List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=100&ordering=-duration&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3684,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=-duration&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-duration&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 625659,
      "name": "Daily Tech News Show 01. July 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/broadcast/DTNS20160701.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/theora/DTNS20160701.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/original/DTNS20160701.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/large_thumb/DTNS20160701.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/small_thumb/DTNS20160701.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:30.250000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6809vid",
      "createdTime": "2016-07-04T10:41:51.216040Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.909272Z",
      "uploadedTime": "2016-07-04T10:41:55.496006Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/theora/DTNS20160701.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625659/large_thumb/DTNS20160701.jpg"
    },
    {
      "id": 625294,
      "name": "God Søndag fra P7 - Natten som forandret alt (4)",
      "header": "Natten som forandret alt (4) - Midt på natten lød det et rop, Mosby - 2014",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625294/theora/tv_gs_171.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625294/large_thumb/tv_gs_171.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625294/small_thumb/tv_gs_171.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625294/broadcast/tv_gs_171.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:28.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-10-12T09:49:27Z",
      "updatedTime": "2020-12-15T09:11:53.821634Z",
      "uploadedTime": "2014-10-12T09:49:29Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625294/theora/tv_gs_171.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625294/large_thumb/tv_gs_171.jpg"
    },
    {
      "id": 626484,
      "name": "NUUG Meetup 2020-09-08: Lagring av store mengde data hos Qvisten Animation",
      "header": "Månedens tema er: «Lagring av store mengder data hos Qvisten Animation» med Andreas Martin Aanerud. Foredraget vil foregå på norsk. Kort om forelesningen:\r\n\r\nQvisten Animation benytter seg av FreeNAS, som lagrings system, som baserer seg på openZFS. Vi skal se på hvordan Qvisten Animasjon har satt opp systemet med automatiske snapshots, sikker overføring av data til andre studioer, samt bruk av rclone til Google Drive!\r\n\r\nAndreas Martin Aanerud har jobbet i krysningen mellom IT og Medier i over 15 år, hvor fokus har vært på alt fra lagring og nettverk, ned til bruk av image magic og Pixars OpenSource prosjekter som Universal Scene Description.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626484/theora/20200908-zfs-qvisten.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626484/broadcast/20200908-zfs-qvisten.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626484/original/20200908-zfs-qvisten.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626484/large_thumb/20200908-zfs-qvisten.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:25.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no/aktiviteter/20200908-zfs-qvisten/",
      "createdTime": "2020-09-17T07:25:42.737652Z",
      "updatedTime": "2020-09-17T08:54:17.336004Z",
      "uploadedTime": "2020-09-17T07:58:24.359995Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626484/theora/20200908-zfs-qvisten.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626484/large_thumb/20200908-zfs-qvisten.jpg"
    },
    {
      "id": 625844,
      "name": "Daily Tech News Show 15. November 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/theora/DTNS20161115.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/broadcast/DTNS20161115.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/large_thumb/DTNS20161115.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/original/DTNS20161115.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/small_thumb/DTNS20161115.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:25.540000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=8015vid",
      "createdTime": "2016-12-15T11:30:52.547303Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.634608Z",
      "uploadedTime": "2016-12-15T11:31:05.091123Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/theora/DTNS20161115.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625844/large_thumb/DTNS20161115.jpg"
    },
    {
      "id": 625207,
      "name": "God Søndag fra P7 - Evangeliske sanger på Sunnmøre - For Kristi Domstol",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625207/small_thumb/tv_gs_099.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625207/theora/tv_gs_099.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625207/large_thumb/tv_gs_099.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625207/broadcast/tv_gs_099.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:25.440000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T08:09:36Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:27:20.356787Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T08:09:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625207/theora/tv_gs_099.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625207/large_thumb/tv_gs_099.jpg"
    },
    {
      "id": 623304,
