List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=100&ordering=description&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3332,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=description&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=description&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 625396,
      "name": "Empo TV - 14.06.19",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/small_thumb/Empo-140619.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/broadcast/Empo-140619.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:47Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:49.456520Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg"
    },
    {
      "id": 625141,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 3",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Studiestøtte\r\nApropos Dommedag: Ikke alle er like glad for at dommedag aldri kom...\r\nAktuelt: Nyhet: Studenter lager racerbil",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/small_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/broadcast/Uke2-3STV-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:23.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:39:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.601763Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:39:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625113,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 8",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 8\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/broadcast/6595_fc6f07b1d651478fb03d8f5704749bcf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.640936Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625112,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 7",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 7\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/theora/6594_b5df744969ee4c11bf15bb39067d0a26.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/broadcast/6594_865c123aba9a4309983da8d5d796279c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:10:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.642315Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:10:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/theora/6594_b5df744969ee4c11bf15bb39067d0a26.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625094,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 5",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 5\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/theora/6592_5c9c488685024164a3f0f12171c2f71e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/broadcast/6592_a9cee290c16e418f9eae583d51774342.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T18:55:14Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.664293Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T18:55:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/theora/6592_5c9c488685024164a3f0f12171c2f71e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625404,
      "name": "Empo TV - 14.10.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/small_thumb/Empo-141016.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/broadcast/Empo-141016.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:55.587624Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg"
    },
    {
      "id": 625403,
      "name": "Empo TV - 15.02.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/small_thumb/Empo-150212.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/broadcast/Empo-150212.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:10",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:03.459808Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg"
    },
    {
      "id": 625083,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 3",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 3\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/broadcast/6554_fdf9f8906c774649972c9d330c1944c1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.678307Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625076,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 1",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/broadcast/6552_8bbfdd54b1ae481c9d63725bf5604a2b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.686941Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625047,
      "name": "Rumpeldunk til Trondheim",
      "header": "Denne høsten er det blitt startet opp et rumpeldunklag ved NTNUI. Vi tok tempen på nysatsingen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/theora/6561_1f68c86212a74abe8e1ef73c83ff60c4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/original/orig_52936fce9c134593b365c8b690c3967f.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/broadcast/6561_36b9264ddd57479da31db1f84c0bddc8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:02",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:11:17.740000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.729048Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:11:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/theora/6561_1f68c86212a74abe8e1ef73c83ff60c4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625407,
      "name": "Empo TV - 15.01.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/small_thumb/Empo-150108.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/broadcast/Empo-150108.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:37Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:38.084450Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg"
    },
    {
      "id": 625028,
      "name": "Gud i hverdagen del 2",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Gud i hverdagen del 2.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/theora/6501_3b65c06a775a4894a2dad0d4707c63c4.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/broadcast/6501_66216b963df94e77b6e5979adb43e8cb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:59.960000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-22T15:24:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.755576Z",
      "uploadedTime": "2012-10-22T15:24:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/theora/6501_3b65c06a775a4894a2dad0d4707c63c4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625022,
      "name": "Gud i hverdagen",
      "header": "Arnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\n på en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/broadcast/6472_5b9ad6a8d0a14280b227a1a64cdf4ee2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:59.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.762377Z",
      "uploadedTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625246,
      "name": "Empo TV - del 171",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/small_thumb/Empo-140306.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/broadcast/Empo-140306.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:33.720000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-05T21:30:20Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:03.464999Z",
      "uploadedTime": "2014-03-05T21:30:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg"
    },
    {
      "id": 624863,
      "name": "Dagen Derpå: Forskning",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/broadcast/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.965414Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625408,
