List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=150&ordering=-has_tono_records&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=200&ordering=-has_tono_records&page=2",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=-has_tono_records&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 625064,
      "name": "Når alt blir nytt.",
      "header": "Ord blir fattige i møte med himmelen. Program 13 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/theora/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/original/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/broadcast/6428_b3f6715fd4524a869fe0e6a2086518b0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T09:14:47.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.703729Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T09:14:47.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/theora/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625063,
      "name": "Folkehelsens røtter 01",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/theora/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/original/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/broadcast/6542_0ca25848b0014d6a98807e5d1a1ada88.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:41.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:18:38.903000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.705074Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:18:38.903000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/theora/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625061,
      "name": "FAT konf 06: Lovløsheten",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. I dette programmet hører vi Andre Schalfani.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/theora/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/original/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/broadcast/6572_06df56682e9047739ccf02fc38bb5045.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-14T18:53:35.857000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.707830Z",
      "uploadedTime": "2012-11-14T18:53:35.857000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/theora/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625060,
      "name": "FAT konf 04: Gud og loven 2",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. Andre del av en panelsamtale ledet av Atle Haugen, om Guds hensikt med loven.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/theora/orig_c7f7b19c90664b819eb6595bf740e9a1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/original/orig_c7f7b19c90664b819eb6595bf740e9a1.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/broadcast/6550_99db707574574a8889853d156f9a3df8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T15:01:00.183000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.709184Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T15:01:00.183000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/theora/orig_c7f7b19c90664b819eb6595bf740e9a1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625053,
      "name": "FAT konf 02: Paulus og loven",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. I dette programmet hører vi Reimar Vetne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/theora/orig_1bb027e9296b49f9b61409b28dacca9b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/original/orig_1bb027e9296b49f9b61409b28dacca9b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/broadcast/6548_d454cd03977d4043924f23c39866a81b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:45",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:50:00.223000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.718700Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:50:00.223000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/theora/orig_1bb027e9296b49f9b61409b28dacca9b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625052,
      "name": "Folkehelsens røtter 05",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/theora/orig_759829c1e909445aaaa7cd48e577126d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/original/orig_759829c1e909445aaaa7cd48e577126d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/broadcast/6546_4292777eb2aa4164b5eecce715ab78fc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:28:00.627000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.720321Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:28:00.627000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/theora/orig_759829c1e909445aaaa7cd48e577126d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625050,
      "name": "Folkehelsens røtter 02",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/theora/orig_1462757c31de45b09c8f39cfa33b0813.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/original/orig_1462757c31de45b09c8f39cfa33b0813.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/broadcast/6543_de9227345a4946c08fe9d034a36179c2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:23.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:21:19.047000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.724184Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:21:19.047000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/theora/orig_1462757c31de45b09c8f39cfa33b0813.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625049,
      "name": "Folkehelsens røtter 03",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/theora/orig_fd39db1334e149a7a05394f408842d53.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/original/orig_fd39db1334e149a7a05394f408842d53.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/broadcast/6544_ea61fccdb94b42e69b9a93d63ab41056.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:28.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:23:28.813000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.725952Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:23:28.813000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/theora/orig_fd39db1334e149a7a05394f408842d53.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625022,
      "name": "Gud i hverdagen",
      "header": "Arnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\n på en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/broadcast/6472_5b9ad6a8d0a14280b227a1a64cdf4ee2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:59.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.762377Z",
      "uploadedTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625014,
      "name": "Væpnet til seier.",
      "header": "Hva består den kristnes våpen av? Program 7 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/theora/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/original/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/broadcast/6422_0578210aa11a4802b3908d2d5e6f1df0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:53:00.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.770926Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:53:00.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/theora/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625012,
      "name": "Vekst i Kristus.",
