List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=100&ordering=-has_tono_records&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=-has_tono_records&page=2",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-has_tono_records&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 624890,
      "name": "Bibelstudier 11 (2 kv 2012)",
      "header": "Fortell menigheten. Ikke mye inspirerer like godt som suksesshistorier. De gode historiene må deles.\nVi hører programleder Tor Tjeransen og Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/theora/orig_5a325449b3d14c6c84e3100a09646e5b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/original/orig_5a325449b3d14c6c84e3100a09646e5b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/broadcast/6149_c7453b1f687a4dc8be9b35516cfcfa95.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:17:35.527000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.928931Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:17:35.527000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/theora/orig_5a325449b3d14c6c84e3100a09646e5b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624890/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624881,
      "name": "Bibelstudier 09 (2 kv 2012)",
      "header": "Frigjort til tjeneste. Menigheter og enkeltmedlemmer må foreta prioriteringer for å nå sine mål. Det finnes grenser for \nhvor mye den enkelte kan ta på seg. Tor Tjeransen samtaler med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/theora/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/original/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/broadcast/6147_db4435c0075f4289bfa5800a66331c49.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:11:38.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.941300Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:11:38.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/theora/orig_734bf69282944366b209737fc914df46.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624881/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624877,
      "name": "Bibelstudier 05 (2 kv 2012)",
      "header": "Sekvensiell evangelisme. Kan evangeliet selges som en hvilken som helst produkt basert bare på menneskelig kunnskap? \nPaneldeltakerne og programleder Tor Tjeransen peker på evangeliet som en idé som sprenger alle grenser.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/theora/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/original/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/broadcast/6143_782a04563b85492a8ad416340cce3175.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:57:38.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.946814Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:57:38.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/theora/orig_7228be39d1364603be133161e7b1da7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624877/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624876,
      "name": "Bibelstudier 07 (2 kv 2012)",
      "header": "Menighetens evangelisme. Utadrettet arbeid i en menighet må alltid søke å gjøre bruk av den enkeltes ferdigheter til støtte for\nhele fellesskapet. I studio hører vi programleder Tor Tjeransen i samtale med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/theora/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/original/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/broadcast/6145_030ed38eee5c4c7caf3330d07b5000cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:03:10.230000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.948209Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:03:10.230000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/theora/orig_a7848387fd3741308ad8c74f140da47d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624876/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624873,
      "name": "New Life Mission - Profilvideo",
      "header": "Profilvideo produsert i 2012",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/broadcast/6240_75aff54fbd9945ab9593cc93a90858d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.952662Z",
      "uploadedTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624868,
      "name": "Sandviken Ungdomskorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/theora/6236_44720155fed44f06b7ebdca4d0e248ef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/broadcast/6236_d9a6c60f1fde488dbe40e56adedee3a1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:24.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T13:28:48.597000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.958381Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T13:28:48.597000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/theora/6236_44720155fed44f06b7ebdca4d0e248ef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624868/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624864,
      "name": "Nittedal og Hakadal Janitsjar",
      "header": "NM Janitsjar 2012\nOlavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/theora/6234_4578562bde6f4db6aebea0c0cc06a1f1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/broadcast/6234_4578562bde6f4db6aebea0c0cc06a1f1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:52.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-23T12:43:30.437000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.964031Z",
      "uploadedTime": "2012-04-23T12:43:30.437000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/theora/6234_4578562bde6f4db6aebea0c0cc06a1f1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624864/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624863,
      "name": "Dagen Derpå: Forskning",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/broadcast/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.965414Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624856,
      "name": "Musikkforeningen Nidarholm",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/theora/6218_54204f7b8fdc4f55b52995b2026bb8e0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/broadcast/6218_1673685791dd4108941b6e152c1197e9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:58.440000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-13T07:37:25.717000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.975167Z",
      "uploadedTime": "2012-04-13T07:37:25.717000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/theora/6218_54204f7b8fdc4f55b52995b2026bb8e0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624856/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624855,
      "name": "Dragefjellets Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/theora/6217_f790e00aecc6404f9b7f7a20235d3dea.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/broadcast/6217_5722c31ef60d4b319551159d48ac8e89.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-13T07:36:27.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.976562Z",
      "uploadedTime": "2012-04-13T07:36:27.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/theora/6217_f790e00aecc6404f9b7f7a20235d3dea.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624855/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624849,
      "name": "Skjold Nesttun Janitsjar",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/theora/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/broadcast/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:59.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T13:48:41.563000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.984817Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T13:48:41.563000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/theora/6216_26f4248a853444e1989fc46bcd1d0219.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624849/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624848,
      "name": "Lørenskog Musikkorps",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/theora/6211_d25328311d74425bb5e2f5d29042b6d0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/broadcast/6211_d25328311d74425bb5e2f5d29042b6d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:09.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:39:20.370000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.986219Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:39:20.370000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/theora/6211_d25328311d74425bb5e2f5d29042b6d0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624848/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624846,
