List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=150&ordering=-ref_url&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=200&ordering=-ref_url&page=2",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=-ref_url&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 624497,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Intro av TV8",
      "header": "Introduksjon av TV8 med hensyn på et mulig samarbeid med Frikanalen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/theora/5619_4e2345b786624211adb5b556e309c4a6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/broadcast/5619_8372ee16214b484fa44a816b70398140.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:49.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-30T16:15:54Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.441490Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T16:15:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/theora/5619_4e2345b786624211adb5b556e309c4a6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624497/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624859,
      "name": "Hva er nytt i Ubuntu?",
      "header": "Det aller første vil handle litt om hvorfor folk er så sinte og hvorfor det er så mange som tror at det gamle skrivebordet er borte. Ellers vil mye handle om infrastukturen under Unity og hva den tilbyr av videre muligheter.\r\n\r\nNUUG talk from 2012-10-14.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/theora/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/broadcast/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:02:10.360000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2012-04-16T07:42:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.970964Z",
      "uploadedTime": "2012-04-16T07:42:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/theora/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624130,
      "name": "Kopiering er ikke tyveri",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/theora/5110_f3211e25c1144e36958ba4359cb7caa7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/original/orig_ae77ad81f90b4683afcef32645e6856a.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/broadcast/5110_7c10fc16cc1b4945ba122480a8227edb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:19.640000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom",
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-12-21T14:25:36.933000Z",
      "updatedTime": "2018-11-13T23:53:34.177518Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T14:25:36.933000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/theora/5110_f3211e25c1144e36958ba4359cb7caa7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624130/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624019,
      "name": "OpenID introduksjon",
      "header": "Dette foredraget presenterer hva OpenID er og hva den kan gjøre for deg. Vi vil demonstrere OpenID i en demo hvro vi bruker maskinvare-basert autentisering fra Yubico for forbedret sikkerhet. OpenId er en åpen arkitektur for web-basert brukerautentisering. En av dens fordeler er at den lar deg som web-utvikler unngå maset ved å vedlikeholde en egen bruker/passord-database, med de sikkerhetsproblemene dette innebærer. Fordelen for deg som bruker av systemet er at du kan redusere antall brukernavn/passord-kombinasjoner du må forholde deg til. Presentasjonen fokuserer på egenskaper i forhold til brukervennlighet og berører kun overfladisk de underliggende kryptografiske mekansimer.\r\n\r\nSimon Josefsson arbeider som uavhengig konsulent med fri sikkerhets-programvare. Han vedlikeholder GNU implementasjonen av TLS, Kerberos og SASL protekollene. Han deltar i IETF for å standardisere fremtidige versjoner.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/theora/4917_a9bdffc45c924a459ab4f3de7b0059a9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/original/orig_6bafd0a31d634d24b894588bdca4cea2.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/broadcast/4917_090e6fc5caa941c1814608ea05a0ff8e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:09:38.440000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-11-02T10:26:22Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.059665Z",
      "uploadedTime": "2010-11-02T10:26:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/theora/4917_a9bdffc45c924a459ab4f3de7b0059a9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624019/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624493,
      "name": "FiksGataMi - historie og tekno",
      "header": "FiksGataMi er en tjeneste for borgerne i Norge for å synliggjøre problemer med offentlig infrastruktur, og gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra om slike problemer til offentlig myndighet. Presentasjonen vil fortelle litt om historien bak NUUG-prosjektet, hvordan systemet fungerer, og hvilke muligheter som finnes for å analysere og visualisere problemrapportene som er registrert i FiksGataMi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/theora/5617_2bcd60c5e399404f86f983e61e6d0465.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/broadcast/5617_44afc80d9e9d40e68154aea1ea5da24d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:08.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-05-30T14:34:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.445618Z",
      "uploadedTime": "2011-05-30T14:34:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/theora/5617_2bcd60c5e399404f86f983e61e6d0465.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624493/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623979,
      "name": "Heidi Grande Røys om friprog",
      "header": "Intervju med tidligere fornyingsminister Heidi Grande Røys om satsingen på fri programvare og åpne standarder i fornyingsdepartementet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/theora/4828_f2d31e5e6439412394fcf6b9edea86d5.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/original/orig_8da920f78dbc432d995ca2eb82ce0cb8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/broadcast/4828_f98b8f21487a4d559d1cc932325ecd18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:16.560000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-12T14:58:45.757000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.110898Z",