      "name": "Empo TV - 14.08.14",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/small_thumb/Empo-140814.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/broadcast/Empo-140814.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:36.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:42:35Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:08.277228Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:42:36Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg"
    },
    {
      "id": 625402,
      "name": "Empo TV - 14.05.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/small_thumb/Empo-140508.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/broadcast/Empo-140508.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:43.840000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:39:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:12.766859Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:39:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg"
    },
    {
      "id": 624858,
      "name": "Dagen Derpå: Kreativitet",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/broadcast/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:01.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.972346Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624806,
      "name": "Dagen Derpå: Entrepenørskap",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/broadcast/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:13.160000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.035478Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624802,
      "name": "Dagen Derpå: Søtsaker",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/theora/orig_42fe7b607ef24defb31c487b23f71a7c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/original/orig_42fe7b607ef24defb31c487b23f71a7c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/broadcast/6042_69d409a784db479da704c53da2fd913a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:40:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.040993Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:40:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/theora/orig_42fe7b607ef24defb31c487b23f71a7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624758,
      "name": "Dagen Derpå: Studentmiljø",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/theora/orig_b807211abfdf4e90ab0259607a95bdce.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/original/orig_b807211abfdf4e90ab0259607a95bdce.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/broadcast/6004_160c9b1908ab439e95b92ab67a44e1cc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-03T16:21:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.101385Z",
      "uploadedTime": "2012-02-03T16:21:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/theora/orig_b807211abfdf4e90ab0259607a95bdce.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624758/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624757,
      "name": "Dagen Derpå: Sære sporter",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/theora/6006_a73d1c3ae09644c7a9caae55710e842a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/broadcast/6006_a73d1c3ae09644c7a9caae55710e842a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:59.680000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-04T09:06:14Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.102808Z",
      "uploadedTime": "2012-02-04T09:06:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/theora/6006_a73d1c3ae09644c7a9caae55710e842a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624757/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624644,
      "name": "Dagen Derpå: Norsk film",
      "header": "I denne ukens sending ser vi på filmproduksjon i Trøndelag. Midtnorsk Filmsenter svarer på hva som må til for å få støtte og vi har snakket med skuespiller Kristofer Hivju, som snart er å se i storfilmen The Thing. Håvard Gossé Bergseth ved Prosjektor Filmproduksjon snakker om mulighetene for amatører å lage film i Trondheim.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/theora/5793_244f9e7bbec94890b09c413c77d4503e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/original/orig_af88a795f95f4efcb4fd29d485c1ea95.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/broadcast/5793_f05829be457243c0b1b086538465fdbe.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:45.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-10-14T16:38:03Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.247955Z",
      "uploadedTime": "2011-10-14T16:38:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/theora/5793_244f9e7bbec94890b09c413c77d4503e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624644/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625393,
      "name": "Empo TV - 14.08.07",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/small_thumb/Empo-140807.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/broadcast/Empo-140807.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:36:50Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:57.868665Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:36:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg"
    },
    {
      "id": 626055,
      "name": "Frikanalen Informasjonsfilm",
      "header": "Info!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/broadcast/Frikanalen_1_4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/original/Frikanalen_1_4.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:48.090000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-10T12:33:26.247865Z",
      "updatedTime": "2019-06-19T11:06:31.897749Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg"
    },
    {
      "id": 624602,
      "name": "Dagen derpå: Utenlandsstudier",
      "header": "I ukens sending av Dagen derpå skal vi se nærmere på hele eller deler av studieløpet i utlandet. Vi skal på utenlandsmesse og vi skal få høre personlige erfaringer på temaet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/theora/5764_42af695b6c1a401ba51a15e019e3189f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/original/orig_141b5ee39aaa463c9db93d0c4b4d251e.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/broadcast/5764_9f53bdb27c0f43f6bb30d5eeb7f866d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:02.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-09-16T14:00:33Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.304271Z",
      "uploadedTime": "2011-09-16T14:00:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/theora/5764_42af695b6c1a401ba51a15e019e3189f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624602/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627792,
      "name": "Test",
      "header": "aoeu",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627792/theora/arri_downsized.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627792/broadcast/arri_downsized.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627792/large_thumb/arri_downsized.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627792/original/arri_downsized.mp4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:28.640000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-08-28T11:55:15.654049Z",
      "updatedTime": "2023-08-28T12:14:58.329853Z",
      "uploadedTime": "2023-08-28T12:09:06.789840Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627792/theora/arri_downsized.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627792/large_thumb/arri_downsized.jpg"
    },
    {
      "id": 625251,
      "name": "Empo TV - del 173",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/theora/Empo-140320.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/small_thumb/Empo-140320.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/large_thumb/Empo-140320.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/broadcast/Empo-140320.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:23.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-23T04:39:13Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:28.798346Z",