      "name": "Vestre Aker Musikkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/theora/6208_364dd65b457041bfab6b1db8b15544a3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/broadcast/6208_a49bfac92c68469db74a3ce9b5640c68.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.520000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T10:06:37.467000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.988988Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T10:06:37.467000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/theora/6208_364dd65b457041bfab6b1db8b15544a3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624846/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624844,
      "name": "Tønsberg Janitsjarkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/theora/6206_108d35d6e00c4d95b4468feea02ff2cd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/broadcast/6206_108d35d6e00c4d95b4468feea02ff2cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:52.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-11T09:04:35.283000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.990335Z",
      "uploadedTime": "2012-04-11T09:04:35.283000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/theora/6206_108d35d6e00c4d95b4468feea02ff2cd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624844/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624837,
      "name": "Kolbu Janitsjarkorps",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/theora/6200_138df8537bc14a71859bbd71b739d636.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/broadcast/6200_138df8537bc14a71859bbd71b739d636.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:23.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-10T12:51:07.463000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.996040Z",
      "uploadedTime": "2012-04-10T12:51:07.463000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/theora/6200_138df8537bc14a71859bbd71b739d636.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624837/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624836,
      "name": "Drammen Konsertorkester NM 201",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/theora/6198_4fada77225df4885bf05fedbcc3aafc6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/broadcast/6198_cc555ed4f23d485c9ed46ad711071335.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:29:00.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-10T11:17:28.367000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.997389Z",
      "uploadedTime": "2012-04-10T11:17:28.367000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/theora/6198_4fada77225df4885bf05fedbcc3aafc6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624836/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624832,
      "name": "Borge Musikkorps NM 2012",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/theora/6195_132c4a2fb628401ca1a7060fb8076315.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/broadcast/6195_132c4a2fb628401ca1a7060fb8076315.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:33.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-10T10:45:18.903000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.001557Z",
      "uploadedTime": "2012-04-10T10:45:18.903000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/theora/6195_132c4a2fb628401ca1a7060fb8076315.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624832/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624831,
      "name": "Alvøen Musikkforening NM 2012",
      "header": "NM Janitsjar 2012 - Olavshallen Trondheim",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/theora/6194_e70e3794bc364fdeb9cc27317d199a27.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/broadcast/6194_e70e3794bc364fdeb9cc27317d199a27.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:51.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-10T10:37:21.683000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.002904Z",
      "uploadedTime": "2012-04-10T10:37:21.683000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/theora/6194_e70e3794bc364fdeb9cc27317d199a27.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624831/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624823,
      "name": "Bibelstudier 04 (2 kv 2012)",
      "header": "Evangelisering. Hva slags spor setter den som spres sin tror? Må man selv praktisere det man forkynner?    Evangelisering kan og må utføres på mange forskjellige måter. Tor Tjeransen er programleder.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/theora/orig_273df2c2e1b8417090a665b960e24af6.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/original/orig_273df2c2e1b8417090a665b960e24af6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/broadcast/6142_f02b53b3dda14fbf88ddf4317050ce88.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:54:55.387000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.013309Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:54:55.387000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/theora/orig_273df2c2e1b8417090a665b960e24af6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624822,
      "name": "Bibelstudier 01 (2 kv 2012)",
      "header": "Definisjon av evangelisme. Bibelstudiene dette kvartalet (april ? juni) handler om evangelisme. Vi begynner med en definisjon. \nSamtalepartnerne er Lynn S. Kvinge fra Norsk Bibelinstitutt, pastor i Bergen Sven-Inge Frantzen, \nog programleder Tor Tjeransen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/theora/orig_15e87b1483984d418ccd553faee0ab2c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/original/orig_15e87b1483984d418ccd553faee0ab2c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/broadcast/6139_4169e3b280444e13a352f6e8a51b6459.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:45:21.757000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.014737Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:45:21.757000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/theora/orig_15e87b1483984d418ccd553faee0ab2c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624820,
      "name": "Bibelstudier 03 (2 kv 2012)",
      "header": "Åndelige gaver. Alle mennesker har en nådegave fra Gud som ikke er helt lik en annens nådegave. Paneldeltakerne \ntror at alle kan finne sin egen nådegave og ta den i bruk. Programleder er Tor Tjeransen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/theora/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/original/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/broadcast/6141_f3cae65464814a3bb0fd145ffc9a7e43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:51:55.730000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.017566Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:51:55.730000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/theora/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624819,
      "name": "Dagen Derpå: Påskespesial",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/theora/6045_bd8470beba49483caa01df4964549a76.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/broadcast/6045_44e9d63d54904f3997d456b69d7d6148.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:12:48.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:53:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.018920Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:53:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/theora/6045_bd8470beba49483caa01df4964549a76.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624812,
      "name": "Dagen Derpå: Kosmorama",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/theora/6044_0021edfbb7244d7ea46365be47733820.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/broadcast/6044_0021edfbb7244d7ea46365be47733820.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:46:20Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.027309Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:46:20Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/theora/6044_0021edfbb7244d7ea46365be47733820.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624806,