      "uploadedTime": "2010-10-12T14:58:45.757000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/theora/4828_f2d31e5e6439412394fcf6b9edea86d5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623979/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623975,
      "name": "Radioamatørenes sporingssystem",
      "header": "APRS (Automatic Position Reporting System) er radioamatørenes system for GPS sporing og formidling av sporingsmeldinger via radio (og internett). Denne gangen vil Øyvind Hanssen fortelle hvordan radioamatørmiljøet i Tromsø utvikler APRS med tanke på den frivillige redningsstjenesten.\r\n\r\nDette inkluderer utbygging av infrastruktur, utvikling av fri programvarebaserte webapplikasjoner for presentasjon av sporingsinformasjon på kart og ikke minst at Tromsømiljøet utvikler en kompakt portabel tracker - en automatisk sporingssender for bruk i felten. Systemet har vært grundig testet både på bakken og i fly og vekker interesse også utenfor miljøet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/theora/4820_c0207aa5844542239b9ff772acfbfb1d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/original/orig_f82d51ab27094acab7c3c920161ce6f8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/broadcast/4820_2935a672d90a46449dc2a43630f40dfc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:01:40",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-06T18:34:56Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.116319Z",
      "uploadedTime": "2010-10-06T18:34:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/theora/4820_c0207aa5844542239b9ff772acfbfb1d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623975/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623973,
      "name": "Ruby on Rails for enterprise behov",
      "header": "Presentasjon av erfaringer med Ruby on Rails og bruk i enterprise-sammenheng. Det blir fokus på større og mindre grep og verktøyvalg for å jobbe effektivt med rails. Det sees på datakonsistens, kildekodekontroll, utrullingsrutiner, tidspesparende plugins, testing og caching. Det blir spesiell fokus på verktøyene ruby, fkwebql, capistrano, git, active scaffold, memcached, samt noen plugins.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/theora/4818_8519aee34cab4e2d9d4c20943bed96a8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/original/orig_52c53f3c0f4444d0a6d4d15f0bd8f839.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/broadcast/4818_2add26291df6475d84d061cab6cbda28.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:39.440000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-05T14:38:25.037000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.119084Z",
      "uploadedTime": "2010-10-05T14:38:25.037000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/theora/4818_8519aee34cab4e2d9d4c20943bed96a8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623973/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623982,
      "name": "Frikanalen, ytringsfrihet i TV",
      "header": "Frikanalen er en åpen TV-kanal der alle i dag sikres tilgang til eteren gjennom Riks TV sine sendinger. Fra 2010 vil vi også nå ut på kabel (Get og Canal Digital) via satellitt. Frikanalen er organisert som en forening der NUUG er medlem. Vi i frikanalen tror dette sammen med NUUG sin nett-satsning vil være avgjørende for å trekke yngre og mer kreative frivillige miljøer til kanalen. I dag er det i hovedsak de som hadde innhold, men ingen riksdekkende kanal å sende på, som bruker kanalen, altså de religiøse. Frikanalen er som en \"youtube på TV\". En 100% nettstyrt TV kanal der produsentene selv tar redaktøransvar, laster opp og legger video på sendeplanen. Vi håper at dette verktøyet med et utvidet nedslagsfelt vil medføre at flere blir produsenter og at mangfoldet med det øker. For å lykkes må verktøyet bli 100% tilgjengelig. Da kan vi ikke nøye oss med silverlight-løsningen vi har i dag, men satse videre på åpne standarder sammen med NUUG.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/theora/4831_0ab04b63a5434706a5707575e0b68850.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/original/orig_4a800fc1343645f899496efba854fab5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/broadcast/4831_07f17eb3e2374487ad3d830e7b047ea3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:03:49.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-13T06:04:05Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.106707Z",
      "uploadedTime": "2010-10-13T06:04:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/theora/4831_0ab04b63a5434706a5707575e0b68850.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623982/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623987,
      "name": "Hjelp, jeg skal holde tale!",
      "header": "De fleste av oss kommer før eller siden opp i en situasjon hvor vi er nødt til å snakke til en forsamling, det være seg privat (konfirmasjon, bryllup, runde fødselsdager, generalforsamling i borettslaget o.l.) eller i yrkeslivet (julebord og andre firmafester, seminarer, fagforeningsmøter o.l.). Noen ganger skjer det spontant og uforberedt fordi munnen bobler over med det hjertet er fullt av. Andre ganger ? og de er som regel de vanskelige ? er det (mer eller mindre) nøye planlagt, og forventningene både fra en selv og fra forsamlingen kan virke lammende. Hva kan en skuespiller lære oss om å takle forventningspresset og å forene nøye forberedelse med spontanitet og entusiasme?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/theora/orig_cdff8580bdee45f2ae5d3cf5926e7e73.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/original/orig_cdff8580bdee45f2ae5d3cf5926e7e73.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/broadcast/4834_703b9d1ffd314a57adef756b7d1b20ad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:09.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-14T07:42:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.099927Z",
