List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=150&ordering=-id&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3362,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=200&ordering=-id&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=-id&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 627101,
      "name": "Shofar arkreologiske Funnn",
      "header": "program 93, bladet evangelisten, Det gjøres stadig nye akreologiske funn i Israel. Det er funn både langs strendene og på land. Ikke noe land er så full av historie som Israel. Arkeologien bekrefter bibelen og historien. Israel er landet hvor det skjedde og hvor det skjer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/theora/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/broadcast/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/original/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/large_thumb/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:56.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-04T12:40:34.713833Z",
      "updatedTime": "2022-01-04T13:05:58.876609Z",
      "uploadedTime": "2022-01-04T12:52:58.812169Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/theora/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627101/large_thumb/Shofar 106 Arkreologiske funn Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627100,
      "name": "TAK - Syria",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/theora/2021-12-21 10-29-14.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/broadcast/2021-12-21 10-29-14.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/large_thumb/2021-12-21 10-29-14.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/original/2021-12-21 10-29-14.mkv"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:34.640000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn",
        "Samfunn og politikk",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-01-04T12:05:04.438398Z",
      "updatedTime": "2022-01-04T12:14:17.855587Z",
      "uploadedTime": "2022-01-04T12:06:24.738910Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/theora/2021-12-21 10-29-14.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627100/large_thumb/2021-12-21 10-29-14.jpg"
    },
    {
      "id": 627099,
      "name": "Shofar Israels Gud er å regne med!",
      "header": "program 92, bladet evangelisten, Det nye året bærer med seg usikkerhet. Menneskene spår, Gud rår! Herren kommer med løfte om fremtid og håp.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627099/theora/Shofar 105 Israels Gud er � regne med Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627099/broadcast/Shofar 105 Israels Gud er � regne med Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627099/large_thumb/Shofar 105 Israels Gud er � regne med Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627099/original/Shofar 105 Israels Gud er � regne med Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:26.920000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-28T19:20:00.366523Z",
      "updatedTime": "2021-12-28T19:43:32.236477Z",
      "uploadedTime": "2021-12-28T19:30:16.251392Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627099/theora/Shofar 105 Israels Gud er � regne med Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627099/large_thumb/Shofar 105 Israels Gud er � regne med Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627098,
      "name": "Viktig intervju med Rabbi Weiss",
      "header": "Viktig intervju med Rabbi Weiss",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627098/theora/Viktig intervju med Rabbi Weiss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627098/broadcast/Viktig intervju med Rabbi Weiss.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627098/original/Viktig intervju med Rabbi Weiss.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627098/large_thumb/Viktig intervju med Rabbi Weiss.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:01",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-21T20:24:03.664958Z",
      "updatedTime": "2021-12-21T20:49:45.095644Z",
      "uploadedTime": "2021-12-21T20:30:41.908687Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627098/theora/Viktig intervju med Rabbi Weiss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627098/large_thumb/Viktig intervju med Rabbi Weiss.jpg"
    },
    {
      "id": 627097,
      "name": "Shofar Advent-Herren kommer snart",
      "header": "Program 91, bladet evangelisten,Advent har med Herrens komme. Det er ikke bare fire uker mot julehøtiden det er advent, det er noe som vi er i hele året. Saken gjelder Herrens komme. Vi vet ikke når han kommer, men at han kommer snart. Bibelen er adventsboken som fyller oss med forventning!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627097/theora/Shofar 104 Advent- Herren kommer snart Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627097/broadcast/Shofar 104 Advent- Herren kommer snart Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627097/large_thumb/Shofar 104 Advent- Herren kommer snart Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627097/original/Shofar 104 Advent- Herren kommer snart Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:41.560000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-20T22:50:26.211304Z",
      "updatedTime": "2021-12-20T23:13:08.459442Z",
      "uploadedTime": "2021-12-20T22:59:56.256409Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627097/theora/Shofar 104 Advent- Herren kommer snart Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627097/large_thumb/Shofar 104 Advent- Herren kommer snart Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627093,
      "name": "Shofar Julen viser at bibelen er troverdig",
      "header": "Program 90, bladet evangelisten, Den minste profeti om Jesu komme i Betlehem og Jesu liv og gjerning, - gikk i oppfyllelse. Julen forteller at Bibelens ord om Jesu gjenkomst er å regne med. Bibelen er vår adventsbok hele året. Og den som venter på Herren, blir ikke skuffet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/theora/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/broadcast/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/original/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/large_thumb/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:13",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-14T11:40:31.332923Z",
