List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=100&ordering=description&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=description&page=70",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=description&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 625152,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 8",
      "header": "Denne uken har vi besøkt Luftkrigsskolen i Trondheim, hvor studentene har en litt annerledes skoledag.\r\nKonfliken tilspisses i episode 3 av Felles kjøleskap, og få med deg finalen av Lesesalen. Studentlekene har blitt arrangert i Trondheim, og vi har snakket med Samfundetlederen om hva som er viktig når det nå skal velges ny leder av Samfundet.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/small_thumb/Uke_8-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/theora/Uke_8-Frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/large_thumb/Uke_8-Frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/broadcast/Uke_8-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:54.240000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:28:41Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.586690Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:28:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/theora/Uke_8-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625152/large_thumb/Uke_8-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625151,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 7",
      "header": "Denne uken sjekker vi ut magedanskurs på ISFiT, \r\nhumorspalten Apropos presenterer TV2s nye \r\nprogrammer, vi får tidenes mest dramatiske episode av \r\nLesesalen (4:5) og vi har snakket med studenter som har \r\nhybel på havet.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/small_thumb/Uke_7-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/large_thumb/Uke_7-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/theora/Uke_7-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/broadcast/Uke_7-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:11:10.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:22:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.588083Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:22:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/theora/Uke_7-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625151/large_thumb/Uke_7-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625396,
      "name": "Empo TV - 14.06.19",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/small_thumb/Empo-140619.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/broadcast/Empo-140619.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:47Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:49.456520Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg"
    },
    {
      "id": 625881,
      "name": "High FPS GoPro test",
      "header": "This is merely a test to see how Frikanalen handles high FPS inputs.",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625881/original/GOPR0003.MP4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:04.360000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-05-08T11:26:00.667676Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:22:08.973211Z",
      "uploadedTime": "2017-05-22T09:21:11.098575Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 625155,
      "name": "Empo TV - del 126",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625155/theora/Empo-130314.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625155/large_thumb/Empo-130314.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625155/small_thumb/Empo-130314.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625155/broadcast/Empo-130314.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no/",
      "createdTime": "2013-03-14T13:24:49Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:37:50.023798Z",
      "uploadedTime": "2013-03-14T13:24:49Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625155/theora/Empo-130314.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625155/large_thumb/Empo-130314.jpg"
    },
    {
      "id": 625148,
      "name": "Empo TV - del 124",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/theora/Empo-130228.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/small_thumb/Empo-130228.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/large_thumb/Empo-130228.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/broadcast/Empo-130228.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no",
      "createdTime": "2013-02-28T11:11:03Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:39:11.543959Z",
      "uploadedTime": "2013-02-28T11:11:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/theora/Empo-130228.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/large_thumb/Empo-130228.jpg"
    },
    {
      "id": 625112,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 7",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 7\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/theora/6594_b5df744969ee4c11bf15bb39067d0a26.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/broadcast/6594_865c123aba9a4309983da8d5d796279c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:10:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.642315Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:10:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/theora/6594_b5df744969ee4c11bf15bb39067d0a26.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625112/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625404,
      "name": "Empo TV - 14.10.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/small_thumb/Empo-141016.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/broadcast/Empo-141016.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:55.587624Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg"
    },
    {
      "id": 625403,
      "name": "Empo TV - 15.02.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/small_thumb/Empo-150212.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/broadcast/Empo-150212.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:10",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:03.459808Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg"
    },
    {
      "id": 625094,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 5",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 5\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/theora/6592_5c9c488685024164a3f0f12171c2f71e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/broadcast/6592_a9cee290c16e418f9eae583d51774342.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T18:55:14Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.664293Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T18:55:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/theora/6592_5c9c488685024164a3f0f12171c2f71e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625094/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625076,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 1",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/broadcast/6552_8bbfdd54b1ae481c9d63725bf5604a2b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.686941Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625047,
      "name": "Rumpeldunk til Trondheim",
      "header": "Denne høsten er det blitt startet opp et rumpeldunklag ved NTNUI. Vi tok tempen på nysatsingen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/theora/6561_1f68c86212a74abe8e1ef73c83ff60c4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/original/orig_52936fce9c134593b365c8b690c3967f.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/broadcast/6561_36b9264ddd57479da31db1f84c0bddc8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:02",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:11:17.740000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.729048Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:11:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/theora/6561_1f68c86212a74abe8e1ef73c83ff60c4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625047/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625407,
      "name": "Empo TV - 15.01.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/small_thumb/Empo-150108.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/broadcast/Empo-150108.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:37Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:38.084450Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg"