      "header": "Med Jesus som forbilde er det alltid rom for vekst, Program 5 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/theora/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/original/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/broadcast/6420_e85f9d9ff3654f39bf75cb9eb8f6fb5a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:47:56.613000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.773682Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:47:56.613000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/theora/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625007,
      "name": "Grøsshaugen episode 3",
      "header": "Få med deg tredje og siste episode av Grøsshaugen!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/theora/6475_4b53d8e2f25e47d7aa781fb87b5bef3e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/original/orig_3397407dbab44285af39538e8cf92d26.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/broadcast/6475_9d9cd832efa74b16b51c03d7c0da2576.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:13.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-11T22:02:27.143000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.780599Z",
      "uploadedTime": "2012-10-11T22:02:27.143000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/theora/6475_4b53d8e2f25e47d7aa781fb87b5bef3e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624997,
      "name": "Mennesket:, Guds skaperverk.",
      "header": "Hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde? Program 3 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/theora/orig_ba2c910a56a3462291a4af0ccf99fe08.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/original/orig_ba2c910a56a3462291a4af0ccf99fe08.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/broadcast/6418_1d70566ac0b54ea8b986e3fff2b74fad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:41:16.780000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.794451Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:41:16.780000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/theora/orig_ba2c910a56a3462291a4af0ccf99fe08.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624996,
      "name": "Frelse - den eneste løsningen",
      "header": "Betyr frelse noe annet enn å bli reddet? Program 4 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/theora/orig_30e5575db5d6429e9cf135129231f514.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/original/orig_30e5575db5d6429e9cf135129231f514.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/broadcast/6419_d6344ec3e31e4f89ba1d181d8d5719d2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:44:49.490000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.795830Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:44:49.490000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/theora/orig_30e5575db5d6429e9cf135129231f514.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624996/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624993,
      "name": "Studentservice episode 3",
      "header": "Velkommen til Studentservice! I ukas episode skal inspektøren Ellen holde et øye med Geir for å vurdere hans arbeidsinnsats. Snart har hun kanskje holdt nok øyne med arbeiderne. Kommer noen til å få sparken?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/theora/6461_1c2f64293ac843ee86247b2dede682e0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/original/orig_9bb1641f58ef4f6ab6d505337cc8d1d3.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/broadcast/6461_440803fda3fb421ebe7bdc32b8f51be5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:39.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-04T21:39:21.120000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.799950Z",
      "uploadedTime": "2012-10-04T21:39:21.120000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/theora/6461_1c2f64293ac843ee86247b2dede682e0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624993/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624992,
      "name": "Studentservice episode 2",
      "header": "I andre episode forsetter Ellen å inspisere de ansatte i Studentservice. Samtidig har Annika oppdaget et problem, og for å få tilbake balansen bruker hun sine alternative metoder.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/theora/6460_0bfd842901d145338c0a11a1228beeda.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/original/orig_7957ce0ca3044876bdf273ae9aa64b25.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/broadcast/6460_2fa276bfeba9421694c6f3141c0febcc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:36.960000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-04T21:37:58.683000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.801342Z",
      "uploadedTime": "2012-10-04T21:37:58.683000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/theora/6460_0bfd842901d145338c0a11a1228beeda.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624992/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624978,
      "name": "Den Gud som åpenbares.",
      "header": "Hvilket bilde av Gud gir Bibelen oss? Program 2 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/theora/orig_e38d0ec88a5e4df49f6e8bd091ccb8b1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/original/orig_e38d0ec88a5e4df49f6e8bd091ccb8b1.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/broadcast/6417_842a97a6993e42e78b1638153478d36b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:38:24.660000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.819847Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:38:24.660000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/theora/orig_e38d0ec88a5e4df49f6e8bd091ccb8b1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624976,
      "name": "Den store konflikten.",
      "header": "Hva går den store striden mellom det gode og det onde ut på? Program 1 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/theora/orig_822763bd226f4c0aaff409755668d9d5.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/original/orig_822763bd226f4c0aaff409755668d9d5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/broadcast/6416_f7f89213be7b43ae8bd69eacea5c8649.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:35:06.787000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.822831Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:35:06.787000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/theora/orig_822763bd226f4c0aaff409755668d9d5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624916,
      "name": "Tangert 2012 06 Menneskehandel",
      "header": "Menneskehandel er en forbrytelse. Somaly Mam har skrevet bok om tiden da hun selv var et offer. I noen land er det vanlig å selge noen av familiens jenter til slaveri. Noen ender i sexindustrien.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/theora/orig_09f3f08488d64c858f4825e318bdb72a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/original/orig_09f3f08488d64c858f4825e318bdb72a.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/broadcast/6297_508ca7f0b4d34df8af7356159529b254.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-06-01T09:28:02.487000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.895809Z",
      "uploadedTime": "2012-06-01T09:28:02.487000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/theora/orig_09f3f08488d64c858f4825e318bdb72a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624916/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624905,
      "name": "Faktisk Fantastisk 1/7",