      "updatedTime": "2021-12-14T12:03:56.131295Z",
      "uploadedTime": "2021-12-14T11:50:54.628469Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/theora/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627093/large_thumb/Shofar 103 Julen viser at Bibelen er troverdig Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627092,
      "name": "Demonstrasjon 8. desember mot baseavtale med USA",
      "header": "En tverrpolitisk protest mot baseavtale med USA foran Stortinget 8. desember 2021",
      "description": "Protest foran Stortinget 8. desember. med Halle Jørn Hanssen som taler og appeller fra Nina Skranefjell LO i Oslo, Ingrid Fiskaa Stortingsrepr. SV. Hege Bae Nyholt Stortingsrepr. Rødt, Sigrid Heiberg upol.talsp for MDG og Snorre Rein AUF Oslo. Konferansier: Bitte Vatvedt. Arrangør \"Aksjon mot baseavtale med USA\"",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/theora/DemonsrasjonStortinget8des.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/broadcast/DemonsrasjonStortinget8des.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/large_thumb/DemonsrasjonStortinget8des.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/original/DemonsrasjonStortinget8des.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:24.280000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-13T19:15:26.017632Z",
      "updatedTime": "2021-12-13T20:12:26.348948Z",
      "uploadedTime": "2021-12-13T19:39:51.644618Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/theora/DemonsrasjonStortinget8des.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627092/large_thumb/DemonsrasjonStortinget8des.jpg"
    },
    {
      "id": 627090,
      "name": "TAK - Hvem eier verden",
      "header": "Hvem eier verden",
      "description": "Hvem eier verden",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/theora/Hvem eier verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/broadcast/Hvem eier verden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/original/Hvem eier verden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/large_thumb/Hvem eier verden.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:30:01.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-13T11:22:14.616083Z",
      "updatedTime": "2021-12-17T11:44:43.175571Z",
      "uploadedTime": "2021-12-13T11:40:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/theora/Hvem eier verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627090/large_thumb/Hvem eier verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627089,
      "name": "TAK - Ilan Pappé",
      "header": "Samtale med Ilan Pappé",
      "description": "Samtale med Ilan Pappé",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/theora/TAK - Samtale med Ilan Papp�.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/broadcast/TAK - Samtale med Ilan Papp�.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/original/TAK - Samtale med Ilan Papp�.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/large_thumb/TAK - Samtale med Ilan Papp�.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:12.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-13T08:34:36.696273Z",
      "updatedTime": "2021-12-17T11:45:51.651273Z",
      "uploadedTime": "2021-12-13T08:43:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/theora/TAK - Samtale med Ilan Papp�.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627089/large_thumb/TAK - Samtale med Ilan Papp�.jpg"
    },
    {
      "id": 627083,
      "name": "Shofar Tidspunktet for Jesu første komme",
      "header": "program 89,bladet evangelisten, Bibelens profetmateriale er om Jesu første komme er solid dokumentert. Det gjelder også Jesu gjenkomst. Bibelen er adventsboken hele året, og det er grunn til å forvente at Jesus kommer snart.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627083/theora/Shofar 102 Tidspunktet for Jesu f�rste komme Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627083/broadcast/Shofar 102 Tidspunktet for Jesu f�rste komme Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627083/original/Shofar 102 Tidspunktet for Jesu f�rste komme Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627083/large_thumb/Shofar 102 Tidspunktet for Jesu f�rste komme Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:52.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-12-07T09:56:09.920409Z",
      "updatedTime": "2021-12-07T10:17:07.945543Z",
      "uploadedTime": "2021-12-07T10:03:57.949362Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627083/theora/Shofar 102 Tidspunktet for Jesu f�rste komme Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627083/large_thumb/Shofar 102 Tidspunktet for Jesu f�rste komme Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627082,
      "name": "Shofar Betlehem i Juda",
      "header": "program 88, bladet evangelisten,Advent og jul kommer fra Bibelen og er Israels historie. Begivenhetene med Jesu komme har betydning for alle mennesker. Ingen kunne stoppe Jesu første komme, - like lite som det har med Jesu gjenkomst. Lykkelig er hver den som lar seg opplyse av Guds Ord. Bibelen adventsboken som forteller Jesu komme.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/theora/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/broadcast/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/original/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/large_thumb/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:42.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-30T21:56:20.706270Z",
      "updatedTime": "2021-11-30T22:26:28.139454Z",
      "uploadedTime": "2021-11-30T22:12:56.498334Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/theora/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627082/large_thumb/Shofar 101 Betlehem i Juda Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627081,