    },
    {
      "id": 625040,
      "name": "Gud i hverdagen del 4",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Gud i hverdagen del 4.\r\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \r\nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \r\nog møte dagliglivets utfordringer.\r\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\r\npå en enkel og forståelig måte. \r\n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \r\nsier Clementsen.\r\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/theora/6513_86c42df2feb744049499ab2a6df3df61.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/broadcast/6513_5f0fc57db7bc4c11aea20cd24e923fb5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 126,
        "name": "iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-10-23T15:49:51Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.738219Z",
      "uploadedTime": "2012-10-23T15:49:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/theora/6513_86c42df2feb744049499ab2a6df3df61.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625040/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625028,
      "name": "Gud i hverdagen del 2",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Gud i hverdagen del 2.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/theora/6501_3b65c06a775a4894a2dad0d4707c63c4.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/broadcast/6501_66216b963df94e77b6e5979adb43e8cb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:59.960000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-22T15:24:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.755576Z",
      "uploadedTime": "2012-10-22T15:24:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/theora/6501_3b65c06a775a4894a2dad0d4707c63c4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625028/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625246,
      "name": "Empo TV - del 171",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/small_thumb/Empo-140306.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/broadcast/Empo-140306.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:33.720000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-05T21:30:20Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:03.464999Z",
      "uploadedTime": "2014-03-05T21:30:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg"
    },
    {
      "id": 625022,
      "name": "Gud i hverdagen",
      "header": "Arnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\n på en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/broadcast/6472_5b9ad6a8d0a14280b227a1a64cdf4ee2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:59.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.762377Z",
      "uploadedTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625408,
      "name": "Empo TV - 14.08.14",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/small_thumb/Empo-140814.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/broadcast/Empo-140814.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:36.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:42:35Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:08.277228Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:42:36Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg"
    },
    {
      "id": 625402,
      "name": "Empo TV - 14.05.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/small_thumb/Empo-140508.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/broadcast/Empo-140508.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:43.840000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:39:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:12.766859Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:39:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg"
    },
    {
      "id": 624858,
      "name": "Dagen Derpå: Kreativitet",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/broadcast/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:01.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.972346Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624873,
      "name": "New Life Mission - Profilvideo",
      "header": "Profilvideo produsert i 2012",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/broadcast/6240_75aff54fbd9945ab9593cc93a90858d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.952662Z",
      "uploadedTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624863,
      "name": "Dagen Derpå: Forskning",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/broadcast/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.965414Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624819,
      "name": "Dagen Derpå: Påskespesial",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/theora/6045_bd8470beba49483caa01df4964549a76.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/broadcast/6045_44e9d63d54904f3997d456b69d7d6148.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:12:48.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:53:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.018920Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:53:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/theora/6045_bd8470beba49483caa01df4964549a76.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624813,
      "name": "Skolelinux - skolenettløsning",
      "header": "Skolelinux tilbyr en ferdig oppsatt skolenettløsning, med tjenester,arbeidsplasser, PXE-installasjon og brukerprogrammer. Skolelinux blir ofte referert til som Debian Edu. Målet med Skolelinux-prosjektet er å sikre at elevene har dataprogram på sitt morsmål med et driftskonsept som er tilpasset og klargjort for sentralisert drift. Det følger med et opplegg for realistisk innføring og bruk av fri programvare i skolehverdagen. Hensikten er å gi universal tilgang til IKT og hindre digitale klasseskiller. Derfor brukes fri programvare fordi det også gir elever med interesse for teknologi og språk en mulighet til å skape sin egen framtid. Presentasjonen vil gå igjennom hva som er nytt i siste utgave av løsningen og fortelle litt fra prosjektets mer enn 10-årige historie.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/theora/6122_7b795b824c48415f8851d19cf62b9dfd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/broadcast/6122_445a34b0812f427db72248af9b3218a4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:27:22.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2012-03-24T11:02:17Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.025908Z",
      "uploadedTime": "2012-03-24T11:02:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/theora/6122_7b795b824c48415f8851d19cf62b9dfd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624813/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624806,
      "name": "Dagen Derpå: Entrepenørskap",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/broadcast/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:13.160000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.035478Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625393,
      "name": "Empo TV - 14.08.07",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/small_thumb/Empo-140807.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/broadcast/Empo-140807.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:36:50Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:57.868665Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:36:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg"
    },
    {
      "id": 626055,
      "name": "Frikanalen Informasjonsfilm",
      "header": "Info!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/broadcast/Frikanalen_1_4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/original/Frikanalen_1_4.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:48.090000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-10T12:33:26.247865Z",
      "updatedTime": "2019-06-19T11:06:31.897749Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg"
    },
    {
      "id": 627803,
      "name": "Opplasting og prosessering!",
      "header": "Automatisk",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/theora/2023-05-12 00-03-23.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/broadcast/2023-05-12 00-03-23.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/large_thumb/2023-05-12 00-03-23.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/original/2023-05-12 00-03-23.mp4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:13.300000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-10-22T13:51:42.519631Z",