      "name": "God Søndag fra P7 - Jesus kaller Matteus",
      "header": "JESUS KALLER MATTEUS\r\nOle Abel Sveen og Johnn R. Hardang\r\nFlekkefjord Bedehus\r\nEvangelisk møte",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/theora/3712_e3fe56d88b4f4574a757e5b870869c52.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/original/orig_4b3a5e510a5c45859774947375c68609.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/broadcast/3712_fa512a082dc24a2eb069aa4127cd6c00.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:23.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-12-18T08:26:28.720000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:30:27.049366Z",
      "uploadedTime": "2009-12-18T08:26:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/theora/3712_e3fe56d88b4f4574a757e5b870869c52.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623304/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625629,
      "name": "Daily Tech News Show 14. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/broadcast/DTNS20160614.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/theora/DTNS20160614.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/small_thumb/DTNS20160614.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/original/DTNS20160614.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/large_thumb/DTNS20160614.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:20.270000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6637vid",
      "createdTime": "2016-06-15T12:28:52.691880Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.955039Z",
      "uploadedTime": "2016-06-15T12:28:57.300929Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/theora/DTNS20160614.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625629/large_thumb/DTNS20160614.jpg"
    },
    {
      "id": 624275,
      "name": "Haiku, et OS basert på BeOS",
      "header": "Haiku er et BeOS-kompatibelt operativsystem som er fullstendig fri programvare. Haiku stresser minimalisme i bruk og simplisitet i funksjonalitet, og sikter seg inn på hverdagsbrukere, og personer med behov for gode muligheter for multimedia.\n\nForedraget gir en kort innføring i Haiku. Det vil bli gått nærmere inn på hovedtrekkene som skiller Haiku fra andre operativsystemers funksjonalitet og oppbygning. Det vil også bli trukket inn prosjektets historie og fremtidsvisjoner. Det vil bli vist en demo av en relativt fersk revisjon med diverse applikasjoner Martin Hebnes Pedersen er fulltidsstudent ved Høgskolen i Bergen, der han tar en bachelorgrad i dataingeniør. Ved siden av studiet har han i det siste året jobbet en del med Haiku, og har blant annet utviklet en Twitterklient for operativsystemet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/broadcast/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:16.500000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.734214Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625740,
      "name": "Daily Tech News Show 22. July 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/broadcast/DTNS20160722.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/theora/DTNS20160722.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/large_thumb/DTNS20160722.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/small_thumb/DTNS20160722.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/original/DTNS20160722.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:15.510000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7020vid",
      "createdTime": "2016-08-01T09:02:20.875608Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.786733Z",
      "uploadedTime": "2016-08-01T09:02:57.510822Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/theora/DTNS20160722.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/large_thumb/DTNS20160722.jpg"
    },
    {
      "id": 623362,
      "name": "God Søndag fra P7 - Sammen på vegen",
      "header": "SAMMEN PÅ VEGEN\r\nJohnn R. Hardang\r\nBore Bedehus\r\nLIVSREISEN (4)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/theora/3719_cb665cf515c74ce4aa8abcbdeda16bc0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/original/orig_3f2767512b8e4234a3d8d6db60db70f9.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/broadcast/3719_4681fe827b0b4b79b920773f08231d27.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:14.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-12-18T10:06:47.637000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:33:43.479190Z",
      "uploadedTime": "2009-12-18T10:06:47Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/theora/3719_cb665cf515c74ce4aa8abcbdeda16bc0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623362/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622507,
      "name": "Akkurat Nå - Episode 03",
      "header": "1. Rune Larsen med ny CD. 2.Odd Einar Dørum gir seg i rikspolitikken. 3. Skulptøren i Torggata - Tore Bjørn Skjødsvik",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/theora/779_dfad8c5068c54479a93729535e3701c1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/broadcast/orig_ESTV-Akkurat nå - del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "01:00:12.640000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:59:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.627365Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:59:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/theora/779_dfad8c5068c54479a93729535e3701c1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625215,