      "name": "FNs solidaritetsdag Palestina",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/theora/FN Solidaritetsdagen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/broadcast/FN Solidaritetsdagen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/large_thumb/FN Solidaritetsdagen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/original/FN Solidaritetsdagen.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:02.320000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn",
        "Samfunn og politikk",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-29T13:03:59.767159Z",
      "updatedTime": "2021-12-24T18:12:16.271973Z",
      "uploadedTime": "2021-11-29T13:06:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/theora/FN Solidaritetsdagen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627081/large_thumb/FN Solidaritetsdagen.jpg"
    },
    {
      "id": 627080,
      "name": "FNs Internasjonale dag for barn",
      "header": "20. Nov FNs Internasjonale dag for barn",
      "description": "FNs Internasjonale dag for barn hos Urtehagen Stiftelse og Urtehagen International.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/theora/FNs Internasjonale dag for barn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/broadcast/FNs Internasjonale dag for barn.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/original/FNs Internasjonale dag for barn.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/large_thumb/FNs Internasjonale dag for barn.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:03.240000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-24T11:28:42.895554Z",
      "updatedTime": "2021-11-24T11:39:42.752166Z",
      "uploadedTime": "2021-11-24T11:35:07.706901Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/theora/FNs Internasjonale dag for barn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627080/large_thumb/FNs Internasjonale dag for barn.jpg"
    },
    {
      "id": 627079,
      "name": "Shofar Israels nasjonalfugl gjester Norge",
      "header": "program 88, bladet evangelisten, I begynnelsen av november gjestet Israels nasjonalfugl øykommunen vest for Bergen, Øygarden. Fuglen minnet oss om Israel og det jødiske folket – og mange andre sannheter som Bibelen omtaler om forskjellige arter og fortellinger! Evangeliske og profetiske lærdommer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/theora/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/broadcast/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/large_thumb/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/original/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:26.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-23T23:01:59.883011Z",
      "updatedTime": "2021-11-23T23:25:47.130343Z",
      "uploadedTime": "2021-11-23T23:08:57.299652Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/theora/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627079/large_thumb/Shofar 100 Israels nasjonalfugl gjester Norge Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627077,
      "name": "Shofar Israel er et lys for nasjonene",
      "header": "Program 87, bladet evangelisten, Dagen og sollyset hver dag, er et vitnesbyrd om at Israels Gud er trofast. Blomsten søker lyset, slik jødene nå søker til fedrenes land. Lykkelig er hver den som søker det Sanne lys. Jesus er verdens lys.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/theora/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/broadcast/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/large_thumb/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/original/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:15.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-19T14:28:13.033143Z",
      "updatedTime": "2021-11-19T14:50:42.174439Z",
      "uploadedTime": "2021-11-19T14:38:20.859430Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/theora/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627077/large_thumb/Shofar 99 Israel er et lys for nasjonene frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627075,
      "name": "Shofar Oliven-Sannheter fra Israel",
      "header": "program 86, bladet evangelisten, Olivenfrukten er sentral i bibelfortellingene og i det daglige Israel. Frukten er velsignelse fra Herren og har et bredt og viktig bruktsfelt.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/theora/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/broadcast/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/original/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/large_thumb/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:34.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-14T21:27:48.309160Z",
      "updatedTime": "2021-11-14T21:54:21.573909Z",
      "uploadedTime": "2021-11-14T21:39:59.912259Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/theora/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627075/large_thumb/Shofar 98 Oliven- Sannheter fra Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627073,
      "name": "Shofar Paulus- forbilde på Israels historie",
      "header": "Program 85, bladet evangelisten, Paulus si livsreise har mange paralleller til Israels historie. Og vi ser at Herren har mange veier for å føre både den enkelte og Israel frem til seier. Det er Herren mektig til å gjøre.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/theora/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/broadcast/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/large_thumb/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/original/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:39.920000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-08T21:54:32.594279Z",
      "updatedTime": "2021-11-08T22:17:38.281731Z",
      "uploadedTime": "2021-11-08T22:04:37.399160Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/theora/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627073/large_thumb/Shofar 96 Paulus-forbilde p� Israels historie frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627072,