      "uploadedTime": "2010-10-14T07:42:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/theora/orig_cdff8580bdee45f2ae5d3cf5926e7e73.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623987/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624016,
      "name": "Oppsummering av Nokios 2010",
      "header": "Oppsummering av Nokios 2010 med fornyingsminister Rigmor Aasrud - Direktør i Difi, Hans Christian Holte, Trude Andresen i KS og Arne Krokan, Professor ved NTNU",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/theora/4919_d05e1796fccb4846acd18089c714b020.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/original/orig_1baf41bd006248359574f836c7c6dba6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/broadcast/4919_2ba259bd289d4fba90b54c0bce33e36d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:25.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-11-02T13:59:20.443000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.063798Z",
      "uploadedTime": "2010-11-02T13:59:20.443000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/theora/4919_d05e1796fccb4846acd18089c714b020.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624016/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624015,
      "name": "M. Hauge om LibreOffice",
      "header": "Usikkerheten og misnøyen blant sentrale internasjonale aktører i prosjektet rundt OpenOffice har vært stor de siste månedene. Lanseringen av LibreOffice og etableringen av The Document Fondation, som et alternativ til OpenOffice og Oracle, var derfor ingen overraskelse. \n\nFor å forstå litt mer hva som ligger bak denne utviklingen tok vi en prat med Martin Hauge som sitter i styret i stiftelsen Åpne kontorprogram på Norsk, en av de norske partene i det nye samarbeidet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/theora/4918_7de6bf249ee347c19090c532bc0b1726.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/original/orig_b04c8fd87d0847a7b8775d2990aca0f6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/broadcast/4918_096ed5fbafc143119adc21965c96c3e1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:17.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-11-02T13:55:53.640000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.065140Z",
      "uploadedTime": "2010-11-02T13:55:53.640000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/theora/4918_7de6bf249ee347c19090c532bc0b1726.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624015/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623970,
      "name": "OpenStreetmap og frie kartdata",
      "header": "OpenStreetMap er verdens største prosjekt for å samle inn og tilby frie kartdata. Mer enn 200 000 registrerte bidragsytere verden over leverer data. Prosjektet startet i England i 2004 og har i mange land kommet veldig langt. Foredragsholder vil fortelle om dette imponerende prosjektet som er i ferd med å kartlegge hele verden, hvordan du kan bidra og hvordan alle kan dra nytte av disse dataene. Allerede i dag bruker f.eks en rekke firmaer dataene i løsninger de leverer, og en rekke brukere av GPS i bilen eller ute på tur i skog og mark kan gratis laste ned nye oppdaterte kart.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/theora/orig_bfaa6c2fbbfd4c3985c06855d3c5c465.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/original/orig_bfaa6c2fbbfd4c3985c06855d3c5c465.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/broadcast/4798_24eb07960d284976991c357f5533450a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:08.560000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-05T07:01:07Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.121821Z",
      "uploadedTime": "2010-10-05T07:01:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/theora/orig_bfaa6c2fbbfd4c3985c06855d3c5c465.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623970/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624563,
      "name": "ForgeRock",
      "header": "Månedens tema er: «ForgeRock - Et norsk selskap med global satsing basert på fri programvare» med Stein Myrseth. Foredraget vil foregå på norsk:\r\n\r\n\r\nForedraget vil kort gå igjennom forretningsmodellen til ForgeRock siden den er basert på videreføring av flere fri programvarebaserte produkter som Oracle ikke var interessert i når de overtok Sun. De utvikler i tillegg også sine egne produkter. Uten en fri programvaremodell for disse produktene ville ikke ForgeRock vært en realitet. Foredagsholderen vil beskrive hvordan tjener de penger på fri programvare.\r\n\r\nPresentasjonen vil også dekke generelle problemstillinger med Identity & Access Management rundt områder som autentisering, autorisasjon, føderering og provisioning. Tidligere OpenSSO, nå OpenAM som de viderefører vil bli kort beskrevet sammen med resten av deres I3-platformstrategi.\r\n\r\nStein Myrseth er Head of product Management hos ForgeRock. Hans rolle er å definere de videre strategiske retningslinjer for deres I3-strategi, samt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/broadcast/5732_f39d0bc73d384dc1b14912de54518284.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:44.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.353050Z",
      "uploadedTime": "2011-08-29T12:45:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/theora/5732_c0f0bbdc829940c5baba1b4ee27bfc95.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624563/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624275,
      "name": "Haiku, et OS basert på BeOS",
      "header": "Haiku er et BeOS-kompatibelt operativsystem som er fullstendig fri programvare. Haiku stresser minimalisme i bruk og simplisitet i funksjonalitet, og sikter seg inn på hverdagsbrukere, og personer med behov for gode muligheter for multimedia.\n\nForedraget gir en kort innføring i Haiku. Det vil bli gått nærmere inn på hovedtrekkene som skiller Haiku fra andre operativsystemers funksjonalitet og oppbygning. Det vil også bli trukket inn prosjektets historie og fremtidsvisjoner. Det vil bli vist en demo av en relativt fersk revisjon med diverse applikasjoner Martin Hebnes Pedersen er fulltidsstudent ved Høgskolen i Bergen, der han tar en bachelorgrad i dataingeniør. Ved siden av studiet har han i det siste året jobbet en del med Haiku, og har blant annet utviklet en Twitterklient for operativsystemet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/broadcast/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:16.500000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.734214Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624014,
