Canal Digital) via satellitt. Frikanalen er organisert som en forening der NUUG er medlem. Vi i frikanalen tror dette sammen med NUUG sin nett-satsning vil være avgjørende for å trekke yngre og mer kreative frivillige miljøer til kanalen. I dag er det i hovedsak de som hadde innhold, men ingen riksdekkende kanal å sende på, som bruker kanalen, altså de religiøse. Frikanalen er som en \"youtube på TV\". En 100% nettstyrt TV kanal der produsentene selv tar redaktøransvar, laster opp og legger video på sendeplanen. Vi håper at dette verktøyet med et utvidet nedslagsfelt vil medføre at flere blir produsenter og at mangfoldet med det øker. For å lykkes må verktøyet bli 100% tilgjengelig. Da kan vi ikke nøye oss med silverlight-løsningen vi har i dag, men satse videre på åpne standarder sammen med NUUG.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/theora/4831_0ab04b63a5434706a5707575e0b68850.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/original/orig_4a800fc1343645f899496efba854fab5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/broadcast/4831_07f17eb3e2374487ad3d830e7b047ea3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:03:49.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-13T06:04:05Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.106707Z",
      "uploadedTime": "2010-10-13T06:04:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/theora/4831_0ab04b63a5434706a5707575e0b68850.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623932,
      "name": "Bazar Hald internasjonale senter -del 3",
      "header": "Møt studentene fra Hald som bygger båt på Madagaskar, som jobber med barna i Mathareslummen i Kenya, og Ronald (Uganda) og Victor (Peru) som jobber med barn og ungdom i Vennesla/Norge. Bazar følger dem i gjøremålene under utenlandspraksisen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/theora/4070_82a00c9d49af423ba39649f385fd0168.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/broadcast/4070_f5b18015d31e4c7d8e9d5d8364f3d9e8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-03-15T13:13:13Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.174667Z",
      "uploadedTime": "2010-03-15T13:13:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/theora/4070_82a00c9d49af423ba39649f385fd0168.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623932/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625393,
      "name": "Empo TV - 14.08.07",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/small_thumb/Empo-140807.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/broadcast/Empo-140807.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:36:50Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:57.868665Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:36:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg"
    },
    {
      "id": 623969,
      "name": "The New Wine",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/theora/4810_4a182d4bfdb24a5380364ed44700ac42.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/broadcast/4810_0974cf206fda4d4c8d90773fb4a15867.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gautebd@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 116,
        "name": "Student TV Bergen",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1975,
        "editorName": "Gaute Bugge Drangsholt",
        "editorEmail": "gautebd@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:58.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-10-05T11:41:19Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.123262Z",
      "uploadedTime": "2010-10-05T11:41:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/theora/4810_4a182d4bfdb24a5380364ed44700ac42.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623969/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626055,
      "name": "Frikanalen Informasjonsfilm",
      "header": "Info!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/broadcast/Frikanalen_1_4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/original/Frikanalen_1_4.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:48.090000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-10T12:33:26.247865Z",
      "updatedTime": "2019-06-19T11:06:31.897749Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg"
    },
    {
      "id": 623824,
      "name": "Røverhistorier fra Storås..",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/theora/4596_6c96e91036c64fd1b602efbb5e60d23c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/original/orig_16628ae370c34eceab3f508e28de94e7.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/broadcast/4596_9550ed2adbce48f8bb40b667d874710b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:39.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:16:31Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.328333Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:16:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/theora/4596_6c96e91036c64fd1b602efbb5e60d23c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623824/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}