      "name": "Erkebiskop Hanna fra okkupert Jerusalem. Israels terrorisme.",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/theora/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/broadcast/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/large_thumb/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/original/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:04.040000",
      "categories": [
        "Minoriteter",
        "Religion og livssyn",
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-05T10:20:28.237494Z",
      "updatedTime": "2021-11-05T10:45:05.464262Z",
      "uploadedTime": "2021-11-05T10:34:49.207289Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/theora/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627072/large_thumb/TAK - Israel Palestina konflikten ferdig.jpg"
    },
    {
      "id": 627069,
      "name": "Guds løfter før og etter",
      "header": "Abrahams løfter gjelder også idag",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/theora/Guds l�fter f�r og etter....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/broadcast/Guds l�fter f�r og etter....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/original/Guds l�fter f�r og etter....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/large_thumb/Guds l�fter f�r og etter....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:06.766667",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-05T08:57:31.898775Z",
      "updatedTime": "2021-11-05T09:24:42.918156Z",
      "uploadedTime": "2021-11-05T08:59:33.358173Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/theora/Guds l�fter f�r og etter....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627069/large_thumb/Guds l�fter f�r og etter....jpg"
    },
    {
      "id": 627036,
      "name": "Fra Abraham til Kaukasus",
      "header": "Mer historie om Kaukasus og Silkeveien",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/theora/Fra Abraham til Kaukasus.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/broadcast/Fra Abraham til Kaukasus.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/large_thumb/Fra Abraham til Kaukasus.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/original/Fra Abraham til Kaukasus.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:46.633333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:28:04.055089Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T07:31:01.975444Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T07:04:20.103287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/theora/Fra Abraham til Kaukasus.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627036/large_thumb/Fra Abraham til Kaukasus.jpg"
    },
    {
      "id": 627035,
      "name": "Kaukasus og Silkeveien",
      "header": "En historie vi aldri blir ferdig med",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/theora/Kaukasus og Silkeveien.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/broadcast/Kaukasus og Silkeveien.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/original/Kaukasus og Silkeveien.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/large_thumb/Kaukasus og Silkeveien.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:40.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:24:38.504468Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T07:04:17.088020Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T06:43:41.176892Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/theora/Kaukasus og Silkeveien.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627035/large_thumb/Kaukasus og Silkeveien.jpg"
    },
    {
      "id": 627034,
      "name": "Kaukasuspasset",
      "header": "",
      "description": "En serie til å bli klok av",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/theora/Kaukasus passet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/broadcast/Kaukasus passet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/large_thumb/Kaukasus passet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/original/Kaukasus passet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:45:47.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-11-01T06:19:29.494131Z",
      "updatedTime": "2021-11-01T06:43:39.753558Z",
      "uploadedTime": "2021-11-01T06:21:27.949190Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/theora/Kaukasus passet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627034/large_thumb/Kaukasus passet.jpg"
    },
    {
      "id": 627033,
      "name": "Shofar Honning i bibelen og Israel",
      "header": "Program 84, bladet evangelisten, Honning i Israel har mye omtale i Bibelen. Her er noen lærdommer og fortellinger. Jesus fikk honningkake i Jerusalem, men produktet ble også mye brukt til legedom.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/theora/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/broadcast/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/original/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/large_thumb/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-31T22:27:51.631987Z",
      "updatedTime": "2021-10-31T22:53:44.854702Z",
      "uploadedTime": "2021-10-31T22:40:32.713936Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/theora/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627033/large_thumb/Shofar 97 Honning i Bibelen og Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626963,
      "name": "Protestmøte 8. oktober, innlegg av Geir Hem",
      "header": "På Litteraturhuset 8. oktober ble det arrangert et protestmøte mot avgivelse av norsk suverenitet til usa. Geir Hem var en av innlederne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/theora/GeirProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/broadcast/GeirProtestmotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/large_thumb/GeirProtestmotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/original/GeirProtestmotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:23.040000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-27T19:25:28.762295Z",