      "name": "Opphavsrettslige prinsipper",
      "header": "Månedens tema er «Opphavsrettslige prinsipper og konsepter» med Kirill Miazine:\r\n\r\nOpphavsrett er en del av immaterialretten og er et rettsområde som er stadig aktuell for utviklere, brukere, leverandører og kunder. Opphavsretten preges av en avveining av hensyn til skapere av verk og hensyn til den vitenskapelige, kulturelle, tekniske (og annen) utvikling.\r\n\r\nHva vernes av opphavsretten? Hvem kan få opphavsrett? Hva er forskjell mellom verk og eksemplar? Hvorfor er det lettere å oppnå vern for dårlig og rotete programkode enn god og ideell programkode?\r\n\r\nForedraget sikter på å gi deltakere en oversikt over de grunnleggende konseptene og prinsippene i norsk opphavsrett samt presentere enkelte regler som kan være aktuelle for forsamlingen.\r\n\r\nKirill Miazine er advokatfullmektig i IKT og Media-team i FØYEN Advokatfirma DA. Han jobber primært med kontraktsrettslige og immaterialrettslige spørsmål.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/theora/orig_04160bfaab824170b6d6d4d8f889e976.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/original/orig_04160bfaab824170b6d6d4d8f889e976.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/broadcast/4914_533095a6e4ea474b967999d8c1b47698.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:02:54.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-31T09:53:04Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.066492Z",
      "uploadedTime": "2010-10-31T09:53:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/theora/orig_04160bfaab824170b6d6d4d8f889e976.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624014/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623992,
      "name": "Elephants dream",
      "header": "Elephants Dream er historien om to merkelige fyrer som utforsker en uforutsigbar  og tilsynelatende uendelig maskine. Den eldre, Proog, opptrer som en veiviser og beskytter, som gladelig viser severdigheter og farer med maskinen til hans i utgangspunktet nysgjerrige men i økende grad skeptiske protesjé Emo. Ettersom reisen utfolder seg oppdager vi tegn til at maskinen ikke er slik som Proog tror i det hele tatt, og veivisingen antar ett mer desperat aspekt. \n\nElephants Dream er en historie om kommunikasjon og fiksjon, som med hensikt er laget med en åpen avslutning som verdens første 3D-animerte ?Åpne film?. Filmen er utgitt under en Creative Commons lisens samme med alle produksjonsfilene benytte for å lage den (omtrent 7 Gigabyte med data). Filmen er utelukkende produsert med fri programvare, noe som gjør det mulig å re-mikse endre og bygge videre på materialet for å lage nye filmer/historier uten annet verktøy enn en datamaskin og kilde-filene til filmen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/theora/4846_4acb448d8e964582a5a856c82eb7dac2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/original/orig_f00614a380c6432a95e71b0d6f2781df.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/broadcast/4846_2ce450330c3f4af4ac0b478870c70fee.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:13.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-16T11:00:39.063000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.094210Z",
      "uploadedTime": "2010-10-16T11:00:39.063000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/theora/4846_4acb448d8e964582a5a856c82eb7dac2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623992/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623990,
      "name": "Konfigurasjonsstyring med Chef",
      "header": "Chef er konfigurasjonsstyring som er lett å komme i gang med, og som er i stand til å vokse med deg. Fokus er ikke kun på enkeltmaskiner, men på hele arkitekturen. Chef har støtte for søk, god separasjon av oppskrifter og data og et veldefinert API som klienter bruker for å interagere med Chef-serveren. Vi vil se på designvalg, egenskaper og gå gjennom et enkelt eksempel på bruk av Chef. \r\n\r\nTollef Fog Heen har drevet med fri programvare siden en gang på 1990-tallet og vært Debian-utvikler i over ti år. Han jobber for tiden i Varnish Software som systemadministrator og bidrar til forskjellige fri programvare-prosjekter, herunder Chef.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/theora/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/original/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/broadcast/4844_407b8a8f1cde405bb218505fc76ab195.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:35.880000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-10-15T12:00:26Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.097145Z",
      "uploadedTime": "2010-10-15T12:00:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/theora/orig_0bbd76cf59244089bf33fa1173164178.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623990/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624123,
      "name": "Datalagringdirektivet og mobil",
      "header": "Denne korte filmen viser hvor lett det er å omgå datalagringdirektivet for mobiltelefon.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/theora/5095_1180dfe175674f0bb3e3cdd0f9a1260c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/original/orig_e6229c6434c44c92b98c30515029df01.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/broadcast/5095_9f6b31d56189457a9a5e9c02490c92eb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:44.560000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2010-12-20T18:30:25.370000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.930716Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T18:30:25.370000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/theora/5095_1180dfe175674f0bb3e3cdd0f9a1260c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624123/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623705,