      "header": "Lotta er ei tøydukke som undrer seg over Guds skapte verden. Programleder er Liljan Wollan.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/theora/orig_ec2aeb7c2d554246bc1f8c77bbf9dbcd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/original/orig_ec2aeb7c2d554246bc1f8c77bbf9dbcd.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/broadcast/6273_b05f8aed44d14a28b27a33b6f05fabdb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-22T12:17:34.067000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.908145Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T12:17:34.067000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/theora/orig_ec2aeb7c2d554246bc1f8c77bbf9dbcd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624905/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624902,
      "name": "Livsstilsagenten 03",
      "header": "Livsstilsagent Per De Lange er på besøk hos Anita Øgård i Kreftforeningen for å finne ut hvordan kreft kan unngås mest mulig.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/theora/orig_c7e89445799a44879794f58e4dbc4f87.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/original/orig_c7e89445799a44879794f58e4dbc4f87.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/broadcast/6281_01ad94fbf36a4392ac2e82c6917f240f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-24T09:41:01.920000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.912293Z",
      "uploadedTime": "2012-05-24T09:41:01.920000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/theora/orig_c7e89445799a44879794f58e4dbc4f87.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624902/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624900,
      "name": "17. Mai 2012 i Blaker",
      "header": "17. Mai feiringa på Blaker skanse 2012. Blaker skolemusikkorps, Fossegrimen, og tale av ordföreren i Sörum komune.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/theora/6270_6d93f52f9b42443dbbed35061b1ab554.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/original/orig_65c85164eadd46d38ef3c1a2eeadc817.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/broadcast/6270_590006d28852480fb9d55c0146b58048.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:11.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2012-05-22T11:04:40.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.915000Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T11:04:40.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/theora/6270_6d93f52f9b42443dbbed35061b1ab554.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624898,
      "name": "Faktisk Fantastisk 3/7",
      "header": "Lotte er ei tøydukke som undrer seg over Guds skapte verden. Programleder er Lliljan Wollan.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/theora/orig_e52d790c53c54d58825f72484b4ac757.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/original/orig_e52d790c53c54d58825f72484b4ac757.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/broadcast/6275_7e8f84f66d1b42188fa355155c12272a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-22T12:24:38.763000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.917822Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T12:24:38.763000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/theora/orig_e52d790c53c54d58825f72484b4ac757.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624898/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624897,
      "name": "Faktisk Fantastisk 5/7",
      "header": "Lotte er ei tøydukke som undrer seg over Guds skapte verden. Programleder er Lliljan Wollan.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/theora/orig_7944bc95a53841a3b61134433635448f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/original/orig_7944bc95a53841a3b61134433635448f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/broadcast/6277_dd391c8b07d14d1cbe995bcb0dc44ed2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-22T12:29:30.487000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.919212Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T12:29:30.487000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/theora/orig_7944bc95a53841a3b61134433635448f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624897/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624892,
      "name": "Bibelstudier 13 (2 kv 2012)",
      "header": "Utholdenhet i tjenesten. I dette siste programmet av serien ser vi nærmere på Jesu metoder i arbeid med mennesker.\nI panelet samtaler programleder Tor Tjeransen og Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/theora/orig_3eeb53dba7644909a3146527e151d0ce.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/original/orig_3eeb53dba7644909a3146527e151d0ce.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/broadcast/6151_65b47746f26c444cb3f6d9f4832aeffe.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:23:08.137000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.926187Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:23:08.137000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/theora/orig_3eeb53dba7644909a3146527e151d0ce.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624891,
      "name": "Bibelstudier 10 (2 kv 2012)",
      "header": "Reaksjon i kjærlighet. Kjærlighet er evangeliets utgangspunkt . Er det noen motsetning mellom plikt og kjærlighet? \nVi hører programleder Tor Tjeransen og Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/theora/orig_8c1734f65fe247088adb3216515d108e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/original/orig_8c1734f65fe247088adb3216515d108e.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/broadcast/6148_4212a1d3b2e2448b9b3d5845dc89ffda.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:14:29.640000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.927580Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:14:29.640000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/theora/orig_8c1734f65fe247088adb3216515d108e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624891/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624881,
      "name": "Bibelstudier 09 (2 kv 2012)",
      "header": "Frigjort til tjeneste. Menigheter og enkeltmedlemmer må foreta prioriteringer for å nå sine mål. Det finnes grenser for \nhvor mye den enkelte kan ta på seg. Tor Tjeransen samtaler med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/theora/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/original/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/broadcast/6147_db4435c0075f4289bfa5800a66331c49.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:11:38.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.941300Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:11:38.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/theora/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624880,
      "name": "Livsstilsagenten 01",
      "header": "Livsstilsagent Per de Lange beøker pensjonert fylkesordfører Jon Fløistad i jakten på den gode livsstil. Fløistad elsker liljer og hagebruk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/theora/orig_b18c8b7fef1246c4a393a65572b32a62.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/original/orig_b18c8b7fef1246c4a393a65572b32a62.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/broadcast/6255_ad8f0a0b8eff45c0826358a0572ad15c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-27T11:35:52.760000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.942713Z",
      "uploadedTime": "2012-04-27T11:35:52.760000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/theora/orig_b18c8b7fef1246c4a393a65572b32a62.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624880/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624877,