      "updatedTime": "2021-10-30T11:58:16.638191Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T23:36:40Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/theora/GeirProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626963/large_thumb/GeirProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626962,
      "name": "Protestmøtet 8. okt., innlegg av Fredrik Heffermehl",
      "header": "Den 8. oktober 2021 holdt Fredrik Heffermehl åpningsinnlegget på protestmøtet mot avståelse av norsk suverenitet til usa.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/broadcast/HeffermehlProtestmotet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/original/HeffermehlProtestmotet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:24.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-26T20:51:40.947013Z",
      "updatedTime": "2021-10-27T19:22:51.601575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-27T02:17:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/theora/HeffermehlProtestmotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626962/large_thumb/HeffermehlProtestmotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626960,
      "name": "Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet 8. oktober",
      "header": "Den 8. oktober var det protestmøte på Litteraturhuset mot baseavtalen om avståelse av suverenitet av norsk territorium til USA i hensikten å intimidere Russland. Her gjengis Terje Alnes sitt innlegg på protestmøtet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/broadcast/TerjeAlnesProtestMotet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/original/TerjeAlnesProtestMotet.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:37.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T19:54:20.638076Z",
      "updatedTime": "2021-10-26T09:41:15.174595Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T23:31:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/theora/TerjeAlnesProtestMotet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626960/large_thumb/TerjeAlnesProtestMotet.jpg"
    },
    {
      "id": 626959,
      "name": "Økt spenning i nordområdene",
      "header": "Temaer som berøres er: Økt militarisering og spenning i nordområdene; Farer ved atomvåpen og opprustning; Norges rolle knyttet til militarisering og allianse- (NATO) og sikkerhetspolitikk",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/broadcast/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/original/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:41:00.400000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-25T14:57:30.321552Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:20:13.256800Z",
      "uploadedTime": "2021-10-25T15:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/theora/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626959/large_thumb/Spenning-i-nord-og-atomtrussel.jpg"
    },
    {
      "id": 626958,
      "name": "Moses og Rødehavet",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/broadcast/Moses og Rødehavet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/original/Moses og Rødehavet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:45.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-24T06:47:24.132853Z",
      "updatedTime": "2021-10-24T07:16:19.304204Z",
      "uploadedTime": "2021-10-24T06:49:20.835245Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/theora/Moses og Rødehavet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626958/large_thumb/Moses og Rødehavet.jpg"
    },
    {
      "id": 626956,
      "name": "Fortellingen om SAMA",
      "header": "Fortellingen om SAMA 2",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/broadcast/Fortellingen om SAMA 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/original/Fortellingen om SAMA 2.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:06.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T22:37:26.041986Z",
      "updatedTime": "2021-11-08T18:36:10.583585Z",
      "uploadedTime": "2021-10-20T22:40:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/theora/Fortellingen om SAMA 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626956/large_thumb/Fortellingen om SAMA 2.jpg"
    },
    {
      "id": 626954,
      "name": "Protestmøte mot baseavtalen",
      "header": "Protestmøte mot regjeringens avtale om avståelse av suverenitet til USA",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/broadcast/Extreme_1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/original/Extreme_1.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:25.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-20T00:35:21.271091Z",
      "updatedTime": "2021-10-25T18:21:59.424332Z",
      "uploadedTime": "2021-10-21T14:11:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/theora/Extreme_1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626954/large_thumb/Extreme_1.jpg"
    },
    {
      "id": 626952,
      "name": "Episoder fra bibelen",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/broadcast/Episoder fra bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/original/Episoder fra bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:51.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:38:58.654031Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:57:47.000146Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:29:53.633837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 626951,
      "name": "Originaler og kopier",
      "header": "Originalen har sannheten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/broadcast/Originaler og kopier.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/original/Originaler og kopier.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:06.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:37:36.557437Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:29:50.579456Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:05:46.281539Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/theora/Originaler og kopier.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626951/large_thumb/Originaler og kopier.jpg"