      "name": "solbjerg",
      "header": "Erling i samtale med Jean Murphy på Solbjerg senter i Danmark. Salling kunstsenter",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/theora/4454_8eea2c21e8da42b396588a30a77a3fbd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/original/orig_5979235fef1e43d485607c338d8602d3.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/broadcast/4454_da6b4ab8088840b99ea79e3c4d22a16a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:58.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.morokulien.eu",
      "createdTime": "2010-06-29T10:25:16.693000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.479564Z",
      "uploadedTime": "2010-06-29T10:25:16.693000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/theora/4454_8eea2c21e8da42b396588a30a77a3fbd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623705/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623743,
      "name": "Ung Jazz -2005",
      "header": "video fra Ung Jazz - 2005, i Festiviteten i Söumsand, Program 1 av 2",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/theora/4492_17c6bf02c8044fbc91c8e032604d24cd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/broadcast/4492_35584a82f4a54c2283310bf15ba08a6c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:04.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.morokulien.eu",
      "createdTime": "2010-07-11T16:03:25.740000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.435935Z",
      "uploadedTime": "2010-07-11T16:03:25.740000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/theora/4492_17c6bf02c8044fbc91c8e032604d24cd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623743/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623726,
      "name": "intro",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/theora/4471_44d875c587254f3ca9a03f0279248722.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/broadcast/4471_043715bcf60149dab4c24f270f8efe63.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:20.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.morokulien.eu",
      "createdTime": "2010-07-04T08:22:36.197000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.456366Z",
      "uploadedTime": "2010-07-04T08:22:36.197000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/theora/4471_44d875c587254f3ca9a03f0279248722.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623726/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623747,
      "name": "Ung jazz 2005 del 2",
      "header": "Ung jazz, 2005, i Sörumsand",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/theora/4504_bf2d348b21cd45e692118186ab0430f0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/broadcast/4504_9ebf4cae3b6d4bb5a1cf36fb347d50ca.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:15.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.morokulien.eu",
      "createdTime": "2010-07-18T05:14:20.383000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.431731Z",
      "uploadedTime": "2010-07-18T05:14:20.383000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/theora/4504_bf2d348b21cd45e692118186ab0430f0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623747/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622616,
      "name": "Østfoldkirken 31.05.09 U 26",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/theora/2987_1a7461e7cd004eabb14b250144706d1c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/original/orig_db4e92cbf9e644c0a7341f894dba9fd6.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/broadcast/2987_16d51f5a1245497b84e27d2f074ca97b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:52:38",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-06-09T16:00:26.553000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.480510Z",
      "uploadedTime": "2009-06-09T16:00:26.553000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/theora/2987_1a7461e7cd004eabb14b250144706d1c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622616/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622614,
      "name": "Østfoldkirken 24.05.09 U 24&25",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/theora/2982_5298b30c3efe463db97902fd0379aeea.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/original/orig_03b60f80e27e45ad8643fffc5f2c0cc9.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/broadcast/2982_066470860d8e42cebb5302f6bbc7accf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:49:43",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-06-05T18:41:24.737000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.483220Z",
      "uploadedTime": "2009-06-05T18:41:24.737000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/theora/2982_5298b30c3efe463db97902fd0379aeea.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622614/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622912,
      "name": "Østfoldkirken U 35",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/theora/3144_85dd579cb64a4ed3a7e3bebe60422c69.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/broadcast/orig_3bfa6e2624c146b1b9e140c677dfedf5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:57:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-14T06:43:42.190000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.435425Z",
      "uploadedTime": "2009-07-14T06:43:42.190000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/theora/3144_85dd579cb64a4ed3a7e3bebe60422c69.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622912/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623010,
      "name": "Østfoldkirken U 36",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/theora/3145_f2810e47beaa4d09aaf3f0a1c8d3a42c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/original/orig_126b2b885ab345939d1039dad8c075e7.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/broadcast/3145_1147855d8e3649498ef953403141d923.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:31:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-14T06:45:14.657000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.341944Z",