      "uploadedTime": "2014-03-23T04:39:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/theora/Empo-140320.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/large_thumb/Empo-140320.jpg"
    },
    {
      "id": 625453,
      "name": "Eckankar: God is Love",
      "header": "God is Love",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/small_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/broadcast/God_Is_Love.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:05:10Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:54:51.551375Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:05:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg"
    },
    {
      "id": 625253,
      "name": "Empo TV - del 174",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625253/theora/Empo-140327.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625253/small_thumb/Empo-140327.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625253/large_thumb/Empo-140327.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625253/broadcast/Empo-140327.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:44.920000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-04-02T23:24:12Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:45.246726Z",
      "uploadedTime": "2014-04-02T23:24:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625253/theora/Empo-140327.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625253/large_thumb/Empo-140327.jpg"
    },
    {
      "id": 625218,
      "name": "Empo TV - del 155",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/theora/Empo_131107.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/large_thumb/Empo_131107.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/small_thumb/Empo_131107.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/broadcast/Empo_131107.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-11-07T10:27:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:31:10.354332Z",
      "uploadedTime": "2013-11-07T10:27:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/theora/Empo_131107.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/large_thumb/Empo_131107.jpg"
    },
    {
      "id": 625525,
      "name": "Empo TV - 16.14",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/theora/EMPOTV-1416.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/broadcast/EMPOTV-1416.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/original/EMPOTV-1416.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/large_thumb/EMPOTV-1416.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/small_thumb/EMPOTV-1416.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:23.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-04-09T11:57:11Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:15:55.982806Z",
      "uploadedTime": "2016-04-09T11:57:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/theora/EMPOTV-1416.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625525/large_thumb/EMPOTV-1416.jpg"
    },
    {
      "id": 625510,
      "name": "TED - Jeremy Heimans: What new power looks like",
      "header": "We can see the power of distributed, crowd-sourced business models every day — witness Uber, Kickstarter, Airbnb. But veteran online activist Jeremy Heimans asks: When does that kind of \"new power\" start to work in politics? His surprising answer: Sooner than you think. It’s a bold argument about the future of politics and power; watch and see if you agree.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/broadcast/JeremyHeimans_2014S.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/original/JeremyHeimans_2014S.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/large_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/theora/JeremyHeimans_2014S.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/small_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:12.340000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/JeremyHeimans_2014S",
      "createdTime": "2016-03-06T07:27:49Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.149457Z",
      "uploadedTime": "2016-03-06T07:27:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/theora/JeremyHeimans_2014S.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/large_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg"
    },
    {
      "id": 625221,
      "name": "Empo TV - del 156",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/theora/Empo-131114.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/large_thumb/Empo-131114.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/small_thumb/Empo-131114.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/broadcast/Empo-131114.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:58.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-11-17T10:11:57Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:31:20.603088Z",
      "uploadedTime": "2013-11-17T10:11:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/theora/Empo-131114.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/large_thumb/Empo-131114.jpg"
    },
    {
      "id": 625421,
      "name": "Empo TV - 15.06.25",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/small_thumb/Empo-150625.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/broadcast/Empo-150625-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/original/Empo-150625.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:15.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-25T12:37:01Z",
      "updatedTime": "2020-08-29T18:52:39.831656Z",
      "uploadedTime": "2015-06-25T12:37:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg"
    },
    {
      "id": 625249,
      "name": "Empo TV - del 172",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/theora/Empo-140313.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/small_thumb/Empo-140313.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/large_thumb/Empo-140313.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/broadcast/Empo-140313.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:28.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-16T10:45:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:12.374634Z",
      "uploadedTime": "2014-03-16T10:45:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/theora/Empo-140313.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/large_thumb/Empo-140313.jpg"
    },
    {
      "id": 625406,
      "name": "Empo TV - 14.08.28",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/small_thumb/Empo-140828.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/broadcast/Empo-140828.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:46.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:29Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:32:39.971426Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg"
    },
    {
      "id": 625416,
      "name": "Empo TV - 14.11.13",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625416/theora/Empo-141113.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625416/large_thumb/Empo-141113.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625416/small_thumb/Empo-141113.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625416/broadcast/Empo-141113.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:38.560000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:43:26Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:06.106008Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:43:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625416/theora/Empo-141113.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625416/large_thumb/Empo-141113.jpg"