      "name": "God Søndag fra P7 - Følg meg (1) - Et liv i glede",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625215/theora/tv_gs_074.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625215/small_thumb/tv_gs_074.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625215/large_thumb/tv_gs_074.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625215/broadcast/tv_gs_074.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:12.640000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-27T10:01:41Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:27:41.424911Z",
      "uploadedTime": "2013-10-27T10:01:42Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625215/theora/tv_gs_074.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625215/large_thumb/tv_gs_074.jpg"
    },
    {
      "id": 625571,
      "name": "Daily Tech News Show 02. May 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/small_thumb/DTNS20160502.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/original/DTNS20160502.mp4",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/theora/DTNS20160502.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/large_thumb/DTNS20160502.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/broadcast/DTNS20160502.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:09.610000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6317vid",
      "createdTime": "2016-05-23T13:37:27.643766Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.069558Z",
      "uploadedTime": "2016-05-23T16:24:10.118588Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/theora/DTNS20160502.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/large_thumb/DTNS20160502.jpg"
    },
    {
      "id": 625508,
      "name": "God Søndag fra P7 - Fristaden",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625508/theora/God sondag - tv_gs_198 airdate 2016_03_06.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625508/small_thumb/God sondag - tv_gs_198 airdate 2016_03_06.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625508/large_thumb/God sondag - tv_gs_198 airdate 2016_03_06.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625508/broadcast/God sondag - tv_gs_198 airdate 2016_03_06.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:05.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T10:17:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:25:00.056918Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T10:17:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625508/theora/God sondag - tv_gs_198 airdate 2016_03_06.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625508/large_thumb/God sondag - tv_gs_198 airdate 2016_03_06.jpg"
    },
    {
      "id": 623282,
      "name": "God Søndag fra P7 - Sang og musikkmøte, Valderøy",
      "header": "SANG OG MUSIKKMØTE\r\nValderøykvartetten, Rune Ludviksen m/fl.\r\nBibelkurset\r\nValderøy",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/theora/3377_3f9e68bb644a4bb2bccb6e207bea0bf2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/broadcast/3377_95248775ee4d459385789ebdfcc9416e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:03.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-09-02T14:47:44.743000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:33:35.170117Z",
      "uploadedTime": "2009-09-02T14:47:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/theora/3377_3f9e68bb644a4bb2bccb6e207bea0bf2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623282/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625187,
      "name": "God Søndag fra P7 - Kristen i endetiden (2) - Gode medarbeidere",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625187/theora/tv_gs_080.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625187/large_thumb/tv_gs_080.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625187/small_thumb/tv_gs_080.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625187/broadcast/tv_gs_080.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-06-30T10:22:00Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:19:48.129638Z",
      "uploadedTime": "2013-06-30T10:22:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625187/theora/tv_gs_080.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625187/large_thumb/tv_gs_080.jpg"
    },
    {
      "id": 625773,
      "name": "God Søndag fra P7 - Nåde nok 1",
      "header": "Nåde nok",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625773/theora/God sondag - tv_gs_204.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625773/small_thumb/God sondag - tv_gs_204.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625773/large_thumb/God sondag - tv_gs_204.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625773/broadcast/God sondag - tv_gs_204.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-09-23T11:52:08.601023Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:18:12.251308Z",
      "uploadedTime": "2016-09-23T11:54:16Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625773/theora/God sondag - tv_gs_204.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625773/large_thumb/God sondag - tv_gs_204.jpg"
    },
    {
      "id": 624412,
      "name": "God Søndag fra P7 - Oppreist",
      "header": "Oppreist\r\nLindås 2009\r\nJohnn R. Hardang",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/theora/5520_cc0a1dc9fbb04a90a68193427b54f7c1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/broadcast/5520_cc0a1dc9fbb04a90a68193427b54f7c1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-04-14T06:09:31.853000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:34:34.687284Z",