      "uploadedTime": "2009-07-14T06:45:14.657000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/theora/3145_f2810e47beaa4d09aaf3f0a1c8d3a42c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623010/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622910,
      "name": "Østfoldkirken U 34",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/theora/3143_0964c5a8ebd640be89531c491d56b484.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/broadcast/orig_2abf1e5671c342e2b7c11feca846b20c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:57:28",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-14T06:41:39.223000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.438138Z",
      "uploadedTime": "2009-07-14T06:41:39.223000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/theora/3143_0964c5a8ebd640be89531c491d56b484.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622910/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623042,
      "name": "Østfoldkirken U38",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss. Mer info www.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/theora/3313_18f43fe8b05448fa9d7b73cd0f141406.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/original/orig_3293c232b7ea4f22a80b88616c9bb1d1.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/broadcast/3313_cdd06a76712b453e87c194f11c4ce9d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:54",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-08-28T20:56:36.123000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.303501Z",
      "uploadedTime": "2009-08-28T20:56:36.123000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/theora/3313_18f43fe8b05448fa9d7b73cd0f141406.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623042/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623027,
      "name": "Østfoldkirken U37",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/theora/3312_a32375cdbb0c4dcbbed2274ed0cbc9ab.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/original/orig_adb30f078f484b94938eff51353a0384.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/broadcast/3312_4ed3d3190f074d3e80f2dde27aec9447.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:50:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-08-28T20:56:03.670000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.321456Z",
      "uploadedTime": "2009-08-28T20:56:03.670000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/theora/3312_a32375cdbb0c4dcbbed2274ed0cbc9ab.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623027/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622909,
      "name": "Østfoldkirken U 33",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/theora/3142_41ce979bef24423b9004aa2e94d34e47.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/broadcast/orig_f4906b5968eb4084913f0f1cfad70c22.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:57:11",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-14T06:36:08.507000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.439617Z",
      "uploadedTime": "2009-07-14T06:36:08.507000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/theora/3142_41ce979bef24423b9004aa2e94d34e47.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622909/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623116,
      "name": "Østfoldkirken U40",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/theora/3315_e22533cba94640f4ad3852faeb727d52.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/original/orig_c18999e10b89412686e6f98cf6bde78a.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/broadcast/3315_31f0cb00e5394169930bc5d23ce1b390.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:21",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-08-28T20:57:48.170000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.203806Z",
      "uploadedTime": "2009-08-28T20:57:48.170000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/theora/3315_e22533cba94640f4ad3852faeb727d52.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623116/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623142,
      "name": "Østfoldkirken Uke42",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss.\nwww.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/theora/3445_25b8b5b900044b4a8f73720185804abd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/original/orig_40c1632d3dc24f998ef4052971e106b8.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/broadcast/3445_f4d48af8a69e4a2598e190ebec309360.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:31",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-09-10T09:50:38.630000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.170540Z",
      "uploadedTime": "2009-09-10T09:50:38.630000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/theora/3445_25b8b5b900044b4a8f73720185804abd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623142/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623128,
      "name": "Østfoldkirken Uke41",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss.\nwww.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/theora/3444_7a56753dc950424e9c358e4d9116d984.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/original/orig_0ea126b4f1b046cfa66830f5cd8af487.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/broadcast/3444_1054270e58924d10978fb10a8f1b2549.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:10",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-09-10T09:48:48.130000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.188514Z",
      "uploadedTime": "2009-09-10T09:48:48.130000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/theora/3444_7a56753dc950424e9c358e4d9116d984.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623128/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623162,