      "name": "Bibelstudier 05 (2 kv 2012)",
      "header": "Sekvensiell evangelisme. Kan evangeliet selges som en hvilken som helst produkt basert bare på menneskelig kunnskap? \nPaneldeltakerne og programleder Tor Tjeransen peker på evangeliet som en idé som sprenger alle grenser.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/theora/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/original/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/broadcast/6143_782a04563b85492a8ad416340cce3175.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:57:38.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.946814Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:57:38.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/theora/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624876,
      "name": "Bibelstudier 07 (2 kv 2012)",
      "header": "Menighetens evangelisme. Utadrettet arbeid i en menighet må alltid søke å gjøre bruk av den enkeltes ferdigheter til støtte for\nhele fellesskapet. I studio hører vi programleder Tor Tjeransen i samtale med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/theora/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/original/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/broadcast/6145_030ed38eee5c4c7caf3330d07b5000cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:03:10.230000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.948209Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:03:10.230000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/theora/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624873,
      "name": "New Life Mission - Profilvideo",
      "header": "Profilvideo produsert i 2012",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/broadcast/6240_75aff54fbd9945ab9593cc93a90858d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.952662Z",
      "uploadedTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624868,
      "name": "Sandviken Ungdomskorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/theora/6236_44720155fed44f06b7ebdca4d0e248ef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/broadcast/6236_d9a6c60f1fde488dbe40e56adedee3a1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:24.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T13:28:48.597000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.958381Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T13:28:48.597000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/theora/6236_44720155fed44f06b7ebdca4d0e248ef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624863,
      "name": "Dagen Derpå: Forskning",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/broadcast/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.965414Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624858,
      "name": "Dagen Derpå: Kreativitet",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/broadcast/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:01.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.972346Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624855,
      "name": "Dragefjellets Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/theora/6217_f790e00aecc6404f9b7f7a20235d3dea.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/broadcast/6217_5722c31ef60d4b319551159d48ac8e89.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-13T07:36:27.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.976562Z",
      "uploadedTime": "2012-04-13T07:36:27.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/theora/6217_f790e00aecc6404f9b7f7a20235d3dea.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624854,
      "name": "Stavanger musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/theora/6210_1969da0ce70a43468fa13abed5875e85.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/broadcast/6210_1969da0ce70a43468fa13abed5875e85.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:21.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:34:49.917000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.977915Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:34:49.917000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/theora/6210_1969da0ce70a43468fa13abed5875e85.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624854/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624850,
      "name": "Sandefjord Ungdomskorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/theora/6215_487402d93abc4c1c909b2f6916a08b87.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/broadcast/6215_a41d61539a7c40039dec20e87467e51d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:58.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T12:26:06.637000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.983425Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T12:26:06.637000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/theora/6215_487402d93abc4c1c909b2f6916a08b87.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624850/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624849,
      "name": "Skjold Nesttun Janitsjar",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/theora/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/broadcast/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:59.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T13:48:41.563000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.984817Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T13:48:41.563000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/theora/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624847,
      "name": "Lillestrøm Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/theora/6207_daa1343569fa4d3088d870d6bd4cad9d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/broadcast/6207_8ff53fd581cc44cd832ddb8186bd5c6a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:48.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T09:54:16.193000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.987637Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T09:54:16.193000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/theora/6207_daa1343569fa4d3088d870d6bd4cad9d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624847/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624846,
      "name": "Vestre Aker Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/theora/6208_364dd65b457041bfab6b1db8b15544a3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/broadcast/6208_a49bfac92c68469db74a3ce9b5640c68.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.520000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:06:37.467000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.988988Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:06:37.467000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/theora/6208_364dd65b457041bfab6b1db8b15544a3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624832,
      "name": "Borge Musikkorps NM 2012",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/theora/6195_132c4a2fb628401ca1a7060fb8076315.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/broadcast/6195_132c4a2fb628401ca1a7060fb8076315.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:33.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-10T10:45:18.903000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.001557Z",