      "name": "Dagen Derpå: Entrepenørskap",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/broadcast/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:13.160000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.035478Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624800,
      "name": "Gjallarhorn NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/theora/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/broadcast/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:10.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:53:55.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.042331Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:53:55.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/theora/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624799,
      "name": "Ørskog Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/theora/6091_2f811604b6d74d73b5d9ec681b3817e3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/broadcast/6091_2f811604b6d74d73b5d9ec681b3817e3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:35.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:28:57.450000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.043715Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:28:57.450000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/theora/6091_2f811604b6d74d73b5d9ec681b3817e3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625309,
      "name": "TED - Leah Buechley: How to “sketch” with electronics",
      "header": "Designing electronics is generally cumbersome and expensive -- or was, until Leah Buechley and her team at MIT developed tools to treat electronics just like paper and pen. In this talk from TEDYouth 2011, Buechley shows some of her charming designs, like a paper piano you can sketch and then play.\r\n\r\nBackground music by DJ Shadow.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/small_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/large_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/theora/LeahBuechley_2011Y.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/original/LeahBuechley_2011Y.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/broadcast/LeahBuechley_2011Y.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:33.670000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "https://archive.org/details/LeahBuechley_2011Y",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.411180Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/theora/LeahBuechley_2011Y.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/large_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg"
    },
    {
      "id": 625156,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 10",
      "header": "Denne uken møter du Studentersamfundets nye leder og finn ut hva Dragvolligaen er.\r\nFinn også ut hvordan det er å være blind, musikkprodusent og lydtekniker. Apropos tar deg med på kurs i netthat, og det blir spennende i nest siste episode av Felles kjøleskap.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/theora/Student-TV_2013_uke_10.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/small_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/large_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/broadcast/Student-TV_2013_uke_10.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:54",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-03-15T00:29:03Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.582519Z",
      "uploadedTime": "2013-03-15T00:29:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/theora/Student-TV_2013_uke_10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/large_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg"
    },
    {
      "id": 625153,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 9",
      "header": "Blir man fin av øl og vin? Vi har testet myten! \r\nApropos ser på pavevalget og vi har snakket med Moddi om alkoholpress i musikkbransjen. I tillegg har vi som alltid aktuelle saker om studentlivet: Hvem er smartest på gløshaugen, og hvordan bør du gå fram hvis du vil lage film? \r\nSe også episode 4 av Felles kjøleskap i ukens sending fra Student-TV i Trondheim.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/small_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/broadcast/Uke_9-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:38",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:32:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.585338Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:32:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625144,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 6",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Vil forbedre eksamen\r\nApropos Verdens rikeste land\r\nRomkameraten 2:6\r\nLesesalen 3:5\r\n\r\nKonkurranse: Fristen er utgått. Se dusken.no/tv for ferske konkurranser",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/large_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/small_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/theora/Uke_6-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/broadcast/Uke_6-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:23.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:44:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.597666Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:44:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/theora/Uke_6-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/large_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625143,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 5",
      "header": "Parodi: Stian Stud - Trondheims nye talkshow!\r\nRomkameraten 1:6\r\nLesesalen 2:5",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/small_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/broadcast/Uke_5-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:40.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:43:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.599040Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:43:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625141,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 3",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Studiestøtte\r\nApropos Dommedag: Ikke alle er like glad for at dommedag aldri kom...\r\nAktuelt: Nyhet: Studenter lager racerbil",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/small_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/broadcast/Uke2-3STV-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:23.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:39:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.601763Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:39:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625135,
      "name": "Opprinnelsen, 13 En ny jord",
      "header": "Gud vil gjenskape vår gamle og ødelagte jord. Han vil skape en ny jord med rettferdighet og uten ondskap. Prograleder for dette kvartals bibelstudier har vært Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/theora/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/original/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/broadcast/6640_b32acaf98bcb4ef89a755d7b4f1630f1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:17:52.053000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.610329Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:17:52.053000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/theora/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625131,
      "name": "Opprinnelsen, 09 Ekteskapet",
      "header": "Kort etter skapelsen innstiftet Gud ekteskapet. Hva forteller dette om Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/original/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/broadcast/6636_77441b4da8c74fd4baa9bdcd27aa050c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.616118Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625130,
      "name": "Opprinnelsen, 08 Jesus",
      "header": "Gud har ikke bare skapt, men han opprettholder også skaperverket.Og han har et endelig mål han arbeider mot. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/theora/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/original/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/broadcast/6635_45335697a47b48b78dc90d828e15a710.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:54:55.800000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.617527Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:54:55.800000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/theora/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625123,