      "updatedTime": "2023-10-22T13:51:51.811168Z",
      "uploadedTime": "2023-10-22T13:51:43.326344Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/theora/2023-05-12 00-03-23.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/large_thumb/2023-05-12 00-03-23.jpg"
    },
    {
      "id": 625452,
      "name": "Eckankar: Graceful Living",
      "header": "Graceful Living",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/small_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/broadcast/Graceful_Living.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:04:47Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:55:06.383463Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:04:49Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg"
    },
    {
      "id": 625453,
      "name": "Eckankar: God is Love",
      "header": "God is Love",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/small_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/broadcast/God_Is_Love.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:05:10Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:54:51.551375Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:05:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg"
    },
    {
      "id": 625526,
      "name": "TED - Sean Follmer: Shape-shifting tech will change work as we know it",
      "header": "What will the world look like when we move beyond the keyboard and mouse? Interaction designer Sean Follmer is building a future with machines that bring information to life under your fingers as you work with it. In this talk, check out prototypes for a 3D shape-shifting table, a phone that turns into a wristband, a deformable game controller and more that may change the way we live and work.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/theora/SeanFollmer_2015X.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/large_thumb/SeanFollmer_2015X.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/broadcast/SeanFollmer_2015X.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/original/SeanFollmer_2015X.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/small_thumb/SeanFollmer_2015X.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:09:26.610000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/SeanFollmer_2015X",
      "createdTime": "2016-04-09T19:19:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.134044Z",
      "uploadedTime": "2016-04-09T19:19:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/theora/SeanFollmer_2015X.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/large_thumb/SeanFollmer_2015X.jpg"
    },
    {
      "id": 625218,
      "name": "Empo TV - del 155",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/theora/Empo_131107.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/large_thumb/Empo_131107.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/small_thumb/Empo_131107.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/broadcast/Empo_131107.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-11-07T10:27:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:31:10.354332Z",
      "uploadedTime": "2013-11-07T10:27:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/theora/Empo_131107.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625218/large_thumb/Empo_131107.jpg"
    },
    {
      "id": 625510,
      "name": "TED - Jeremy Heimans: What new power looks like",
      "header": "We can see the power of distributed, crowd-sourced business models every day — witness Uber, Kickstarter, Airbnb. But veteran online activist Jeremy Heimans asks: When does that kind of \"new power\" start to work in politics? His surprising answer: Sooner than you think. It’s a bold argument about the future of politics and power; watch and see if you agree.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/broadcast/JeremyHeimans_2014S.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/original/JeremyHeimans_2014S.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/large_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/theora/JeremyHeimans_2014S.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/small_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:12.340000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/JeremyHeimans_2014S",
      "createdTime": "2016-03-06T07:27:49Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.149457Z",
      "uploadedTime": "2016-03-06T07:27:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/theora/JeremyHeimans_2014S.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/large_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg"
    },
    {
      "id": 625513,
      "name": "Software Piracy and Linux Adoptation",
      "header": "The open-source software operating system Linux is a\r\nfree-of-charge substitute to proprietary systems like Microsoft\r\nWindows. By using a cross-country data set, this paper finds evidence\r\nthat increased piracy of proprietary software has a negative impact\r\non adoption of desktop versions of Linux. The interpretation of this\r\nresult is that the availability of pirated versions of Windows, as\r\nwell as pirated applications compatible with Windows and OS-X, lead\r\nto fewer individuals installing a Linux operating system on their\r\ndesktop computers. Thus, in the absence of software piracy, Linux\r\nwould be a more widely used operating system.\r\n\r\nArne Rogde Gramstad er stipendiat ved Økonomisk institutt, UiO. Arnes\r\narbeid er motivert av markeder for digitale produkter og omhandler\r\nbl.a. konkurranse i markeder for programvare, sosiale nettverk og\r\nnettverkseffekter.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/theora/20160308-piratkopiering-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/broadcast/20160308-piratkopiering-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/large_thumb/20160308-piratkopiering-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/small_thumb/20160308-piratkopiering-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:05:25.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-09T17:59:17Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.145185Z",
      "uploadedTime": "2016-03-09T17:59:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/theora/20160308-piratkopiering-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/large_thumb/20160308-piratkopiering-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625466,
      "name": "test 311015",
      "header": "test",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625466/broadcast/intro - dv.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625466/theora/intro - dv.ogv"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 125,
        "name": "400meterkunst",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1057,
        "editorName": "Aagot Rokne",
        "editorEmail": "rokne@aagot.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:59",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T11:59:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.210353Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T11:59:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625466/theora/intro - dv.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 625160,
      "name": "Empo TV - del 127",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625160/large_thumb/Empo-130321.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625160/small_thumb/Empo-130321.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625160/theora/Empo-130321.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625160/broadcast/Empo-130321.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no/",
      "createdTime": "2013-03-21T04:33:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:37:13.405808Z",
      "uploadedTime": "2013-03-21T04:33:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625160/theora/Empo-130321.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625160/large_thumb/Empo-130321.jpg"
    },
    {
      "id": 625421,
      "name": "Empo TV - 15.06.25",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/small_thumb/Empo-150625.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/broadcast/Empo-150625-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/original/Empo-150625.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:15.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-25T12:37:01Z",