      "name": "Østfoldkirken Uke44",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss.\nwww.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/theora/3447_c8f76518d7724c5bafcd4389313bb46b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/original/orig_8d997f5431c8487fb96090566689f32a.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/broadcast/3447_6583c81aaf3f4135811f87facf0d1d1f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:26",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-09-10T09:52:06.880000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.145297Z",
      "uploadedTime": "2009-09-10T09:52:06.880000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/theora/3447_c8f76518d7724c5bafcd4389313bb46b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623162/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623151,
      "name": "Østfoldkirken Uke43",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss.\nwww.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/theora/3446_b4ecb2be77444f4782c6bb620080b334.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/original/orig_60811f016921481b82b10be803e3a470.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/broadcast/3446_c4401114a429466d8c65990835a04054.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:19",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-09-10T09:51:11.957000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.159674Z",
      "uploadedTime": "2009-09-10T09:51:11.957000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/theora/3446_b4ecb2be77444f4782c6bb620080b334.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623151/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623108,
      "name": "Østfoldkirken U39",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss. Hele Gudstjenesten kan sees på www.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/theora/3314_4026875d77dd40518f54e2e0a37db8b7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/original/orig_4d6b89a877424ae58814734f7f08fd8e.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/broadcast/3314_833dc23468c941c9a0b648af3bd6617c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-08-28T20:57:05.750000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.213733Z",
      "uploadedTime": "2009-08-28T20:57:05.750000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/theora/3314_4026875d77dd40518f54e2e0a37db8b7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623108/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622903,
      "name": "Østfoldkirken U 30",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/theora/3135_138cff65459c420f88ad10928b3de1fb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/original/orig_0f22d0114ae642cd9d3fa71114f07963.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/broadcast/3135_108f05ae90254bf4b046859d7c670095.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:57:13",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-02T21:49:11.730000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.447813Z",
      "uploadedTime": "2009-07-02T21:49:11.730000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/theora/3135_138cff65459c420f88ad10928b3de1fb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622903/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623209,
      "name": "Østfoldkirken Uke 47",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/theora/3565_99a90312e7c24616b5ab9afe1bcd840b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/original/orig_2931b0adea3646b696ed39b617d4a5b4.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/broadcast/3565_d5301586df6c42e4b0f4078628259ec1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-10-12T13:45:02.140000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.090151Z",
      "uploadedTime": "2009-10-12T13:45:02.140000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/theora/3565_99a90312e7c24616b5ab9afe1bcd840b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623209/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622913,
      "name": "Østfoldkirken U 32",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/theora/3141_d6501860c8cc4d809503c5d41e61f7f1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/broadcast/orig_764cdc79dc294930baa23ad13fa66393.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:59:05",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-14T06:33:28.820000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.434019Z",
      "uploadedTime": "2009-07-14T06:33:28.820000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/theora/3141_d6501860c8cc4d809503c5d41e61f7f1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623197,
      "name": "Østfoldkirken Uke 46",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/theora/3564_edea7fc0553c434391c127e0fbaeb465.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/original/orig_27b33d0a8a424c3b804b354f6db22302.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/broadcast/3564_cda0b9d4f43d431bb9ebe70371542fa0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-10-12T13:43:53.997000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.103825Z",
      "uploadedTime": "2009-10-12T13:43:53.997000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/theora/3564_edea7fc0553c434391c127e0fbaeb465.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623197/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623173,
      "name": "Østfoldkirken Uke45",
      "header": "Gudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss.\nwww.ostfoldkirken.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/theora/3448_68bc5eeb7bc44031add3e9a64dc76aca.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/original/orig_bb0ddd444a454f69a44d3b555b25f4bb.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/broadcast/3448_cca006c44142451caa1cf1bbd72f123c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:57",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-09-10T10:18:38.920000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.131188Z",
      "uploadedTime": "2009-09-10T10:18:38.920000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/theora/3448_68bc5eeb7bc44031add3e9a64dc76aca.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623173/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622896,