      "uploadedTime": "2011-04-14T06:09:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/theora/5520_cc0a1dc9fbb04a90a68193427b54f7c1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624412/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625648,
      "name": "Daily Tech News Show 24. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/broadcast/DTNS20160624.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/theora/DTNS20160624.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/original/DTNS20160624.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/small_thumb/DTNS20160624.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/large_thumb/DTNS20160624.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.650000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6743vid",
      "createdTime": "2016-06-28T07:49:52.089094Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.924844Z",
      "uploadedTime": "2016-06-28T07:49:56.680749Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/theora/DTNS20160624.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/large_thumb/DTNS20160624.jpg"
    },
    {
      "id": 626813,
      "name": "Stortings-tv",
      "header": "1 times",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/broadcast/Stortinget_60min.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/original/Stortinget_60min.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.080000",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-29T09:55:09.261221Z",
      "updatedTime": "2021-10-30T11:32:20.369565Z",
      "uploadedTime": "2021-05-29T11:54:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/theora/Stortinget_60min.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626813/large_thumb/Stortinget_60min.jpg"
    },
    {
      "id": 623871,
      "name": "God Søndag fra P7 - Fangen og tåresønnen",
      "header": "FANGEN OG TÅRESØNNEN\r\nJohnn R. Hardang\r\nSendt første gang 29.08.2010",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/theora/4498_77fc3e8454554406ab7af490f3ad7730.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/broadcast/4498_f3dd293e74054713988d426c38d77d36.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2010-07-14T06:59:56.017000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:27:37.588696Z",
      "uploadedTime": "2010-07-14T06:59:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/theora/4498_77fc3e8454554406ab7af490f3ad7730.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623871/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624944,
      "name": "God Søndag fra P7 - Vekter! Hvor langt på natt? (3) - Nøkler til Johannes Åpenbaring",
      "header": "VEKTER; HVOR LANGT PÅ NATT? (3)\r\nJohnn R. Hardang\r\nSirevåg 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/theora/6318_580778af21f54956ac56cf8acfbde5df.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/broadcast/6318_580778af21f54956ac56cf8acfbde5df.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2012-06-20T08:48:08.500000Z",
      "updatedTime": "2020-11-16T16:50:37.323981Z",
      "uploadedTime": "2012-06-20T08:48:08.500000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/theora/6318_580778af21f54956ac56cf8acfbde5df.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624944/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625261,
      "name": "God Søndag fra P7 - Hovedsaken (2)",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625261/theora/tv_gs_066.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625261/large_thumb/tv_gs_066.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625261/small_thumb/tv_gs_066.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625261/broadcast/tv_gs_066.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-04T11:08:08Z",
      "updatedTime": "2020-11-16T17:05:25.711607Z",
      "uploadedTime": "2014-05-04T11:08:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625261/theora/tv_gs_066.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625261/large_thumb/tv_gs_066.jpg"
    },
    {
      "id": 623604,
      "name": "God Søndag fra P7 - Nåde over nåde",
      "header": "NÅDE OVER NÅDE\r\nJohnn R. Hardang, Kvalavåg Musikkor\r\nBerøa Langåker\r\nEvangelisk møte",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/theora/3729_a43a2f4a0ae44d5e93cedd6328bebf09.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/original/orig_043db7fe774d42499bac5e319603c5df.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/broadcast/3729_13bb6d9f4da948c3aa85f55112311307.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-12-18T10:18:37.057000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:32:07.999650Z",
      "uploadedTime": "2009-12-18T10:18:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/theora/3729_a43a2f4a0ae44d5e93cedd6328bebf09.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623604/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625906,
      "name": "God Søndag fra P7 - Se, jeg kommer snart (2)",
      "header": "Se, jeg kommer snart (2). Evangelistens Bibelkonferanse 2014",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625906/theora/tv_gs_184.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625906/large_thumb/tv_gs_184.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625906/broadcast/tv_gs_184.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-08-25T06:22:31.187668Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:23:13.217817Z",
      "uploadedTime": "2017-08-25T05:02:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625906/theora/tv_gs_184.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625906/large_thumb/tv_gs_184.jpg"