    },
    {
      "id": 626950,
      "name": "Se, alt er blitt nytt",
      "header": "Den gamle og den nye verden",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/broadcast/Se, alt har blitt nytt!.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/original/Se, alt har blitt nytt!.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:07.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:35:12.819412Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:05:42.640091Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T07:37:42.103198Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg"
    },
    {
      "id": 626947,
      "name": "TAK - Ali Saugjeter",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/broadcast/Ali Saugjeter - Ferdig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/original/Ali Saugjeter - Ferdig.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:23.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-13T09:00:00.192818Z",
      "updatedTime": "2021-10-13T09:13:02.004961Z",
      "uploadedTime": "2021-10-13T09:02:31.951070Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/theora/Ali Saugjeter - Ferdig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626947/large_thumb/Ali Saugjeter - Ferdig.jpg"
    },
    {
      "id": 626943,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "program 83, bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:32:25.370462Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:50:02.048209Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:37:17.276837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626943/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626942,
      "name": "Shofar Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel",
      "header": "Program 83,bladet evangelisten, Israel har stor betydning for nasjonar og riker, statsmenn og andre borgere rundt om i verden. Israel eksporterer ulike produkter til andre land og på en god måte preger de hverdagen vår. Israel lever fordi Israels Gud lever.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/broadcast/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/original/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T13:13:10.072344Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T13:33:08.105575Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T13:20:19.647074Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/theora/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626942/large_thumb/Shofar 95 Israel, folket og Jerusalem- Guds mirakel   Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626940,
      "name": "Etikk og medansvar",
      "header": "Etikk og medansvar",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/broadcast/Etikk og medansvar.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/original/Etikk og medansvar.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:44.800000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-12T12:38:10.193644Z",
      "updatedTime": "2021-10-12T12:44:31.399654Z",
      "uploadedTime": "2021-10-12T12:41:02.748526Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/theora/Etikk og medansvar.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626940/large_thumb/Etikk og medansvar.jpg"
    },
    {
      "id": 626937,
      "name": "Live fra Literaturhuset",
      "header": "Live fra Literaturhuset, test mot baseavtalen mellom Norge og USA",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626937/original/dummy"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:00",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-08T08:45:49.161088Z",
      "updatedTime": "2021-10-08T17:27:09.752129Z",
      "uploadedTime": "2021-10-08T08:44:22Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 626936,
      "name": "TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/broadcast/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/original/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:43.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-21T07:22:32.219150Z",
      "updatedTime": "2021-09-21T07:30:04.303207Z",
      "uploadedTime": "2021-09-21T07:26:00.776672Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/theora/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626936/large_thumb/TAK - Årsdag for massakren i Sabra og Shatilla.jpg"
    },
    {
      "id": 626933,
      "name": "TAK - Samtale med Kai Gjelseth",
      "header": "Samtale om en kunstutstilling av Kai Gjelseth",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/broadcast/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/original/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:50.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-17T09:16:55.458761Z",
      "updatedTime": "2021-09-17T09:38:13.209128Z",
      "uploadedTime": "2021-09-17T09:31:33.967034Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/theora/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626933/large_thumb/TAK - Samtale med Kai Gjelseth.jpg"
    },
    {
      "id": 626931,
      "name": "Enok, og hans samtid",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/broadcast/Enok, og hans samtid.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/original/Enok, og hans samtid.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:48:15.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-16T13:23:09.755716Z",
      "updatedTime": "2021-09-16T13:47:27.270311Z",
      "uploadedTime": "2021-09-16T13:24:38.711446Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/theora/Enok, og hans samtid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626931/large_thumb/Enok, og hans samtid.jpg"
    },
    {
      "id": 626930,
      "name": "Tradisjoner, ikke å spøke med",
      "header": "Hva andre måtte mene om mangt og meget",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/broadcast/Tradisjoner, ikke å spøke med.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/original/Tradisjoner, ikke å spøke med.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:08.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-14T04:39:08.451748Z",