    },
    {
      "id": 625509,
      "name": "Empo TV - 16.03.03",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/original/Empo-160303.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/small_thumb/Empo-160303.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/broadcast/Empo-160303-dv.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:33.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T11:21:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:24.001208Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T11:21:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg"
    },
    {
      "id": 625411,
      "name": "Empo TV - 14.11.20",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/theora/Empo-141120.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/small_thumb/Empo-141120.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/large_thumb/Empo-141120.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/broadcast/Empo-141120.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.120000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:58Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:37.091246Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/theora/Empo-141120.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625411/large_thumb/Empo-141120.jpg"
    },
    {
      "id": 625405,
      "name": "Empo TV - 14.06.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/small_thumb/Empo-140612.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/broadcast/Empo-140612.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:22Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:47.179325Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:23Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg"
    },
    {
      "id": 625263,
      "name": "Empo TV - del 163",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/theora/Empo-140109.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/large_thumb/Empo-140109.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/small_thumb/Empo-140109.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/broadcast/Empo-140109.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-05T06:36:18Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:27:05.053429Z",
      "uploadedTime": "2014-05-05T06:36:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/theora/Empo-140109.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/large_thumb/Empo-140109.jpg"
    },
    {
      "id": 625214,
      "name": "Empo TV - del 153",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/theora/Empo-131023.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/small_thumb/Empo-131023.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/large_thumb/Empo-131023.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/broadcast/Empo-131023.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-24T13:52:04Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:03.486031Z",
      "uploadedTime": "2013-10-24T13:52:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/theora/Empo-131023.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/large_thumb/Empo-131023.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625227,
      "name": "Empo TV - del 159",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/theora/Empo-131205.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/large_thumb/Empo-131205.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/small_thumb/Empo-131205.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/broadcast/Empo-131205.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:00.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-12-05T13:21:00Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:11.466418Z",
      "uploadedTime": "2013-12-05T13:21:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/theora/Empo-131205.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/large_thumb/Empo-131205.jpg"
    },
    {
      "id": 625213,
      "name": "Empo TV - del 152",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/large_thumb/Empo-131017.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/small_thumb/Empo-131017.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/theora/Empo-131017.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/broadcast/Empo-131017.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-24T13:48:07Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:22.354445Z",
      "uploadedTime": "2013-10-24T13:48:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/theora/Empo-131017.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/large_thumb/Empo-131017.jpg"
    },
    {
      "id": 625205,
      "name": "Empo TV - del 147",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/theora/Empo-130905.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/small_thumb/Empo-130905.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/large_thumb/Empo-130905.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/broadcast/Empo-130905.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T08:04:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:34:16.602553Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T08:04:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/theora/Empo-130905.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/large_thumb/Empo-130905.jpg"
    },
    {
      "id": 625179,
      "name": "Empo TV - del 136",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/large_thumb/Empo-130523.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/theora/Empo-130523.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/small_thumb/Empo-130523.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/broadcast/Empo-130523.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-05-23T11:16:21Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:35:12.145917Z",
      "uploadedTime": "2013-05-23T11:16:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/theora/Empo-130523.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/large_thumb/Empo-130523.jpg"
    },
    {
      "id": 625225,
      "name": "Empo TV - del 158",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625225/small_thumb/Empo-131128.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625225/theora/Empo-131128.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625225/large_thumb/Empo-131128.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625225/broadcast/Empo-131128.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-11-28T10:10:42Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:20.471375Z",
      "uploadedTime": "2013-11-28T10:10:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625225/theora/Empo-131128.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625225/large_thumb/Empo-131128.jpg"
    },
    {
      "id": 624507,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Musikk-korps",
      "header": "For Norges Musikk-korps Forbund er Frikanalen blitt en viktig distribusjonskanal. Randi Kvinge oppsummerer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/theora/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/broadcast/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:05.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-06-08T14:52:46Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.428844Z",
      "uploadedTime": "2011-06-08T14:52:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/theora/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}