    },
    {
      "id": 625779,
      "name": "God Søndag fra P7 - Nåde nok 4",
      "header": "Nåde nok (4) fra Bibelkurset på Birkeland 2015 med Taler Johnn R. Hardang",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625779/theora/God sondag - tv_gs_207.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625779/small_thumb/God sondag - tv_gs_207.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625779/large_thumb/God sondag - tv_gs_207.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625779/broadcast/God sondag - tv_gs_207.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.960000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-09-29T10:14:49.040393Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:17:53.354673Z",
      "uploadedTime": "2016-09-29T10:17:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625779/theora/God sondag - tv_gs_207.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625779/large_thumb/God sondag - tv_gs_207.jpg"
    },
    {
      "id": 623357,
      "name": "God Søndag fra P7 - Livsreisen (3) - Mellom håpet og havariet",
      "header": "MELLOM HÅPET OG HAVARIET\r\nJohnn R.Hardang\r\nBore Bedehus\r\nLIVSREISEN (3)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/theora/3717_a8244fb006ee47c2b2068dbac119ab5a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/original/orig_7e61b1d85d594e199341cd3f1bad3298.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/broadcast/3717_9823f645f9ef4dc1a0f2d7719bd64766.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-12-18T10:03:02.243000Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:19:03.224249Z",
      "uploadedTime": "2009-12-18T10:03:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/theora/3717_a8244fb006ee47c2b2068dbac119ab5a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623357/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624299,
      "name": "God Søndag fra P7 - Det er fullbrakt",
      "header": "DET ER FULLBRAKT\r\nNat Rogers\r\nFellesmøter\r\nÅkrehamn, Karmøy\r\nOktober 2010",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/theora/5132_5185309ef1ee4743afff209b5b798493.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/broadcast/5132_5185309ef1ee4743afff209b5b798493.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2010-12-27T12:05:02.903000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:26:01.871062Z",
      "uploadedTime": "2010-12-27T12:05:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/theora/5132_5185309ef1ee4743afff209b5b798493.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624299/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624254,
      "name": "God Søndag fra P7 - Ingen som Jesus",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/theora/5130_6108811d03cf4210ad4f062e31d155e2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/broadcast/5130_6108811d03cf4210ad4f062e31d155e2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.600000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2010-12-27T11:40:00.033000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:29:36.900287Z",
      "uploadedTime": "2010-12-27T11:40:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/theora/5130_6108811d03cf4210ad4f062e31d155e2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624254/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623674,
      "name": "God Søndag fra P7 - Menigheten i profetisk lys",
      "header": "Menigheten i profetisk lys\r\nBibeltime ved Charles Hansen\r\nLyngdal",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/theora/3891_937a6d9cfcaf4c8f93a27abeeee84260.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/broadcast/3891_68eadc5971a141c5b929eef13fca1f74.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.320000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2010-01-19T07:39:41Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:31:41.942402Z",
      "uploadedTime": "2010-01-19T07:39:41Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/theora/3891_937a6d9cfcaf4c8f93a27abeeee84260.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623674/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623693,
      "name": "God Søndag fra P7 - Antikrist i profetisk lys",
      "header": "Antikrist i profetisk lys\r\nBibeltime ved Charles Hansen\r\nLyngdal",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/theora/3893_c63d0db9cbba43b8bfa87b6d5353b9fc.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/broadcast/3893_d5990d6dd2ce4e14ac101d5bafe5ef3e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.240000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-01-19T07:41:11.580000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:14:00.823635Z",
      "uploadedTime": "2010-01-19T07:41:11.580000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/theora/3893_c63d0db9cbba43b8bfa87b6d5353b9fc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623693/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625230,
      "name": "God Søndag fra P7 - Guds ledelse i Filippi (1)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625230/large_thumb/tv_gs_150.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625230/theora/tv_gs_150.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625230/small_thumb/tv_gs_150.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625230/broadcast/tv_gs_150.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.080000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-12-15T10:41:27Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:28:10.224847Z",