      "updatedTime": "2021-09-14T05:04:55.443619Z",
      "uploadedTime": "2021-09-14T04:40:56.607938Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/theora/Tradisjoner, ikke å spøke med.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626930/large_thumb/Tradisjoner, ikke å spøke med.jpg"
    },
    {
      "id": 626929,
      "name": "Shofar Sabbatsår i Israel 5782",
      "header": "Program 82,bladet evangelisten, Israel har nå startet sitt sabbatsår. Hvert 7 år blir dette markert i landet. Jorden, bonden, trærne, dyrene - alt har hvile. Dette er Herrens ordning. Sabbatsåret betyr hvile fra eget arbeid. Her er det evangeliske og profetiske lærdommer!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/broadcast/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/original/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:18.560000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-13T20:46:23.467389Z",
      "updatedTime": "2021-09-13T21:00:30.942085Z",
      "uploadedTime": "2021-09-13T20:48:19.284983Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/theora/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626929/large_thumb/Shofar 92 Sabbatsår i Israel 5782 Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626928,
      "name": "TAK - Valget 2021",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/broadcast/vALGET.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/original/vALGET.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-07T07:45:18.615290Z",
      "updatedTime": "2021-09-07T07:59:10.141756Z",
      "uploadedTime": "2021-09-07T07:53:01.603487Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/theora/vALGET.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626928/large_thumb/vALGET.jpg"
    },
    {
      "id": 626927,
      "name": "Shofar Sommerens mange tegn",
      "header": "program 81, bladet evangelisten, Sommeren har lagt bak seg mange tegn på at Jesus kommer! Gjennom media har Gud mange formidlere og vi hører lyden av Jesu fottrin!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/broadcast/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/original/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:32.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T20:15:16.951738Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T20:33:44.206872Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T20:20:41.302997Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/theora/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626927/large_thumb/Shofar 90 Bruk av symboler i høstens høgtider Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626925,
      "name": "Tale er sølv, taushet er gull",
      "header": "Det kan vel diskuteres...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/broadcast/Tale er gull, taushet er gull.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/original/Tale er gull, taushet er gull.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:25.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-06T16:50:07.260885Z",
      "updatedTime": "2021-09-06T17:14:38.808449Z",
      "uploadedTime": "2021-09-06T16:52:01.316496Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/theora/Tale er gull, taushet er gull.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626925/large_thumb/Tale er gull, taushet er gull.jpg"
    },
    {
      "id": 626924,
      "name": "Vekkelse, hva er det?",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/broadcast/Vekkelse, hva er det_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/original/Vekkelse, hva er det_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:21.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-05T09:45:57.185640Z",
      "updatedTime": "2021-09-05T10:12:29.331218Z",
      "uploadedTime": "2021-09-05T09:47:56.626728Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
    },
    {
      "id": 626923,
      "name": "Shofar Basunhøytiden",
      "header": "Program 80, bladet evangelisten",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/broadcast/Shofar 23 Basunhøytiden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/original/Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:20.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T21:31:29.854560Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T21:46:58.078233Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T21:35:47.334410Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626923/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 626920,
      "name": "Israels ukjente reise",
      "header": "Få full oversikt over denne reisen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/broadcast/Israel ukjente reise (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/original/Israel ukjente reise (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:11.800000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-30T06:34:02.235435Z",
      "updatedTime": "2021-08-30T07:01:11.658481Z",
      "uploadedTime": "2021-08-30T06:37:27.227702Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/theora/Israel ukjente reise (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626920/large_thumb/Israel ukjente reise (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626918,
      "name": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "header": "Afghanistan – en taper og en vinner",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/broadcast/Afghanistan – en taper og en vinner.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/original/Afghanistan – en taper og en vinner.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:32.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-08-28T06:18:23.228873Z",
      "updatedTime": "2021-08-28T06:26:45.163983Z",
      "uploadedTime": "2021-08-28T06:20:39.837922Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/theora/Afghanistan – en taper og en vinner.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626918/large_thumb/Afghanistan – en taper og en vinner.jpg"
    }
  ]
}