      "uploadedTime": "2012-04-10T10:45:18.903000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/theora/6195_132c4a2fb628401ca1a7060fb8076315.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624831,
      "name": "Alvøen Musikkforening NM 2012",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/theora/6194_e70e3794bc364fdeb9cc27317d199a27.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/broadcast/6194_e70e3794bc364fdeb9cc27317d199a27.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:51.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-10T10:37:21.683000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.002904Z",
      "uploadedTime": "2012-04-10T10:37:21.683000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/theora/6194_e70e3794bc364fdeb9cc27317d199a27.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624521,
      "name": "NM2011 - Sola Brassband",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/theora/5678_c5cbb5986c554b69aad98e9370444631.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/broadcast/5678_25aac2eda55a459182b9aee06bfd0250.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:57.810000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-07-02T10:16:27.647000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.410813Z",
      "uploadedTime": "2011-07-02T10:16:27.647000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/theora/5678_c5cbb5986c554b69aad98e9370444631.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624521/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624824,
      "name": "Bibelstudier 02 (2 kv 2012)",
      "header": "Medlemmer i tjeneste. I en menighet er det et mål at alle skal ha en oppgave å utføre. Lynn S. Kvinge fra Norsk Bibelinstitutt, pastor i Bergen Sven-Inge Frantzen, og programleder Tor Tjeransen oppmuntrer alle som tror til å spre det glade budskapet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/theora/orig_9ab46fc6be594f5daf8055571522e859.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/original/orig_9ab46fc6be594f5daf8055571522e859.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/broadcast/6140_2338eedf3b46463fa455dd698660b5b9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:48:45.463000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.011753Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:48:45.463000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/theora/orig_9ab46fc6be594f5daf8055571522e859.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624821,
      "name": "Tangert 2012 02",
      "header": "Grunnlaget for trosfriheten. Vi skal ikke så langt tilbake i Norges historie for å komme til en tid der både jøder og jesuitter var forbudt i landet. I dag nyter vi godt av trosfrihet. Hva er grunnlaget for denne friheten?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/theora/orig_85ac679538b14bf5b442dd20b5b9e846.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/original/orig_85ac679538b14bf5b442dd20b5b9e846.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/broadcast/6153_9c839e1a4a1a4638be0edcecd27b2398.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:39:39.833000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.016198Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:39:39.833000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/theora/orig_85ac679538b14bf5b442dd20b5b9e846.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624820,
      "name": "Bibelstudier 03 (2 kv 2012)",
      "header": "Åndelige gaver. Alle mennesker har en nådegave fra Gud som ikke er helt lik en annens nådegave. Paneldeltakerne \ntror at alle kan finne sin egen nådegave og ta den i bruk. Programleder er Tor Tjeransen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/theora/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/original/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/broadcast/6141_f3cae65464814a3bb0fd145ffc9a7e43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:51:55.730000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.017566Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:51:55.730000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/theora/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624817,
      "name": "Tangert 2012 01",
      "header": "Utfordringer for trosfriheten. I noen land får kvinner bot hvis de ikke har et muslimsk hodetørkle skikkelig festet på hodet. I andre land er det forbudt å vise seg offentlig med hijab. Hvordan skal vi tenke rett om slike vanskelige saker?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/theora/orig_0fb60c524160493a8cf07123ddcce7b3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/original/orig_0fb60c524160493a8cf07123ddcce7b3.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/broadcast/6152_f43e93bd9dda4c358e250356784370b2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:35:56.533000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.021788Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:35:56.533000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/theora/orig_0fb60c524160493a8cf07123ddcce7b3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624816,
      "name": "Livsstilsagenten 02",
      "header": "Fargerik mat. Livsstilsagent Per de Lange besøker to matglade lektorer ved Universitet i Agder, Anne Merete Selvik Ask og Ingebjørg Aarek.\nDe gleder seg over gresk mat og livsstil.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/theora/orig_9107c74c70f5447193586bf68c89bd96.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/original/orig_9107c74c70f5447193586bf68c89bd96.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/broadcast/6155_8e830eef23bc4262a9cd9d87c7349eaa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:51:37.800000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.023159Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:51:37.800000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/theora/orig_9107c74c70f5447193586bf68c89bd96.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624800,
      "name": "Gjallarhorn NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/theora/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/broadcast/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:10.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:53:55.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.042331Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:53:55.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/theora/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624717,
      "name": "Preken, Reidar Olsen 01",
      "header": "Hvem er Jesus? Jesus vil at alle alle skal få kjenne ham slik han er.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/theora/orig_5592a204285845e29c059505e41984e6.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/original/orig_5592a204285845e29c059505e41984e6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/broadcast/5950_be9af1643bdb436ba61eaefe8eed4129.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:51.960000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-19T13:04:12.850000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.154219Z",
      "uploadedTime": "2012-01-19T13:04:12.850000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/theora/orig_5592a204285845e29c059505e41984e6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624717/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}