      "uploadedTime": "2013-12-15T10:41:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625230/theora/tv_gs_150.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625230/large_thumb/tv_gs_150.jpg"
    },
    {
      "id": 624883,
      "name": "God Søndag fra P7 - Bibelens båter (4) - Fiskebåten",
      "header": "Bibelens Båter (4)\r\nJohan Halsne\r\nBibelkurset 2011",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/theora/6263_5c1b898b7d0143b8af053c4bc729d7bf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/broadcast/6263_5c1b898b7d0143b8af053c4bc729d7bf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:59.040000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2012-05-18T08:53:50.803000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:15:29.020345Z",
      "uploadedTime": "2012-05-18T08:53:50.803000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/theora/6263_5c1b898b7d0143b8af053c4bc729d7bf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624883/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623438,
      "name": "God Søndag fra P7 - Livsreisen (6) - Mot målet",
      "header": "MOT MÅLET\r\nJohnn R. Hardang\r\nBore bedehus\r\nLivsreisen (6)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/theora/3723_490116d0845a449eb44771b00e1b64a7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/original/orig_ff2d52e2ac3d414e89a754b3e636aa7a.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/broadcast/3723_1d75abd22ba14c2db6e04437421ea2df.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:58.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-12-18T10:10:00.843000Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:22:31.534803Z",
      "uploadedTime": "2009-12-18T10:10:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/theora/3723_490116d0845a449eb44771b00e1b64a7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623438/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625252,
      "name": "God Søndag fra P7 - Evangeliske sanger på Sunnmøre 2013 - Sang og musikk 1",
      "header": "God Søndag fra P7 - Evangeliske sanger på Sunnmøre 2013 - Sang og musikkmøtet - 1.del",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625252/theora/tv_gs_158.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625252/large_thumb/tv_gs_158.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625252/small_thumb/tv_gs_158.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625252/broadcast/tv_gs_158.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:58.800000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-30T02:50:50Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:27:17.211670Z",
      "uploadedTime": "2014-03-30T02:50:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625252/theora/tv_gs_158.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625252/large_thumb/tv_gs_158.jpg"
    },
    {
      "id": 625293,
      "name": "God Søndag fra P7 - Natten som forandret alt (3)",
      "header": "Natten som forandret alt (3) - Natten da ingen sov, Mosby - 2014",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625293/theora/tv_gs_170.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625293/small_thumb/tv_gs_170.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625293/large_thumb/tv_gs_170.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625293/broadcast/tv_gs_170.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:58.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-10-05T04:36:30Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:19:10.731706Z",
      "uploadedTime": "2014-10-05T04:36:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625293/theora/tv_gs_170.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625293/large_thumb/tv_gs_170.jpg"
    },
    {
      "id": 625634,
      "name": "God Søndag fra P7 - På Festreise 3",
      "header": "På Festreise 3 - \"Guds hjelp\" fra Hauge i Dalane - 2014 (Slm 121 og 124)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625634/theora/God sondag - tv_gs_201 airdate 2016_06_19.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625634/small_thumb/God sondag - tv_gs_201 airdate 2016_06_19.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625634/large_thumb/God sondag - tv_gs_201 airdate 2016_06_19.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625634/broadcast/God sondag - tv_gs_201 airdate 2016_06_19.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:58.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-06-17T10:19:18.329860Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:18:30.236020Z",
      "uploadedTime": "2016-06-17T10:21:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625634/theora/God sondag - tv_gs_201 airdate 2016_06_19.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625634/large_thumb/God sondag - tv_gs_201 airdate 2016_06_19.jpg"
    },
    {
      "id": 625422,
      "name": "God Søndag fra P7 - Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren (2)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625422/theora/tv_gs_154.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625422/small_thumb/tv_gs_154.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625422/large_thumb/tv_gs_154.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625422/broadcast/tv_gs_154.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:56.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-27T18:27:09Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:23:07.148133Z",