      "name": "Østfoldkirken 21.06.09 U 28",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/theora/2989_787e084008884230953cff7a2b333112.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/broadcast/orig_80cb28cacf3242e4a7cfa5162e024d30.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:56:01.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-06-09T16:06:57.487000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.455955Z",
      "uploadedTime": "2009-06-09T16:06:57.487000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/theora/2989_787e084008884230953cff7a2b333112.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622896/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622627,
      "name": "Østfoldkirken 14.06.09 U 27",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/theora/2988_3778f19fb150486983c327b01d268398.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/original/orig_ab8d5e50d1154556835d3a9e95b0f55e.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/broadcast/2988_72cf9e598a434dae874e725a3ce03ebd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:57:58",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-06-09T16:03:29.537000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.469548Z",
      "uploadedTime": "2009-06-09T16:03:29.537000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/theora/2988_3778f19fb150486983c327b01d268398.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624578,
      "name": "37_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/theora/5708_477dc5c4dba8477aa2ae0c02081b213f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/original/orig_fa78e69f2e1c47898d9ed93be807e327.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/broadcast/5708_09a9bc58844f4f5897c217c936f0ee0a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:49",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-08-18T08:50:46.587000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.336408Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T08:50:46.587000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/theora/5708_477dc5c4dba8477aa2ae0c02081b213f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624578/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625097,
      "name": "51_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/theora/6600_1d3b2a0b514348c39cd64e5a5b1a6f9b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/original/orig_a52d4a3bca634723a5380c1b24e1a3d5.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/broadcast/6600_86e47fba7aa447f78665c0e0eacc03b5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:20",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-12-13T11:39:38.180000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.660209Z",
      "uploadedTime": "2012-12-13T11:39:38.180000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/theora/6600_1d3b2a0b514348c39cd64e5a5b1a6f9b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625097/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624604,
      "name": "40_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/theora/5711_b1792095ac7c4fb2bd7153ab612e5dd8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/original/orig_d0219211298a4269a8b434e8aa038dc6.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/broadcast/5711_0a03c5c5b52144f8804c99b55536ced6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:49",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-08-18T08:57:05.093000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.301526Z",
      "uploadedTime": "2011-08-18T08:57:05.093000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/theora/5711_b1792095ac7c4fb2bd7153ab612e5dd8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624604/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623986,
      "name": "42_10 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/theora/orig_2616490a6510463d93d468b3f1c19ee7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/original/orig_2616490a6510463d93d468b3f1c19ee7.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/broadcast/4754_141b1d1026d44f29bd09ba5605955bb3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:54",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2010-09-20T11:25:28.257000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.101336Z",
      "uploadedTime": "2010-09-20T11:25:28.257000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/theora/orig_2616490a6510463d93d468b3f1c19ee7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623986/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624699,
      "name": "02_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/theora/5921_ceaf458d73c049ec91373ac75b784b23.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/original/orig_a958463341e74987b92839a3c0676dc5.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/broadcast/5921_48afb7f8d998451298859d3c6e4e0db2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:27:07.770000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.177716Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:27:07.770000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/theora/5921_ceaf458d73c049ec91373ac75b784b23.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624699/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624990,
      "name": "40_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/theora/6382_8c2e77e24c2a421aba5a4fd2f6c0edae.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/original/orig_17259d20882e4dedabef46771e028698.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/broadcast/6382_15acd28871c2489cb0809a76187fcd25.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:54:46",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-08-28T07:17:05.947000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.804085Z",
      "uploadedTime": "2012-08-28T07:17:05.947000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/theora/6382_8c2e77e24c2a421aba5a4fd2f6c0edae.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624990/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}