      "updatedTime": "2020-08-29T18:52:39.831656Z",
      "uploadedTime": "2015-06-25T12:37:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg"
    },
    {
      "id": 625249,
      "name": "Empo TV - del 172",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/theora/Empo-140313.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/small_thumb/Empo-140313.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/large_thumb/Empo-140313.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/broadcast/Empo-140313.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:28.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-16T10:45:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:12.374634Z",
      "uploadedTime": "2014-03-16T10:45:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/theora/Empo-140313.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/large_thumb/Empo-140313.jpg"
    },
    {
      "id": 625406,
      "name": "Empo TV - 14.08.28",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/small_thumb/Empo-140828.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/broadcast/Empo-140828.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:46.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:29Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:32:39.971426Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg"
    },
    {
      "id": 625413,
      "name": "Empo TV - 14.08.21",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/theora/EMPO-140821.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/small_thumb/EMPO-140821.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/large_thumb/EMPO-140821.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/broadcast/EMPO-140821.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:51.240000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:42:58Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:28.947536Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:42:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/theora/EMPO-140821.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/large_thumb/EMPO-140821.jpg"
    },
    {
      "id": 625509,
      "name": "Empo TV - 16.03.03",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/original/Empo-160303.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/small_thumb/Empo-160303.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/broadcast/Empo-160303-dv.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:33.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T11:21:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:24.001208Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T11:21:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg"
    },
    {
      "id": 625265,
      "name": "Empo TV - del 162",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625265/theora/Empo-0114.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625265/small_thumb/Empo-0114.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625265/large_thumb/Empo-0114.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625265/broadcast/Empo-0114.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-05T06:43:57Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:25:54.642568Z",
      "uploadedTime": "2014-05-05T06:43:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625265/theora/Empo-0114.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625265/large_thumb/Empo-0114.jpg"
    },
    {
      "id": 625405,
      "name": "Empo TV - 14.06.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/small_thumb/Empo-140612.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/broadcast/Empo-140612.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:22Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:47.179325Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:23Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg"
    },
    {
      "id": 625389,
      "name": "Empo TV - 15.01.15",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625389/theora/Empo-150115.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625389/small_thumb/Empo-150115.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625389/large_thumb/Empo-150115.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625389/broadcast/Empo-150115.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:58.720000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:36:12Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:20:28.347692Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:36:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625389/theora/Empo-150115.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625389/large_thumb/Empo-150115.jpg"
    },
    {
      "id": 625214,
      "name": "Empo TV - del 153",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/theora/Empo-131023.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/small_thumb/Empo-131023.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/large_thumb/Empo-131023.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/broadcast/Empo-131023.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-24T13:52:04Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:03.486031Z",
      "uploadedTime": "2013-10-24T13:52:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/theora/Empo-131023.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/large_thumb/Empo-131023.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625213,
      "name": "Empo TV - del 152",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/large_thumb/Empo-131017.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/small_thumb/Empo-131017.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/theora/Empo-131017.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/broadcast/Empo-131017.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-24T13:48:07Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:22.354445Z",
      "uploadedTime": "2013-10-24T13:48:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/theora/Empo-131017.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625213/large_thumb/Empo-131017.jpg"
    },
    {
      "id": 625212,
      "name": "Empo TV - del 151",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625212/small_thumb/Empo-131010.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625212/large_thumb/Empo-131010.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625212/theora/Empo-131010.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625212/broadcast/Empo-131010.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-10T13:42:56Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:33.665120Z",
      "uploadedTime": "2013-10-10T13:42:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625212/theora/Empo-131010.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625212/large_thumb/Empo-131010.jpg"
    },
    {
      "id": 625205,
      "name": "Empo TV - del 147",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/theora/Empo-130905.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/small_thumb/Empo-130905.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/large_thumb/Empo-130905.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/broadcast/Empo-130905.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T08:04:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:34:16.602553Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T08:04:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/theora/Empo-130905.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/large_thumb/Empo-130905.jpg"
    },
    {
      "id": 624507,
      "name": "Frikanalen-årsmøte 2011 - Musikk-korps",
      "header": "For Norges Musikk-korps Forbund er Frikanalen blitt en viktig distribusjonskanal. Randi Kvinge oppsummerer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/theora/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/broadcast/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:05.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-06-08T14:52:46Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.428844Z",
      "uploadedTime": "2011-06-08T14:52:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/theora/5629_53b177e347434472801d16e974c6d722.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624507/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}