      "uploadedTime": "2015-06-27T18:27:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625422/theora/tv_gs_154.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625422/large_thumb/tv_gs_154.jpg"
    },
    {
      "id": 625487,
      "name": "God Søndag fra P7 - Lina Sandell",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625487/theora/God sondag - tv_gs_055 airdate 2016_02_21.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625487/small_thumb/God sondag - tv_gs_055 airdate 2016_02_21.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625487/large_thumb/God sondag - tv_gs_055 airdate 2016_02_21.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625487/broadcast/God sondag - tv_gs_055 airdate 2016_02_21.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:56.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-02-21T09:14:48Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:31:28.127233Z",
      "uploadedTime": "2016-02-21T09:14:50Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625487/theora/God sondag - tv_gs_055 airdate 2016_02_21.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625487/large_thumb/God sondag - tv_gs_055 airdate 2016_02_21.jpg"
    },
    {
      "id": 623376,
      "name": "God Søndag fra P7 - Jeg løfter mine øyne opp til fjellene",
      "header": "JEG LØFTER MINE ØYNE OPP TIL FJELLENE\r\nJohnn R. Hardang \r\nFlekkefjord Bedehus\r\nEvangelisk møte",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/theora/3716_b64acc4fde224a38947c8c1da8d313bb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/original/orig_3b58879f96014fde831e4d462267e50b.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/broadcast/3716_2f5b5b62e57a42adaca849ad7ed564fa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:55.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2009-12-18T10:02:20.103000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:30:12.968722Z",
      "uploadedTime": "2009-12-18T10:02:20Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/theora/3716_b64acc4fde224a38947c8c1da8d313bb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623376/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625281,
      "name": "God Søndag fra P7 - Hvorfor er dere så bekymret for klærne",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625281/theora/tv_gs_130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625281/small_thumb/tv_gs_130.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625281/large_thumb/tv_gs_130.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625281/broadcast/tv_gs_130.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:55.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-06-15T06:21:17Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:29:24.213855Z",
      "uploadedTime": "2014-06-15T06:21:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625281/theora/tv_gs_130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625281/large_thumb/tv_gs_130.jpg"
    },
    {
      "id": 625181,
      "name": "God Søndag fra P7 - De to basunene - Den siste basun",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625181/theora/tv_gs_086.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625181/small_thumb/tv_gs_086.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625181/large_thumb/tv_gs_086.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625181/broadcast/tv_gs_086.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:55.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-05-26T09:32:44Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:20:01.253225Z",
      "uploadedTime": "2013-05-26T09:32:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625181/theora/tv_gs_086.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625181/large_thumb/tv_gs_086.jpg"
    },
    {
      "id": 624568,
      "name": "God Søndag fra P7 - Den siste basun",
      "header": "DEN SISTE BASUN\r\nJohnn Hardang\r\nSaron, Bryne",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/theora/orig_853b66ca022e4471821a586f8cfe3521.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/original/orig_853b66ca022e4471821a586f8cfe3521.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/broadcast/5734_feffc595341046e1b57831ae7fe04bc2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:55.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2011-09-02T13:07:59.880000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:25:18.999918Z",
      "uploadedTime": "2011-09-02T13:07:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/theora/orig_853b66ca022e4471821a586f8cfe3521.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624568/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624789,
      "name": "God Søndag fra P7 - Trær i Bibelen (5) - Fikentreet",
      "header": "TRÆR I BIBELEN (5)\r\nFikentreet\r\nJohnn R. Hardang\r\nVigrestad 2011",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/theora/6020_8321c304b2a84eedb4c98331d4c4fb20.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/broadcast/6020_8321c304b2a84eedb4c98331d4c4fb20.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:54.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2012-02-08T11:40:12.947000Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:20:28.186372Z",
      "uploadedTime": "2012-02-08T11:40:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/theora/6020_8321c304b2a84eedb4c98331d4c4fb20.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624789/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623680,
      "name": "God Søndag fra P7 - Templet i profetisk lys",