      "name": "Folkehelsens røtter 08",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/theora/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/original/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/broadcast/6641_33cd96c50f2d42bf8a85f765608aa263.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:26:42.217000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.627195Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:26:42.217000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/theora/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625122,
      "name": "Folkehelsens røtter 09",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/theora/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/original/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/broadcast/6642_8653f430f0234b09b40e1457fbe8e03d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:52.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:35:28.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.628566Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:35:28.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/theora/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625118,
      "name": "Opprinnelsen, 06 Syndefallet",
      "header": "En av Guds skapninger gjorde opprør i Guds nyskapte verden. Hvorfor kunne ikke Gud bare drepe Satan før han fikk gjort mye skade? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/theora/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/original/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/broadcast/6633_6102a1ef208e4c8fb32fc2740853bb18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:46:06.850000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.634013Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:46:06.850000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/theora/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625117,
      "name": "Opprinnelsen, 05 moral",
      "header": "Hvorfor skapte Gud et tre i hagen som kunne gi kunnskap om Goddt og ondt? Hva har dette med moral og en fri vilje å gjøre. Får vi her innsikt i noe av det dypeste som bibelen åpenbarer?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/theora/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/original/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/broadcast/6632_58b2b584cfdd44a59b5974d8fb29b254.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:40:58.210000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.635401Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:40:58.210000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/theora/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625115,
      "name": "Opprinnelsen, 03 Fullført",
      "header": "Da Gud fullførte skapelsen av himmel og jord gav han til slutt menneskene en viktig gave. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/theora/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/original/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/broadcast/6630_1656abfe5613463f83a3bd1d22c3e5c0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:31:05.343000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.638203Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:31:05.343000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/theora/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625113,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 8",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 8\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/broadcast/6595_fc6f07b1d651478fb03d8f5704749bcf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.640936Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625106,
      "name": "Opprinnelsen, 02 Skapelsen",
      "header": "Er det at jorden er et godt sted for mennesker å være et resultat av blind tilfeldighet? Eller er vi og vår verden et resultat av en skapende og kjærlig Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/theora/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/original/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/broadcast/6617_687f531d4e954abbb60ba60343525d21.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-20T11:56:53.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.650542Z",
      "uploadedTime": "2012-12-20T11:56:53.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/theora/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625101,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 6",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 6\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/theora/6593_1ce2b97b90a64a1eb82800e83202afd2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/broadcast/6593_0456ef4b3bd446df980e974a8089886d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T18:59:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.654688Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T18:59:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/theora/6593_1ce2b97b90a64a1eb82800e83202afd2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625085,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 4",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 4\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/theora/6555_e194d91ac5084a6388996f14567a7639.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/broadcast/6555_f82333c08c3a47669ee3944baff3a5ea.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T18:11:02Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.675580Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T18:11:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/theora/6555_e194d91ac5084a6388996f14567a7639.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625083,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 3",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 3\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/broadcast/6554_fdf9f8906c774649972c9d330c1944c1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.678307Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625076,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 1",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/broadcast/6552_8bbfdd54b1ae481c9d63725bf5604a2b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.686941Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625074,
      "name": "Menigheten - menneskets tjener",
      "header": "Oppdag gleden ved å tjene. Program 8 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/theora/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/original/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/broadcast/6423_dd0f051d6f224968a062f7af50945fdc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:55:59.153000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.689752Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:55:59.153000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/theora/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625070,
      "name": "FAT konf 05: Gud i loven",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. Her hører vi Roger Robertsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/theora/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/original/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/broadcast/6551_bcb69dc00bd1421aa198cd92556314aa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T15:05:03.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.695325Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T15:05:03.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/theora/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624792,
      "name": "Brøttum Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/theora/6087_42bf07bd0fc24f41968dbd87f67934c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/broadcast/6087_42bf07bd0fc24f41968dbd87f67934c8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:27.680000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T12:38:36.157000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.053373Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T12:38:36.157000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/theora/6087_42bf07bd0fc24f41968dbd87f67934c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}