      "header": "Templet i profetisk lys\r\nBibeltime ved Charles Hansen\r\nLyngdal",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/theora/3892_9125f38d778d4e2f913168b98a524449.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/broadcast/3892_a9cab201bc8a46adaa6340447de84b7c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:53.520000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2010-01-19T07:40:24.487000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:33:27.295628Z",
      "uploadedTime": "2010-01-19T07:40:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/theora/3892_9125f38d778d4e2f913168b98a524449.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623680/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625162,
      "name": "God Søndag fra P7 - Hva ville Jesus gjort (5) - Det store forbildet",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625162/small_thumb/tv_gs_139.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625162/large_thumb/tv_gs_139.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625162/theora/tv_gs_139.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625162/broadcast/tv_gs_139.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:52.720000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-03-21T04:38:52Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:28:56.874078Z",
      "uploadedTime": "2013-03-21T04:38:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625162/theora/tv_gs_139.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625162/large_thumb/tv_gs_139.jpg"
    },
    {
      "id": 625963,
      "name": "God Søndag fra P7 - Et liv i tro (2)",
      "header": "God Søndag fra P7 - Et liv i tro (2) - Bibelkurset Birkeland 2016 - Johnn Hardang",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625963/theora/tv_gs_232.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625963/broadcast/tv_gs_232.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625963/large_thumb/tv_gs_232.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625963/original/tv_gs_232.mp4"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:52.480000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-12-12T08:30:23.281686Z",
      "updatedTime": "2020-11-16T17:20:16.204532Z",
      "uploadedTime": "2017-12-12T07:44:17.962722Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625963/theora/tv_gs_232.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625963/large_thumb/tv_gs_232.jpg"
    },
    {
      "id": 625302,
      "name": "God Søndag fra P7 - Guds øyesten (2)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625302/theora/tv_gs_132.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625302/large_thumb/tv_gs_132.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625302/small_thumb/tv_gs_132.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625302/broadcast/tv_gs_132.avi"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:51.360000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-12-21T10:59:51Z",
      "updatedTime": "2021-02-03T17:18:53.535141Z",
      "uploadedTime": "2014-12-21T10:59:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625302/theora/tv_gs_132.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625302/large_thumb/tv_gs_132.jpg"
    },
    {
      "id": 625760,
      "name": "Daily Tech News Show 19. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/theora/DTNS20160819.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/broadcast/DTNS20160819.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/small_thumb/DTNS20160819.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/large_thumb/DTNS20160819.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/original/DTNS20160819.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:50.110000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7242vid",
      "createdTime": "2016-08-23T08:15:29.717540Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.758362Z",
      "uploadedTime": "2016-08-23T08:15:34.995088Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/theora/DTNS20160819.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/large_thumb/DTNS20160819.jpg"
    },
    {
      "id": 623956,
      "name": "God Søndag fra P7 - Tenk på din skaper",
      "header": "TENK PÅ DIN SKAPER\r\nJohnn R. Hardang\r\nSendt første gang 03.10.2010",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/theora/4712_2eb692f5b1dc415195500a1f6aae4abf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/broadcast/4712_2eb692f5b1dc415195500a1f6aae4abf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "olav@hardang.com",
      "organization": {
        "id": 84,
        "name": "P7 Kristen Riksradio",
        "homepage": "https://www.p7.no/",
        "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
        "postalAddress": "5353 STRAUME",
        "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
        "editorId": 2231,
        "editorName": "Kenneth Hjortland",
        "editorEmail": "post@p7.no",
        "editorMsisdn": "+47 56 32 17 01",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:49.760000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.p7.no",
      "createdTime": "2010-09-06T08:30:45.160000Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T19:33:16.396457Z",
      "uploadedTime": "2010-09-06T08:30:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/theora/4712_2eb692f5b1dc415195500a1f6aae4abf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623956/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}